UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

22 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 Wójt Gminy Białogard Pan Jacek Smoliński, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi  wzięli udział w uroczystym apelu z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.czych

To był rok wypełniony sukcesami uczniów i wieloma przedsięwzięciami, które miały na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.

W ramach projektu” Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja…” Uczniowie mogli uczestniczyć w szeregu kół zainteresowań, doposażono pracownię matematyczną i przyrodniczą.

Co miesiąc nauczyciele korzystali ze szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych.

W ramach działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej pozyskano fundusze na kompletne wyposażenie gabinetu medycyny szkolnej.

W ramach programu „Aktywna Tablica” pozyskano dofinansowanie do zakupu dwóch monitorów dotykowych.

Ogromnym zainteresowaniem Uczniów cieszył się również projekt „Tradycyjny sad”, który umożliwił im założenie na terenie szkoły małego sadu ze starymi  odmianami jabłoni.

Realizacja tych wszystkich działań możliwa była dzięki dofinansowaniu z Organu Prowadzącego.

Ogromne zaangażowanie Nauczycieli, ich determinacja, sumienne wykonywanie obowiązków, zaangażowanie Rodziców i ciężka praca Uczniów  przyczyniły się do uzyskania zadawalających efektów pracy dydaktycznej. Najwyższe wyniki uzyskali Uczniowie klasy IVa, których średnia ocen wyniosła 4,53.

14 uczniów klas IV-VI uzyskało wyniki, umożliwiające uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem.

Byli to następujący uczniowie:

     1) klasy IVa:

- Kościowski Adrian

- Angrot Michalina

- Kopeć Nadia

- Miszczak Małgorzata

- Palyonko Kirił

- Kwak Karina

- Świętlicka Anna

- Sławicka Milena

2) klasy IVb:

- Stolarczyk Katarzyna

3) klasy V:

- Wołodkowicz Maja

4) klasy VI:

- Raczynski Jakub

- Durawa Oliwia,

- Łazoryk Asunta

- Jaciubek Julia

Puchar dla Najlepszego Ucznia Roku Szkolnego 2017/2018 przypadł uczniowi klasy VI Jakubowi Raczyńskiemu.

Oprócz osiągnięć w nauce, uczniowie odnieśli również wiele sukcesów w innych obszarach

1. J. Raczyński , uczeń klasy VI został:

· laureatem Diecezjalnego Konkursu Religijnego,

· finalistą Konkursu Języka Polskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

· finalistą Konkursu Matematycznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2. J.Jaciubek z klasy VI zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie „Zapobiegajmy pożarom”.

3. O.Durawa i J. Raczyński, uczniowie klasy VI zajęli II i III miejsce w Powiatowym  Finale Ogólnopolskiego  Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

4. A. Wasilewska, uczennica klasy II zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

5. J.Bartman , uczennica klasy I zajęła III miejsce w Gminnym Konkursie „Zakładka do książki.”

6. O.Durawa, uczennica klasy VI otrzymała jedno z dwóch wyróżnień w konkursie „ Lekturiada – w poszukiwaniu słowa” zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

7. Uczniowie szkoły zajęli I miejsce w gminnych zawodach „Sport i zabawa”.

8. Dziewczęta i chłopcy wywalczyli II miejsce w powiecie w turnieju tenisa stołowego. 

 

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Białogard Pana Jacka Smolińskiego. Oprócz tych nagród, Pani Jolanta Borys  ufundowała nagrodę dla najlepszego sportowca szkoły, którym został uczeń klasy VI Jan Łoś, zaś Ksiądz Ireneusz Blank ufundował nagrodę dla najlepszego ucznia zajęć religii, którym został Piotr Angrot z oddziału przedszkolnego dla dzieci 6 letnich.

To tylko najważniejsze z wielu osiągnięć . Te wszystkie sukcesy mają swoich autorów. Oprócz Uczniów są nimi Nauczyciele i Rodzice. Ogromne słowa wdzięczności

i podziękowania złożyli w swoich przemówieniach Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński oraz Dyrektor szkoły Elżbieta Trzcińska.

Całą uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów. Wysłuchaliśmy kliku utworów instrumentalnych , wykonanych na dzwonkach przez uczniów klasy III,  piosenek w wykonaniu uczestników koła muzycznego oraz mogliśmy obejrzeć rock and rolla w wykonaniu sióstr Magdy i Małgosi Miszczak.

 Z życzeniami radosnych i  bezpiecznych  wakacji, uczniowie rozeszli się do klas na ostatnie w tym roku spotkania z wychowawcami.

 <Zakończenie roku szkolnego>

 

FESTYN RODZINNY

 

            W radosnej i rodzinnej atmosferze  przebiegał festyn rodzinny, który odbył się dzień przed zakończeniem roku szkolnego, tj. 21 czerwca 2018r. Zorganizowany został przez Radę Rodziców, Dyrektora,  Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie oraz Sponsorów i współorganizatorów: SIM ROL Ewelina i Szymon Rotuscy, Piotr Trebik Drew-Mat, Promet Wesołowski sp. j., Fabryka Lodów Jan Januszewski, Stajnia Leonardo Sebastian Francuzik ,WOPR Białogard, OSP Rogowo, Blinex Bogusłwa Blinkiewicz, Radosne Bum Bum Bartosz Sowa.

            Zaproszenia na festyn docierały do dzieci i ich rodziców za pośrednictwem plakatów i informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły i Urzędu Gminy Białogard.

