ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011 odbył się w środę, 22 czerwca 2011 r. Na uroczystości obecni byli: wójt Gminy Białogard- p. Maciej Niechciał, dyrektor szkoły- p. Elżbieta Trzcińska, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie klas I-VI.

            W I części apelu, po odśpiewaniu hymnu szkolnego, odbyło się przekazanie sztandaru, a następnie pani dyrektor i pan wójt wręczyli nagrody książkowe uczniom klas I-V, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz 100% frekwencję.

Nagrody ufundował wójt Gminy Białogard - p. Maciej Niechciał, któremu w imieniu wszystkich nagrodzonych uczniów podziękowała uczennica klasy III- Agata Zawadzka.

            Pani Grażyna Wołkowska wręczyła nagrody uczniom, którzy otrzymali najwięcej punktów w konkursie „Najlepszy Matematyk Szkoły”, a p. Danuta Suska i p. Elwira Nowak nagrodziły uczniów, którzy pomagali w uaktualnianiu szkolnej strony internetowej.

Pani dyrektor- w imieniu własnym i wychowawców- podziękowała również rodzicom, którzy wykazali się aktywnością na rzecz szkoły.

Na zakończenie I części uczniowie klas pierwszych, pod kierunkiem swoich wychowawczyń: p. Iwony Madejskiej- Zalewskiej oraz p. Krzysztofy Szulakiewicz, wierszem i upominkiem pożegnali absolwentów.

Następnie uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami, po czym dzieci z klas I-III odjechały do domów.

            Część II apelu rozpoczął montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów klas VI.

Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klasy VIA i VIB - p. Ewelina Wachowska i p. Grażyna Wołkowska. Następnie uczniowie zatańczyli, do piosenki Whitney Houston, walca - przygotowanego pod kierunkiem nauczycielki muzyki, p. E. Trzcińskiej.

            Wiersze, piosenki i taniec wzruszyły wszystkich. Podczas wręczania nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie, w niejednym oku kręciła się łezka.

            Wzruszone przedstawicielki rodziców- panie Podgórska i Krych- w imieniu wszystkich rodziców uczniów klas szóstych, składały podziękowania dyrektorowi szkoły, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom placówki.

            Uroczysty apel zakończył się niespodzianką, przygotowaną przez p. Elwirę Nowak – pokazem slajdów, na których przedstawieni byli tegoroczni absolwenci naszej szkoły podczas różnych imprez i uroczystości szkolnych, w których wzięli udział na przestrzeni ostatnich sześciu lat.

    

foto galeria >> 

Grażyna Wołkowska

BEZPIECZNE WAKACJE

            W związku ze zbliżającymi się wakacjami przeprowadzono w naszej szkole działania profilaktyczne dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

            Na szkolnych korytarzach powstały gazetki ścienne, wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki, zespół profilaktyczno- wychowawczy przygotował dla dzieci i ich rodziców ulotki pod hasłem „Bezpieczny wypoczynek- porady”. Do przeprowadzenia w naszej szkole akcji profilaktycznej „Bezpieczne wakacje 2011” nauczyciele wykorzystali między innymi: informacje zamieszczone na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, artykuły prasowe, ulotki, broszury, plakaty, a także zaprosili do współpracy pracowników Policji i Straży Pożarnej.

            14 czerwca inspektor do spraw nieletnich, starszy aspirant sztabowy Jacek Chodań, przeprowadził z uczniami pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Mówił o podstawowych zasadach, jakich należy przestrzegać, przebywając nad wodą, w lesie czy poruszając się po drogach publicznych. Policjant opowiadał o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, podawał liczne przykłady niebezpiecznych zachowań, przestrzegał przed kontaktami z nieznajomymi osobami, mówił o odpowiednim zabezpieczeniu kluczy od domu, przypomniał również numery alarmowe. Wspomniał także o zasadach postępowania w przypadku znalezienia niewybuchów i niewypałów z czasów wojny.

   

Uczniowie chętnie włączali się do dyskusji, opowiadali o własnych doświadczeniach, zadawali gościowi pytania.

 

            17 czerwca z uczniami naszej szkoły spotkał się pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, starszy kapitan Przemysław Zawadzki.

Uczniom klasy czwartej opowiedział o specyfice zawodu strażaka i pracy, jaką wykonuje. Przekazał książki, ulotki i broszury, mające na celu upowszechnianie wśród dzieci znajomości numeru alarmowego oraz wiedzy o zagrożeniach powodowanych przez pożary.

     

            Podczas prelekcji wygłoszonej na szkolnym holu strażak opowiedział uczniom o służbach ratunkowych, sposobie zachowania się w przypadku niebezpieczeństwa, przypomniał numery alarmowe, podał przykładowe sytuacje i sposób postępowania w przypadku udzielania pomocy poszkodowanemu, opowiedział o własnych doświadczeniach, podał przykłady sytuacji niebezpiecznych, które mogą nas spotkać na wakacjach. Zwrócił uwagę na konieczność zapisania w swoim telefonie komórkowym skrótu ICE (In Case of Emergency) przed numerem bliskiej osoby, którą należy poinformować w przypadku sytuacji, zagrażającej zdrowiu lub życiu. Gość przekazał również na ręce nauczycieli plakietki ICE, na których należy napisać podstawowe informacje niezbędne ratownikom (imię i nazwisko; nazwisko i numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w nagłym wypadku; grupę krwi; choroby przewlekłe; alergie; zażywane lekarstwa).

            Z uwagi na wykonywany zawód, pan Przemek opowiedział o przyczynach pożaru oraz sposobie jego zgłaszania. Zostało przeprowadzone ćwiczenie praktyczne. Jeden z uczniów odbył telefoniczną rozmowę z dyspozytorem straży pożarnej.

   

 

Na zakończenie spotkania uczniowie zostali zaproszeni do odwiedzenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie.

            Dzięki podjętym działaniom uczniowie dowiedzieli się między innymi: jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, w lesie, w górach; jak unikać i co robić w przypadku ukąszeń, użądleń, urazów, złamań, zatruć, oparzeń; w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy; jak postępować w sytuacji zagrożenia, również pożarowego; jakie są numery alarmowe i w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem; jak niebezpieczne są narkotyki, środki odurzające, alkohol, nikotyna czy zawieranie znajomości przez Internet oraz jak ważna jest higiena ciała i odzieży.

Rodzice zostali poinformowani o tym, na co muszą zwracać uwagę, wysyłając dziecko na letni wypoczynek (kolonie).

           

Danuta Suska

WIECZOREK KLAS SZÓSTYCH

            Tradycją naszej szkoły jest organizowanie w czerwcu wieczorku pożegnalnego uczniów klas szóstych.

            W tym roku 13 czerwca, w poniedziałek dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie klas VI i zaproszeni uczniowie z klasy VA i VB bawili się przy muzyce, którą puszczał p. Sławek Szafran. Niestety, w wieczorku nie uczestniczyła wychowawczyni klasy VIA p. Ewelina Wachowska, która skręciła nogę.

Z zaproszenia skorzystała p. Magdalena Borys, która uczyła wychowania fizycznego w naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym oraz p. Mariusz Kobus- nauczyciel języka angielskiego.

            Przygotowania do wieczorku prowadziła wychowawczyni klasy VIB,

 p. Grażyna Wołkowska, wspólnie z przedstawicielami rodziców obu klas szóstych:

p. Białek, p. Bystrek U., p. Didycz J., p. Hancyk U., p. Jabczyk M., p. Krych D.,

p. Moraczewską i p. Podgórską.

            Wszystkim rodzicom należą się podziękowania za wspaniałe przygotowanie imprezy (dekorację sali i stołów, pyszne jedzenie).

            Na pochwałę zasłużyli również uczniowie, którzy przez cztery godziny świetnie się bawili, a później pomagali rodzicom w uporządkowaniu sali.

 

         foto galeria >> 

 Grażyna Wołkowska

 

WYCIECZKA DO BYDGOSZCZY I SOLCA KUJAWSKIEGO

            10 czerwca sześcioro uczniów naszej szkoły, pod opieką p. Tomasza Trybusia, udało się na wycieczkę do juraparku w Solcu Kujawskim i Bydgoszczy. Zwiedzaliśmy tam: kościół oo. jezuitów, Stary Rynek, Wyspę Młyńską, Centrum Handlowe „Focus Park”, Bazylikę Mniejszą pw. św. Wincentego a Paulo, most staromiejski na Brdzie, z którego podziwialiśmy bulwary nad rzeką oraz operę „Nova”.

            Największą frajdę sprawił nam ogromny plac zabaw na terenie juraparku. Wróciliśmy około 23.00. Zabawa była przednia.

 

Bartosz Mowiński, Tomasz Trybuś

 

KONKURS MATEMATYCZNY

 

            9 czerwca odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

 „Od zapałki do cyrkla”. W konkursie wzięły udział 3- osobowe reprezentacje klas piątych ze Stanomina i Rogowa.

            Konkurs rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogowie, p. Elżbieta Trzcińska, która powitała uczestników konkursu oraz życzyła im udanych zmagań i dobrej zabawy.

      Uczniowie uczestniczyli w następujących konkurencjach:

a) zadania z zapałkami typu „w równości przestaw jedną zapałkę, aby otrzymana równość była prawdziwa” (znajomość znaków rzymskich)- zad. za 3 punkty (czas trwania 10 min),

b) rozwiązywanie matematycznej krzyżówki- za każdą poprawną odpowiedź 1 punkty plus 3 punkty za hasło (czas trwania 10 min),

c) domino ułamkowe (rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych)- za każdy poprawnie ułożony klocek 1 punkt (czas trwania 15 min),

d) tangram (zadanie polegało na ułożeniu największej ilości wielokątów wypukłych, każdy wielokąt musiał być zbudowany z 7 tanów tego samego koloru)- za każdy poprawny wielokąt  1 punkt (czas 15 min),

e) zadanie z cyrklem (znajomość pojęć związanych z okręgiem oraz umiejętność rysowania okręgów)- zad. za 5 punktów (czas 10 min).

Wszystkie klasy poprawnie rozwiązały zadania z zapałkami oraz zadanie z cyrklem.

W pozostałych konkurencjach zwyciężyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Stanominie.

            Zadania konkursowe oceniała komisja w składzie:

p. Bożena Sorys- nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Stanominie,

p. Jolanta Borys- nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Rogowie,

p. Danuta Suska- nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Rogowie.

Komisja konkursowa oceniała również przygotowane przez klasy okrzyki dopingujące reprezentacje.

            W konkursie zwyciężyła reprezentacja klas piątych (VA, VB) z Stanominie.

Miejsce II zajęła klasa VA z Rogowa, a trzecie- klasa VB również z Rogowa.

Komisja wyróżniła uczennicę klasy VB z SP Rogowo, Natalkę Andrysiak, za przygotowanie wielu oryginalnych okrzyków.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni.

            Konkurs przygotowała i poprowadziła p. Grażyna Wołkowska- nauczyciel matematyki z SP Rogowo.

 

Grażyna Wołkowska

 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

         Po raz kolejny realizowano w naszej szkole zadania profilaktyczne programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Jest to program adresowany do uczniów klas I-III, by stosunkowo wcześnie uczyć najmłodsze dzieci właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

            W ramach realizacji tego programu dzieci z klas I-III zapoznały się z filmem animowanym „Doktor Kręciołek”. Film omawiał kolejne zasady udzielania pierwszej pomocy. Następnie w małych grupach odbyły się ćwiczenia praktyczne. Ćwiczono zachowania takie, jak:

- właściwe wezwanie pogotowia lub dzwonienie pod numer alarmowy,

- postępowanie w celu sprawdzenia przytomności osoby poszkodowanej,

- sprawdzenie oddechu i - w przypadku jego stwierdzenia - ułożenie  poszkodowanego w pozycji bocznej,

- postępowanie w przypadku braku oddechu - wykonanie 2 oddechów ratowniczych i 30 ucisków klatki piersiowej.

Do ćwiczeń praktycznych wykorzystano fantomy, plansze i książki udostępnione szkole dzięki przedsięwzięciu i fundacji p. Jurka Owsiaka.

          foto galeria >> 

Bogusława Mucha

 

WYCIECZKA DO WIOSKI INDIAŃSKIEJ W ZIELENIEWIE

           

             1 czerwca uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców udali się do Zieleniewa, gdzie znajduje się największe w Polsce miasteczko rozrywki pod nazwą Dziki Zachód.

