UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

24 czerwca 2016r. uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęła w naszej szkole przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Milena Telej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkolnego przez społeczność szkolną, przewodnicząca SU zdała raport pani dyrektor Elżbiecie Trzcińskiej. Następnie uczniowie klas szóstych – Damian Skinder oraz Wiktoria Buchowiecka i Aleksandra Michaliszyn – przekazali sztandar nowemu składowi pocztu sztandarowego: Jakubowi Raczyńskiemu oraz Julii Krzemińskiej i Donacie Węglarskiej, a uczennica klasy VI a, Milena Telej, przekazała dalsze prowadzenie apelu uczennicy klasy IV – Oliwii Durawie. Jednym z ważniejszych punktów uroczystości była ceremonia ślubowania przedstawicieli absolwentów.

Po wyprowadzeniu sztandaru pani dyrektor Elżbieta Trzcińska przywitała zaproszonych gości: wójta Gminy Białogard, pana Jacka Smolińskiego, wiceprzewodniczącą Rady Gminy, panią Anetę Drąg, i zaprzyjaźnionego ze szkołą strażaka, pana Przemysława Zawadzkiego, oraz pracowników szkoły i uczniów.

W swoim wystąpieniu pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za ich ciężką całoroczną pracę. Szczególnie wyróżniła nauczycieli, którzy przyczynili się do sukcesu szóstoklasistów na tegorocznym sprawdzianie: p. Danutę Suską (nauczyciela j. polskiego), p. Grażynę Wołkowską (nauczyciela matematyki), p. Beatę Samiec (nauczyciela j. angielskiego) oraz wychowawców tych klas z oddziału przedszkolnego (p. Halinę Błażewicz i p. Elwirę Balewską-Schmidt) i I etapu edukacyjnego (p. Iwonę Madejską-Zalewską oraz p. Krzysztofę Szulakiewicz).

Słowa uznania skierowała również do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. Gratulowała uczniom wysokich wyników w nauce oraz na sprawdzianie szóstoklasisty, a także życzyła słonecznych wakacji. Potem nastąpiło wręczenie nagród uczniom klas I-III oraz nagród i świadectw z wyróżnieniem uczniom klasy IV i V, którego dokonali wychowawcy wraz z panem wójtem Jackiem Smolińskim.

Nagrody otrzymali:

Z klasy I a – Diana Lipińska, Klaudia Łyszyk, Dominika Marunowska oraz Karolina Włodarczyk.

Z klasy I b – Klaudia Brzozowska, Nikola Buchowiecka i Nikola Łączkowska.

Z klasy II a – Nadia Kopeć, Małgorzata Miszczak, Julia Litewka i Michalina Angrot.

Z klasy II b – Katarzyna Stolarczyk, Filip Szukalski i Damian Bartman.

Z klasy III – Bartosz Budner, Kacper Dziubek i Maja Wołodkowicz.

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody otrzymali:

Z klasy IV – Oliwia Durawa, Jakub Raczyński, Oliwia Buchowiecka i Assunta Łazoryk.

Z klasy V – Julia Krzemińska i Aleksandra Ochenkowska.

Nagrodę książkową za 100% frekwencję otrzymała Aleksandra Angrot z klasy IV.

W dalszej części apelu zaprezentowali się zdobywcy II miejsca w XI Konkursie Piosenki o Zdrowiu – Julia Jaciubek, Jakub Raczyński oraz Oliwia Buchowiecka, a uczniowie klasy III w tańcu „Krakowiak”, przygotowanym pod kierunkiem Pani Krzysztofy Szulakiewicz.

Następnie głos zabrał przedstawiciel gości - pan wójt Jacek Smoliński, który pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, a szóstoklasistom wysokich wyników na sprawdzianie. Podziękował również nauczycielom za ich ciężką pracę, a rodzicom za trud włożony w wychowanie swoich dzieci mówiąc, że „to rodzic jest pierwszym nauczycielem swojego dziecka”. Na zakończenie I części apelu przedstawiciele klas pierwszych pożegnali wierszem i skromnymi upominkami swoich starszych kolegów z klas szóstych.

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia było zakończenie szkoły przez uczniów klas szóstych. W takt podniosłej i dostojnej muzyki na salę wkroczyli główni aktorzy tej uroczystości. Po bardzo efektownym i pełnym różnorakich figur polonezie nastąpiła część artystyczna przygotowana przez szóstoklasistów, która rozbawiła, a także wzruszyła do łez niektórych zebranych na sali gości. Po wręczeniu kwiatów nauczycielom i pracownikom obsługi, a następnie odśpiewaniu piosenki „Dni, których nie znamy” wychowawcy klas szóstych, p. Grażyna Wołkowska i p. Agata Nojek –Sokołowska, wspólnie z panem wójtem Jackiem Smolińskim wręczyły świadectwa z wyróżnieniem i nagrody następującym uczniom:

Z klasy VI a - Milenie Telej, Amelii Didycz, Damianowi Skindrowi, Izabeli Jezierskiej, Gabrieli Jankowskiej i Annie Michaliszyn.

Z klasy VI b – Aleksandrze Michaliszyn, Wiktorii Łapko i Dominice Brzeskiej.

Nagrody książkowe otrzymali również: Natalia Banasik i Wiktor Lesisz za maksymalny wynik z II części sprawdzianu.

Na koniec świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymali pozostali uczniowie klas szóstych.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica klasy VI a, Milena Telej, która otrzymała na koniec roku szkolnego najwyższą średnią ocen w szkole. Serdecznie gratuluję!

Wszystkim uczniom natomiast życzę wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

<galeria zdjęć>

Grażyna Wołkowska

PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Dnia 16.06.2016 r. odbył się w naszej szkole Przegląd Piosenki Angielskiej. Kilkoro uczniów z klas II – VI zaprezentowało swoje umiejętności wokalno-językowe. Uczniowie występowali przed jury w składzie: Ewelina Wachowska, Beata Samiec. Podczas przesłuchania można było usłyszeć utwory znane nam na co dzień z radia lub telewizji, m.in. „Color of your life” Michała Szpaka czy „My heart will go on” Celin Dion. Każdy z uczestników konkursu uzyskał dyplom wyróżnienia oraz skromny upominek. Dziękujemy uczniom za chęć udziału w konkursie i liczymy, że w kolejnych edycjach chętnych będzie coraz więcej.

 

Beata Samiec, nauczyciel języka angielskiego

UCZNIOWIE Z ROGOWA GOŚCINNIE W 5. PUŁKU INŻYNIERYJNYM

IM. GEN. DYW. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W SZCZECINIE

 

14 czerwca 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie uczestniczyli w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Zdążyć przed powodzią” w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej dla Szkół i Placówek Edukacyjnych organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty. Zawodom patronował 5. Pułk Inżynieryjny im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie na terenie, którego odbył się piknik integracyjny.

Oliwia Durawa i Jakub Raczyński z klasy IV oraz Amelia Didycz i Damian Skinder z klasy VIA dzielnie rywalizowali zarówno z uczniami ze szkół podstawowych, jak i z gimnazjów. Uczniowie w konkurencjach zespołowych musieli się wykazać wiedzą teoretyczną i praktyczną. Drużyna miała za zadanie na czas napełnić worki z piaskiem i poprawnie ułożyć oraz wzmocnić wał przeciwpowodziowy. Następnie zawodnicy musieli trafić do celu rzutką (linką ratowniczą) tak, by zawodnik z drużyny mógł ją złapać. Niezwykle trudną sztuką było wiązanie różnych rodzajów węzłów: ratowniczych, cumowych i łączących oraz zawiązanie na sobie, w warunkach symulowanej powodzi, w ciągu 5 sekund, węzła ratowniczego. Ratownik medyczny oceniał sposób resuscytacji osoby poszkodowanej oraz czynności przed podjęciem i po zakończeniu resuscytacji. Zawodnicy z Rogowa układali Rodzinny Plan Powodziowy oraz razem z opiekunem wykazywali się pracą zespołową przy układaniu testu z kwadratów.

W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy przeszli wojskową musztrę, którą przyjął dowódca jednostki płk. dypl. Jacek Kwiatkowski. Żołnierze zapoznali uczniów z historią pułku oraz ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu jednostki. Nie obyło się również bez wojskowej grochówki, którą zostaliśmy poczęstowani.

Poziom zawodów był bardzo wysoki, ponieważ konkurencje oceniali ratownicy medyczni oraz pracownicy na co dzień zajmujący się tematyką powodziową z Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w Szczecinie. Uczniowie z Rogowa zajęli 8. miejsce z 17 szkół zgłoszonych do zawodów i byli tak samo oceniani, jak gimnazjaliści z klas III. Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie, jako jedyna, reprezentowała gminę i miasto Białogard. Poprzez pracowników, serdecznie podziękowania przekazał uczestnikom VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Zdążyć przed powodzią” Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Magdalena Zaręba – Kulesza.

 

<galeria zdjęć>

Tomasz Bohdziewicz

I MIEJSCE W TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

 

Dnia 12 czerwca 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Powiatu Ludowych Zespołów Sportowych. Zawody rozegrano w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu białogardzkiego. Uczestnicy turnieju walczyli o medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej. Reprezentanci naszej szkoły spisali się rewelacyjnie, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych.

  • Weronika Buchowiecka (klasa VIA) – I miejsce w kategorii dziewcząt szkół podstawowych,

  • Aleksandra Pawelczyk (klasa VIB) – II miejsce w kategorii dziewcząt szkół podstawowych,

  • Krzysztof Kępka (klasa VIB) – III miejsce w kategorii chłopców szkół podstawowych.

Serdecznie gratulujemy!

Opiekun, Henryk Dzida

II MIEJSCE W XI FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU
 

W dniu 8 czerwca 2016 r., uczniowie klasy IV : Julia Jaciubek, Oliwia Buchowiecka oraz Jakub Raczyński uczestniczyli w XI Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci i młodzieży poczucia sprawczości w stosunku do własnego zdrowia.

Nasi uczniowie zaprezentowali piosenkę pt. „Bez nałogów”. Słowa piosenki napisała Elżbieta Trzcińska, nauczyciel muzyki. Melodia została zaczerpnięta ze znanej piosenki pt: „Ore, ore…”.