Uczestniczyło w nim ponad 200 osób, przede wszystkim dzieci i uczniowie szkoły wraz z rodzinami, nauczyciele. Boisko szkolne ze względu na pogodę stało się jednym wielkim placem zabaw. Były konie, bębny afrykańskie, instalacje dmuchane, malowano kredą, fruwały ogromne bańki mydlane, a młodzi uczestnicy festynu, w wymalowanych buziach, radośnie korzystali z przygotowanych atrakcji. Nie zabrakło oczywiście stoiska z watą cukrową, popcornem oraz miejsca na grill. Festyn był tak zorganizowany, że każda z klas mogła brać udział we wszystkich zabawach bez obaw, że będzie do nich kolejka. Nie zabrakło szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanego przez WOPR. Były pokazy strażackie zorganizowane przez OSP Rogowo. Pani Jolanta Borys (nauczyciel wychowania fizycznego) przygotowała  zabawy sportowe, najbardziej podobało się dzieciom przerzucanie balonów wodnych.

            Zabawa na festynie trwała od godziny 9:00, a rozpoczęła się powitaniem Wójta Gminy Białogard, pana Jacka Smolińskiego, uczestników festynu oraz występami artystycznymi.  Impreza zakończyła się tuż koło godziny 13:00 pysznymi lodami ufundowanymi przez firmę JAŚ z Koszalina, otrzymanymi przy wsparciu pani Julity Chudziak.  Nad sprawnym przebiegiem festynu czuwali: pani Aleksandra Grześkowiak (koordynator festynu), pani Małgorzata Kopaczewska oraz pan Tomasz Bohdziewicz wspierani przez wychowawców klas i pozostałych nauczycieli i pracowników obsługi.
 

Aleksandra Grześkowiak

Festyn rodzinny

 

SPOTKANIE Z PANEM JERZYM SCHMIDTEM - LEGENDĄ BIAŁOGARDZKIEJ „SOLIDARNOŚCI”

 

14 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie uczniowie klasy szóstej gościli pana Jerzego Schmidta, współzałożyciela i aktywnego działacza struktur NSZZ „Solidarność” Białogardzie.

Spotkanie uczniów klas starszych z panem Jerzym zapoczątkowało cykl spotkań z lokalnymi mieszkańcami walczącymi ze strukturami władz komunistycznych w Polsce Ludowej w latach osiemdziesiątych XX w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pan Schmidt opowiadał o początkach tworzenia się struktur NSZZ „Solidarność” w Białogardzie i represjach ze strony Służb Bezpieczeństwa. Z relacji gościa uczniowie dowiedzieli się, jakie szykany i prześladowania dotknęły osobiście pana Jerzego i jego rodzinę w 1983 r. za otwartą walkę i krytykę ówczesnych władz rządowych. Liczne rewizje w domu, wyrzucenie z pracy z zakazem podjęcia jakiejkolwiek pracy, tymczasowe aresztowania na 24-48 godzin, podczas których biciem próbowano wymusić zeznania oraz zmusić aresztowanego do współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa. Fałszywe oskarżenia, chociażby o morderstwo księdza Czesława Berki, miały złamać psychicznie zatrzymanego i nakłonić do podpisania nieprawdziwych zeznań. Panu Jerzemu udowodniono jedynie działalność w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” i kolportaż ulotek o treści nawołującej do krytyki władz Polski Ludowej. 30 września 1983 r. pan Schmidt skorzystał z amnestii dla więźniów politycznych i został zwolniony z aresztu.

Gość bardzo chętnie odpowiadał na pytania uczniów i pokazywał przyniesione pamiątki i dokumenty z IPN-u oraz przyznał, że ponownie, gdyby zaszła taka konieczność, podjąłby walkę o „wolną Polskę”.

 

Tomasz Bohdziewicz

 

Informujemy, że przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Hasło kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł brzmi: „AUTOPORTRET – Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.

Zadania w ramach kampanii realizują zarówno uczniowie, jak i dorośli, a więc cała społeczność lokalna.

 

Cele główne kampanii 2018:

 • wspieranie budowy poczucia własnej wartości;

 • nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia;

 • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży;

 • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych;

 • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Cele dodatkowe kampanii 2018:

 • kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

Realizacja celów i założeń kampanii pozwoli:

 • wzmocnić proces edukacyjny i wychowawczy w szkołach;

 • przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom ryzykownym;

 • wspierać rozwój dzieci i młodzieży;

 • rozwijać umiejętności zdrowego spędzania czasu;

 • motywować dzieci i młodzież do samorozwoju i rozwoju dojrzałej osobowości.

 

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w roku 2018 została objęta patronatami honorowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Koordynator kampanii - Małgorzata Kopaczewska

 

 

ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA

 

W dniu 14.06.2018r. podczas uroczystego podsumowania konkursu plastycznego „Orzeł biały – nasza duma” uczennica klasy IV A Milena Sławicka otrzymała od pani senator Anny Sztark dyplom i upominek za wyróżnioną pracę, a wszystkim uczniom, którzy brali udział w tym konkursie, zostały wręczone symboliczne upominki. Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński również przyłączył się do gratulacji i ufundował nagrody dla naszych uczniów. Kulminacyjnym punktem były zajęcia edukacyjne „Symulacja obrad Senatu staropolskiego” – w strojach z tamtej epoki – prowadzone przez pracowników Zespołu Edukacji Obywatelskiej Senatu RP.