            Dzieci zwiedziły Minizoo, gdzie oglądały i rozpoznawały zwierzęta. Obejrzały również Western City i Wioskę Indiańską. Duże emocje u pierwszaków wywołało zwiedzanie stadniny koni oraz udział w przygotowanych przez organizatorów zabawach. Uczestnicy wyprawy mieli możliwość śpiewania wraz z zespołem muzycznym. Dodatkową atrakcją, przygotowaną przez przewodnika grupy, było malowanie twarzy.

            Po zakończeniu zwiedzania Dzikiego Zachodu można było zakupić pamiątki związane z Indianami i kowbojami.

 Krzysztofa Szulakiewicz

         foto galeria >> 

 

DZIEŃ DZIECKA

 

        1 czerwca uczniowie klas II-VI udali się do Kościernicy, gdzie na boisku tamtejszej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Turnieju Sportowym.

            Dzieci były odpowiednio przygotowane do zawodów. Każda klasa wykonała transparent, na którym umieszczono okrzyki promujące zdrowy styl życia. Oto najciekawsze z nich:

Kopię piłkę, świetnie pływam, jem owoce i warzywa! Żyję aktywnie i zdrowo!

Żeby życie miało smaczek: raz jabłuszko, raz buraczek!

W zdrowym ciele zdrowy duch, skacz i pływaj będziesz zdrów!

Wiwat sport, wiwat ruch, w zdrowym ciele zdrowy duch!

Jedz owoce i warzywa, a będziesz zdrów jak ryba!

            Zawodnicy z Kościernicy, Stanomina i Rogowa brali udział w różnych konkurencjach sportowych w sześciu kategoriach wiekowych. Kibice zagrzewali swoje drużyny do walki, a sportowcy wykazywali się szybkością, zręcznością, zwinnością i celnością. Laur zwycięstwa przypadł w udziale dzieciom ze Stanomina, nasza szkoła wywalczyła drugie miejsce, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościernicy zajęli w rozgrywkach miejsce trzecie. 

            Gospodarze przewidzieli dla gości dodatkowe atrakcje: słodki poczęstunek i zabawy na dużych, dmuchanych zjeżdżalniach.

            Po powrocie do szkoły czekało nas wiele wrażeń, gdyż koordynator obchodów Dnia Dziecka, pani Jolanta Borys, zaplanowała dyskotekę, natomiast wychowawcy klas (IV, VA, VB) - spotkanie integracyjne przy grillu. W przygotowaniach i przebiegu tego punktu imprezy brali udział rodzice.    

            W tym dniu zwracano uwagę dzieci i dorosłych na akcje: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Trzymaj Formę”, a także zaakcentowano Europejski Tydzień Sportu i Dzień Przeciwdziałania Agresji wobec Dzieci, natomiast klasa VA obchodziła Klasowy Dzień bez Przemocy.

             foto galeria >> 

 

Danuta Suska

 

KONKURS CZYTELNICZO-REDAKCYJNY

            

             Na początku czerwca została rozstrzygnięta 2. edycja konkursu czytelniczo- redakcyjnego dla uczniów klas IV-V. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie na Najlepiej Zredagowany Zeszyt Lektur było prowadzenie notatek, wykonywanie ilustracji, zapisywanie cytatów, redagowanie recenzji lub streszczeń, budowanie planów wydarzeń, a także opisywanie bohaterów przeczytanych lektur, w specjalnie do tego przeznaczonym, założonym przez ucznia na początku roku szkolnego zeszycie lub segregatorze. 

            Najciekawsze notatki na temat przeczytanych książek zrobił Radosław Drąg, uczeń klasy VA. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż chłopiec czytał nie tylko lektury omawiane na zajęciach języka polskiego, ale również mnóstwo innych pozycji w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, co zapewniło mu I miejsce w konkursie.

Zuzanna Skinder (VA) otrzymała za swój zeszyt lektur wyróżnienie.

            Nagrodami w konkursie były książki i dyplomy.

            Uczniowie klasy czwartej, Lucyna Furman i Mariusz Trzeciak, zainspirowani czytanymi tekstami literackimi, wykonali prace plastyczne, na których znaleźli się bohaterowie książek dla dzieci. Portrety Pinokia, Pippi Pończoszanki, Mowgliego z „Księgi dżungli” i Alicji z Krainy Czarów posłużyły do stworzenia w sali polonistycznej gazetki ściennej pod hasłem „Bohaterowie naszych lektur”.

            Dziękuję za udział w konkursie i gratuluję laureatom!

Organizator: Danuta Suska 

 

WYCIECZKA DO WIOSKI HOBBITÓW

            31 maja uczniowie klas II-IV wyjechali na wycieczkę do Sierakowa Sławieńskiego.

W tej niewielkiej miejscowości, położonej na wschód od Koszalina, powstała wioska tematyczna, dla której inspiracją była proza J.R.R. Tolkiena.

            Jako goście wioski, zostaliśmy przywitani przez sympatyczną panią, stojącą w bramie osady. Poleciła zostawić plecaki w jednym z domków i zaprosiła do zabawy. Czekały na nas różne atrakcje. Można było przywitać się ze smokiem, zrobić sobie tatuaż, pokręcić talerzami, pojeździć na drewnianych nartach, kupić pamiątki, wziąć udział w konkursach.

Następnie udaliśmy się na długą i straszną wyprawę po lesie. Mieszkańcy Wioski Hobbitów przygotowali mnóstwo niespodzianek i trudnych zagadek. Naszym zadaniem było znalezienie dwóch pierścieni. Podczas realizacji tego zadania spotkaliśmy elfa i musieliśmy zbierać kwiaty dla królowej. Potem na naszej drodze stanął król drzew. Weszliśmy do lasu trolli. Stwory te miały kocioł i maczugi… Poznaliśmy potwora, który mieszkał w stawie, czerwonego krasnala i Babę Jagę, która kazała nam pić obrzydliwy napój. Byliśmy w kuźni, gdzie dostaliśmy pierwszy pierścień, drugi zdobyliśmy u trolla.

Byliśmy bardzo głodni i zmęczeni, więc po dotarciu do celu wyprawy ze smakiem zjedliśmy zupę i kiełbaski.

            Droga powrotna do Rogowa minęła bez przeszkód. Rodzice czekali na nas przed szkołą.

            Wycieczka udała się znakomicie. Było i strasznie, i śmiesznie.

            16 czerwca uczniowie klas piątych przeżyją niezapomnianą, pełną przygód i niebezpieczeństw, przygodę w Wiosce Hobbitów.

foto galeria >> 

Agata Zawadzka, Lucyna Łoś

 

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW

            25 maja 5- i 6-latki wyjechały wraz z opiekunami do Kołobrzegu. Wycieczkę zorganizowały panie: Krystyna Balewska i Elwira Balewska- Schmidt.

            Przedszkolaki odwiedziły Salę Zabaw dla Dzieci „Piotruś”, gdzie jeździły samochodzikami, „pływały” w basenie pełnym piłeczek, ślizgały się na zjeżdżalniach, brały udział w licznych zabawach przygotowanych przez pracowników obiektu.

            Po wyczerpującej zabawie w morzu kulek, przyszedł czas na zobaczenie Bałtyku. Dzieci udały się do portu, by podziwiać zacumowane tam statki oraz latarnię morską. Uczestnikom wyprawy najbardziej spodobał się statek wojenny oraz łajba piratów. Następnie mali podróżnicy przechadzali się brzegiem morza, po złocistym piasku, obserwując fale. W drodze powrotnej z uwagą przyglądali się olbrzymim wiatrakom elektrowni wiatrowej.

            To był dzień pełen wrażeń!

Zuzanna Skinder, Patrycja Domańska, Bartosz Mowiński

 

TRZYMAJ FORMĘ!

            20 maja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku odbyła się Miniolimpiada sportowa, będąca podsumowaniem programu profilaktycznego Trzymaj Formę! wdrażanego w naszej szkole przez nauczycieli przyrody i wychowania fizycznego.

            Impreza została zorganizowana również w związku z uroczystym otwarciem przez władze samorządowe boiska „Orlik” w Podborsku.

            Grupa uczniów klas szóstych uczestniczyła w zawodach sprawnościowych. Karolina Krych, Oskar Kasperowicz, Adam Pietrzak, Michał Kopaczewski oraz Aleksandra Czupryniak brali udział w czterech konkurencjach. Biegali z dwiema piłkami, rzucali piłką do kosza i do kubła trzymanego przez opiekuna, a także wykonywali slalom z piłką nożną.

            Naszej szkole udało się wywalczyć piąte miejsce w klasyfikacji ogólnej. Nagrodami dla dziewcząt były daszki i skakanki, natomiast chłopcy otrzymali czapki z daszkiem i bumerangi.

            Organizatorzy zapewnili sportowcom posiłek- serwowano potrawy z grilla, a na deser były lody.

            Ci, którzy mieli jeszcze siłę i ochotę, mogli wziąć udział w zawodach strażackich lub nauczyć się średniowiecznego tańca. Można było podziwiać liczne występy, między innymi pokaz chodzenia na szczudłach. Odważniejsi mogli sobie powróżyć. Gośćmi placówki byli również płetwonurkowie.

            Zaplanowano wiele atrakcji, więc wszyscy świetnie się bawili!

Karolina Krych

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY

             Dnia 19 maja 2011 roku dwie uczennice klasy III- Agata Zawadzka i Lucyna Łoś wraz z opiekunem, panią Bogusławą Muchą- pojechały do Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie na Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

            Dwunastu uczestników z całego powiatu brało udział w zmaganiach z ortografią. Najlepsi uczniowie klas trzecich pisali tekst o wiośnie. Każdy uczestnik konkursowych potyczek z ortografią otrzymał nagrodę książkową.

            Po dyktandzie odbył się występ trzecioklasistów, zatytułowany „Wiosna”. Część artystyczną przygotowali gospodarze. Potem miał miejsce słodki poczęstunek.

             Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej białogardzkiej „czwórki”.

foto galeria >> 

Bogusława Mucha

ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA PIERWSZAKÓW

              W kwietniu i maju uczniowie klas: IA i IB pisali raz w tygodniu kilka wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Pierwszy etap przygody z ortografią wyłonił 10 uczestników kolejnego etapu zmagań- po 5 osób z każdej klasy.

            19 maja zorganizowano finał Międzyklasowego Konkursu Ortograficznego. Uczniowie mieli za zadanie zapisać bezbłędnie 20 wyrazów. Do zdobycia były 44 punkty. Zwyciężył Damian Skinder z klasy IA. Drugie miejsce zajęły: Wiktoria Buchowiecka (IB) i Natalia Banasik (IA), natomiast miejsce trzecie przypadło w udziale Amelii Didycz z klasy IA. Gratulujemy! Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni skromnymi upominkami.

            Dzieci do konkursu przygotowywały wychowawczynie- pani Krzysztofa Szulakiewicz i pani Iwona Madejska-Zalewska.

            Międzyklasowy Konkurs Ortograficzny stanowi pierwszy etap drogi prowadzącej do konkursu powiatowego, który czeka uczniów za dwa lata, w klasie trzeciej.

Iwona Madejska- Zalewska

BIEGI PRZEŁAJOWE

         18 maja uczniowie klas III-VI brali udział w Gminnych Biegach Przełajowych, odbywających się w Klępinie Białogardzkim. Sportowców do zawodów przygotowywała pani Jolanta Borys, nauczycielka wychowania fizycznego.

            W zmaganiach brali udział uczniowie szkół podstawowych z Rogowa, Stanomina i Kościernicy oraz gimnazjaliści z Pomianowa.

            Trzecio- i czwartoklasiści biegali na odcinku 600 metrów, natomiast klasy piąte i szóste pokonywały 800 metrów.