W konkursie uczestniczyło 11 zespołów ze szkół podstawowych powiatu białogardzkiego. Nasz zespół zajął II miejsce. W nagrodę uczestnicy otrzymali dyplom, puchar dla szkoły oraz indywidualne puchary.

Serdecznie dziękuję Uczniom za sumienne przygotowanie się do występu.

 

Elżbieta Trzcińska, nauczyciel muzyki

EKOTEST

 

22 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi odbył się w naszej szkole ponadprogramowy ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska - Ekotest zorganizowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji. W konkursie uczestniczyły 2 osoby z klas III-IV i 18 osób z klas V-VI. Najwyższe, 10. miejsce, w swojej kategorii wiekowej zajął Jakub Raczyński, uczeń klasy IV. Wysokie wyniki uzyskały również uczennice klasy VIA: Roksana Trzeciakiewicz (25. miejsce), Amelia Didycz i Milena Telej (35. miejsce w klasyfikacji ogólnej). Gratulujemy laureatom!

W związku z obchodami Dnia Ziemi można było zapoznać się z gazetką ścienną na szkolnym korytarzu. Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska przygotowała w czytelni informacje nt. genezy święta oraz wystawkę książek i czasopism poświęconych ochronie środowiska, ekologii, przyrodzie.

 

Agata Nojek-Sokołowska

DZIEŃ DZIECKA W KOŚCIERNICY

 

1 czerwca uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami pojechali do Szkoły Podstawowej w Kościenicy, aby wziąć udział w gminnych obchodach Dnia Dziecka.

Imprezę sportową rozpoczął występ grupy tanecznej. Następnie 10-osobowe drużyny z klas I-VI z trzech szkół podstawowych: Rogowa, Kościernicy i Stanomina, uczestniczyły w zawodach sprawnościowo-zręcznościowo-szybkościowych pod hasłem „Sport i zabawa”. Można było pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach i na placu zabaw oraz zjeść słodki poczęstunek. Odbył się również turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Białogard. W rozgrywkach zajęliśmy III miejsce, a Mikołaj Kowalik, uczeń klasy VIA zdobył tytuł najlepszego piłkarza meczu. Impreza zakończyła się wręczeniem przez pana Jacka Smolińskiego, Wójta Gminy Białogard, dyplomów, pucharów i piłek.

Po trzech godzinach sportowej zabawy, zmęczeni, ale w świetnych humorach, wróciliśmy do szkoły. To był dzień pełen wrażeń!

<galeria zdjęć>

 

Aleksandra Michaliszyn, Dominika Brzeska (klasa VIB)

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” – PODSUMOWANIE REALIZACJI

BIBLIOTECZNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNY

 

Przez ostatnie miesiące uczniowie klas I-III i IV-VI realizowali dwa projekty: „Książki marzeń młodych czytelników” i „Recenzje książek marzeń uczniów klas IV-VI”. Zespoły tworzyły prace plastyczne – plakaty, projekty okładek, zakładki do książek, ilustracje, a także układały hasła zachęcające do czytania oraz pisały recenzje książek. Uczniowie bazowali na księgozbiorze biblioteki szkolnej, a szczególnie na nowościach zakupionych w ramach programu ministerialnego „Książki naszych marzeń”. Efekty ich pracy zostały wyeksponowane, a twórcy prac plastycznych i redakcyjnych nagrodzeni.

<galeria zdjęć>
 

Danuta Suska

SUKCES SZÓSTOKLASISTÓW Z ROGOWA

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 to od 25 maja motyw przewodni rozmów uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie.

5 kwietnia uczniowie dwóch klas szóstych przystąpili do testu szóstoklasisty. Sprawdzian miał formę pisemną. Przystąpienie do niego stanowiło warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Mamy powody do dumy, bowiem ciężka praca uczniów i nauczycieli opłaciła się, a wyniki sprawdzianu przerosły nasze najśmielsze oczekiwania.


 

Oto nasze wyniki:

Część spr.

Szkoła

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

I część

64 %

63%

59,59 %

54,83%

58,18%

j.polski

71%

71%

68, 27%

63,89%

66,40%

matematyka

56%

54%

50,40%

45,30%

49,56%

II część-j.angielski

64,9%

71%

69,39

62,59

57,50

Danuta Suska, nauczyciel języka polskiego


 

Serdecznie gratuluję Uczniom osiągniętych wyników; Nauczycielom, którzy przez dwa etapy edukacyjne przygotowywali uczniów do pierwszego w życiu egzaminu zewnętrznego oraz Rodzicom za wytrwałość we wspieraniu swoich dzieci w codziennej szkolnej pracy.

Elżbieta Trzcińska, dyrektor szkoły

MISTRZOSTWA POWIATU LZS W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W KLĘPINIE

 

Dnia 27 maja 2016 r. odbyły się zawody w biegach przełajowych w Klępinie Białogardzkim. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas III-VI. W zawodach uczestniczyły trzy szkoły podstawowe: Stanomino, Kościernica i Rogowo oraz dwie gimnazjalne: Pomianowo i Stanomino.

Przed startem zawodnicy przeszli trasę biegu, aby ją poznać. Długość trasy uzależniona była od wieku startujących. Najpierw biegły dziewczyny, a następnie chłopcy. Trasa była bardzo trudna, ponieważ prowadziła przez las, ale mimo to wszyscy szczęśliwie dotarli do mety.

Po biegu, tradycyjnie, odbył się poczęstunek - zjedliśmy kiełbaskę z grilla. Po odpoczynku przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych zawodników. W kategorii dziewcząt klas III-IV 4. miejsce zajęła Julia Brzeska. Wśród chłopców 2. miejsce wywalczył Jan Łoś, czwarte – Hubert Cach, a piąte Michał Krzemiński. W kategorii dziewcząt klas V-VI 2. miejsce zajęła Weronika Buchowiecka, piąte – Milena Telej, a szóste – Anna Michaliszyn. Wśród chłopców Dominik Pustuła wywalczył 2. miejsce, Dawid Sawosz – trzecie, Mikołaj Kowalik – czwarte, natomiast Kacper Krzemiński – szóste.

Nasza szkoła zajęła I miejsce i otrzymała nagrody takie jak: dyplom, puchar i sprzęt sportowy. Zwycięzcy otrzymali medale. Następnie wszyscy pozowaliśmy do zdjęcia z panem Wójtem, Jackiem Smolińskim. Do szkoły wróciliśmy dumni oraz podekscytowani. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Serdecznie chcielibyśmy podziękować nauczycielowi wychowania fizycznego, panu Henrykowi Dzidzie, który nas przygotowywał do zawodów i dzięki niemu odnieśliśmy sukces.

<galeria zdjęć>
 

Aleksandra Michaliszyn, Aleksandra Pawelczyk, Wiktoria Łapko (klasa VIB)

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

 

18 maja br. laureaci klasowych konkursów ortograficznych wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym dla klas IV-VI organizowanym przez nauczycielki języka polskiego, Ewelinę Wachowską i Danutę Suską. Ośmioro uczniów rozwiązywało test, badający znajomość reguł pisowni wyrazów z „rz”/„ż”, „u”/„ó”, „ch”/„h”, „em”/„en”/ „om”/ „on”, a także małą i wielką literą oraz łącznie i oddzielnie z cząstką „nie”.

Po pierwszym etapie zmagań ortograficznych okazało się, że potrzebna jest dogrywka. O laur zwycięstwa walczyło dwoje uczniów klasy IV. Ostatecznie Mistrzem Ortografii Klas IV-VI został Jakub Raczyński, który w nagrodę otrzymał książkę. Drugie miejsce zajęła Oliwia Durawa, a trzecie - uczennica klasy V, Wanesa Kemprowska.

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Damian Skinder (klasa VIA), Dominika Brzeska i Aleksandra Pawelczyk - uczennice klasy VIB, Gabriela Jankowska (klasa VIA), Aleksandra Ochenkowska z klasy V.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani zakładkami do książek i kalendarzykami z regułami pisowni, natomiast jego laureaci - oprócz dyplomów - dostali słodki upominek.

 

 

Danuta Suska

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Dnia 19 maja br. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej odbyła się prelekcja dla chłopców z klas IV-VI na temat „Konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania”. Spotkanie poprowadził komisarz do spraw nieletnich, pan M. Kotnowski.

 

Małgorzata Kopaczewska, pedagog szkolny

W MIASTECZKU „PLANETY ENERGII” W TYCHOWIE

17 maja 37 uczniów z klas: IB, IIA i IIB wraz z wychowawcami, w ramach zajęć lekcyjnych, udało się do Tychowa, aby zwiedzić „Planetę Enegii” – mobilne centrum nauki Grupy Energa.

W miasteczku czekała na nich moc atrakcji. Dzieci brały udział w wielu eksperymentach, a także projekcji filmu 3D na temat energii i jej źródeł. Uczniowie otrzymali również nagrody za udzielanie prawidłowych odpowiedzi na pytania indywidualne.

Spontaniczne doświadczanie, eksperymentowanie i odkrywanie świata kształtowało postawy proekologiczne u dzieci.

<galeria zdjęć>

Danuta Suska, Bogusława Mucha

9 MAJA DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

 

21 kwietnia 30 uczniów klas IV-VI napisało test wiedzy o Unii Europejskiej. Następnie 10 uczniów z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do udziału w konkursie „Jeden z dziesięciu”, który odbył się 9 maja. Uczestnicy zmierzyli się z pytaniami związanymi z historią, kulturą oraz strukturą instytucji UE i jej państw członkowskich. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat UE. Do ścisłego finału przeszło trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów.

Ostatecznie I miejsce zajęła Oliwia Durawa z klasy IV, II miejsce Damian Skinder z klasy VIA, a III miejsce Jakub Raczyński z klasy IV. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Każdy z uczestników konkursu został nagrodzony słodkim upominkiem.

Nie zabrakło na korytarzu szkolnym gazetki z informacjami o Unii Europejskiej, a uczniowie w ramach zajęć świetlicowych wykonali prace plastyczne o tematyce unijnej.