 

<Orzeł biały - nasza duma>

Elwira Balewska- Schmidt

 

WYCIECZKA DO TORUNIA

 8 VI 2018 r. pojechaliśmy na wycieczkę do Torunia. Najpierw byliśmy w Centrum Nowoczesności – Młynie Wiedzy. Oglądaliśmy największe wahadło w Europie, bawiliśmy się wodą, rozwiązywaliśmy zagadki matematyczne, widzieliśmy obraz z kalejdoskopu oraz zajmowaliśmy się badaniem światła i optyki.

Następnie zwiedzaliśmy Toruń z przewodnikiem. Zobaczyliśmy Katedrę Świętych Janów, Krzywą Wieżę, ruiny Zamku Krzyżackiego, kościół pw. św. Jakuba, Dom Mikołaja Kopernika, fontannę flisaka. Ratusz, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny, Rynek Staromiejski oraz pomniki osiołka i Mikołaja Kopernika. Mogliśmy poznać wiele toruńskich legend. Dziewczęta całowały żaby, a najniegrzeczniejsi chłopcy siadali na osiołku.

Na koniec chodziliśmy z pochodniami w jednym z piętnastu pruskich twierdz- Forcie IV. Poznaliśmy tajniki artylerii, przeglądaliśmy schrony i słuchaliśmy opowieści o forcie.

Po pobycie w Forcie zaczęliśmy podróż do domu przy której też mieliśmy wiele atrakcji. Na początku oglądaliśmy transmisje na żywo meczu towarzyskiego Polska-Chile w którym odnieśliśmy sukces. Potem koleżanki z klasy siódmej zorganizowały karaoke.

Wycieczka wszystkim bardzo się spodobała i z uśmiechem wrócili do domu.

 <wycieczka do Torunia>

Jakub Raczyński, klasa VI

 

 

ZACHĘCAMY DO CZYTANIA WSPÓLNIE Z KSIĘGARNIĄ BOOKBOOK

 

W Szkole Podstawowej w Rogowie został zorganizowany konkurs plastyczny na projekt okładki wybranej lektury. Było to zwieńczenie szeregu działań związanych z naszym udziałem w Lekturiadzie. Konkurs zorganizowali: Elwira Balewska-Schmidt – nauczycielka plastyki, Tomasz Bohdziewicz – nauczyciel biblioteki oraz Ewelina Wachowska – nauczycielka języka polskiego.   

Patronat nad konkursem objęła księgarnia Bookbook w Białogardzie, która ufundowała atrakcyjne nagrody. Przedstawicielki księgarni (panie: Jolanta Grzenia, Marzena Wielikanow oraz Wioleta Sędzicka) wybrały laureatów. Był to początek wzajemnej współpracy promującej czytelnictwo wśród uczniów.

Apel podsumowujący konkurs odbył się 30 maja. Zwyciężczynią została uczennica klas VI, Julia Jaciubek, która zaprojektowała okładkę Krzyżaków. II miejsce zdobyła Julia Lewandowska z klasy VII za projekt okładki  Dywizjonu 303, a III miejsce – Donata Węglarska z klasy VII oraz Agata Szopińska z klasy IV a. Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy konkursu kalendarze i zakładki do książek.

Organizatorzy konkursu

 

GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE

 

Dnia 28.05.2018 r., jak co roku o tej porze, odbyły Gminne Biegi Przełajowe w Kępinie Białogardzkim. Tegoroczna impreza nawiązywała do obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Nasza szkoła zdobyła drużynowo I miejsce. Całoroczny wysiłek na lekcjach wychowania fizycznego został wynagrodzony. Do zwycięstwa  przyczynili się wszyscy uczniowie, którzy startowali, przynosząc punkty do wspólnej puli.      

Najlepsze pozycje zajęli:

w kategorii klas VI-VII wśród chłopców:

I miejsce – D. Sawosz, kl.VII (był bezkonkurencyjny);

II miejsce – H. Cach, kl.VI;

III miejsce – J. Łoś, kl.VI;

wśród dziewcząt:

I miejsce – O. Kielar, kl.VII;

II miejsce – M. Ochenkowska, kl.VI;

w kategorii klas IV-V wśród chłopców:

II miejsce – B.Trocha, kl.V;

III miejsce – F. Leuta, kl.IVb;

· wśród dziewcząt:

II miejsce – M.Wołodkowicz, kl.V;

III miejsce – K. Stolarczyk, kl.IVb;

w kategorii klas III i młodszych, wśród chłopców:

III miejsce – I. Jabłoński, kl.II;

IV miejsce – F. Petryna, kl.III;

wśród dziewcząt:

III miejsce – N. Łączkowska,  kl.III;

IV miejsce – N. Buchowiecka,  kl.III.

 

Pięciu pierwszych zawodników nagrodzono okolicznościowymi (niepodległościowymi) medalami, a zwycięzcy otrzymali statuetki. Nasz uczeń, Sz. Świętlicki z  klasy I, został wyróżniony statuetką dla najmłodszego uczestnika biegów.

Po skończonym starcie na każdego czekały kiełbaski z grilla oraz napoje.

Zmęczeni, ale szczęśliwi, z pucharem w ręku, wróciliśmy do szkoły i pobiegliśmy pochwalić się pani dyrektor.

 <Biegi przełajowe>

Nauczyciel wychowania fizycznego, Jolanta Borys

AUDYCJA UMUZYKALNIAJĄCA PT. „WIRTUOZ KSYLOFONU”

 

22 maja 2018 r. w szkole podstawowej w Rogowie gościli artyści z Filharmonii Koszalińskiej z koncertem pt. „Wirtuoz ksylofonu”.  Uczniowie mieli okazję poznać różne gatunki i trendy muzyczne (klasyka, muzyka rozrywkowa) na przestrzeni wieków, folklor różnych narodów, zobaczyć prawdziwe instrumenty (ksylofon, akordeon, gitara basowa, werbel, bongosy) i usłyszeć ich naturalne brzmienie. W czasie przerwy między kolejnymi występami muzyków wysłuchali prelekcji na temat twórczości kompozytorów oraz ich wkładu w kulturę światową.