Miejsce pierwsze wywalczyła dla naszej szkoły Gabrysia Chódzyńska (klasa III), brązowy medal zdobyła Andżelika Drożdż (klasa IV). Miejsca piąte i szóste w kategorii dziewcząt przypadły w udziale uczennicom klasy III- Klaudii Sawosz i Lucynie Łoś. Chłopcy z klasy czwartej, Adrian Walkowski i Hubert Nalepa, zajęli kolejno piąte i siódme miejsce. Uczeń klasy szóstej, Michał Kopaczewski, wywalczył szóste miejsce, tak jak Krzysztof Bystrek, który biegł wraz z uczniami gimnazjum. Karolina Krych (klasa VIa) uplasowała się na piątym miejscu, Ola Czupryniak (klasa VIb) na siódmym, natomiast Zuzanna Skinder (klasa Va) dobiegła do mety ósma.

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy oraz zostali wyróżnieni pochwałą na forum szkoły.

foto galeria >> 

Zuzanna Skinder

SZKOLENIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

                     17 maja wszyscy nauczyciele naszej szkoły przeszli szkolenie z obsługi Systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce, popularnie nazywanego dziennikiem elektronicznym, który prawdopodobnie zacznie funkcjonować w szkole od września. Szkolenie prowadził pan Piotr Warunek, który w prosty sposób wyjaśnił działanie e-dziennika.

            Dziennik elektroniczny daje możliwość uczniom, którzy z powodu choroby nie będą mogli uczestniczyć w lekcji, bieżący wgląd w realizowane tematy oraz dostęp do materiałów i ćwiczeń, z których korzystał nauczyciel podczas zajęć. Dodatkowo każdy uczeń i rodzic będzie miał możliwość kontroli ocen i obecności.

  

Elwira Nowak

UCZNIOWIE Z ROGOWA ZMAGAJĄ SIĘ Z „POWODZIĄ”

             17 maja 2011 r. odbyły się w Koszalinie eliminacje wojewódzkie konkursu „Zdążyć przed powodzią”. Do eliminacji przystąpiło 11 czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych i 6 drużyn z gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego- terenów bezpośrednio zagrożonych powodzią. Atmosferę napięcia potęgowała jeszcze pogoda- istnie powodziowa. Przez cały czas z nieba lały się strugi deszczu, więc uczniowie mieli wrażenie, że biorą udział w rzeczywistej akcji powodziowej.

            Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach. Rywalizowały ze sobą drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie musieli najpierw wykazać się wiedzą teoretyczną: rozwiązać test i ułożyć „Rodzinny Plan Przeciwpowodziowy”. Następnie zmagali się z konkurencjami praktycznymi: napełniali na czas worki z piaskiem, wzmacniali folią wały przeciwpowodziowe, rzucali linką ratunkową do celu, wiązali węzły ratownicze, wykazywali się znajomością sygnałów ratowniczych kierowanych do śmigłowców ratunkowych w czasie zagrożenia powodziowego.

Uczniowie naszej szkoły (Karolina Krych, Czarek Sikorki, Adam Pietrzak, Oskar Kasprowicz) zajęli piąte miejsce z wynikiem 104 punktów. Od czołówki dzieliła ich niewielka różnica punktów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie zajęła I miejsce z wynikiem 118 punktów, II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie -117 pkt., III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu -115 pkt., IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Prusinowie -112 pkt. Na dalszych miejscach uplasowały się kolejno: Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie (drużyna 2) -102 pkt, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu – 94 pkt., Szkoła Podstawowa w Karścinie – 86 pkt., Szkoła Podstawowa w Dunowie -83 pkt.,  Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu – drużyna 1 -74 pkt., drużyna 2 – 36 pkt. Szkoły, które zajęły kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce wezmą udział w II etapie konkursu - w Bielinku nad Odrą.

foto galeria >> 

Tomasz Bohdziewicz

 

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTÓW

 

            Dnia 17 maja 2011 roku uczniowie klasy III po raz pierwszy pisali Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasistów organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

            W tym dniu dzieci przyszły w strojach galowych. Najpierw przez 40 minut wypełniały test z języka polskiego. Po 15 minutach przerwy uczniowie przystąpili do pisania sprawdzianu umiejętności z matematyki. Badanie przeprowadziła wychowawczyni klasy, pani Bogusława Mucha.

            Zadania testowe nie były łatwe, ale uczniowie pracowali pilnie i dokładnie realizowali polecenia.

            Wyniki będą przesłane drogą elektroniczną. Poznamy je niebawem.

            Za trzy lata wyniki testu zostaną porównane z wynikami sprawdzianu szóstoklasisty, aby określić postęp, jaki uczniowie osiągnęli w zakresie wiedzy i umiejętności polonistyczno- matematycznych. 

 Bogusława Mucha

KONKURS PLASTYCZNY

            Jan Paweł II i dzieci – pod takim hasłem odbyła się druga edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Białogardzie dla uczniów szkół podstawowych powiatu białogardzkiego. Nie zabrakło w nim przedstawicieli rogowskiej podstawówki, którą reprezentowali: Kacper Łączkowski (Ib), Anna Michaliszyn (Ia), Patrycja Chódzyńska (III), Zuzanna Skinder (Va), Klaudia Jabczyk (VIb) oraz Klaudia Białek (VIa).

            Konkurs przebiegał równolegle w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI. Najważniejszym kryterium oceny była samodzielność wykonania pracy. Technikę wykonania- w formacie A3 lub A4- pozostawiono wykonawcom. Najmłodsi reprezentanci naszej szkoły nie zdobyli żadnych wyróżnień, ale przecież liczył się sam udział w konkursie, dotyczącym tak znanej i ważnej osoby, jaką był błogosławiony Jan Paweł II.

            A teraz sukcesy: prace Zuzanny Skinder i Klaudii Białek uzyskały wyróżnienie. Gratulujemy!

            Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom przez starostę białogardzkiego, pana Tomasza Hyndę, odbyło się 17 maja bieżącego roku o godz. 11:00 w podziemiach Izby Tradycji Regionalnej przy Placu Wolności w Białogardzie. Otwarcie wystawy oraz spotkanie połączone z poczęstunkiem dla gości i gospodarzy poprowadził dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Białogardzie, pan Jarosław Burzyński.

Tomasz Trybuś

TRENING POD OKIEM STRAŻAKÓW

 

             13 maja 2011 roku uczniowie klasy VIA, biorący udział w wojewódzkim konkursie „Zdążyć przed powodzią”, trenowali pod okiem strażaków na terenie jednostki Straży Pożarnej w Białogardzie. Karolina Krych, Czarek Sikorki, Adam Pietrzak, Oskar Kasprowicz i Michał Kopaczewski mieli za zadanie załadować piaskiem worki, fachowo je związać i ułożyć z nich wał przeciwpowodziowy zgodnie z obowiązującymi zasadami układania tego typu wałów. Następnie trenowali rzuty do celu linką ratowniczą, co okazało się niezwykle trudnym zadaniem. Nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń czuwał pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie starszy kapitan Przemysław Zawadzki, który również przygotował i przedstawił uczniom prezentację multimedialną na temat tego, jak należy postępować w czasie zagrożenie powodziowego.

            Na koniec uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem używanym w czasie powodzi przez strażaków, mogli również zobaczyć, jak działa tzw. „kiełbasa”, czyli napełniana wodą zapora przeciwpowodziowa, fachowo nazywana „rękawem”.

            Konkurs „Zdążyć przed powodzią” objęty jest wojewódzkim programem edukacji powodziowej dla szkół i placówek edukacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

foto galeria >> 

Tomasz Bohdziewicz

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

         Dnia 12 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie odbył się Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego pod patronatem burmistrza Białogardu, pana Krzysztofa Bagińskiego.

         W konkursie wzięło udział 11 szkół z powiatów: białogardzkiego i świdwińskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Małkowska (IV), Zuzanna Jankowska (VB) i Michał Kopaczewski (VIA).

         Dużym osiągnięciem dla naszej szkoły było zdobycie 2. miejsca w kategorii klas szóstych przez Michała Kopaczewskiego, który w nagrodę otrzymał dyplom i książkę. Dziewczynki zajęły 9. miejsca w swoich kategoriach.

Beata Samiec

 

DOPALACZE

 

     10 maja odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami. Nauczyciele i rodzice mieli okazję wysłuchać prelekcji zaproszonego policjanta, starszego aspiranta sztabowego Jacka Chodania, na temat „nowych narkotyków”, czyli tzw. dopalaczy. Policjant poinformował słuchaczy, jakie szkodliwe substancje wchodzą w skład dopalaczy oraz jakie są psychiczne i fizyczne skutki ich zażywania. Przedstawił również aktualne przepisy prawne dotyczące narkotyków i innych substancji odurzających, w tym dopalaczy. Wszyscy rodzice otrzymali także informacje o tym, w jakich instytucjach i organizacjach mogą szukać pomocy.

 

       

Ewelina Wachowska

 

ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ

            Dzień Europy obchodzony jest 9 maja. W związku z tym nauczycielka języka angielskiego –pani Beata Samiec –przygotowała gazetkę ścienną, na której znalazło się mnóstwo informacji na temat Unii Europejskiej.

Uczniowie mieli możliwości zapoznania się z symbolami UE, a także poszerzenia wiedzy na temat krajów, wchodzących w skład wspólnoty. Wyeksponowano zdjęcia flag państwowych, umieszczono ciekawostki dotyczące wybranych państw oraz nazwy ich stolic.

Czwarto- i piątoklasiści pod kierunkiem anglistki przygotowali krótką część artystyczną w kontekście mitologii greckiej, opowiadającą o państwach należących do Unii Europejskiej.

Uczniowie odbyli dzięki podjętym działaniom interesującą podróż po Europie.

 

Krzysztof Bystrek, Zuzanna Skinder, Agnieszka Samordak

     

CIEKAWE ZAWODY

W maju w naszej szkole odbyło się kilka spotkań, które miały na celu pomóc uczniom w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych i planowaniu przyszłej kariery zawodowej.

5 maja odwiedzili nas lekarze weterynarii: pani Alicja Pigla i pan Piotr Szykowny. Celem spotkania było kształtowanie wrażliwości na krzywdę zwierząt i odpowiedzialności za przyrodę.

Pani Alicja Pigla spotkała się z uczniami klas I-III. Na sali gimnastycznej odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa i opieki nad zwierzętami. Dzieci mogły opowiedzieć o zdarzeniach z udziałem zwierząt oraz własnych doświadczeniach i przeżyciach w relacjach ze zwierzętami. Pracownik Powiatowej Inspekcji Pracy chętnie udzielał odpowiedzi na pytania dzieci.

            W tym samym czasie, na parterze, pan Piotr Szykowny opowiadał uczniom klas IV-VI o opiece nad zwierzętami domowymi i hodowlanymi, wspominał o aspekcie prawnym i niebezpieczeństwach grożącym ludziom ze strony zwierząt. Dużo mówił o odpowiedzialności i opiece nad zwierzętami oraz o tym, że zwierzę to nie przedmiot. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy zachowywać się w stosunku do zwierząt dzikich i postępować ze zwierzętami gospodarskimi. Weterynarz przybliżył słuchaczom choroby, na które zapadają zwierzęta (wścieklizna, borelioza) i mówił o konieczności ich zapobiegania poprzez szczepienia. Rozdał broszury informacyjne na temat bakteryjnej choroby zakaźnej ludzi i psów przenoszonej przez kleszcze. Zgromadzeni mieli możliwość zadawania pytań gościowi i uzyskania większej ilości informacji na temat zawodu weterynarza.

            Uczniowie wynieśli ze spotkania z pracownikami weterynarii wiele informacji na temat opieki, ochrony i bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.

Szóstoklasiści uczestniczyli 9 maja w spotkaniu z doradcą zawodowym.

16 maja klasy IV-VI brały udział w spotkaniu z pracownikami Straży Gminnej, którzy przybliżyli słuchaczom zadania formacji, opowiedzieli o specyfice swojej pracy oraz podjęli działania profilaktyczne.

Goście skupili się na temacie bezpiecznego poruszania się po drogach. Apelowali o używanie przez dzieci odblasków. Zachęcali pieszych i rowerzystów do wkładania ochraniaczy, kasków, kamizelek, umieszczania na odzieży i pojazdach elementów odblaskowych, które w znaczny sposób poprawiają bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Danuta Suska, Krzysztofa Szulakiewicz

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

        Międzynarodowy Dzień Tańca został ustanowiony w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. 29 kwietnia wybrano na pamiątkę wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jean-Georges’a Noverre’a – była to data jego chrztu. Z okazji Dnia Tańca każdego roku inny wybitny artysta związany z tą sztuką przygotowuje orędzie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec.

