"ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

   28 maja 2007 kierowców przejeżdżających przez Moczyłki zatrzymywał niezwykły patrol. Oprócz policjanta, sierżanta sztabowego Leszka Pęksy z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, w patrolu uczestniczyło pięcioro uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycielki techniki, pani Elwiry Dorawa: Ala Moraczewska (kl. II), Daria Strączewska (III a), Alicja Pelc   (IV b), Marzena Kliza (V b) oraz Tomek Koszyński (VI).

   Uczniowie rozdawali kierowcom specjalny list, przestrzegający przed jazdą pod wpływem alkoholu oraz naklejki „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”. Akcja ta odbyła się w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, do której nasza szkoła przystąpiła w kwietniu tego roku. Kampania ta ma na celu zapobieganie nałogom i odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Ewelina Wachowska

 

 

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE"

   30 marca w naszej szkole odbyły się eliminacje do konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. W kategorii ptaszków, czyli klas IV-VI zaprezentowało się 14 uczennic. Recytacje oceniały nauczycielki języka polskiego: Danuta Suska i Ewelina Wachowska. Najwyżej zostały ocenione występy trzech uczennic: Kasi Bartman i Jadzi Łoś z klasy IV a oraz Magdy Bartman z klasy VI. To właśnie one reprezentowały naszą szkołę na eliminacjach gminnych, które odbyły się 24 kwietnia w Szkole Podstawowej w Stanominie. W eliminacjach tych wzięły również udział Natalia Andrysiak z klasy I a i Agata Czupreta z klasy III a, które wygrały konkurs szkolny w kategorii ptasząt. Wszyscy uczestnicy konkursu w Stanominie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a Magda Bartman i Agata Czupreta wygrały eliminacje gminne i dostały się do etapu powiatowego. Konkurs powiatowy odbył się 15 maja w Tychowie. Konkurencja była bardzo duża i żadnej z naszych uczennic nie udało się przejść do kolejnego etapu. Udział w konkursie powiatowym był jednak dla obu dziewcząt dużym sukcesem – gratulujemy!

Ewelina Wachowska

 

„Z matematyką za pan brat”

      Tradycją Szkoły Podstawowej w Rogowie jest odbywający się w marcu konkurs matematyczny dla uczniów klas 3-6. Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły uczyli się matematyki poprzez zabawę. Poszczególne klasy reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły uczniów. Drużyny te rozwiązywały matematyczną krzyżówkę, magiczny kwadrat oraz wspólnie rozwiązywały zadania z treścią. Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zadania matematyczne dostosowane do poziomu danej klasy. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Przewodniczący Rady rodziców oraz wychowawcy klas.

       Zgromadzona publiczność prezentowała wcześniej przygotowane okrzyki i rymowanki o treści matematycznej. Najprostszym zadaniem dla wszystkich drużyn okazało się rozwiązanie krzyżówki i indywidualne odpowiedzi na pytania. Okazało się, że matematyka nie musi być taka trudna i wcale nie jest nudna.       W ogólnej klasyfikacji uczniów klas 3-4 najwięcej punktów otrzymała klasa III B, przygotowana przez K. Szulakiewicz. Z klas 5-6 najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliła reprezentacja dziewcząt z klasy VI. Organizatorzy składają gratulacje wszystkim nagrodzonym, dziękują za pomoc przy organizacji tego cyklicznego konkursu.

ORGANIZATORZY:

I. Madejska - Zalewska

G. Wołkowska

 

PIERWSZOKLASISTA – PRZEZORNYM PIESZYM

     30 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów. W uroczystości tej wzięło udział 29 tegorocznych pierwszaków. Zaproszenie na tę uroczystość przyjął zaprzyjaźniony z uczniami policjant – aspirant sztabowy Jacek Chodań. Uczniowie klas pierwszych pod przewodnictwem swoich wychowawczyń: Krystyny Balewskiej /kl. IA/ i Iwony Zalewskiej /kl. IB/ przygotowali część artystyczną. Wszystkie pierwszaki zapoznawały z przepisami ziemskiego ruchu drogowego innego, tajemniczego gościa - Kosmitka. Na scenie można było zobaczyć kolorowe dekoracje – znaki drogowe, pojazd kosmiczny, plakaty i rebusy przygotowane przez wychowawców przy współudziale rodziców. Uczniowie popisywali się swoimi umiejętnościami, rozwiązywali zadania, rebusy i krzyżówki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

     W drugiej części pierwszaki w obecności swoich rodziców, całej szkoły oraz zaproszonych gości złożyli obietnicę prezentowania zawsze i wszędzie postawy godnej ucznia tej szkoły oraz prezentowania postawy prawdziwego Polaka. Na zakończenie tej uroczystości pierwszaki otrzymali życzenia oraz prezenty od uczniów klas szóstych oraz dyplomy od dyrektora szkoły – pani E. Trzcińskiej oraz swoich wychowawców. Po przedstawieniu odbyło się małe przyjęcie z dużym tortem oraz wielką ilością słodyczy i owoców. Uświęceniem tej uroczystości było umieszczenie kolorowych znaczków na przygotowanych wcześniej dwóch znakach - lizakach.

     Dzień ten na pewno pozostanie na długo w pamięci uczniów a także ich rodziców.

 ORGANIZATORZY:

Iwona Madejska – Zalewska

Krystyna Balewska