Była to doskonała 45-minutowa lekcja „żywej muzyki”, która bardzo poruszyła słuchaczy, czego dowodem były gromkie brawa dla artystów na koniec występu.

 

Tomasz Bohdziewicz

 

CYBERNAUCI

 

          W ramach projektu ,,Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci” przeprowadzono w naszej szkole warsztaty z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W czasie trwania projektu pani Kinga Dolatowska zapoznała uczestników w przystępny i rzeczowy sposób z tematyką dotyczącą bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni.

 

<cybernauci>

Elwira Nowak

 

WYRÓŻNIENIE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ROGOWIE W WIELKIM FINALE I EDYCJI KONKURSU „LEKTURIADY - W POSZUKIWANIU URODY SŁOWA” W SZCZECINIE

 

10 maja 2018 r. w Auli Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbył się Wielki Finał I Edycji „Lekturiady - w poszukiwaniu urody słowa” organizowanej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Książnicy Pomorskiej. W finale wzięło udział 32 lektorów z klas IV-VII szkół podstawowych  oraz gimnazjów.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu pracownicy bibliotek szkolnych we współpracy z pracownikami bibliotek miejskich, gminnych i powiatowych oraz nauczyciele języka polskiego przygotowali ciekawe lekcje, pogadanki przybliżające lektury szkolne, ich autorów i czasy, w których zostały napisane. Następnie, wzorem wyboru lektury na Narodowe Czytanie, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wybrali jedną, ich zdaniem najciekawszą, książkę poprzez głosowanie. Uczniowie z Rogowa wybrali „Akademię Pana Kleksa”.

W czasie drugiego etapu szkolnego w Rogowie wyłoniony został  jeden  laureat konkursu – Oliwia Durawa z klasy VI, która zaprezentowała swoje umiejętności lektorskie podczas Wielkiego Finału w Szczecinie.

Zmagania oceniało jury w składzie: Pani Magdalena Zarębska-Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Pan Lucjan Bąbolewski – Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Pan Artur Kubaj – Prezes Polskiego Radia Szczecin, Pani Małgorzata Duras – Dyrektor Wydziału Informacji i Promocji, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Pani Bogna Tokarska – Kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
Oliwia Durawa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych za głosową interpretację fragmentu lektury „Akademia Pana Kleksa”.

Koordynatorem konkursu w szkole był nauczyciel-bibliotekarz Tomasz Bohdziewicz, zaś efektywność realizacji zadań  zapewniły polonistki: Ewelina Wachowska i Danuta Suska we współpracy z Moniką Szafran – bibliotekarką Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

 

Tomasz Bohdziewicz

 

IX DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

 

Trzej uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Rogowie: Jakub Raczyński, Oliwia Durawa i Julia Jaciubek wzięli udział w Konkursie Wiedzy Religijnej. W tym roku tematyka konkursu dotyczyła biografii św. Stanisława Kostki, Ducha Świętego i sakramentu Bierzmowania.

10.01.2018 r. odbyły się szkolne eliminacje. Uczniowie napisali test, który zakwalifikował całą trójkę do kolejnego etapu. 14.03.2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nasi reprezentanci uczestniczyli w konkursie rejonowym. Do kolejnego etapu udało się awansować Oliwii oraz Kubie. 09.05.2018 r. wzięli oni udział w finale, w którym zmierzyło się 21 uczniów ze szkół całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kuba Raczyński został jednym z sześciu laureatów konkursu. W rozdaniu nagród uczestniczyło wielu gości, m.in. biskup pomocniczy naszej diecezji Krzysztof Zadarko oraz Wicekurator Oświaty ze Szczecina.

 

<Konkurs wiedzy religijnej>

Jakub Raczyński, kl. VI

 

WYCIECZKA DO BANKU

25 kwietnia uczniowie klasy VI w ramach lekcji matematyki odwiedzili PKO Bank Polski w Białogardzie. Była to niezapomniana wycieczka. Uczniowie zobaczyli miejsca, gdzie odbywa się obsługa klientów. Nauczyli się, jak można telefonem wypłacać pieniądze z bankomatu. Dowiedzieli się, na czym polega praca w banku, w jaki sposób przelicza się banknoty i bilon.

Na tej lekcji uczniowie dowiedzieli się też, jakie są formy płatności – podkreślono znaczenie konta bankowego i karty bankomatowej we współczesnym świecie.

Uczniowie mieli mnóstwo pytań, ale pani Marzena Hajduk wszystko dokładnie wyjaśniła. Na koniec pani Marzena przygotowała słodki poczęstunek oraz zagadki ekonomiczne, które uczniowie dzielnie rozwiązywali.

 

 

 Grażyna Wołkowska

 

50. REGIONALNY TURNIEJ RECYTATORSKI „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” – ELIMINACJE GMINNE

 

25 kwietnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie odbyły się gminne eliminacje 50. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”. Naszą szkołę reprezentowali: w kategorii „Ptaki” – Sylwia Stasiorek  i Dagmara Gronowska z klasy VII, w kategorii „Ptaszki” – Adrian Kościowski i Małgorzata Miszczak z klasy IVA, w kategorii „Ptaszęta” – Klaudia Łyszyk i Nikola Buchowiecka z klasy III. Uczniów do występu przygotowywała nauczycielka języka polskiego Ewelina Wachowska.