 

Organizator, Beata Samiec

OGÓLNOPOLSKA AKCJA

 "PIERWSZY MAIL. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE ”
 

W październiku 2015 roku uczniowie klas IV – VI przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „Mój pierwszy mail”. Konkurs ten został przygotowany przez Wirtualną Polskę przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Polegał on na uświadomieniu uczniom jak bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać z konta e-mail. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do zadań konkursowych. Najpierw uczestniczyli w zajęciach komputerowych nt. „Masz wiadomość” prowadzonych przez panią Elwirę Nowak. Uczniowie, którzy nie posiadali skrzynki e-mail na poczcie WP, założyli ją pamiętając o zasadach bezpiecznego poruszania się w sieci i wysłali do nauczyciela elektroniczną wiadomość. Członkowie Zespołu poznali również usługi towarzyszące WP Poczcie tj. kalendarz, filtr antyspamowy i wirtualny dysk. Po tym wprowadzeniu członkowie Zespołu przygotowali wspólnie wiadomość mailową, potwierdzającą znajomość zasad tworzenia poczty elektronicznej w serwisie Organizatora WP Poczta. Dołączyli do niej opracowane wspólnie zdjęcie, nad którym pracowali korzystając z dysku wirtualnego WP.

W maju uczniowie otrzymali certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności bezpiecznego korzystania z poczty e-mail.

 

Elwira Nowak

ŚWIĘTO FLAGI I ROCZNICA UCHWALENIA

KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 2 maja br. na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Uczniowie klas I-VI i nauczyciele, by uczcić ten dzień, ubrani byli na galowo. Przewodnicząca szkoły, Milena Telej wywołała sztandar szkoły, po czym wszyscy, stojąc na baczność, głośno i pięknie odśpiewali hymn państwowy. Po złożeniu raportu i wyprowadzeniu sztandaru młodsi uczniowie, pod kierunkiem pani Bogusławy Muchy, uroczyście recytowali wiersze. Następnie członkowie kółka muzycznego prowadzonego przez nauczycielkę muzyki, panią Elżbietę Trzcińską, śpiewali pieśni patriotyczne. Nie obyło się również bez krótkiego występu klas starszych przygotowywanych przez nauczyciela historii i społeczeństwa, pana Tomasza Bohdziewicza.

Na koniec spotkania pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie, śpiewanie i recytowanie. Apel był pięknie i perfekcyjnie przygotowany. Na uwagę zasługują również dekoracje.

Tego dnia na zajęciach lekcyjnych, przede wszystkim języka polskiego i historii, dużo mówiło się o państwowych świętach majowych, barwach narodowych, hymnie, godle, historii flagi i Konstytucji 3 maja 1791 roku.

  

Aleksandra Michaliszyn i Aleksandra Pawelczyk, klasa VIB

TURNIEJ RECYTATORSKI – ELIMINACJE GMINNE

27 kwietnia sześć uczennic klas II-VI pod opieką polonistki, Danuty Suskiej udało się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie, gdzie miały miejsce eliminacje gminne 48. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Uczennice zwiedziły bibliotekę - obejrzały wypożyczalnię i czytelnię, podziwiały wystawkę książek i dekoracje przygotowane z okazji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego.

Poziom konkursu był niezwykle wyrównany, więc jury miało twardy orzech do zgryzienia. Członkowie komisji konkursowej, na czele z Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie, panią Ewą Juszczyk-Lachs, punktowali występy recytatorów w trzech kategoriach wiekowych: „Ptaszęta” (klasy I-III), „Ptaszki” (klasy IV-VI) i „Ptaki” (uczniowie gimnazjum). Spośród 21 deklamatorów wyłoniono 6 laureatów eliminacji gminnych, którzy 10 maja będą reprezentować swoje szkoły w eliminacjach powiatowych. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły, Małgorzata Miszczak. Drugoklasistka recytowała wiersz Jana Brzechwy „Kaczka-Dziwaczka”.

Wójt Gminy Białogard, pan Jacek Smoliński wręczył wszystkim uczestnikom turnieju dyplomy i nagrody książkowe, a także dołączył się do gratulacji i podziękowań wygłoszonych przez organizatorów konkursu.

 

Danuta Suska

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

19 kwietnia o godzinie 9.10 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III. W konkursie wzięło udział 16 uczestników z 8 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie, Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Karścinie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów VI Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Daszewie, Szkoły Podstawowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie.

Uczestnicy konkursu pisali dyktando, za które mogli uzyskać maksymalnie 23 punkty. Punkty odejmowano, według regulaminu, za popełnione błędy ortograficzno-interpunkcyjne I i II stopnia w zapisie wyrazów (kolejno 1 i 0,5 punktu). Komisja w składzie: Danuta Suska i Krzysztofa Szulakiewicz sprawdziła prace i wyłoniła zwycięzców. Dwa pierwsze miejsca zdobyli uczniowie białogardzkich szkół podstawowych: nr 4 (Dominik Szkit) i nr 5 (Hanna Matusewicz). Dwa drugie miejsca wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie (Antoni Niemczyk i Julia Hałuszka). Miejsce trzecie zajęła Alicja Kiedrowska, uczennica Szkoły Podstawowej w Karlinie.

W drodze losowania, dokonanego przez zdobywców pierwszego miejsca, puchar trafił do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, która będzie organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego w roku szkolnym 2016/2017.

Wójt Gminy Białogard, pan Jacek Smoliński, dokonał wręczenia nagród laureatom konkursu. Zwycięzcy otrzymali książki, dyplomy i drobne upominki. Dyplomy wręczono również nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do zmagań ortograficznych.

 

 

Krzysztofa Szulakiewicz, Danuta Suska

1050-LECIE CHRZTU POLSKI – KONKURS HISTORYCZNY

11 kwietnia 2016 r. odbył się szkolny konkurs historyczny z okazji przypadającej 1050 rocznicy chrztu państwa polskiego.

Celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród uczniów o jednym z najważniejszych wydarzeń w ponad tysiącletniej historii Polski – decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu w 966 r. Konkurs służył promocji edukacji historycznej wśród uczniów. Był świetną lekcją patriotyzmu poprzez przypomnienie postaci historycznych, które swoim życiem pokazały, jak ważne jest umiłowanie ojczyzny.

Do konkursu zgłosiło się 19 uczniów z klas IV-VI. Konkurs w formie testu pisemnego obejmował przyczyny i skutki zawarcia chrztu w 966 r. przez Mieszka I, postacie Mieszka I i biskupa Jordana, opis obrazu Jana Matejki „Chrzest Polski” oraz źródła do dziejów Mieszka I.

Najlepszy wynik osiągnął Jakub Raczyński z klasy IV, który bezbłędnie odpowiedział na wszystkie pytania. Drugie miejsce zajęła Amelia Didycz z klasy VIA, zaś trzecie Wiktoria Łapko z klasy VIB. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i słodkie upominki.

Organizatorem konkursu był nauczyciel historii i społeczeństwa Tomasz Bohdziewicz.

 

 

Tomasz Bohdziewicz

OSTATNI W TYM ROKU SZKOLNYM

KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY

12 kwietnia uczniowie wzięli udział w ostatniej w tym roku szkolnym audycji muzycznej pt. „Młodzi i klasyka”. Konferansjerem był pan Andrzej Zborowski. Na klarnecie grał pan Tomasz Klepczyński, na puzonie jego brat - pan Jakub Klepczyński, natomiast pianistką była pani Magda Bogucka.

Muzycy rozpoczęli występ od utworu jednego z wielkich klasyków wiedeńskich - Wolfganga Amadeusza Mozarta. Następnie zagrali koncert klarnetowy polskiego kompozytora, Karola Kurpińskiego i koncert puzonowy niemieckiego kompozytora, Ferdynanda Dawida. Obydwaj tworzyli w XIX w. Goście poruszyli widownię tangiem argentyńskim, a potem omówili budowę instrumentów dętych.

Koncert był wspaniały. Młodzi słuchacze polubili muzykę klasyczną.

 

 

Julia Jaciubek, Jakub Raczyński (klasa IV)

SPEKTAKL TEATRU LALEK

 

7 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami pojechali do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, żeby obejrzeć przedstawienie przygotowane przez białogardzki teatr lalek MARKO - bajkę edukacyjną „Koziołek Matołek w Chinach”. Zrealizowana z rozmachem inscenizacja (scenografia, stroje, piosenki, dialogi, dekoracje, efekty świetlne) oparta była na tekście Kornela Makuszyńskiego. Spektakl trwał 45 minut i powstał dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Białogardu i okolic. Zespół pracował pod kierunkiem instruktora - Marka Kopczyńskiego, który był autorem scenariusza i reżyserem przedstawienia. Największą atrakcją inscenizacji był m.in. ogromnych rozmiarów chiński smok, który najbardziej spodobał się młodym widzom.

Danuta Suska

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas szóstych, podzieleni na dwie grupy i rozmieszczeni w dwóch salach, mieli okazję zmierzyć się z wyzwaniem, na które czekali przez cały swój dotychczasowy pobyt w szkole podstawowej – ze sprawdzianem szóstoklasistów, organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Większość uczniów stresowała się przed przystąpieniem do rozwiązywania testów, natomiast niektórzy podeszli do zadania spokojnie. O godzinie 9.00 rozpoczęła się część pierwsza egzaminu, poświęcona językowi polskiemu i matematyce. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na test z języka angielskiego, któremu towarzyszyły nagrania tekstów badających umiejętność rozumienia ze słuchu. Po skończeniu rozwiązywania zadań z dwóch arkuszy egzaminacyjnych, uczniowie uznali, że były one umiarkowanie trudne i cieszą się, że mają już to za sobą.

Natalia Banasik, klasa VIA

TOPÓR ŻELAZNY Z WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA ODNALEZIONY W ROGOWIE

Na gruntach wsi Rogowo, w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy, został znaleziony topór żelazny.  Odkrycia dokonał miejscowy gospodarz, który przekazał znalezisko nauczycielowi historii, Tomaszowi Bohdziewiczowi, znanemu już mieszkańcom Rogowa z wcześniejszych odkryć ciekawostek archeologicznych. Nauczyciel ponownie zainteresował sprawą archeologów z koszalińskiego muzeum.

Na miejscu, w Rogowie, zjawili się pracownicy Działu Archeologii Muzeum  w Koszalinie: pan Andrzej Kuczkowski, specjalista od okresu średniowiecza oraz pan Andrzej Kasprzak, który współpracował już  z panem Tomaszem przy badaniu fragmentu naczynia glinianego z okresu kultury wielbarskiej. Po dokonaniu wstępnych oględzin, archeolog Andrzej Kuczkowski stwierdził, że dzięki bardzo dobremu stanowi zachowania przedmiotu, uznać go można za typowy okaz wczesnośredniowiecznego topora żelaznego. Trudno jednak w tej chwili ustalić, czy mamy tu do czynienia z przypadkową zgubą, czy też jest to ślad przeprawy przez podmokłą dolinę Parsęty.