         Nauczycielka muzyki, pani Elżbieta Trzcińska, przygotowała gazetkę, na której zostały wyeksponowane informacje na temat genezy święta i jego patrona, zdjęcia z dyskotek szkolnych i występów tanecznych. Nie zabrakło przesłania do ludzi utalentowanych tanecznie.

Zuzanna Skinder, Paweł Foremniak

ŚWIĘTO FLAGI I ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

29 kwietnia nauczyciele i uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystym apelu z okazji Święta Flagi RP i 220. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Przedstawienie przygotowała klasa czwarta pod kierunkiem nauczyciela historii, pana Tomasza Bohdziewicza. Czwartoklasiści wcieli się w role przedstawicieli stronnictwa hetmańskiego i członków ugrupowania patriotów. Nie zabrakło postaci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego i Hugona Kołłątaja. Recytatorzy przypomnieli zgromadzonym obrady Sejmu Czteroletniego i moment przyjęcia Ustawy Rządowej. Na koniec zabrzmiał Mazurek Trzeciego Maja ze słowami Rajnolda Suchodolskiego, znany jako pieśń patriotyczna pt. Witaj, majowa jutrzenko.

Więcej informacji na temat rocznic ważnych dla naszego kraju historycznych wydarzeń, przypadających w maju, zamieszczono w najnowszym numerze szkolnej gazetki „Rogowiaczek” oraz na gazetkach ściennych. Temat Święta Konstytucji i symboli narodowych poruszono również na lekcjach historii, języka polskiego i muzyki.

 

foto galeria >> 

Danuta Suska

KONKURS RECYTATORSKI „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” – ELIMINACJE GMINNE I POWIATOWE

            28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Stanominie odbyły się eliminacje gminne do konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Wzięło w nich udział sześcioro uczniów z naszej szkoły. W kategorii klas I-III reprezentowały nas: Patrycja Chódzyńska, Lucyna Łoś i Agata Zawadzka, a w kategorii klas IV-VI: Natalia Andrysiak, Radosław Drąg i Karolina Krych.

            Recytacje oceniały nauczycielki języka polskiego ze szkół w Rogowie, Stanominie, Kościernicy i Pomianowie oraz dyrektor biblioteki gminnej w Stanominie. Uczennica klasy Vb, Natalia Andrysiak, zwyciężyła w kategorii „ptaszków” i reprezentowała naszą gminę na eliminacjach powiatowych, które odbyły się 12 maja w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

foto galeria >> 

Ewelina Wachowska

DZIEŃ ZIEMI  

            Obchody Światowego Dnia Ziemi co roku odbywają się 22 kwietnia. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, więc tematem wiodącym obchodów były lasy, natomiast hasłem przewodnim zdanie: „Las całkiem blisko nas”.

            Dzień Ziemi to święto mające na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie problemów związanych z ochroną środowiska. Uczniowie rozmawiali na ten temat na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i przyrody.

            Nauczyciel przyrody, pani Agata Nojek- Sokołowska przygotowała gazetkę, na której znalazły się informacje na temat genezy oraz form obchodów Dnia Ziemi w Polsce i na świecie. Ogłosiła również, wraz z kołem przyrodników, konkurs plastyczny na plakat, ilustrujący hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi.

 

Danuta Suska

 

 

XXXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 

       

            20 kwietnia 2011 r. w Karlinie odbył się XXXIV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie, a gospodarzem spotkania – Gimnazjum w Karlinie. 

Do konkursu stanęło 10 drużyn ze szkół podstawowych i 5 ekip z gimnazjów powiatu białogardzkiego. Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Didycz, Bartosz Jaśkowski i Roland Piórkowski.

Po rozwiązaniu testu z zakresu przepisów ruchu drogowego, zawodnicy przystąpili do części praktycznej, polegającej na zaprezentowaniu umiejętności jazdy na rowerze w utworzonym miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód. Uczniowie musieli również praktycznie zastosować swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Rywalizacja była zacięta, a poziom trudności testu teoretycznego i praktycznego wysoki.

         W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tychowie, natomiast wśród gimnazjów najlepszy, po raz kolejny, okazał się zespół z Gimnazjum w Karlinie.

          Najlepszym zawodnikiem ze szkół podstawowych została Aleksandra Grzelak ze Szkoły Podstawowej z Kościenicy.

          Nasza szkoła zajęła IV miejsce. W punktacji indywidualnej nasi reprezentanci uzyskali: Kacper Didycz miejsce 6, Bartosz Jaśkowski – 12, a Roland Piórkowski – 20.

          Drużyny otrzymały dyplomy, a nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatorów turnieju otrzymali uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1 do 10.

 

Elwira Nowak

foto galeria >> 

BIEGI PRZEŁAJOWE

            16 kwietnia uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, pani Jolanty Borys, udali się do Tychowa, gdzie odbywały się biegi przełajowe.

            Zawodnicy musieli pokonać trasę, liczącą 800 metrów. W zmaganiach brały udział drużyny z białogardzkich podstawówek i gimnazjów oraz ekipy z Tychowa, Kościernicy, Stanomina, Karlina i Rogowa.

            Naszą szkołę reprezentowała grupa najlepszych biegaczy z klas IV-VI w składzie: Weronika Kielar, Monika Jezierska, Karolina Tomaszewska, Zuzanna Skinder, Karolina Krych, Mateusz Makowski, Cezary Sikorski, Oskar Kasperowicz, Michał Kopaczewski, Bartosz Mowiński, Adrian Walkowski, Adam Pietrzak.

            Każdy, kto ukończył bieg, był zwycięzcą!

 

Patrycja Domańska, Bartosz Mowiński

ROK MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE

            Sejm RP w grudniu 2010 r. przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Curie-Skłodowskiej ze względu na setną rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie pierwiastków polonu i radu.

Koordynator obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie w naszej szkole, pani Agata Nojek- Sokołowska zaplanowała lekcję otwartą oraz przygotowała gazetkę ścienną na temat jednego z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.

         19 maja uczniowie klas szóstych wykonali plakaty, na których znalazły się informacje na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Szóstoklasiści wykorzystali do stworzenia prac: zdjęcia, notatkę biograficzną, układ okresowy pierwiastków, terminy z dziedziny chemii oraz podobiznę Alfreda Nobla. Mogli wykazać się inwencją twórczą: dowolnie rozmieścić przygotowane przez nauczyciela materiały, dorysować coś, dopisać, użyć kolorowych flamastrów.

             Plakaty zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach.

              6 czerwca odbył się Turniej Wiedzy o Życiu i Osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas szóstych. Klasę VIA reprezentowały: Klaudia Białek, Ewelina Podgórska i Daria Strączewska, natomiast Patrycja Jabczyk, Alicja Moraczewska i Krzysztof Kruk zostali wytypowani jako reprezentanci klasy VIB.  

Turniej wygrała klasa VIA z wynikiem 15 punktów na 20 możliwych do zdobycia. Gratulujemy wiedzy! Organizatorem konkursu była pani Agata Nojek- Sokołowska.

 

Danuta Suska

 

BEZPIECZNIE NA WSI

            14 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

               

 Goście wygłosili prelekcję na temat tragicznych wypadków, które zdarzają się przy pracach polowych i w gospodarstwie. Zostały również wyświetlone filmy: dokumentalny i animowany na temat bezpieczeństwa na wsi.

Uczniowie klas I- VI dowiedzieli się, w jaki sposób można ustrzec się przed zagrożeniami, występującymi w środowisku wiejskim i jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym. Zgromadzonym został uświadomiony fakt, iż dużym zagrożeniem dla dzieci wiejskich są maszyny i urządzenia rolnicze, środki chemiczne oraz zwierzęta hodowlane.

Zostały udostępnione broszury, przestrzegające przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia zachowaniami oraz zasadami postępowania podczas wykonywania różnych prac gospodarskich. Każdy uczeń otrzymał opaskę odblaskową oraz został zaproszony do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”, ogłoszonym przez Henryka Smolarza, prezesa KRUS.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań w środowisku pracy i życia rolników, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo  dzieci  wiejskich  w trakcie ich zabaw i obecności w pobliżu  osób, wykonujących prace rolnicze. Konkurs obejmuje etapy: wojewódzki i centralny.

 

Danuta Suska, Agnieszka Samordak

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

            W dniach 11-13 kwietnia odbywały się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas I-VI. Nauki rekolekcyjne prowadził ksiądz Aleksander Głombiowski, który w ubiegłym roku szkolnym uczył religii, odbywając praktyki w parafii.

            Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w teleturnieju „Milionerzy biblijno-liturgiczni”, obejrzenia filmów dokumentalnych o papieżu Janie Pawle II, przyjrzenia się pantomimie na temat walki dobra ze złem, przypomnienia sobie informacji o sakramencie kapłaństwa i pokuty (spowiedź, pojednanie). Ksiądz Aleksander w swoich wypowiedziach nawiązywał do zbliżającej się beatyfikacji papieża Polaka. Zgromadzeni wzięli udział w Drodze Krzyżowej i we mszy świętej. Otrzymali również obrazki religijne z wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego oraz Karola Wojtyły.

            Na parterze katecheci przygotowali gazetkę ścienną na temat Wielkiego Postu i czekającej nas w maju uroczystości wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II, natomiast na pierwszym piętrze Samorząd Uczniowski wyeksponował informacje na temat świąt wielkanocnych. Sale lekcyjne udekorowano ozdobami świątecznymi.

  

foto galeria >> 

Zuzanna Skinder, Dominika Banasik

 

 

PRZEDSTAWIENIE WIELKANOCNE

 

        9 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz goście z Niemiec. Nasi uczniowie zaprezentowali przedstawienie na temat świątecznych tradycji i zwyczajów. W inscenizacji wzięli udział recytatorzy z koła teatralnego prowadzonego przez panią Ewelinę Wachowską, a oprawę muzyczną zapewnił szkolny chór pod kierunkiem pani Elżbiety Trzcińskiej.

         Uczniowie recytowali wiersze polskich poetów, m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Joanny Kulmowej i księdza Jana Twardowskiego. Narratorki zaś opowiedziały zgromadzonym słuchaczom o znanych wszystkim zwyczajach i tradycjach wielkanocnych, takich jak święcenie pokarmów w Wielką Sobotę czy oblewanie wodą w Lany Poniedziałek, ale także o tych nieco zapomnianych, jak chodzenie z kurkiem po dyngusie. Uczniom towarzyszyły  rekwizyty nieodłącznie kojarzące się ze świętami wielkanocnymi: palmy, baranki, pisanki, koszyki ze święconką.

          Występujący zostali nagrodzeni przez publiczność gromkimi brawami.

           

foto galeria >> 

Ewelina Wachowska

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

 Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia zaplanowano na 7 kwietnia, a hasłem przewodnim było: Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat umieszczonymi na gazetkach oraz plakatach przez szkolny zespół do spraw profilaktyki. Analizując zapisy, dzieci dowiedziały się, co to są antybiotyki, czym jest antybiotykooporność i jakie są jej przyczyny, na czym polega niewłaściwe stosowanie antybiotyków i jakie choroby wywołują bakterie antybiotykooporne, a także dlaczego antybiotykooporność stanowi problem dla współczesnego człowieka.

            Hasło Światowej Organizacji Zdrowia: Antybiotykowa lekooporność  zwraca uwagę na to, że nadużywanie antybiotyków niszczy odporność organizmu ludzkiego, a tym samym uodparnia szczepy bakterii na działania antybiotyków. 

Agnieszka Samordak, Karolina Krych

SPOTKANIE Z ASTRONOMIĄ

 

 6 kwietnia uczniowie klas piątych i szóstych- pod opieką p. Agaty Nojek-Sokołowskiej, nauczyciela przyrody oraz p. Danuty Suskiej- wzięli udział w „Spotkaniu z Astronomią”, które odbyło się w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

Podczas 2,5-godzinnej lekcji astronomii wysłuchano popularnonaukowego wykładu, bogato ilustrowanego wspaniałymi materiałami wizualnymi i obejrzano autorski reportaż z ekspedycji do Meksyku, gdzie młodzi naukowcy mieli okazję obserwować całkowite zaćmienie Słońca. Poza tym zgromadzeni mogli podziwiać specjalistyczny teleskop astronomiczny oraz wziąć udział w dyskusji.