Uczestników eliminacji gminnych przywitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Ewa Juszczyk-Lachs oraz  Sekretarz Gminy Białogard – pani Alicja Kubiś, która odczytała uczniom fragment pieśni Jana Kochanowskiego.

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 9 maja w Tychowie, zakwalifikowały się: Sylwia Stasiorek  i  Małgorzata Miszczak.

 

<Ptaki, ptaszki i ptaszęta>

Tomasz Bohdziewicz

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

 

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Na zajęciach bibliotecznych uczniowie pod kierunkiem bibliotekarza Tomasza Bohdziewicza rozwiązywali łamigłówki dotyczące książek oraz czytelnictwa. Czwartoklasiści wzięli udział w lekcji języka polskiego „O książkach, czytaniu i niezwykłych bibliotekach”. Poznali dzieje książki oraz zasady korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni. Uczniowie klasy piątej uczestniczyli w lekcji „Dlaczego warto czytać?”. Zapoznali się z gazetką „Zalety książki” w sali polonistycznej, a następnie wykonywali zadania na podstawie tekstu o korzyściach płynących z czytania.

 

Ewelina Wachowska

 

DZIEŃ ZIEMI

 

20 kwietnia w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Ziemi. Uczniowie klas I-VII poznali hasło tegorocznych obchodów:„Zakończmy zanieczyszczenie plastikiem”. Każda z klas otrzymała zadania do wykonania dotyczące obchodów. Na zakończenie uczniowie klasy IVa zaprezentowali inscenizację pt: „Czyściochowo”.

 

Agata Nojek-Sokołowska

 

PODSUMOWANIE AKCJI ” ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW”

 

W II półroczu b.r. szkolnego uczniowie naszej szkoły oraz  dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w zbiórce karmy dla psów do schroniska dla zwierząt SOS w Klępinie. Inicjatorem akcji był Samorząd Uczniowski, a koordynatorem pani Grażyna Wołkowska.

Udało nam się zebrać ponad 100 kg karmy oraz 3 koce, co przedstawia poniższa tabela.

 

Oddział/klasa

Ilość zebranej karmy [kg]

Średnia ilość na 1 ucznia

Uczniowie wyróżnieni za udział w akcji

3,4,5 - latki

2,100

0,131

 

6 - latki

4,830

O,210

Oliwier Gębski, Filip Krzemiński

I

2,450

0,204

Sandra Grześkowiak, Karolina Pańko,

Alicja Frąckiewicz

II

17,707

0,805

Antonina Wasilewska, Michalina Ziółkowska, Konrad Dębek – Piórkowski, Jakub Kaczmarek,

Dominik Bieniek

III

9,550

0,682

Dominika Marunowska, Martyna Pawłowicz, Diana Lipińska, Nikola Łączkowska, Nikola Buchowiecka

IVa

12,950

0,809

Agata Szopińska, Adrian Kościowski,

Kinga Wąsowska

IVb

9,445

0,630

Mateusz Lipski, Kasia Stolarczyk, Brajan Godula, Fabian Leuta, Wanesa Mioduszewska,

Maja Frąckiewicz

V

10 + koc

0,625

Igor Kaczmarek, Kacper Dziubek,

Maja Wołodkowicz, Blanka Lesisz

VI

3,100

0,142

Oliwia Durawa, Oliwia Buchowiecka

VII

17 + koc

0,894

Dagmara Gronowska, Donata Węglarska,

Oliwia Kielar

Inni

15 + koc

 

 

Wszyscy uczniowie, którzy włączyli się w akcję, otrzymali dyplomy z podziękowaniem.

Ponadto uczniowie klas I - VII  wzięli udział w wycieczce do schroniska zorganizowanej w dniu 19 kwietnia 2018r.

Podczas pobytu w schronisku uczniowie osobiście przekazali zebraną karmę, wysłuchali krótkiej historii schroniska opowiedzianej przez pana Jacka Borawskiego, który również oprowadził dzieci po schronisku. Następnie uczniowie spacerowali z psami. Niektórzy nie mogli się rozstać ze swoimi podopiecznymi.

Zakończeniem wycieczki było wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku oraz zabawy z piłką na boisku.

 

<Wizyta w schronisku>

Beata Samiec

Grażyna Wołkowska

 

„ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ”

 

 19 kwietnia 2018 r. przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, które było wyrazem zbrojnego buntu ludności polskiej pochodzenia żydowskiego przeciwko niemieckim oprawcom likwidującym getto. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie włączyła się do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile prowadzonej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Tego dnia nauczyciel historii Tomasz Bohdziewicz w oparciu o materiały udostępnione przez Muzeum Polin przeprowadził w klasach VI-VII lekcje tematyczne o powstaniu Żydów w getcie warszawskim. Temat zajęć brzmiał: Pamięć i upamiętnianie wybuchu powstania w getcie warszawskim i jego bohaterów

Natomiast uczniowie pod kierunkiem nauczycielki plastyki Elwiry Balewskiej-Schmidt wykonali na zajęciach plastyki i świetlicy żonkile, które są symbolem szacunku i pamięci o powstaniu i jego bohaterach. Każdy uczeń na koniec zajęć dobrowolnie przypiął żonkil i postanowił podzielić się swoją wiedzą i żółtym kwiatkiem z innymi np. kierowcą szkolnego autobusu lub kierownikiem schroniska dla zwierząt w trakcie wycieczki szkolnej.  