Archeolodzy wyrazili zadowolenie z dokonanego odkrycia oraz z wyjątkowo wspaniałej współpracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie z Muzeum w Koszalinie. Pan Andrzej Kuczkowski dodał, że przedmiot zostanie poddany gruntownej konserwacji i wzbogaci stałą ekspozycję muzeum, na którą serdecznie zaprasza wszystkich miłośników przeszłości naszego regionu.

Pan Tomasz Bohdziewicz podziękował mieszkańcom Rogowa za wspólne odkrywanie  przeszłości naszej „małej ojczyzny”.


Tomasz Bohdziewicz

SZKOLNE ELIMINACJE DO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”

1 kwietnia odbyły się szkolne eliminacje do 48. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” 2016, w których wzięło udział czternaścioro uczniów klas I-III, startujących w kategorii „Ptaszęta” oraz dziewięcioro uczniów klas IV-VI w kategorii „Ptaszki”. Uczestnicy przesłuchań konkursowych prezentowali jeden utwór – wiersz. Organizatorzy konkursu (Ewelina Wachowska i Tomasz Bohdziewicz), biorąc pod uwagę kryteria recytacji, wyłonili spośród uczniów klas IV-VI trzy zwyciężczynie: Roksanę Trzeciakiewicz (VIA), która zadeklamowała „Odę do radości” Fryderyka Schillera, Oliwię Durawę (IV), recytującą „Ptasie radio” Juliana Tuwima oraz Sylwię Stasiorek (V), która zaprezentowała utwór Tadeusza Różewicza „Przepaść”.

Jury konkursu dla uczniów klas I-III w składzie: Bogusława Mucha, Krzysztofa Szulakiewicz, Edyta Klewin, wskazało czterech recytatorów z największą ilością punktów. Miejsce pierwsze zajęła uczennica klasy III, Blanka Lesisz, recytująca wiersz Jana Brzechwy „Samochwała”. Miejsce drugie wywalczyła Małgorzata Miszczak z klasy IIA z utworem „Kaczka - Dziwaczka”. Na trzeciej pozycji znalazły się Karina Kwak (IIA) z wierszem „Kwoka” i Michalina Angrot (IIA), recytująca „Samochwałę” Jana Brzechwy. Koleżanki, koledzy oraz rodzice małych recytatorów z uwagą i ze wzruszeniem przyglądali się występom, a komisja konkursowa oceniała dobór wiersza i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, strój, element ruchu).

Laureaci eliminacji szkolnych wezmą udział w drugiej połowie kwietnia w konkursie gminnym, który odbędzie się w Stanominie.

Danuta Suska

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji w sali polonistycznej zawisła gazetka ścienna przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego, Danutę Suską. Uczniowie mogli poznać genezę święta, utrwalić nazwiska polskich poetów oraz przeczytać ze zrozumieniem wiersze o wiośnie - i nie tylko - ich autorstwa. Szczególne miejsce poświęcono twórczości Wisławy Szymborskiej, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku.

 

Danuta Suska

CZYTAMY KSIĄŻKI TOLKIENA

25 marca obchodzimy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Ten angielski pisarz znany jest przede wszystkim jako autor „Władcy Pierścieni” – trylogii, która zyskała rzesze fanów na całym świecie. Po raz pierwszy Dzień Czytania Tolkiena ogłoszono 25 marca 2003 roku. Organizatorem było stowarzyszenie The Tolkien Society. Od tamtej pory święto obchodzone jest co roku w kilku krajach na świecie, w tym w Polsce. Samorząd Uczniowski we współpracy z biblioteką szkolną zachęcił uczniów naszej szkoły do uczczenia pamięci Tolkiena. Uczniowie klas IV-VI podczas zajęć bibliotecznych i świetlicowych czytali we fragmentach wstęp do „Władcy Pierścieni”, jedno z największych i najpopularniejszych dzieł J. R. R. Tolkiena - „Hobbita”. Zapoznawali się z notką biograficzną pisarza i oglądali ilustracje Alana Lee, które zainspirowały twórców filmu. Powstał również plakat zachęcający do sięgnięcia po twórczość Tolkiena. Wyeksponowano go na szkolnym korytarzu.

 

 

Beata Samiec, Danuta Suska

POPULARYZOWANIE WIEDZY PEDAGOGICZNEJ WŚRÓD RODZICÓW

21 marca bibliotekarze szkolni przygotowali dla rodziców uczniów klas I-VI wystawkę, na której znalazły się książki, plakaty, ulotki i broszury na temat przeciwdziałania kryzysom zdrowia psychicznego, stresu, cyberniebezpieczeństw, ryzyka używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Dzięki upowszechnianiu tego typu materiałów, rodzice rozwijają swoje kompetencje wychowawcze.

 

 

Danuta Suska

KONKURS WIELKANOCNY

W tygodniu poprzedzającym święta wielkanocne ksiądz proboszcz, Ireneusz Blank ogłosił konkurs na wykonanie baranka wielkanocnego. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Technika wykonania pracy była dowolna. Można było wykonać rzeźbę, płaskorzeźbę, obraz. Przy ocenie prac brano pod uwagę pomysłowość, pracochłonność wykonania i oczywiście estetykę pracy. Laureatami konkursu zostali drugoklasiści. I miejsce zajęła Milena Sławicka, uczennica klasy IIA, II miejsce – Damian Bartman z klasy IIB, natomiast miejsce III – Małgorzata Miszczak (klasa IIA). Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszystkie prace konkursowe wyeksponowano na szkolnym korytarzu.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje szkolne odbyły się w dniach 16-18 marca br. Poprowadził je dla nas ks. Arek z Lublina. Podczas spotkań rekolekcyjnych w kościele parafialnym w Byszynie przekazał nam nauki o Bożym Miłosierdziu. Zachęcał też nas do udziału w rekolekcyjnych konkursach. Wielu uczniów przystąpiło do sakramentu spowiedzi, a podczas Mszy świętej kończącej rekolekcyjny czas dziękowaliśmy Bogu za otrzymane łaski.

 

ks. Ireneusz Blank

KONKURS MATEMATYCZNY

„Tydzień z Kangurem” rozpoczął się 14 marca, a zakończył 17 marca Międzynarodowym Konkursem Matematycznym „Kangur”, w którym uczestniczyło ośmioro uczniów klas IV-VI. W poniedziałek, na godzinie z wychowawcą konkurowały ze sobą klasy szóste, we wtorek klasy IV-V, natomiast w czwartek uczniowie młodsi – klasy II-III. Reprezentacje były 3-osobowe. Każda reprezentacja rozwiązywała krzyżówkę matematyczną, zadania z treścią, magiczny kwadrat i odpowiadała na pytania z listy. Komisja konkursowa oceniała okrzyki dopingujące, zachowanie klasy i strój galowy reprezentacji. Pierwsze miejsce w zmaganiach matematycznych zajęła klasa IV, drugie – klasa VIA, a trzecie – klasa IIA. Zwycięskie reprezentacje otrzymały dyplomy i nagrody. Pozostałe reprezentacje otrzymały dyplomy uczestnictwa. Organizatorką „Tygodnia z Kangurem” była nauczycielka matematyki, pani Grażyna Wołkowska.

 

Anna Michaliszyn, klasa VIA

DZIEŃ ŚW. PATRYKA

17 marca w Irlandii obchodzony jest Dzień św. Patryka. W naszej szkole również pamiętano o tym ważnym irlandzkim święcie. Przez cały dzień uczniowie nosili przyczepione do ubrań zielone koniczynki – symbol Irlandii, a w czasie przerw rozwiązywali quiz wiedzy o św. Patryku. Pierwsze pięć osób, które poprawnie rozwiązały quiz, zostało nagrodzonych słodkimi upominkami. Organizatorem była Beata Samiec, nauczycielka języka angielskiego.

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN

8 marca obchodzono Dzień Kobiet , a 10 marca Dzień Mężczyzn . Uczniowie naszej szkoły również uczcili te święta. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego poczęstowali wszystkich cukierkami, a nauczyciele nie pytali 8 marca dziewczynek, a 10 marca chłopców.

Samorząd Uczniowski

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza w naszej szkole rozpoczęły się od zapoznania uczniów z życiorysem bądź przypomnienia sylwetki twórczej pisarza. Nauczycielka języka polskiego, Ewelina Wachowska przygotowała gazetkę ścienną przybliżającą uczniom postać autora „Trylogii”. Piątoklasiści rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą Sienkiewicza, czytali i omawiali powieść podróżniczo-przygodową „W pustyni i w puszczy”, natomiast uczniowie klas szóstych pod czujnym okiem polonistki, Danuty Suskiej czytali ze zrozumieniem „Bajkę” oraz fragment „Potopu”. Zapoznali się również z multimedialną osią czasu poświęconą patronowi 2016 roku oraz z informacjami umieszczonymi na planszy demonstracyjnej. Bibliotekarka szkolna wyeksponowała w czytelni notkę biograficzną oraz wiadomości na temat powodu ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem bieżącego roku wraz z uzasadnieniem. Powstała również wystawka książek napisanych przez laureata literackiej Nagrody Nobla, wśród których znalazły się między innymi nowele i powieści historyczne.