Podczas multimedialnej prelekcji edukacyjnej uczniowie poznali zastosowanie astronomii w różnych dziedzinach nauki oraz historię astronomii- nauki zajmującej się badaniem ciał niebieskich, ich rozmieszczeniem, ruchem w przestrzeni, pochodzeniem, budową oraz ewolucją. Zapoznali się ze skalą i strukturą Wszechświata. Wysłuchali informacji na temat narodzin, życia i końca świecenia gwiazd. Zostali zapoznani z wiadomościami dotyczącymi Układu Słonecznego, powstawania planet, rodzajów i warunków na nich panujących. Dowiedzieli się o niezwykłości naszej planety oraz poznali kwestie życia pozaziemskiego. Pan Aleksander Trębacz- nauczyciel fizyki i matematyki, założyciel Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, popularyzator astronomii, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii- opowiedział również o ekologii. Skupił się na efekcie cieplarnianym. Mówił o tym, jak go odkryto i jakie wywołuje skutki.

Badacz starał się zachęcić młodych ludzi do bliższego przyjrzenia się najszybciej rozwijającej się dyscyplinie nauki. Uczniowie z zapartym tchem wsłuchiwali się w opowieści o niebie i ciałach astralnych, więc miejmy nadzieję, iż niniejszy wykład stanowił początek zgłębiania niesamowitej scenografii teatru niebieskiego.

Danuta Suska

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW 2011

Dnia 5 kwietnia uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu kompetencji.

Szóstoklasiści w ciągu 60 minut rozwiązywali test, składający się z 26 zadań zamkniętych i otwartych z zakresu języka polskiego, matematyki i historii. Do zdobycia było 40 punktów. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Część polonistyczną sformułowano w oparciu o teksty: prozatorski i poetycki, opowiadające o sławnym niemieckim matematyku- Karolu Gaussie oraz znakomitym umyśle ścisłym w świecie zwierząt- sumie z wiersza Jana Brzechwy. Ponadto uczniowie mieli za zadanie opisać przedstawiony na ilustracji znaczek pocztowy oraz zredagować zaproszenie.

Test dotyczył matematyki i wymagał logicznego myślenia, więc nie mogło zabraknąć matematycznych zadań, takich jak: obliczanie długości, ilości, kosztów, powierzchni.

            Na wyniki musimy poczekać do czerwca.

 

Karolina Krych, Agnieszka Samordak

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 4 kwietnia w naszej szkole odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. 

Bibliotekarz, pan Tomasz Bohdziewicz, powitał dzieci i ich wychowawców, a uczniowie klasy IV zaprezentowali krótką część artystyczną.

Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, wypowiadając chórem tekst:

My, uczniowie I klasy,

Tobie, Książko, przyrzekamy,

że szanować Cię będziemy,

krzywdy zrobić Ci nie damy.

Twoich rad i wskazówek

będziemy słuchać z uwagą

i obowiązki czytelnika

traktować z wielką powagą!

Obiecujemy!

po czym nauczyciel-bibliotekarz dokonał uroczystego pasowania uczniów klasy IA i IB na czytelników. Młodzi czytelnicy dostali na pamiątkę tej chwili po dyplomie, a później wykonali w czytelni, z pomocą wychowawców, gazetkę ścienną. Każde dziecko przypinało na tablicy symbol książki ze swoim imieniem. Wreszcie przyszedł czas na zapoznanie się z księgozbiorem. Uczniowie udali się do wypożyczalni po swoje pierwsze lektury. Klasa IA wypożyczyła „Na jagody” Marii Konopnickiej, natomiast dzieci z klasy IB- „Wiersze” Jana Brzechwy.

Na zakończenie spotkania pan T. Bohdziewicz, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, głośno przeczytał  tekst literacki pt. „Zając Maurycy”. Zgromadzeni wysłuchali wzorcowego czytania w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem.

foto galeria >> 

Wychowawcy klas pierwszych:

K. Szulakiewicz, I. Madejska-Zalewska

KONKURS RECYTATORSKI

       Jak co roku w naszej szkole odbyły się eliminacje do konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Wzięło w nim udział 12 recytatorów: 6 z klas I-III i 6 z klas IV-VI. Uczniowie przygotowywali się do konkursu samodzielnie oraz na zajęciach koła teatralnego. Zaprezentowali różnorodny repertuar. Największą popularnością cieszyły się wiersze Juliana Tuwima, a także Czesława Miłosza, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

     Recytacje oceniały panie polonistki: Danuta Suska i Ewelina Wachowska, które wzięły pod uwagę takie elementy jak dobór repertuaru, dykcja, interpretacja utworu, a także ogólne wrażenie artystyczne.

     W kategorii I-III wystąpili tylko uczniowie klasy trzeciej. Spośród nich najlepiej zaprezentowała się Agata Zawadzka, która zdobyła I miejsce i już po raz trzeci będzie weźmie udział w eliminacjach gminnych w Stanominie. Drugie miejsce zajęła Lucyna Łoś, a trzecie – Patrycja Chódzyńska.

     W kategorii „ptaszków”, czyli klas IV-VI, najlepszy okazał się występ Natalii Andrysiak z klasy V b. Uczennica co roku, od klasy pierwszej, reprezentuje naszą szkołę w konkursie gminnym. Drugie miejsce w tej kategorii zdobyła Karolina Krych z klasy VI a, trzecie natomiast – Radosław Drąg z V a.

     Eliminacje gminne odbędą się pod koniec kwietnia w Szkole Podstawowej w Stanominie. Naszym recytatorom życzymy powodzenia.

 Ewelina Wachowska

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA

         28 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie gościliśmy biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej J.E. ks. Pawła Cieślika. W spotkaniu brały udział zarówno najmłodsze dzieci: 5-, 6-latki, jak i uczniowie klas starszych. Ksiądz biskup odwiedził szkołę w Rogowie w związku z odbywającą się wizytacją kanoniczną parafii Byszyno, na terenie której placówka jest położona.

            Ks. bp Paweł Cieślik ujął dzieci bezpośredniością i serdecznością. Uśmiech na twarzy gościa towarzyszył spotkaniu przez cały czas. Sprzyjały temu warunki: wielki hol, a na nim zasłuchane dzieci, wychowawcy, nauczyciele.

            Gość, podczas szczególnej katechezy, sięgnął pamięcią do własnego dzieciństwa- pełnej ciepła atmosfery rodzinnego domu. Szczególną uwagę słuchaczy przyciągnęły wspomnienia związane ze święceniami biskupimi. Nie wszyscy wiedzieli, że biskup Paweł otrzymał je bezpośrednio z rąk (niebawem błogosławionego) Jana Pawła II. Przypomniał osobiste spotkania z papieżem Polakiem, podczas których Ojciec Święty pytał z troską „tego olbrzyma, który czasem śpi” o ludzi świeckich. Dopytywał o życie prostych ludzi, niosących Dobrą Nowinę w swoich środowiskach.

            Rozmowę uczniów z hierarchą kościoła przeplatały oklaski i skoczne piosenki do akompaniamentu gitary. Zabrzmiała również nieśmiertelna Barka. Najmłodsze dzieci oraz uczniowie klasy szóstej wystąpili z krótką częścią artystyczną.

Biskup obdarował zgromadzonych obrazkami oraz udzielił błogosławieństwa.

          Następnie odbyło się uroczyste spotkanie ks. biskupa z nauczycielami.

        Spotkania młodych ze starszymi świadkami wiary są potrzebne. Młode pokolenie potrzebuje wparcia doświadczonych katolików. Sądzę, że spotkanie następcy apostołów-biskupa Pawła z młodzieżą jest kontynuacją dzieła, które rozpoczęło się 2000 lat temu, i które również ożywiał Jan Paweł II - nasz papież.

Tomasz Trybuś

             foto galeria >> 

ŚWIĘTO WIOSNY

            21 marca to pierwszy dzień wiosny. W naszej wiosennie udekorowanej szkole miało miejsce uroczyste przywitanie tej pory roku. Uczniowie, pod kierunkiem pani Jolanty Borys, przygotowali dwugodzinną imprezę pt. „Witaj, Wiosno!”, na którą zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, przedszkolaki i uczniowie.

            W pierwszej części zaprezentowali się uczniowie klasy IV i VA w przedstawieniu, które miało na celu zapoznanie z ludowymi tradycjami dotyczącymi pożegnania zimy i powitania wiosny. Podczas występów zwracano uwagę na piękno przyrody i konieczność jej ochrony, a także akcentowano informacje o zwiastunach wiosny. Młodzi aktorzy zaprezentowali się w interesujących strojach, recytowali swoje kwestie i śpiewali piosenki, zachęcając zgromadzonych do wspólnej zabawy.

            Swój udział w spektaklu mieli również najmłodsi: grupy przedszkolne i klasy I-III. Dzieci zaprezentowały umiejętności taneczne, wokalne, aktorskie i recytatorskie.

Końcowa część imprezy należała do uczniów klas starszych, którzy przedstawili przygotowane przez siebie układy taneczne.

            Uczniowie naszej szkoły wykazali się licznymi talentami, nawiązując do Roku Odkrywania Talentów, ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej, Katarzynę Hall. Pani Minister uznała odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji oraz talentów za niezwykle ważne. Zaproponowała również, aby pierwszy dzień wiosny każdego roku był Dniem Talentów, czyli dniem aktywności rozwijających zdolności poznawcze, artystyczne i sportowe.

foto galeria >>  

Danuta Suska, Radosław Drąg

KONKURS RECYTATORSKI

            W związku z przypadającym w marcu Dniem Poezji, 17 marca uczennice naszej szkoły: Patrycja Chódzyńska (III), Agata Zawadzka (III), Lucyna Łoś (III), Agnieszka Samordak (IV) i Natalia Andrysiak (VB), wzięły udział w eliminacjach powiatowych Małego Konkursu Recytatorskiego. Uczennice klasy III miały za zadanie przygotować dwa utwory poetyckie, natomiast dziewczynki z klas starszych- wiersz i fragment prozy. Recytatorów do konkursu przygotowywała p. Ewelina Wachowska.

            Agatka Zawadzka zdobyła wyróżnienie. Recytowała dwa wiersze: „O dwóch świerszczach” J. Ficowskiego oraz „Spóźniony słowik” J. Tuwima.

            Zmagania odbywały się w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie przy współpracy z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Towarzystwem Kultury Teatralnej. Jury w składzie: Wiesław Łągiewka (aktor, śpiewak, reżyser związany ze szczecińskimi teatrami), Arkadiusz Jaskulski (instruktor teatralny, szef białogardzkiego teatru RÓŻ) oraz Paweł Wiśniewski (dyrektor CKiSE) - oceniało recytację 28 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Na scenie w Białogardzie zaprezentowali się reprezentanci szkół podstawowych: klasy I-III i IV-VI oraz gimnazjów.

            Laureaci konkursu wezmą udział w finale wojewódzkim w Szczecinie. Nagrodami w konkursie były dyplomy i książki. Zdjęcia z konkursu zamieszczono na stronie internetowej CKiSE w Białogardzie.

Danuta Suska

KONKURS RELIGIJNY

            16 marca 2011 roku Joanna Sobczak (VB) i Karolina Krych (VIA), pod opieką pana Tomasza Trybusia, reprezentowały naszą szkołę w etapie rejonowym II Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej, który odbył się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 

            W konkursie wzięło udział 79 osób ze szkół podstawowych z rejonu Koszalina, wyłonionych w etapach szkolnych, przeprowadzonych w styczniu 2011 r.

            Konkurs miał formę testu. Uczestnicy rozwiązywali w ciągu godziny zestaw składający się z 25 zadań otwartych i zamkniętych, więc musieli wykazać się obszerną wiedzą z zakresu religii.

            Komisja konkursowa wyłoniła trzynastu finalistów, którzy będą reprezentować nasz rejon w etapie diecezjalnym, który odbędzie się 11 maja 2010 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.  Niestety, wśród nich zabrakło Joasi i Karoliny.