Przed gabinetem historii zawisła gazetka ścienna informująca o historii powstania i celu akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile Łączy nas  pamięć

 

<75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim>

Tomasz Bohdziewicz

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

 

 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. W naszej szkole 9 kwietnia odbył się krótki apel, który miał na celu przybliżenie idei tego dnia oraz przedstawienie przebiegu imprezy. Pani Jolanta Borys zajęła się organizacją części praktycznej w postaci „Biegu po zdrowie”. W ciągu 12 minut nasi wspaniali uczniowie przebiegli aż 197 km. Dziękujemy im bardzo za ich ogromne zaangażowanie.

Najlepszą kondycją wykazali się następujący uczniowie: Dawid Sawosz, Kacper Krzemiński, Jan Łoś, Dominik Krześniak, Fabian Leuta, Katarzyna Stolarczyk, Nikola Łączkowska i Szymon Świętlicki.

Część teoretyczną w postaci rebusów, zagadek i krzyżówek związanych z zagadnieniem zdrowia przygotowała pani Ewelina Wachowska. Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania ich indywidualnie i grupowo. Największą znajomością tematu wykazał się Jakub Raczyński z klasy VI. Klasa VII wykonała także na zajęciach z wychowawcą plakaty promujące zdrowy styl życia.

 

<Światowy Dzień Zdrowia>

Jolanta Borys

 

ZARYBIANIE

            

Dnia 12 kwietnia 2018 roku klasy IVa i IVb uczestniczyły w zarybianiu rzeki Mogilicy. Uczniowie poznali budowę oraz cechy gatunkowe narybku pstrąga potokowego. Po wpuszczeniu ryb dzieci brały udział w ognisku. Akcja została zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

 

<Zarybianie>

 

 Agata Nojek-Sokołowska

 

TRADYCYJNY SAD W ROGOWIE

           

Rozpoczęliśmy II etap konkursu. Drzewka posadzone. Na terenie szkolnym powstał sad, składający się z pięciu odmian jabłoni: reneta złota, antonówka, beforest, oliwka żółta, piękna z rept. Aby zareklamować konkurs uczniowie rozdali uczniom naszej szkoły ulotki w formie zakładek do książek, powstały również plakaty. Nasze grono sympatyków poszerzyło się również o rodziców, którzy zostali zapoznani z krótką prezentacją na temat konkursu. Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych działań na stronie facebooka: sadownicy z rogowa.

 

<Sadownicy z Rogowa>

 

  Agata Nojek-Sokołowska

 

LEKTURIADA – W POSZUKIWANIU URODY SŁOWA

Od września nasza szkoła uczestniczyła w konkursie pod hasłem „Lekturiada – w poszukiwaniu urody słowa”. Nauczyciele języka polskiego oraz biblioteki podjęli szereg działań, mających przybliżyć uczniom lektury szkolne, a także ich autorów oraz czasy, w których zostały napisane. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach języka polskiego oraz bibliotecznych na temat lektur,  przygotowywali inscenizacje poznanych utworów oraz plakaty promujące czytanie, a także wzięli udział w klasowych konkursach głośnego czytania.

Ostatnim etapem Lekturiady był szkolny konkurs głośnego czytania, który odbył się 6 kwietnia. Uczestnicy czytali fragmenty „Akademii pana Kleksa” Jana Brzechwy, ponieważ tę właśnie lekturę uczniowie wybrali wcześniej w głosowaniu. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Tomasz Bohdziewicz – nauczyciel biblioteki, Ewelina Wachowska – nauczyciel języka polskiego oraz Monika Szafran z Biblioteki Gminnej w Rogowie. Zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy VI, Oliwia Durawa, która 10 maja będzie reprezentowała naszą szkołę w Wielkim Finale Lekturiady w Szczecinie.

Na zakończenie Lekturiady chętni uczniowie wzięli udział w szkolnym quizie wiedzy o lekturach, przygotowanym przez nauczyciela języka polskiego. Najlepszą znajomością lektur wykazali się: Jakub Raczyński z klasy VI (I miejsce), Małgorzata Zep z klasy VII (II miejsce) oraz Oliwia Durawa z klasy VI (III miejsce).

Ewelina Wachowska

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS PIERWSZYCH „ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

 

W kwietniu klasa pierwsza przystąpiła do konkursu plastycznego „Zakładka do książki”,  organizowanego przez Wójta Gminy Białogard i Gminną Bibliotekę Publiczną w Stanominie.

Samodzielnie wykonaliśmy zakładki różnymi technikami i w dowolnych kształtach. W konkursie klasowym wyróżniono trzy zakładki, wykonane przez Gabrielę Stasiorek, Joannę Bartman i Alicję Chilmańską. Prace plastyczne złożyliśmy w filii Biblioteki Gminnej w Rogowie.

Bogusława Mucha

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „TYDZIEŃ Z KANGUREM”

 

W dniach 15 – 22 marca 2018r. uczniowie klas II – VII uczestniczyli w XIV edycji szkolnego konkursu matematycznego „Tydzień z Kangurem”. Trzyosobowe reprezentacje klas rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach:

· rozwiązywanie krzyżówki matematycznej,

· uzupełnianie magicznego kwadratu,

· odpowiedzi na pytania z listy,

rozwiązywanie zadań z jajeczek.

Komisja konkursowa oceniała również, przygotowane przez klasy, okrzyki dopingujące reprezentacje klas, zachowanie uczniów podczas konkursu oraz strój galowy reprezentacji.

Poniższa tabela przedstawia wyniki tegorocznego konkursu.