Danuta Suska

KONKURS ORTOGRAFICZNO-INTERPUNKCYJNY

 

Od października do marca uczniowie klas szóstych uzupełniali teksty ortograficzne z lukami, pisali dyktanda i testy ortograficzno-interpunkcyjne, korzystali ze słownika ortograficznego, powtarzali i utrwalali zasady pisowni, przypominali o wyjątkach od reguł pisowni, dokonywali poprawy popełnionych błędów w zapisie wyrazów, zapoznawali się z „jesienną” i „zimową” ortografią ujętą w formie gazetek ściennych, wykorzystywali zabawy i gry edukacyjne, aby być z ortografią za pan brat. Za poprawnie wykonane ćwiczenia otrzymywali punkty w konkursie o tytuł Mistrza Ortografii i Interpunkcji Klas Szóstych. Po blisko półrocznych zmaganiach i podliczeniu punktacji za poszczególne zadania okazało się, że laureatem konkursu został Damian Skinder (VIA), który uzyskał 97% poprawności wykonanych ćwiczeń, za co w nagrodę otrzymał dyplom Mistrza Ortografii i Interpunkcji oraz książkę popularnonaukową. Pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek w postaci czekolady dostali również uczniowie, którzy nie gorzej od Damiana poradzili sobie z ortograficznymi pułapkami. Na miejscu drugim w konkursie uplasowała się koleżanka z klasy Damiana, Amelia Didycz (84%), miejsce trzecie zajęła Dominika Brzeska (VIB) z wynikiem 83%. Na wyróżnienie zasłużyła również Aleksandra Pawelczyk (VIB), której udało się w 79% poprawnie wykonać zadania przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego. Nagrodzono także Milenę Telej (VIA), która założyła słowniczek ortograficzny, aby gromadzić w nim ortogramy.

Gratuluję i dziękuję tym, którzy z pasją toczyli bój z ortografią i interpunkcją.


 

Organizator, Danuta Suska

LEKCJA PATRIOTYZMU LOKALNEGO

 

W pierwszych dniach marca przypada okres wyzwolenia powiatu z rąk hitlerowców. 5 marca 1945 roku wieś Rogowo znalazła się w rękach polskich. Rozpoczął się wówczas czas zasiedlania miejscowości przez repatriantów z Kresów Wschodnich i osadników z Polski Centralnej. Uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą, nauczycielem historii i społeczeństwa Tomaszem Bohdziewiczem zapalili znicze, złożyli kwiaty oraz uprzątnęli teren wokół kapliczki marmurowej postawionej przez mieszkańców Rogowa. Kapliczka upamiętnia powrót Ziem Zachodnich do macierzy w 1945 r.

 

Tomasz Bohdziewicz

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
 

      W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego, nauczycielka języka polskiego przygotowała gazetkę ścienną w sali polonistycznej na temat historii języka polskiego oraz ogłosiła konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI na opowiadanie pt. „Tajemnicze pudełko”. Do organizatora wpłynęło siedem prac. Największą aktywnością wykazali się szóstoklasiści. Uczennica klasy czwartej również spróbowała swoich sił w zmaganiach redakcyjnych. Komisja w składzie: Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz, z uwagą zapoznała się z wypracowaniami i dokonała wyboru laureatów konkursu. Najciekawsze opowiadania napisały uczennice klasy VIA: Natalia Banasik, Gabriela Jankowska i Roksana Trzeciakiewicz. W nagrodę dziewczęta otrzymały między innymi pamiątkowe dyplomy, książki i słowniki. Pozostali „młodzi literaci” – Amelia Didycz (VIA), Martyna Husak (IV), Aleksandra Michaliszyn (VIB) i Damian Skinder (VIA) - za udział w konkursie otrzymali, oprócz dyplomów, zakładki do książek i zawieszki na klamkę „Nie przeszkadzać! Czytam!”. Uczniowie klas szóstych uczcili Dzień Polszczyzny oczywiście na zajęciach języka polskiego, czytając fragment książki Andrzeja Markowskiego „Polszczyzna znana i nieznana”, dotyczący wyjaśnienia znaczenia powiedzenia autorstwa „ojca literatury polskiej”, Mikołaja Reja: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Uzupełniali również teksty z ortograficznymi lukami oraz czytali literaturę polską, w tym fragment poematu Juliusza Słowackiego ze znanymi - polonistom i nie tylko - wersami: Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…

Organizator, Danuta Suska

BEZPIECZNY INTERNET

         29 lutego 2016 roku na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami wzięli udział w apelu poświęconym obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu. W 15-minutowej inscenizacji wystąpili członkowie koła teatralnego pod kierunkiem pana Tomasza Bohdziewicza. Przedstawienie, składające się z kilku krótkich scenek, było bardzo udane. Pokazało nam, jak nieświadomie uzależniamy się od Internetu. Wszystkim taka lekcja informatyki podobała się i na pewno każdy wyciągnął z niej wnioski na przyszłość w kwestii bezpiecznego skorzystania z komputera z dostępem do Internetu.

Aleksandra Michaliszyn, Wiktoria Łapko (klasa VIB)

WALENTYNKI

        17 lutego obchodziliśmy szkolne walentynki zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas I-VI przygotowali i wrzucali do skrzynki walentynkowe kartki. Uczennice klasy VIA były miłosnymi listonoszkami. Dzień ten był pełen miłości i szczęścia, nikt nie miał smutnej miny.

Weronika Buchowiecka, Amelka Didycz (klasa VIA)

ACH, TE WYNALAZKI”

 

17 lutego br. uczniowie brali udział w audycji muzycznej poświęconej jedno- i wielogłosowości. Koncert był nietypowy, ponieważ artyści wcielili się w role uczonych. Muzycy w osobach: profesora Nowinki, doktora Ryby i doktora Chrzana opowiadali w zabawny sposób o utworach mających jedną bądź kilka linii melodycznych. Ciekawie mówili o modulacji dźwięku i powstawaniu instrumentów muzycznych. Można było usłyszeć mandolinę, gitarę elektryczną, puzon. Na koniec koncertu goście wspólnie ze słuchaczami wykonali znany wszystkim utwór nawiązujący do tematu spotkania.

     

Uczniowie klas VI

APEL PODSUMOWUJĄCY I PÓŁROCZE

     

      Dnia 15 lutego 2016 r. uczniowie klas I-VI wzięli udział w apelu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2015/2016. Każdy wychowawca wyczytywał imiona i nazwiska uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, byli aktywni w klasie i szkole, nie opuścili ani jednego dnia zajęć. Ci, którzy najlepiej się spisali, otrzymali dyplom i pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Gratulujemy!

 

 

Natalia Banasik, klasa VIA

OTWARCIE PRACOWNI BIORÓŻNORODNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

 

Dnia 29 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie została uroczyście otwarta sala bioróżnorodności. Na inauguracji obecni byli: Wójt Gminy Białogard p. Jacek Smoliński, zastępca wójta p. Alicja Kubiś, przewodniczący Rady Gminy Białogard p. Kazimierz Gregorczyk, Dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty p. Monika Drabowicz, koordynator projektu p. Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz, Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Białogard i Oświaty p. Joanna Czupreta, dyrektorzy szkół: Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stanominie p. Alina Świder oraz Dyrektor Gimnazjum w Pomianowie p. Grażyna Mazur, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Zaproszeni goście mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Chroń przyrodę”, które zostało przygotowane przez młodych aktorów uczęszczających na zajęcia koła teatralnego pod opieką pani Bogusławy Muchy oraz uczniów z koła muzycznego prowadzonego przez panią Elżbietę Trzcińską. Nauczycielka przyrody, Agata Nojek-Sokołowska zaprezentowała w formie multimedialnej „Kronikę działań proekologicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie”. Wójt Gminy, pan Jacek Smoliński wręczył nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w szkolnych konkursach ekologicznych „Małe dzieci nie chcą śmieci” oraz „Generacja – segregacja”.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Milena Telej przecięli wstęgę, dokonując symbolicznego otwarcia sali, dzięki której uczniowie będą mogli zgłębiać tajniki przyrody z jeszcze większym zainteresowaniem.

<galeria zdjęć>

 

Agata Nojek-Sokołowska

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOWIE PROMUJE WŚRÓD RODZICÓW BEZPIECZNE FERIE

25 stycznia 2016 roku na zaproszenie pani pedagog, Małgorzaty Kopaczewskiej gościł w naszej szkole specjalista do spraw nieletnich, patologii społecznej i prewencji kryminalnej z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie - komisarz Jacek Chodań. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadań z programu „Chronimy dzieci”. W pierwszej części spotkania policjant zapoznał nauczycieli z procedurą wprowadzenia „Niebieskiej Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Następnie spotkał się z rodzicami uczniów naszej szkoły. Policjant wygłosił prelekcję na temat bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Wymienił zagrożenia, na jakie narażeni są nieletni, korzystający z komputera podłączonego do sieci internetowej. Zwrócił uwagę rodzicom, jak ważna jest kontrola rodzicielska odwiedzanych przez dzieci stron internetowych. Polecał również „dobre programy”, które blokują dostęp do stron internetowych zawierających pornografię, przemoc czy propagujących narkotyki. Oficer podkreślił również, że nie wolno używać Internetu do szkodzenia innym, ponieważ jeżeli popełnimy przestępstwo, grozi nam odpowiedzialność karna.  Z kolejną prelekcją skierowaną do rodziców wystąpiły panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie: Anna Szajdecka i Agata Wieczorek. Pracownice sanepidu promowały akcję „STOP DOPALACZOM”. Panie odwołały się do ostatnich dramatycznych wydarzeń z wakacji, kiedy to grupa młodych ludzi ze Śląska padła ofiarą dopalaczy. Starały się wyjaśnić rodzicom, czym są dopalacze i w jaki sposób szkodzą organizmowi człowieka. Wymieniły zasady, jakimi powinien kierować się każdy kochający rodzic, chcący uchronić własne dziecko przed braniem dopalaczy. Uczuliły zebranych na następujące niepokojące sygnały zaobserwowane u dzieci, np. rozszerzone źrenice, nadmierna ruchliwość, zaburzenia snu, chudnięcie, zmienność nastrojów, trudności w koncentracji uwagi, niepokój, ataki agresji. Podały także zainteresowanym wskazówki, co należy zrobić, kiedy podejrzewamy, że dziecko bierze narkotyki. Działania podjęte przez szkołę miały na celu uświadomienie rodzicom i prawnym opiekunom istniejących zagrożeń cywilizacyjnych, na jakie narażeni są nasi podopieczni. Pani dyrektor, Elżbieta Trzcińska prosiła rodziców o zachowanie wzmożonej czujności podczas zbliżających się ferii zimowych.