Gratulujemy natomiast uczniom Szkoły Podstawowej w Stanominie- Jakubowi Głogowskiemu i Malwinie Chalabie, którzy znaleźli się w czołówce finalistów.

Karolina  Krych

KONKURS MATEMATYCZNY

            W drugim tygodniu marca klasy III-VI uczestniczyły w VII edycji Szkolnego Konkursu Matematycznego „Tydzień z kangurem” organizowanego przez p. Grażynę Wołkowską i p. Iwonę Madejską- Zalewską.

            Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów naszej szkoły, integracja zespołów klasowych, kształtowanie umiejętności wykonywania operacji rachunkowych na liczbach wymiernych, doskonalenie umiejętności grupowego rozwiązywania zadań z treścią, wyrabianie samodzielności i umiejętności w udzielaniu odpowiedzi na pytania o treści matematycznej, wyrabianie umiejętności rozwiązywania matematycznej krzyżówki oraz wypełniania kwadratu magicznego.

      

 

            Komisja konkursowa oceniała również zachowanie grupy podczas konkursu oraz okrzyki dopingujące reprezentacje klas. Tegoroczne hasła były niezwykle interesujące. Uczniowie wykazali się talentem do tworzenia rymowanek.

            14 marca do matematycznych zmagań przystąpiły klasy szóste, 15 marca walczyły klasy piąte, natomiast dnia następnego- klasy: trzecia i czwarta. W ogólnej klasyfikacji najwięcej punktów zdobyła reprezentacja klasy VIA, na drugim miejscu uplasowała się klasa III, trzecie miejsce wywalczyła klasa VA, czwarte- VB, natomiast piąte- klasa VIB. Klasa IV zajęła miejsce szóste.  Gratulujemy. Nagrodami w konkursie były pamiątkowe dyplomy oraz artykuły szkolne.

            17 marca miał miejsce Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Kangur 2011, w którym wzięło udział 14 uczniów. Klasy piąte i szóste rozwiązywały 30 zadań, a klasy III i IV 24 zadania. Konkurs miał formę testu. Pytania dotyczyły arytmetyki i geometrii.

Dominika Banasik, Radosław Drąg

PROMOCJA CZYTELNICTWA

         W ramach popularyzacji słowa czytanego oraz zachęcenia uczniów naszej szkoły do sięgnięcia po znane utwory, ale także nowości książkowe z dziedziny literatury dla dzieci i młodzieży, p. Danuta Suska- wraz z grupą uczniów uczęszczających na zajęcia koła literackiego- przygotowała gazetki ścienne w sali polonistycznej na temat życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego, Joanny Kulmowej i Małgorzaty Musierowicz.

Czytano fragmenty dzieł poetyckich oraz prozatorskich, rozmawiano o audiobookach,

e-bookach, książkach tradycyjnych. 

        W związku z przypadającym 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego zorganizowano 28 lutego w klasie Va Klasowy Konkurs Pięknego Czytania fragmentów „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.

      Na dwa tygodnie przed feriami zimowymi zorganizowano akcję „Ferie z książką!”, która miała na celu zachęcenie wszystkich do odwiedzenia biblioteki szkolnej i zabrania książki na ferie.

       Przygotowano również listę ulubionych lektur szkolnych („Nasze ulubione lektury”) oraz gazetkę „Magia czytania”, na której wyeksponowano hasła promujące czytelnictwo i przybliżono uczniom organizację pod nazwą „Republika Książki”, powstałą „w obronie czytania” i promocji czytelnictwa w Polsce. 

       W czerwcu zostanie rozstrzygnięta 2. edycja Szkolnego Konkursu na Najlepiej Zredagowany Zeszyt Lektur. Uczniowie klas: IV, VA, VB zostali zachęceni na początku roku szkolnego do prowadzenia zeszytów lektur, w których robią notatki na temat przeczytanych książek, redagują opisy postaci, tworzą ilustracje do utworów literackich, zapisują ciekawe cytaty zaczerpnięte z lektur.

 

Danuta Suska

FERIE 2011

        W tym roku podczas ferii zimowych w naszej szkole odbywały się zajęcia dla chętnych uczniów z naszej szkoły oraz z okolic. W dniach 14 – 22 lutego w godzinach od 10 do 13 pani Jolanta Borys prowadziła zajęcia sportowe, a pani Elwira Nowak zajęcia komputerowe. Z zajęć tych skorzystało około 30 uczniów.

        Na sali gimnastycznej uczniowie mogli grać w piłkę siatkową, zbijaka oraz ringo. Oprócz tego mogli potrenować na rowerze treningowym i stepperze, a także grać w ping - ponga i piłkarzyki.

        Natomiast w sali komputerowej uczniowie mogli odpocząć po zajęciach sportowych, poszukać ciekawostek w Internecie, zagrać w gry edukacyjne oraz doskonalić malowanie w programie Paint, a następnie wydrukować swoje prace.

        W poniedziałek 21 lutego na boisku szkolnym odbyły się zawody jazdy na rowerze. Chętni uczniowie mieli za zadanie przejechać rowerem po przygotowanym torze przeszkód. Bezbłędnie tor przejechało dwóch uczniów: Lucjan Szafran i Mateusz Skinder.

        Mimo mroźnej pogody wszyscy się dobrze bawili.

 

Elwira Nowak

foto galeria >> 

WALENTYNKI

        

Walentynki  to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.

      Nazwa pochodzi od imienia świętego Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.

     Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów i kartek, zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem) oraz obdarowywanie się drobnymi upominkami – czerwonymi i  najczęściej w kształcie serca- co też czynili uczniowie naszej szkoły. Wręczali sobie kartki walentynkowe, wymieniali się uśmiechami i serdecznościami.

       Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca, a opisanym między innymi przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w „Starej baśni” i Jana Kochanowskiego w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”.

Danuta Suska

BEZPIECZNE FERIE

Zanim w śnieżnym puchu

zawiruje świat,

przyjmij uwagi

i kilka rad.

By radość, uśmiech

i wszelkie szaleństwa

nie skończyły się bólem i łzami

z braku bezpieczeństwa…

 

       W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe odbyły się we wszystkich klasach pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Zaprojektowano klasowe gazetki ścienne, opracowano listę przestróg oraz zasad postępowania podczas zabaw na śniegu. Uczniowie ujęli w formie plastycznej podstawowe reguły, obowiązujące w czasie dwutygodniowych ferii.

        11 lutego odbył się apel, na którym uczniowie klas I-III pod kierunkiem p. Małgorzaty Bagińskiej zaprezentowali krótką część artystyczną na temat bezpiecznych ferii. Dziewczynki przebrane za śnieżynki udzielały wskazówek, dotyczących tego, jak należy właściwie zachowywać się, bawiąc się na śniegu, a także śpiewały „zimowe piosenki”  do akompaniamentu dzwonków oraz recytowały wiersze. Dzieci przedstawiły scenki, przestrzegające przed niebezpieczeństwami grożącymi zimą.         

       Po tak dużej porcji informacji na pewno wszyscy bezpiecznie spędzimy tegoroczne ferie zimowe.

 

foto galeria >> 

Katarzyna Gliszczyńska, Karolina Krych

POKAZ TALENTÓW

 

        Dzień przed udaniem się na ferie zimowe uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i muzyczne.

      Grupa dziewcząt i chłopców z klas I-III tańczyła hip-hop, a Tomek Terech z klasy VIa zaprezentował  breakdance. Uczennica klasy Vb- Daria Szczęsna- zagrała na syntezatorze kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, natomiast uczeń klasy Va -Radosław Drąg- zagrał na gitarze popularną melodię „Pojedziemy na łów”.

     Utalentowani artyści zostali nagrodzeni za swoje występy gromkimi brawami i słodkim upominkiem.

 

foto galeria >> 

Katarzyna Gliszczyńska, Karolina Krych

TRZYMAJ FORMĘ!

Na początku lutego nauczyciel przyrody, p. Agata Nojek-Sokołowska, ogłosiła konkurs pod hasłem „Oblicz swoje BMI”, polegający na obliczeniu indeksu masy ciała (Body Mass Indeks) według określonego wzoru.

Troje uczniów: Patrycja Jabczyk, Karolina Krych i Krzysztof Kruk dokonali prawidłowych obliczeń i zostali nagrodzeni dyplomami oraz artykułami szkolnymi.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz zaakcentowanie programu „Trzymaj formę”, realizowanego w naszej szkole między innymi poprzez aktywne spędzanie przerw na sali gimnastycznej i przy stole pingpongowym, a także dyskusje na temat zasad zdrowego żywienia prowadzone na lekcjach wychowawczych.

 

foto galeria >> 

 

Katarzyna Gliszczyńska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

    21 i 22 stycznia nasze babcie i nasi dziadkowie obchodzą swoje święto. Organizacją Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole zajęły się panie Elwira Balewska- Schmidt i Krystyna Balewska.

    Udział w przedstawieniu brały dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III. Na uroczystość zostali zaproszeni babcie i dziadkowie młodych aktorów.

  Wnuczęta recytowały wiersze, śpiewały piosenki i składały życzenia. Występy obserwowali zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.

     Seniorzy z wielkim wzruszeniem oklaskiwali przygotowaną dla nich część artystyczną, po czym udali się na skromny poczęstunek  przygotowany specjalnie dla nich.

Katarzyna Gliszczyńska

Bartosz Mowiński

KONKURS RELIGIJNY

13 stycznia piętnastu uczniów klas IV-VI brało udział w szkolnych eliminacjach do II Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, natomiast patronat honorowy nad konkursem objął J. E. ks. bp Paweł Cieślik.

Konkurs miał formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Uczniowie w ciągu 45 minut musieli poradzić sobie z rozwiązaniem 20 zadań.

Uczniów do konkursu przygotowywał p. Tomasz Trybuś, szkolny katecheta oraz ksiądz Grzegorz Marciszewicz.

 Do drugiego etapu zmagań zakwalifikowały się: Karolina Krych (VIa), Zuzanna Jankowska (Vb) i Joanna Sobczak (Vb). Gratulujemy. Eliminacje rejonowe odbędą się w marcu. Życzymy powodzenia.

 

 

Danuta Suska

ZABAWA KARNAWAŁOWA

     20 stycznia uczniowie naszej szkoły brali udział w dyskotece zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski.

    Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III bawiły się jako pierwsze. Następnie przyszła kolej na  uczniów klas IV-VI, którzy tańczyli przez dwie godziny.

    Każda klasa i grupy przedszkolne przygotowały w swoich salach z pomocą rodziców poczęstunek.

    Podczas dyskoteki odbył się konkurs na najciekawszy kostium karnawałowy. Największe emocje wzbudziło trzech chłopców, którzy przebrali się za kobiety. Krzysztof Bystrek, Oskar Kasperowicz i Czarek Sikorski jednogłośnie zwyciężyli w konkursie i zostali nagrodzeni słodyczami i gromkimi brawami.

     Konkurs polegający na tańczeniu na gazecie wygrały dwie pary: Patrycja Jabczyk i Andrzej Krzemiński oraz Patrycja Domańska i Wojtek Florków. Uczestnicy konkursu w nagrodę otrzymali słodki upominek.

     O miłą atmosferę balu dbała p. Beata Samiec i wychowawcy klas.

 

foto galeria >> 

K. Bystrek

D. Chilmański

B. Mowiński

SPRAWDZIAN PRÓBNY

       4 stycznia o godzinie 12:00 uczniowie klas szóstych przystąpili do próbnego sprawdzianu kompetencji. W ciągu 60 minut musieli uporać się z 24 zadaniami z zakresu języka polskiego, przyrody i matematyki oraz wykazać się umiejętnością czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne rozwiązanie całego arkusza można było zdobyć 40 punktów. Zadania oscylowały wokół tematu jesieni.       Życzymy połamania długopisów w kwietniu.

Karolina Krych

 

ZAWODY W PIŁKĘ SIATKOWĄ

 

  12 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie odbył się Turniej Mini Siatkówki Chłopców i Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Szkół Podstawowych. Rywalizowaliśmy z gospodarzami oraz ze szkołami z Karlina i Tychowa. Turniej dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa nr 3, natomiast nam udało się zająć II miejsce. III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Karlinie. Rywalizację  chłopców wygrała Szkoła Podstawowa w Tychowie, II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3, natomiast nasi chłopcy zajęli III miejsce.