 

Klasa

Zadanie

II

III

IVa

IVb

V

VI

VII

Krzyżówka (5 pkt.)

5

5

5

313

4,5

5

389

Magiczny kwadrat (5 pkt.)

5

5

5

1

5

2

4

Pytanie 1 osoby (1 pkt.)

1

1

1

1

1

1

0,5

Pytanie 2 osoby (1 pkt.)

1

1

1

1

1

0,5

1

Pytanie 3 osoby (1 pkt.)

0,5

1

0,5

1

0,5

1

1

Zadanie 3 pkt.

X

X

3

X

X

X

X

Zadanie 4 pkt.

4

-1

X

4

4

4

-1

Zadanie  5 pkt.

X

X

X

X

X

X

X

Zachowanie klasy max. 3 pkt.

3

3

3

3

3

3

2

Okrzyki max. 3 pkt.

3

3

3

3

3

3

3

Strój galowy Max.3 pkt.

2

3

2

3

3

3

3

Razem pkt.

24,5

21

23,5

2013

25

22,5

19718

Miejsce

II

V

III

VI

I

IV

VII

 

Wszystkim uczniom dziękuję za udział w konkursie, nagrodzonym klasom gratuluję wiedzy i umiejętności.  Zapraszam do udziału w konkursie w przyszłym roku.

                                                                             Organizator konkursu – Grażyna Wołkowska

                                                                                                    

ZAPAŚNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

 

Bartosz Tworzyk, uczeń klasy IV a ze Szkoły Podstawowej w Rogowie, trenuje zapasy w stylu wolnym. Swoje umiejętności zaprezentował na pokazie z okazji Dnia Odkrywania Talentów, który odbył się w naszej szkole 21 marca. Towarzyszyli mu  wówczas inni zawodnicy oraz trener z klubu AKS Białogard.

24 marca Bartek wziął udział w zmaganiach Zachodniopomorskiej Zapaśniczej Ligi Dzieci. W zawodach uczestniczyły kluby z Białogardu, Karlina, Koszalina i Kołobrzegu. Bartek okazał się najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Ewelina Wachowska

 

KONKURS RECYTATORSKI „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”

 

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. W tym dniu w naszej szkole odbyły się eliminacje do regionalnego turnieju recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Jest to już 50., jubileuszowa edycja tego konkursu, organizowanego co roku przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną.

Nasi uczniowie zawsze chętnie biorą udział w konkursach recytatorskich. W tym roku zgłosiło się ponad 20 chętnych uczniów. Rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych:

- „Ptaszęta” – uczniowie klas I-III,

- „Ptaszki” – uczniowie klas IV-VI,

- „Ptaki” – uczniowie klasy VII.

Najlepsi recytatorzy, wyłonieni po eliminacjach klasowych, zaprezentowali swe umiejętności na forum szkoły. Największym powodzeniem cieszyły się wśród młodszych uczniów utwory naszego patrona, Jana Brzechwy. Starsi zaś najchętniej wybierali wiersze Wisławy Szymborskiej. Recytacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Bagińska, Tomasz Bohdziewicz i Ewelina Wachowska. Wybrali oni sześcioro uczniów, którzy będą reprezentowali naszą szkołę na eliminacjach gminnych. Są to: Nikola Buchowiecka i Klaudia Łyszyk z klasy III, Adrian Kościowski i Małgorzata Miszczak z klasy IV A oraz Dagmara Gronowska i Sylwia Stasiorek z klasy VII.

 

Konkurs recytatorski

 

Ewelina Wachowska

 

DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

 

Obchody Dnia Odkrywania Talentów, organizowane co roku 21 marca, stały się już w naszej szkole tradycją. W tym dniu każdy uczeń ma możliwość zaprezentować swoje zdolności i umiejętności na forum szkoły.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się od pokazu przygotowanego przez trenera i zawodników klubu zapaśniczego AKS Białogard, do którego należy uczeń klasy IV A – Bartosz Tworzyk.

Uczniowie koła informatycznego zaprezentowali przedstawienie na temat bezpiecznego Internetu. Dzieci 3-, 4- i 5-letnie rozbawiły całą publiczność spektaklem na podstawie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Obejrzeliśmy również szereg indywidualnych występów uczniów z klas I-IV oraz oddziału przedszkolnego. Okazało się, że w naszych uczniach drzemią rozmaite talenty. Dzieci śpiewały, grały na instrumentach, tańczyły i recytowały wiersze.

Występom towarzyszyła wystawa zgromadzonych przez uczniów kolekcji, między innymi znaczków pocztowych, samochodzików, kamieni szlachetnych czy pluszowych maskotek.

 

 Dzień Odkrywania Talentów

 

Ewelina Wachowska

 

POWIATOWY FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

ROZSTRZYGNIĘTY

 

16 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Stanominie odbył się Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Szkołę z Rogowa reprezentowali uczniowie z klasy VI: Oliwia Durawa i Jakub Raczyński, których do zawodów przygotowywał nauczyciel Tomasz Bohdziewicz.

 Zawodnicy musieli się wykazać obszerną wiedzą na temat pożaru, jego rozwoju i rozprzestrzeniania, środków gaśniczych, sprzętu pożarniczego i gaśniczego oraz profilaktyki przeciwpożarowej. Zakres wiadomości obejmował zawartość publikacji opracowanej pod red. st. kpt. Wojciecha Kowalika pt. „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom”. 