Tomasz Bohdziewicz

TURNIEJ MINIPIŁKI SIATKOWEJ

 

19 stycznia br. uczniowie klas V-VI uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie. Nauczycielka wychowania fizycznego, pani Jolanta Borys przygotowała naszą reprezentację do zawodów. Drużyna dziewcząt rozegrała pierwszy mecz z zespołem z Daszewa. Wygraliśmy dzięki współpracy i woli walki. Potem chłopcy zwyciężyli z Kościernicą. Następnie dziewczyny pokonały reprezentację Białogardu. Chłopcy ponieśli niestety porażkę w meczu z Tychowem. W konsekwencji nasz trud opłacił się, gdyż dziewczęta zajęły pierwsze miejsce w mistrzostwach, a chłopcy uplasowali się na drugiej pozycji. Turniej, w którym braliśmy udział był bardzo emocjonujący, a moment wręczania pucharu niezwykle wzruszający. Gratulujemy szczególnie dziewczętom, ponieważ im zawdzięczamy udział w etapie rejonowym rozgrywek w minipiłkę siatkową.

Uczniowie klasy VIB

ZABAWA KARNAWAŁOWA

21 stycznia 2016 roku odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Chętni uczniowie mogli przebrać się za wybraną przez siebie postać i uczestniczyć w dyskotece, podczas której wybrano trzy najciekawiej przebrane osoby. Zostały one nagrodzone słodkimi upominkami. Wszyscy świetnie się bawili i na pewno będą dobrze wspominać tę imprezę.

 <galeria zdjęć>

Natalia Banasik, klasa VIA

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

 

21 stycznia 2016 r. uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu próbnego z matematyki oraz języków: polskiego i angielskiego. Była to próba generalna przed kwietniowym egzaminem wiedzy i umiejętności nabytych w szkole podstawowej. Szóstoklasistów podzielono na dwie grupy - każda pisała w innej sali. Zdania uczniów na temat trudności sprawdzianu są podzielone, ale każdy ma nadzieję, że dobrze mu poszło. Testy zostaną sprawdzone przez nauczycieli przedmiotowców naszej szkoły, a wyniki poznamy niebawem.

Natalia Banasik, klasa VIA

KOLĘDOWANIE Z ARTYSTAMI FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ
 

             12 stycznia br. w naszej szkole odbył się koncert umuzykalniający pod tytułem ,,Kolędy świata”. Wokalistką była pani Małgorzata Orłowska, multiinstrumentalistą pan Artur Orłowski, a pianistą Wojciech Szymczewski. Zaprezentowano nie tylko polskie kolędy, ale także pieśni z innych krajów.

           Prowadzący, pan Andrzej Zborowski, opowiedział nam historię kolędy ,,Cicha noc”, której później wysłuchaliśmy. Następnym emocjonującym utworem był ,,Adeste Fideles” (łac. Przybądźcie wierni). ,,Zwiastowanie Archanioła Gabriela” wzbudziło w nas wzruszenie. Następnie usłyszeliśmy ludową, niemiecką kolędę ,,Dzwoń dzwoneczku”. ,,Pieśń o Narodzeniu Pańskim” – utwór Franciszka Karpińskiego, znany jako ,,Bóg się rodzi” - zakończył wspaniały czas spędzony z artystami.

           Wszyscy będziemy miło wspominać tę audycję muzyczną. Dowiedzieliśmy się dzięki niej wielu informacji o twórcach i czasie powstania kolęd.

Izabela Jezierska, klasa VIA i Piotr Sikorski, klasa V

GROSZ DO GROSZA – VI EDYCJA GÓRY GROSZA

         Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Samorząd Uczniowski przyłączył się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza” organizowanej od 16 lat przez „Towarzystwo Nasz Dom”. Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Beata Samiec, która wspomagana przez wszystkich uczniów i nauczycieli w dniach od 23 listopada do 4 grudnia przeprowadziła udaną zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły.  Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cała akcja miała też wymiar wychowawczy.

W tym roku zebraliśmy rekordową sumę pieniędzy: 383 zł. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyłączyli się do zbiórki i pomagali liczyć i pakować pieniądze.

 

Samorząd Uczniowski

SZKOLNE JASEŁKA

21 grudnia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi uczestniczyli w jasełkach. Koordynatorami przedstawienia byli: opiekun koła teatralnego, pan Tomasz Bohdziewicz i nauczycielka muzyki, pani Elżbieta Trzcińska. Wyboru scenariusza dokonał ksiądz Ireneusz Blank, zaś szopkę bożonarodzeniową dekoracje przygotowały pracownice obsługi.

Tematem przewodnim tegorocznych jasełek były: miłość bliźniego i obecność Jezusa Chrystusa – wartości, które powinny zagościć w sercu każdego człowieka.

Nie zabrakło również życzeń od pani dyrektor z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku.

  <galeria zdjęć>

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W KLASACH

 

          21 grudnia z inicjatywy Rady Rodziców odbyło się świąteczne spotkanie uczniów

ze Świętym Mikołajem. Najbardziej zachwycone były przedszkolaki i dzieci z klas I-III. Żywo reagowali również uczniowie klas starszych, którzy z uśmiechem witali św. Mikołaja.

Wszyscy uczniowie zostali obdarowani przez gościa słodkim upominkiem. 

 

  <galeria zdjęć>

KONKURS NA BOŻONARODZENIOWE DRZEWKO W 3D

 

Na początku grudnia Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny na najciekawszą i najpiękniejszą choinkę w formie przestrzennej. Nad całością projektu czuwali opiekunowie Samorządu Szkolnego: pani Beata Samiec i pan Tomasz Bohdziewicz.

Do konkursu przystąpiło 35 uczniów klas I-III i IV-VI, którzy wykonali model choinki przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21 grudnia. Komisja konkursowa zdecydowała, że każda praca była wyjątkowa i dlatego nagrodziła słodkim upominkiem każdego uczestnika konkursu.

ŚWIĄTECZNA SZLACHETNA PACZKA

 

Samorząd Uczniowski przyłączył się do ogólnopolskiego projektu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – Szlachetna Paczka.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców udało się zebrać 250 złotych, za które opiekunka samorządu, pani Beata Samiec, zakupiła produkty żywnościowe i dostarczyła je do bazy szlachetnej paczki w Białogardzie.

Wszystkim ofiarodawcom Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje.

PIECZEMY PIERNIKI

 

W grudniu uczniowie z kl. I-VI w ramach zajęć logopedycznych i zajęć świetlicy upiekli pierniki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia ,,SERCE”. Pierniki zostały ozdobione lukrem i posypane kolorową posypką. Ciasteczka do Fundacji zawiozła Pani logopeda Agnieszka Rojewska-Wrzeszcz. Dzieci ze Stowarzyszenia „SERCE” bardzo się ucieszyły z podarowanych słodkości.

 

PRZEPIS NA PIERNIKI:

400g mąki

140g cukru pudru

60g masła

2 jaja

100g miodu

przyprawa do pierników

2 łyżki kakao

1 łyżeczka  sody

 

Wszystkie składniki wymieszać i wyrobić ciasto.

Wałkować placki grubości ok.3mm, i wykroić dowolne formy.

Piec ok. 7 minut w tem. 175st.

SMACZNEGO

 

Gabriela Jankowska kl.VIA

Małgorzata Zep kl. V

WARSZTATY

            8 grudnia szóstoklasiści przez trzy kolejne godziny lekcyjne brali udział w warsztatach prowadzonych przez pracownice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.

Uczniowie klasy VIA pracowali nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości, ucząc się doceniać siebie i innych. Natomiast klasa VIB realizowała temat dotyczący aktywnych metod uczenia się - „Potrafię się uczyć”.

Zajęcia rozpoczęły się od opracowania zasad obowiązujących podczas warsztatów. Następnie była praca w grupach, wypowiedzi indywidualne i różne zabawy integracyjne.  

 

Krzysztof Jackowski i Jędrzej Zawalski, klasa VIA

NASZE PRAWA - WAŻNA SPRAWA

10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka. W naszej szkole obchody rozpoczęły się już 7 grudnia. Organizatorkami tego pouczającego i wspaniałego dnia były panie: Małgorzata Kopaczewska i Beata Samiec.

W przedszkolu pani pedagog przeprowadziła zajęcia na temat praw dziecka, natomiast uczniowie klas I-III brali udział w podchodach. Rozwiązywali zagadki, które doprowadziły ich do mety. Potem wychowankowie wraz z wychowawcami losowali jedno prawo dziecka, które następnie zilustrowali w formie plakatu.

Uczniowie klas IV-VI brali udział w konkursie wiedzy o prawach dziecka i człowieka pod hasłem „Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają”. Trzyosobowe reprezentacje każdej klasy odpowiadały na pytania w trzech rundach i wykonywały zadania. Po wysłuchaniu piosenki na temat przywilejów dzieci, konkursowicze musieli wypisać wymienione w niej prawa.  Rozwiązywali również krzyżówkę. Zmagania wygrała klasa VIA, drugie miejsce zajęła klasa IV, trzecie – VIB, a czwarte reprezentacja klasy V. Laureaci konkursu wiedzy otrzymają w nagrodę wskazany przez siebie „dzień bez stresu szkolnego”.

Atmosfera podczas realizacji przygotowanych przez organizatorki zadań była miła

i przyjazna. Mam nadzieję, że dzięki nim wszystkie dzieci poznały swoje prawa.

  <galeria zdjęć>

Izabela Jezierska, klasa VIA

„SPORT I ZABAWA”

4 grudnia br. reprezentacje klas II-VI, jak co roku, pojechały do Stanomina, aby wziąć udział w turnieju „Sport i zabawa”. Na imprezie sportowej obecny był również Wójt Gminy Białogard, pan Jacek Smoliński.

Walczyliśmy z zawodnikami ze Stanomina i Kościernicy. Zajęliśmy 2. miejsce. Bardzo się z tego cieszymy. Drużyna z Kościernicy uplasowała się na miejscu 3., natomiast gospodarze zdobyli najwięcej punktów i zwyciężyli.

Do zawodów przygotowywała nas nauczycielka wychowania fizycznego, pani Jolanta Borys. Nagrodami za udział w turnieju były dyplomy i sprzęt sportowy. To nie była tylko rywalizacja, ale też dobra zabawa w duchu fair play.

 <galeria zdjęć>

Weronika Buchowiecka, klasa VIA

ANDRZEJKI

Dnia 26 listopada br. w godzinach 12.40-14.15 w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Podczas trwania imprezy swoje zdolności taneczne zaprezentował szóstoklasista, członek grupy tanecznej „Top Toys” – Remigiusz Girczys. Didżejem

był uczeń klasy VIB, Krzysztof Kępka, dzięki któremu wszyscy świetnie się bawiliśmy.