W skład zespołu dziewcząt wchodziły:

·         Czupryniak Aleksandra

·         Moraczewska Alicja

·         Jabczyk Patrycja

·         Krych Karolina

·         Kalwara Beata

·         Samordak Izabela

·         Hancyk Monika

·         Zimnicka Marcelina

·         Augustynek Karolina

·         Skinder Zuzanna

Kapitanem drużyny dziewcząt była Karolina Krych.

Zespół chłopców tworzyli:

·         Pietrzak Adam

·         Sikorski Cezary

·         Didycz Kacper

·         Jaśkowski Bartosz

·         Lenartowicz Michał

·         Kasperowicz Oskar

·         Kimak Krzysztof

·         Kruk Krzysztof

·         Piórkowski Roland

·         Kopaczewski Michał

Kapitanem drużyny chłopców był Adam Pietrzak.

     Do zawodów uczniów przygotowywała nauczycielka wychowania fizycznego, pani Jolanta Borys.

 

K. Krych, R. Drąg, K. Gliszczyńska,

D. Chilmański, K. Bystrek

 

 

JASEŁKA

 

     W dniu 21.12.2010r. odbyły się jasełka szkolne. Zostały one zorganizowane przez Pana katechetę Tomasza Trybusia, ks. Grzegorza Marciszewicza, Panią Ewelinę Wachowską oraz Panią Dyrektor, Elżbietę Trzcińską. W przedstawieniu brali udział uczniowie kół zainteresowań: teatralnego oraz muzycznego.

     Młodzi aktorzy ochoczo śpiewali kolędy i ze wzruszeniem recytowali swoje kwestie. Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.

     Każda sala była przepięknie udekorowana. Niektóre klasy zorganizowały spotkania wigilijne. Odbyła się loteria fantowa i sprzedaż pysznych ciast, upieczonych przez nasze mamy.

     Na szkolnym korytarzu stała duża, kolorowa choinka, obok której znajdowała się wspaniała szopka betlejemska.

 

foto galeria >>

Karolina Krych
Radosław Drąg

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

 

       W dniu 21.12.2010 w Szkole Podstawowej nr 5 w Białogardzie odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Rywalizowali ze sobą uczniowie szkół podstawowych z powiatu białogardzkiego.

       Naszą szkołę reprezentowali chłopcy i dziewczęta z klas szóstych.

       Zespół dziewcząt tworzyły: Alicja Moraczewska, Karolina Krych, Aleksandra Czupryniak.

       W skład zespołu chłopców wchodzili: Adam Pietrzak, Bartosz Jaśkowski, Cezary Sikorski.

       Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wywalczyli II miejsce.

       Uczniowie przygotowywali się do zawodów pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego - Pani Jolanty Borys.

Sandra Chilmańska
Radosław Drąg
Monika Jezierska
Krzysztof Bystrek

 

 

PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWA DZIECKA

 

   10 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka. Organizacją tego dnia w naszej szkole zajęły się panie: Agnieszka Rojewska-Wrzeszcz i Małgorzata Kopaczewska.

   Przygotowano dwie gazetki ścienne, na których znalazło się mnóstwo informacji na temat praw dziecka i człowieka. Na szkolnych korytarzach wyeksponowane zostały prace plastyczne uczniów naszej szkoły.  Dzieci, wykorzystując techniki plastyczne, zobrazowały swoje prawa. Starały się pokazać, jak je rozumieją.

   Zaproszono również Wróżkę Iwonę i Czarodzieja Andrzeja, którzy przy dźwiękach  skocznej muzyki zaprezentowali godzinny pokaz iluzji, w którym mieli możliwość wzięcia udziału uczniowie i nauczyciele. Widzom najbardziej podobały się sztuczki z parasolami, chusteczkami i kartami. Były tańce i nauka czarowania. Wszyscy mogli choć przez chwilę poczuć się magikami.

Danuta Suska,

Daniel  Bojanowski, Krzysztof Bystrek

 

 

MIKOŁAJKI

   Święty Mikołaj odznaczał się pobożnością. Otrzymany po zmarłych rodzicach spadek przeznaczył na pomoc biednym i potrzebującym. Przez całe życie był  niezwykle skromny i wszystkie posiadane dobra rozdawał ubogim. Jak głosi legenda, dary podsuwał anonimowo, stąd pochodzi tradycja podkładania prezentów pod poduszkę lub umieszczania ich w wełnianej, dużej skarpecie. Zmarł 6 grudnia.

   Postać św. Mikołaja, przedstawianego jako grubasek w czerwonym kożuchu, z długą, białą brodą, w saniach zaprzęgniętych w renifery, powstała prawdopodobnie w latach 20. XX wieku na zlecenie koncernu Coca- Cola.

   6 grudnia w naszej szkole gościł św. Mikołaj. Tego dnia każdy z nas miał na sobie czerwony element garderoby: czapkę, sweter lub bluzę.

   Wcześnie rano, po usłyszeniu dźwięków dzwoneczka, gromadnie udaliśmy się na hol, gdzie stoi pięknie ubrana choinka, aby powitać Mikołaja. Recytowaliśmy wiersze  i śpiewaliśmy piosenki dla szczególnego gościa. W zamian otrzymaliśmy słodkie upominki.

   Niestety, Święty nie zabawił u nas zbyt długo, musiał wyruszać w dalszą drogę.

Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć wróciliśmy do świątecznie udekorowanych klas, gdzie czekały na nas kolejne niespodzianki…

                              foto galeria >>

Danuta Suska

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

 

   1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym roku kampania przebiegała pod hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać tajemnicy”.

   W międzyklasowym konkursie na plakat wykonany metodą graffiti zwyciężyła

klasa VIb. Nagrodzono pracę wykonaną przez Rafała Rybczyńskiego i Bartka Jaśkowskiego. Wszystkie prace plastyczne zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach.

   Pani Agata Nojek-Sokołowska przygotowała również gazetkę ścienną, na której zostały zamieszczone informacje na temat wirusa HIV i AIDS.

Bartosz Mowiński

 

 

SPORT I ZABAWA

 

   30 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju pod hasłem „Sport i zabawa”, który odbywa się co roku w Szkole Podstawowej w Stanominie.

   W zawodach brały udział trzy drużyny z gminnych podstawówek. Przygotowano kilka konkurencji sprawnościowych, między innymi: nakładanie ringo na tyczki, przechodzenie przez szarfy czy wysypywanie i zbieranie woreczków.

   Nasi zawodnicy dzielnie walczyli i zajęli honorowe trzecie miejsce. Zwycięstwo przypadło w udziale sportowcom z Kościenicy, natomiast drugie miejsce na podium wywalczyli uczniowie ze Stanomina.

   Nagrodami były dyplomy, puchary i sprzęt sportowy. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez gospodarzy imprezy.

 foto galeria >>

Sandra Chilmańska

 Patrycja Domańska

Joanna Sobczak

 

 

ANDRZEJKI

 

   Kiedyś wigilię świętego Andrzeja obchodzono 29 listopada jako tradycyjny wieczór wróżb. W tym dniu dziewczęta chciały dowiedzieć się, co je spotka w najbliższej przyszłości. Stąd stare przysłowie: Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja. Według starożytnych wierzeń w tym okresie przybywały na ziemię duchy. Żyjący mieli możliwość zapytania się gości z zaświatów – za pośrednictwem wróżb – o przyszłość. Chłopcy gromadzili się, by wróżyć,

24 listopada, w wigilię świętej Katarzyny. Był to zwyczaj mniej popularny niż andrzejkowy. Obecnie w wigilię świętego Andrzeja wróżą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.

   W naszej szkole andrzejki świętowaliśmy 25 listopada. Uczniowie, zgodnie z tradycją, wróżyli sobie na różne sposoby, między innymi: ustawiali w rzędzie buty oraz przebijali szpilkami papierowe serca z imionami. Odpowiednio przygotowano sale lekcyjne i zorganizowano słodki poczęstunek – smaczne ciasta upiekły nasze mamy.

   Atrakcją dnia była dyskoteka, w której brały udział najpierw dzieci z przedszkola i uczniowie klas I-III, a później uczniowie klas IV-VI.  Zabawa upłynęła w miłej atmosferze. Wszyscy znakomicie się bawili, prezentując różne style taneczne. 

 

Danuta Suska

Sandra Chilmańska

 Dominik Chilmański

 

 

ZAWODY SPORTOWE

 

   Dnia 15 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Białogardzie odbył się Turniej Minipiłki Ręcznej Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu.

   Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Czupryniak (kapitan), Beata Kalwara, Alicja Moraczewska, Patrycja Jabczyk, Karolina Krych,  Klaudia Białek, Izabela Samordak, Zuzanna Skinder, Alicja Pracka, Karolina Augustynek, Marcelina Zimnicka, Dominika Banasik- grała z wielkim poświęceniem z dziewczętami ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie. Nasze zawodniczki wygrały drugiego seta z drużyną białogardzkiej „czwórki” i zajęły drugie miejsce w turnieju.

   Dziewczyny trenowały do zawodów pod czujnym okiem nauczycielki wychowania fizycznego, pani Jolanty Borys.

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Karolina Krych

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

 

   W związku z Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który w tym roku przypadał 13-14 października oraz Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, obchodzonym 21 listopada, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach- porozmawiajmy”. Tematem tegorocznej, już 3. edycji, była nadmierna prędkość. 

   W ramach obchodów wykonano na szkolnym korytarzu gazetkę ścienną, ogłoszono konkurs literacki, przeprowadzono pogadanki, układano hasła, a także oglądano filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa na drodze.

   Podjęte działania miały na celu rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie odpowiedzialności za własne czyny, zrozumienie sytuacji innych ludzi, uczenie empatii w stosunku do pokrzywdzonych, a także rozbudzanie wyobraźni i przećwiczenie nawyków czerpania z własnej mądrości.

   Wyróżnienie w konkursie literackim za wiersz „Nigdy nie patrzysz” zdobyła Zuzanna Jankowska, uczennica klasy VB. Gratulujemy.

   Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji.

Danuta Suska

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

  

   18 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pod tytułem „W idealnym świecie papierosa nie znajdziecie”, który został ogłoszony przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Białogardzie. Organizacją konkursu zajęła się p. Elwira Balewska- Schmidt, natomiast koordynacją obchodów Dnia Rzucania Palenia w naszej szkole- p. Bogusława Mucha oraz p. Krzysztofa Szulakiewicz. Przygotowano apel na temat szkodliwości palenia tytoniu, na którym zaprezentowano scenki tematyczne, rymowanki oraz plakaty. Tego dnia gościliśmy dyrektora oraz pracowników SANEPID-u, którzy ogłosili wyniki konkursu plastycznego i wręczyli laureatom nagrody oraz dyplomy. Białogardzka Telewizja Kablowa udokumentowała tę chwilę. 

 

Radosław Drąg

 foto galeria >>

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PRZEKLEŃSTW

 

   17 listopada obchodzony jest na całym świecie Dzień bez Przekleństw. Organizacją tego dnia w naszej szkole zajęły się panie polonistki, Ewelina Wachowska i Danuta Suska.

   Uczniowie koła teatralnego przygotowali apel, promujący kulturę języka i zwroty grzecznościowe. Koło redakcyjne opracowało gazetkę tematyczną. We wszystkich klasach przeprowadzono lekcje wychowawcze lub lekcje języka polskiego na temat problemu, jakim jest używanie przez dzieci i młodzież niecenzuralnego słownictwa. Klasa VA opracowała „Słownik zwrotów grzecznościowych”, który został wyeksponowany w sali polonistycznej.  Ogłoszono konkurs literacko- plastyczny pod hasłem „Stop Wulgaryzmom!” oraz przeprowadzono wśród uczniów naszej szkoły ankietę na temat przekleństw. Wyniki ankiety przedstawiono uczniom klas II- VI i ich wychowawcom podczas apelu.

   Uczniowie klasy IA, VA i VB aktywnie włączyli się w obchody Dnia bez Przekleństw,  przygotowując plakaty oraz rymowanki dotyczące agresji słownej.