W klasach przygotowano wróżby i poczęstunek.

Damian Skinder, klasa VIA

OGÓLNOSZKOLNA AKCJA ZBIÓRKI KARMY DLA ZWIERZĄT

 

A kiedy pada deszcz,

Bezdomne koty mokną

Co zrobić masz, sam wiesz:

W piwnicy otwórz okno.

Bo może być i tak:

W twych grzechach zaczną

Grzebać…

A kot da łapką znak,

Uchyli furtkę nieba.

W listopadzie w naszej szkole zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt. Zebraliśmy ponad 20 kilogramów karmy suchej i kilkadziesiąt puszek z karmą dla kotów i psów. W zbiórce uczestniczyły dzieci z przedszkola i uczniowie klas I-VI. Pani logopeda, Agnieszka Rojewska-Wrzeszcz, zawiozła karmę do schroniska ,,Animals” w Białogardzie i SOS Kępino.

Małgosia Zep, klasa V

 

Dziękuję wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom! 

Koordynator akcji, Agnieszka Rojewska-Wrzeszcz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W ROGOWIE

 

25 listopada 2015 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie przeprowadzili w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie ukierunkowaną edukację uczniów klas I-III w zakresie przeciwdziałania niebezpieczeństwom i unikania

niebezpiecznych sytuacji oraz przygotowania dzieci do odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożeń.

Po wyposażeniu uczniów w podstawową wiedzę teoretyczną, przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne. Uczniowie wykazali się znajomością podstawowych numerów alarmowych i potrafili powiadomić służby ratownicze o zagrożeniu. Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy i sposób zakładania opatrunku w przypadku zranienia

lub złamania. Uczyli się również wykonywać resuscytację na manekinie. W trakcie zajęć obejrzeli wyposażenie samochodów strażackich i zapoznali się z ich działaniem.

Uczniowie otrzymali od gości pamiątkowe znaczki i kalendarze strażackie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru. Pomysłodawczynią spotkania ze strażakami była wychowawczyni klasy III, Krzysztofa Szulakiewicz.

            Dziękujemy strażakom OSP ze Stanomina za przeprowadzenie zajęć z najmłodszymi uczniami naszej szkoły.

 <galeria zdjęć>

Tomasz Bohdziewicz

MIĘDZYSZKOLNE ROZGRYWKI W PIŁKĘ RĘCZNĄ DZIEWCZĄT

Dnia 25 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie odbyły się zawody w piłkę  ręczną dziewcząt.

Pierwszy mecz rozegrałyśmy z gospodarzami, z którymi wygrałyśmy 2:0. Gole strzeliła Weronika Buchowiecka z klasy VIA. O zwycięstwo w drugim meczu rywalizowały  szkoły białogardzkie nr 5 i 4. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika,

 z którą niestety i my przegrałyśmy. Ostatecznie zajęłyśmy drugie miejsce, z czego jesteśmy zadowolone. Do zawodów przygotowywała nas pani Jolanta Borys, nauczycielka wychowania fizycznego.

Weronika Buchowiecka, Amelia Didycz i Gabrysia Jankowska, klasa VIA

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

20 listopada 2015 roku odbył się apel podsumowujący działalność Szkolnej Kasy Oszczędności. Spotkanie poprowadzili opiekunowie SKO, panie: Bogusława Mucha i Grażyna Wołkowska. Najwięcej oszczędności zebrała klasa IV – ponad 4 500 zł. Drugie miejsce zajęła klasa VIA, która zaoszczędziła prawie 2 000 zł, natomiast miejsce trzecie – klasa V (ponad 1300 zł).

W całej szkole do SKO należy 23 uczniów, którzy zebrali łącznie około 8 tysięcy złotych. W związku z tym otrzymali nagrody, takie jak: piórniki, worki, naklejki, elementy odblaskowe z logo PKO Banku Polskiego.

Uczniowie naszej szkoły dzięki tej akcji uczą się, jak oszczędzać pieniądze.

Amelia Didycz i Gabrysia Jankowska, klasa VIA

TRZECI KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY

            24 listopada br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli po raz trzeci w tym roku szkolnym w audycji muzycznej. Tym razem pod tytułem „Różne kraje, różne muzykowanie”. Panowie grali na klarnecie (Leopold Kaczyński), akordeonie i waltorni (Franciszek Stańczyk) oraz wiolonczeli (Dariusz Szczeblewski).

Na początku artyści zagrali w duchu patriotycznym Polonez Ogińskiego: „Pożegnanie Ojczyzny”. Następnie zabrali uczestników koncertu do Austrii i Włoch, prezentując walc wiedeński. Kolejno odwiedziliśmy Amerykę Południową, a dokładniej Argentynę  - wsłuchując się w rytm tanga. Później przenieśliśmy się do Ameryki Środkowej – Meksyku, gdzie królował utwór „La cucharacha”. Ciekawi kolejnych melodii udaliśmy się do Anglii , aby usłyszeć piosenkę zespołu  The Beatles z Liverpoolu. Zmęczeni muzyczną podróżą wróciliśmy do Europy, gdzie na Węgrzech i w Czechach zakończyła się nasza wycieczka.

Wszyscy będą miło wspominać ten koncert, w którym konferansjerem był pan Andrzej Zborowski.

Milena Telej, klasa VIA

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

16 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. „Patriotyczne śpiewanie” przygotowali uczestnicy koła muzycznego pod kierunkiem nauczycielki muzyki, pani Elżbiety Trzcińskiej, natomiast dekorację korytarza wykonała bibliotekarka Biblioteki Gminnej, pani Monika Szafran.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie odświętnie ubrani uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Zaprezentowali utwory takie jak: „Rozkwitały pąki białych róż”, „W listopadzie” czy  „Biały krzyż”. Montaż słowno-muzyczny zakończył się występem ucznia klasy czwartej, Jakuba Raczyńskiego, który wykonał pieśń żołnierską pt. „Piechota”.

Była to ciekawa i wzruszająca lekcja historii, która pozostanie na długo w naszej pamięci.

 

Uczniowie klasy VIA i VIB

KONKURS WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ

16 listopada nauczycielka wychowania fizycznego, pani Jolanta Borys ogłosiła wyniki konkursu o piłce nożnej.

Uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie odpowiedzieć zespołowo na trzy zadane

im pytania o tematyce sportowej. Najlepsi okazali się szóstoklasiści – klasa VIB wygrała grupowo. Natomiast indywidualnie zwyciężyła uczennica klasy IV, Oliwia Durawa.

Laureaci konkursu otrzymali plany lekcji z zasadami pisowni.

 Dominika Brzeska, klasa VIB

KONKURS PLASTYCZNY

Klasa II a i III wzięły udział w konkursie plastycznym „ Chroń ziemię przed śmieciami” organizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.  Do konkursu zgłosiły się dzieci, które chętnie wykonały prace o tematyce ekologicznej.  Technika prac była dowolna, a dzieci wykazały się dużą pomysłowością. Z klasy IIa pięcioro dzieci zgłosiło udział w konkursie ( Julia Litewka, Małgorzata Miszczak, Bartosz Tworzyk, Nadia Kopeć, Agata Szopińska), a z klasy III dziesięciu uczniów (Julia Zdanowicz, Bartosz Budner, Kacper Dziubek, Igor Kaczmarek, Blanka Lesisz, Kornelia Piekarska, Alicja Staruch, Adrian Stasiorek, Kacper Wojciechowski, Alicja Wojciechowska). Zadanie dzieci mogły wykonać do 6 listopada i wraz z oświadczeniem rodzica złożyć u wychowawców klas. Prace zostały dostarczone przez opiekunów do Karlina. Czekamy na wyniki konkursu.

 Wychowawcy klas II a i III: B. Mucha, K. Szulakiewicz

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM SANEPIDU

10 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie.

            Pani Anna Szajdecka przedstawiła nam prezentację o zdrowym odżywianiu. Dowiedzieliśmy się, jakich produktów spożywać najwięcej, a jakich należy unikać. Pani zwróciła nam uwagę na to, że powinniśmy uprawiać sport i dbać o aktywność fizyczną. Następnie obejrzeliśmy prezentację o szkodliwości palenia papierosów. Poznaliśmy negatywne skutki palenia, zobaczyliśmy różnice między płucami człowieka zdrowego i palacza. Prelegentka zaprezentowała nam również sposoby skutecznego odmawiania, gdy ktoś namawia nas do palenia.

            Spotkanie było dla wszystkich uczniów bardzo pouczające.

Amelia Didycz i Gabrysia Jankowska, klasa VIA

NOWOŚCI WYDAWNICZE W  BIBLIOTECE SZKOLNEJ W ROGOWIE

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie przystąpiła do programu ministerialnego „Książki naszych marzeń”, który miał umożliwić zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu organ prowadzący (Gmina Białogard) otrzymał na naszą szkołę 1300 zł na zakup nowości wydawniczych. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę 20 proc. wkładu własnego (260 zł ) na realizację zakupów.

Bibliotekarze, Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz,  zakupili książki, które wcześniej zaproponowali uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Zostały również przeanalizowane i wzięte pod uwagę propozycje MEN w tej kwestii. W sumie do biblioteki szkolnej trawiło 67 tytułów tematycznie dobranych do wieku uczniów, w tym cała seria (25 ksiąg) komiksów o przygodach Tytusa, Romka i A’Tomka Papcia Chmiela.

Biblioteka szkolna w ramach realizacji programu zobowiązana jest do nawiązana współpracy z biblioteką gminną w działaniach promujących czytelnictwo, w tym zorganizowania dwóch wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów. Uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami. Zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej oraz umożliwienia uczniom wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

Tytuły nowości książkowych, które już wkrótce trafią na półki biblioteki szkolnej można przeczytać na plakacie promującym, wykonanym przez bibliotekarzy.

 Tomasz Bohdziewicz

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Dnia 28 października 2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu fotograficznego „BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS" realizowanego w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z regulaminem w konkursie mogli uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa zachodniopomorskiego. W konkursie wzięło udział 445 uczniów! Komisja składająca się z osób na co dzień zajmujących się fotografią profesjonalną, wyłoniła zwycięzców z ponad tysiąca nadesłanych prac, w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

Z naszej szkoły w konkursie w kategorii klas I- III wzięli udział następujący uczniowie klasy II a, prowadzonej przez wychowawczynię Bogusławę Muchę:

Kirił Palyonko - trzy zdjęcia „ Gruszka”, „ Róża”, „ Ślad”

Julia Litewka - zdjęcie „ Ćma”

Małgorzata Miszczak - trzy zdjęcia „ Muchomor”, „ Żubr”, „ Borowik”

Uczeń klasy II a Kirił Palyonko zajął zaszczytne II miejsce, za które nagrodą jest tablet. Gratulujemy Kirił! Godnie reprezentujesz klasę i naszą szkołę.

Wszystkim uczestnikom konkursu również należą się serdeczne podziękowania za udział w tak prestiżowym konkursie i życzenia powodzenia w rozwijaniu talentu i zamiłowania do fotografii.

Wychowawca klasy II a: Bogusława Mucha

NAJPIĘKNIEJSZE MUSICALE

 

28 października w naszej szkole odbył się kolejny koncert umuzykalniający, w którym brali udział uczniowie klas I-VI. Tematem audycji były musicale. Goście opowiedzieli o najpiękniejszych i najbardziej znanych musicalach oraz zaprezentowali utwory takie jak „Belle” czy „Sunrise, Sunset”. Słuchaczom bardzo się podobało i przy ostatnim utworze tańczyli w rytm muzyki.

Natalka Banasik, klasa VIA

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

 

26 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Walki z Otyłością pod hasłem „Otyłość -  epidemia XXI wieku”. Wszyscy zaangażowali się w akcję.   

Klasy IV-VI na godzinach wychowawczych brały udział w pogadankach, robiły plakaty, gazetki ścienne, omawiały i kolorowały piramidę zdrowego żywienia, a także przygotowywały zdrowe kanapki oraz jarzynowe i owocowe sałatki, które były naprawdę smaczne. Do popicia był przygotowany sok z marchwi lub owoców. Podczas przerw kanapki i surówki były serwowane uczniom i pracownikom szkoły. Nauczycielka wychowania fizycznego, pani Jolanta Borys, przeprowadziła na dwóch przerwach aerobik. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-VI oraz oddział przedszkolny. Wszyscy żwawo ćwiczyli przy muzyce, a na długiej przerwie grali w piłkę.

            To był dzień pełen wrażeń i aktywności fizycznej.

<galeria zdjęć>

Amelka Didycz, klasa VIA

ULUBIONE  POTRAWY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

Najpierw pozbieraliśmy ulubione przepisy od pracowników naszej szkoły.

Potem starannie je przepisaliśmy. Sprawdziliśmy, czy dobrze to zrobiliśmy i powycinaliśmy w różne kształty kartki, na których były odnotowane przepisy kulinarne.

Umieściliśmy je  na arkuszach papieru i wykonaliśmy dekoracje.

Pracę wykonali uczniowie klas I-VI oraz przedszkolaki wspólnie z logopedą, A. Rojewską –Wrzeszcz.

Ulubione potrawy pracowników naszej szkoły to rosół i gołąbki.

Małgosia Zep, klasa V

APEL PORZĄDKOWY

19 października na godzinie z wychowawcą odbył się apel porządkowy dla uczniów klas IV-VI. Dyrektor szkoły rozpoczęła spotkanie od pochwały za kulturalną zabawę podczas Święta Szkoły. Następnie przypomniała o właściwym zachowaniu podczas przerw spędzanych na podwórku i w budynku szkoły oraz  o konieczności przestrzegania zapisów w Statucie Szkoły dotyczących fryzur i zachowania na zajęciach lekcyjnych. Zwróciła uwagę uczniom, aby odwiedzali bibliotekę szkolną i korzystali z czytelni według ustalonego harmonogramu. Na koniec przypomniała o zebraniu z rodzicami, które zaplanowano na najbliższy poniedziałek. 

ŚWIĘTO SZKOŁY  W ROGOWIE

14 października uczniowie wraz z nauczycielami oraz rodzicami hucznie obchodzili Święto Szkoły organizowane co roku na pamiątkę nadania placówce imienia Jana Brzechwy w 1991 r.  W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Białogard, pan Jacek Smoliński oraz pani Joanna Czupreta - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Oświaty.

Dzień rozpoczął się niezwykle uroczyście - od ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów.  Dzieci do występu artystycznego przygotowały panie: Elwira Balewska-Schmidt (klasa IA) i  Małgorzata Bagińska (klasa IB). Ceremonii pasowania dokonał Wójt Gminy, natomiast pamiątkowe dyplomy - w obecności wychowawców - wręczała pani dyrektor, Elżbieta Trzcińska. Przedstawiciele  klas szóstych również obdarowali pierwszoklasistów upominkami.

Po krótkiej przerwie  społeczność szkolna brała udział w apelu przygotowanym

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Koło teatralne pod kierunkiem pana Tomasza Bohdziewicza oraz grupa młodych aktorów pod przewodnictwem pani Bogusławy Muchy,  wspólnie z uczniami uczęszczającymi na zajęcia koła muzycznego prowadzonymi przez panią Elżbietę Trzcińską, wystąpili w akademii adresowanej do  nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.         

Następnie w ramach integracji zespołów klasowych  uczniowie klas IV-VI udali się na boisko pod lasem, gdzie sołtys wsi Rogowo, pan Daniel Hamaluk, przygotował ognisko, a wychowawcy gry i zabawy sportowe. Klasy I-III spędziły dzień na spacerowaniu po okolicy i wypatrywaniu oznak jesieni, oglądaniu bajek i baśni, słuchaniu, nauce i recytowaniu wierszy Jana Brzechwy. Dzieci brały również udział w zabawach integracyjnych, zawodach sportowych, zajęciach plastycznych oraz dyskotece. 

<galeria zdjęć>

Danuta Suska, Tomasz Bohdziewicz

PRÓBNA EWAKUACJA

12 października w szkole przeprowadzono próbną ewakuację. Wychowawcy odpowiednio wcześniej zapoznali uczniów z organizacją ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ewakuacja odbyła się pod kierownictwem i według wskazówek dyrektora szkoły. Pojawiła się jednostka straży pożarnej. Ćwiczenia przebiegły sprawnie i zgodnie z planem.

KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY

9 października uczniowie klas I-VI wzięli udział w audycji umuzykalniającej poświęconej twórczości Fryderyka Chopina. Konferansjer, Andrzej Zborowski, przybliżył sylwetkę kompozytora, natomiast muzycy zaprezentowali najpiękniejsze utwory pianisty. Na fortepianie grał Bartosz Kołaczkowski, natomiast pieśni zaśpiewała pani Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz. Występ artystów dedykowany był trwającemu obecnie Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wykonawczych na świecie, odbywający się co 5 lat w stolicy Polski.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 

            W dniach 29 września -1 października uczniowie klas IV-VI brali udział w trzech konkursach przedmiotowych. Wykazywali się wiedzą z języka angielskiego, matematyki oraz języka polskiego. Laureatami eliminacji szkolnych konkursów kuratoryjnych zostali uczniowie klas szóstych: Wiktoria Łapko, Milena Telej, Natalia Banasik (język polski). Do II etapu z języka angielskiego zakwalifikowali się: Wiktor Lesisz, Amelia Didycz, Damian Skinder.

Najwyższą liczbę punktów w konkursie matematycznym otrzymał Jędrzej Zawalski z klasy VIA. Natomiast o kolejnych miejscach musiała rozstrzygnąć dogrywka, ponieważ czterech uczniów otrzymało taką sama liczbę punktów. Ostatecznie szkołę w eliminacjach rejonowych z matematyki, które odbędą się w Gimnazjum nr 1 w Białogardzie będą reprezentować: Jędrzej Zawalski, Milena Telej z klasy VIA i Jakub Raczyński z klasy IV.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy dalszych sukcesów.

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

25 września nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Sportu Szkolnego. Rano Pani Jolanta Borys, nauczyciel wychowania fizycznego, przedstawiła uczniom cele i przebieg obchodów.

20 minut każdej z trzech pierwszych lekcji zostało poświęcone na rozgrywki zespołowe. Chłopcy z klas IV-VI  rozegrali mecz piłki nożnej w drużynach: klasa IV z V, VIA z VIB.  Dziewczyny z klas IV-V rywalizowały w dwa ognie, a szóstoklasistki zagrały w piłkę ręczną. Uczniowie z klas młodszych rozegrali konkurencje szybkościowo-zręcznościowe: biegali na czas, pokonywali przeszkody, rzucali do celu. Podczas przerw uczniowie mogli poskakać na skakankach, porzucać do kosza lub bramki.

Ten dzień upłynął wszystkim w radosnej, sportowej atmosferze.

Wiktoria Łapko, Aleksandra Michaliszyn z klasy VIB

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 21 września 2015 roku odbyły się w naszej szkole wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Swoją kandydaturę zgłosiło trzech uczniów:

Julia Jaciubek z kl. IV

Jakub Raczyński z kl. IV

Milena Telej z kl. VI

Każdy uczeń naszej szkoły mógł zagłosować tylko na jednego z kandydatów. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyniki wyborów są następujące:

Julia Jaciubek zdobyła 12 % waszych głosów

Jakub Raczyński zdobył 35 % głosów

Milena Telej otrzymała 53 % głosów

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 została MILENA TELEJ a jej zastępcą JAKUB RACZYŃSKI.

 Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za oddane głosy

SPOTKANIE   Z GRYFUSIEM

            21.09.2015 r. po raz kolejny Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie realizowała w naszej szkole zachodniopomorski program edukacyjny „Przyjaciel Gryfusia”. W tym celu policjanci-Jacek Chodań i Anna Kakareko, odwiedzili uczniów z klasy IA i IB, którym przybliżyli zasady bezpiecznego  poruszania się po drodze. Dzieci otrzymały darmowy „Elementarz zasad bezpieczeństwa”, który zawiera wiele cennych wskazówek na temat bezpieczeństwa, zarówno w domu, jak i na placu zabaw oraz na drodze.

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1 września odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.  Pani dyrektor, Elżbieta Trzcińska, powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości-radną Gminy Białogard, Anetę Drąg. 

Pani Aneta Drąg w imieniu Wójta życzyła wszystkim owocnej i bezpiecznej pracy w nowym roku szkolnym. Do życzeń przyłączyła się pani dyrektor.

Dominika Brzeska kl. VIB