Oto najciekawsze wierszyki:

 

Jeśli przeklniesz chociaż raz,

wciągnie cię na cały czas.

Wulgaryzmów nie używaj,

grzecznie do wszystkich się odzywaj!

 

                                 Monika Jezierska, Sandra Chilmańska, klasa VB

 

Pięknej polszczyzny używaj,

nikogo nie wyzywaj.

Brzydkich słów nie stosuj,

na zwroty grzecznościowe głosuj!

 

                              M. Jezierska, S. Chilmańska, klasa VB

                              Radosław Drąg, klasa VA

 

                                                                                                                      Danuta Suska

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

   Dnia 15 listopada b.r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość przygotowali uczniowie klas szóstych pod kierunkiem p. Elżbiety Trzcińskiej.  Zgromadzeni wysłuchali recytacji wierszy, opowieści o odzyskaniu niepodległości oraz pieśni patriotycznych: „Roty”, „Mazurka Dąbrowskiego” i „Piechoty”.

   Uczniowie, aby uczcić ten dzień, przygotowali na zajęciach plastycznych biało-czerwone kotyliony, które podczas apelu mieli przypięte do piersi.

 

Karolina Krych

 

KONKURS MATEMATYCZNY

    Dnia 5 listopada w naszej szkole odbyła się XIV edycja konkursu matematycznego Oxford. Zadania testowe zostały przesłane z Warszawy. Udział w zmaganiach matematycznych brali uczniowie klas III- VI. Klasę trzecią reprezentowało 8 osób, klasę czwartą 4 uczniów, klasy piąte- 3, natomiast szóste- 6 uczniów.

   Najlepiej z klasy trzeciej test napisał Marcin Kępka. Największą ilość punktów w kategorii klas czwartych zgromadził Kacper Zawalski, w kategorii klas piątych- Radosław Drąg, natomiast najlepszym matematykiem z klas szóstych okazał się Oskar Kasperowicz.

    Uczniów do konkursu przygotowywały panie- Grażyna Wołkowska i Bogusława Mucha.

 

Katarzyna Gliszczyńska

Radosław Drąg

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

   Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 25 października 2010 roku. Swoje kandydatury zgłosiło siedmioro uczniów. Warunkiem przystąpienia do kandydowania było wykonanie plakatu wyborczego i zamieszczenie na nim programu wyborczego. Uprawnione do głosowania były 172 osoby. W głosowaniu wzięło udział 137 osób. Oddano 131 ważnych głosów.

   Największą ilość głosów zgromadził Radosław Drąg z klasy VA, bo aż 47. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Dominika Banasik (29 głosów), Zuzanna Jankowska (22 głosy), Zuzanna Skinder (15 głosów), Agata Zawadzka (10 głosów), Marlena Krysztofiak (4 głosy) i Łukasz Cach (4 głosy).

   Gratulujemy wszystkim odwagi i chęci czynnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

B. Samiec, T. Bohdziewicz

 

 

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

   25 października był dniem niezwykle uroczystym, bowiem pierwszoklasiści przystąpili do ślubowania i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie. W uroczystościach brali udział ich rodzice, a także nauczyciele, przedszkolaki i uczniowie klas starszych.

   Uczniowie klas pierwszych przedstawili wzruszającą i piękną część artystyczną, nad którą pracowali ze swoimi wychowawcami- p. K. Szulakiewicz i p. I. Madejską- Zalewską.

   Po części oficjalnej bohaterowie dnia zostali obdarowani skromnymi upominkami i udali się na salę gimnastyczną, by skosztować słodkiego poczęstunku i resztę dnia spędzić na zabawie.

 

      foto galeria >>

M. Jezierska

S. Chilmańska

 

 

WYCIECZKA DO WARSZAWY

 

   Wycieczka do stolicy odbyła się w dniach 14- 15 października.

Celem wyprawy było rozwijanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, a także uczenie szacunku do własnego państwa.

   Pierwszego dnia uczniowie podziwiali zabytki Krakowskiego Przedmieścia, Plac Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza. Duże wrażenie zrobił na uczestnikach eskapady gmach Biblioteki Uniwersyteckiej z tarasem widokowym na dachu budynku. Dzieci i ich opiekunowie podziwiali Zamek Królewski oraz kolumnę Zygmunta III Wazy, stojącą na Placu Zamkowym. Mieli również możliwość zwiedzenia Kościoła św. Anny i zachwycenia się XVIII- wiecznymi freskami oraz barokowym bogactwem świątyni. Uczniowie

z zaciekawieniem wpatrywali się w Pałac Namiestnikowski (Prezydencki), próbując dojrzeć w oddali „głowę państwa”. Tego dnia zwiedzanie zakończono przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie z należytą powagą oddano hołd poległym rodakom.

   Następnego dnia kontynuowano zwiedzanie stolicy. Ogromne emocje wywołało wśród uczniów zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Stamtąd udano się na ulicę Wiejską, do gmachu Sejmu i Senatu RP. Ostatnim punktem wyprawy było zjedzenie obiadu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

   Wycieczka do Warszawy pozwoliła uczniom naszej szkoły poznać wartości, stanowiące istotny motyw działalności publicznej w Polsce oraz zapoznać się z elementarnymi wydarzeniami z historii Polski i rodzimej kultury.

        

foto galeria >>

Tomasz Bohdziewicz

 

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 

   20 października odbyły się eliminacje szkolne do Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody, w których brało udział 5 osób. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Oskar Kasperowicz (klasa VI a), Radosław Drąg (klasa V a) oraz Krzysztof Kruk (klasa VI b).

   22 października odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii. W zmaganiach uczestniczyło 12 osób. Uczniowie mieli za zadanie przeczytać ze zrozumieniem fragmenty: „Kroniki polskiej” Galla Anonima oraz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Uczestnicy konkursu musieli również wykazać się znajomością środków artystycznych, elementów budowy wiersza, a także części mowy.

   Największą ilość punktów zgromadzili: Michał Kopaczewski i Karolina Krych z klasy VI a oraz Natalia Andrysiak z klasy V b. Uczniowie ci będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach rejonowych, które odbędą się na początku grudnia w jednym z białogardzkich gimnazjów.

   Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

Danuta Suska

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Uroczysty apel przygotowali uczniowie koła muzycznego, pod kierunkiem p. Elżbiety Trzcińskiej oraz koła teatralnego, prowadzonego przez p. Ewelinę Wachowską. Grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi wysłuchali wierszy i piosenek, a także zostali obdarowani kwiatami. Z ich twarzy można było wyczytać radość i wzruszenie.

   Po krótkiej przerwie odbyła się dyskoteka, na której wspaniale bawili się uczniowie klas I- VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi wychowawcami.

Sandra Chilmańska

Ewelina Podgórska

Katarzyna Gliszczyńska

KONCERT MUZYKI LUDOWEJ

   7 października odbył się w naszej szkole koncert muzyki ludowej pt. „Muzyka i instrumenty dawnej polskiej wsi”.

Swoją obecnością zaszczyciła na Kapela Brodów. Pani Anna Broda grała na cymbałach, a pan Witek Broda na skrzypcach, lirze i drumli.

   Na początku zagrano mazurka, drugim utworem był kujawiak,  natomiast koncert zakończył się polonezem.

   Koncert wszystkim bardzo się podobał. Nauczyciele i uczniowie słuchali w ciszy i w skupieniu, byli zachwyceni brzmieniem instrumentów oraz muzyką ludową.

   Na koniec można było dostać autograf oraz spróbować gry na instrumentach.

Sandra Chilmańska

Monika Jezierska

Radosław Drąg

WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

   Dnia 27 września odbyła się wycieczka do schroniska dla zwierząt w Białogardzie.

W wyjeździe uczestniczyły klasy szóste wraz z wychowawcami.

   Uczniowie mieli możliwość zobaczenia, w jakich warunkach żyją porzucone i bezbronne zwierzęta. Wyprawa została zorganizowania w ramach Międzynarodowego Dnia Zwierząt, który przypada 4 października, w rocznicę śmierci św. Franciszka z Asyżu- patrona ekologów. Wychowawcy chcieli również zwrócić podopiecznym uwagę na akcję „Zerwijmy łańcuchy!” .

W ramach tej akcji miłośnicy zwierząt starają się dotrzeć do sumieni właścicieli psów, którzy trzymają je na łańcuchach, a tym samym stwarzają zagrożenie dla ludzi i sprawiają ból „swoim braciom mniejszym”.

    Szóstoklasiści, aby wspomóc białogardzkie schronisko, przekazali na ręce pracowników karmę dla zwierząt.

 

foto galeria >>

Danuta Suska

Ewelina Podgórska

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

   Dnia 23 września o godzinie 8:00 naszą szkołę odwiedziło dwoje aktorów z Krakowa. Przygotowali oni przedstawienie teatralne dla dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów

klas I- III. Spektakl zatytułowano „Wilk i zając”.

   W I scenie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zabytkami Warszawy. Scena II rozgrywała się w siłowni (fitness klubie), natomiast III na straganie, w pasażu handlowym.

   Artyści i widownia radośnie śpiewali piosenkę „Mniam, mniam, mniam, warzywa smaczne mam. Mniam, mniam, mniam, owoce smaczne mam”.

   Celem przedstawienia była profilaktyka zdrowotna, czyli propagowanie zdrowej diety oraz aktywności fizycznej. Kolejnym celem było zapoznanie z zabytkami Warszawy.

   Przedstawienie bardzo podobało się uczniom i zachęciło nas do dbania o zdrowie.

Sandra Chilmańska

Monika Jezierska

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

   Tegoroczna akcja Sprzątania Świata odbyła się pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność- segregujmy odpady”.

Nasz nauczyciel przyrody, pani Agata Nojek- Sokołowska, przygotowała gazetkę ścienną, na której znajdowały się ciekawe informacje zachęcające do segregowania śmieci i recyklingu. Uczniowie mogli również zapoznać się z historią założenia akcji.

    20 września we wszystkich klasach został odczytany apel do uczniów. dzieci dowiedziały się, czym jest recykling, na czym polega segregowanie śmieci oraz czym są elektrośmieci. Wszyscy zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad ekologii, abyśmy mogli cieszyć się pięknem przyrody.

 

Radosław Drąg

WYJAZD DO KINA

   Dnia 7 września 2010 r. uczniowie klas 0-3 wraz z wychowawcami wybrali się do kina na film animowany pt. „Shrek Forever”. Komedia została zaprezentowana w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

Shrekowi głosu użyczył Zbigniew Zamachowski, natomiast Fioną była Agnieszka Kunikowska. Widzom najbardziej podobał się Jerzy Stuhr w roli Osła, na uwagę zasłużył również Kot w butach, mówiący głosem Wojciecha Malajkata.

   Uczniom podobał się film, ponieważ był pełen humoru oraz miał szczęśliwe zakończenie. Na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci i będziemy ten wyjazd mile wspominać.

Karolina Krych

Ewelina Podgórska 

MSZA ŚWIĘTA

   Dnia 9 września 2010 r. na siódmej godzinie lekcyjnej uczniowie naszej szkoły udali się autokarami do Byszyna na mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.

   Nabożeństwo odbyło się w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszę odprawiał ksiądz proboszcz Grzegorz Marciszewicz. Chłopcy z naszej szkoły pomagali jako ministranci, pan katecheta – Tomasz Trybuś-  akompaniował na gitarze , a uczniowie przepięknie śpiewali.

   Uczniowie chcieli w tej mszy uczestniczyć, ponieważ wierzą, że przyniesie im to dobre wyniki w nauce.

Radosław  Drąg 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

   1 września o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011. W tym dniu przeczytane zostały przez nasze panie polonistki: p. D. Suską i p. E. Wachowską  dwa listy: od Rzecznika Praw Dziecka – pana Marka Michalaka oraz Ministra Edukacji Narodowej – pani Katarzyny Hall.

   Pani dyrektor gorąco powitała grono pedagogiczne, uczniów i rodziców, a także  przedstawiła pedagogów i wychowawców poszczególnych klas.  

   Potem rozeszliśmy się do poszczególnych sal lekcyjnych, gdzie został nam przedstawiony plan zajęć na najbliższy semestr.

Bartosz  Mowiński