Pierwszym etapem turnieju był test pisemny. Wyłonił on najlepszych uczniów, którzy wzięli udział w części drugiej zawodów, podczas których jury zadawało pytania ustne. Rywalizacja była bardzo zacięta i stała na wysokim poziomie. Uczniowie z Rogowa zajęli wysokie miejsca: Oliwia Durawa drugie, a Jakub Raczyński – trzecie. Wszystkim uczestnikom turnieju sukcesów pogratulowali: Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński i Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie Jacek Szpuntowicz.

Tomasz Bohdziewicz

 

 

LEKTURIADA – KLASOWE KONKURSY GŁOŚNEGO CZYTANIA

 

19 lutego na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VII odbyły się klasowe konkursy głośnego czytania lektur.

Uczniowie czytali fragmenty pełnych humoru powieści Kornela Makuszyńskiego – Panny z mokrą głową (klasa IV a) i Szatana z siódmej klasy (klasa VI). Siódmoklasiści zmierzyli się z wojennym reportażem Arkadego Fiedlera Dywizjon 303. Uczniowie klasy IV b zaprezentowali ciekawe fragmenty  Tajemniczego ogrodu, a piątoklasiści – powieści Chłopcy z placu Broni.

Nauczyciel oceniał występy uczniów, biorąc pod uwagę między innymi tempo czytania, płynność, dykcję oraz wyrazistość. Najlepsze osoby z wszystkich klas zmierzą się w szkolnym finale konkursu głośnego czytania.

 

Ewelina Wachowska

 

UCZNIOWIE Z ROGOWA ZNOWU DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE NA RZECZ WOLONTARIATU „KSIĄŻKA DLA RODAKA”

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rogowie chętnie odpowiedzieli na apel Kuratorium Oświaty w Szczecinie, które poprosiło o wsparcie akcji „Książka dla Rodaka”.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie nowej biblioteki Ośrodka dla Polaków w Mińsku na Białorusi. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice. W ciągu 5 dni zbiórki, od 12 do 16 lutego, zebrano 188 woluminów, głównie literatury pięknej, popularnonaukowej oraz bajek dla dzieci. Koordynatorem zbiórki w szkole był bibliotekarz Tomasz Bohdziewicz.

 

Tomasz Bohdziewicz

 

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

 

12 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I-III oraz IV-VII. O dekoracje zadbał Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Beaty Samiec. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali poczęstunek w klasach. Niektórzy uczestnicy zabawy wyróżniali się ciekawymi i pomysłowymi przebraniami. Uczniowie bawili się zgodnie i spokojnie.

 

Bal karnawałowy 2018

Ewelina Wachowska

 

GMINNY FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ ROZSTRZYGNIĘTY

 

7 lutego br. w Gimnazjum w Pomianowie odbył się Gminny Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą szkołę w kategorii klas podstawowych I-VI reprezentowali uczniowie z klasy VI: Jakub Raczyński, Oliwia Durawa, Julia Jaciubek, Anna Telej i Oliwia Buchowiecka, zaś w kategorii klas VII i gimnazjum uczniowie z klasy VII: Piotr Sikorski, Sylwia Stasiorek, Julia Lewandowska, Szymon Kijko i Oliwia Kielar.

Turniej odbył się w dwóch etapach. Pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań wyłonił 3 najlepszych zawodników, którzy później rywalizowali w II etapie. Do drugiej części zawodów w kategorii szkół podstawowych klas I-VI  przeszli Oliwia Durawa i Jakub Raczyński i oni też będą reprezentować naszą szkołę i gminę w kolejnej części zawodów powiatowych w Białogardzie. Uczniowie mieli również okazję wysłuchać wykładu strażaków na temat bezpieczeństwa i obejrzeć pokaz sprzętu ratowniczego.

Na koniec Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński i Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie Jacek Szpuntowicz wręczyli wszystkim uczestnikom zawodów nagrody i upominki.

 

Tomasz Bohdziewicz  

 

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA

 

12 stycznia odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. Każdy wychowawca przygotował prezentację, w której podsumował osiągnięte przez jego klasę wyniki. Apel poprowadziła pani dyrektor, która wręczyła pamiątkowe dyplomy wyróżniającym się uczniom. Dyplomy otrzymali ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, wzorowo się zachowywali lub nie opuścili w pierwszym półroczu ani jednej lekcji.

 

Podsumowanie I półrocza

 Ewelina Wachowska

JASEŁKA

Gdy Boże Narodzenie się zbliżało …”

             Tradycyjnie, jak co roku, w naszej szkole w okresie Świąt Bożego Narodzenia została wystawiona inscenizacja jasełkowa.

Gdy Boże Narodzenie się zbliżało,

niebo i piekło zawrzało.

I dwie narady się odbyły

- anielska i diabelska - w jednej chwili.”

            Tak krótko można by scharakteryzować treść tegorocznego przedstawienia, które przygotowała katechetka Jolanta Borys i ksiądz Ireneusz Blank. Na scenie dominowały dwie barwy: biel nieba oraz czerń piekła, co dawało bardzo ciekawy efekt wizualny. Diabły starały się wykraść niebu kolebkę dla Jezusa, myśląc, że wtedy nie narodzi się Pan. Anioły natomiast starały się przygotować świat na nadejście „Dobrej Nowiny”, rozpalić miłość do Boga i ludzi. Przedstawienie uatrakcyjniły wplatane w tekst kolędy i pastorałki wykonane przez szkolny zespół muzyczny, pod kierunkiem p. dyrektor Elżbiety Trzcińskiej. W role bohaterów wcieliła się cała klasa piąta. Na wyróżnienie zasługują: Blanka Lesisz, Majka Wołodkowicz i Kacper Dziubek, których role były bardzo obszerne i pięknie je zagrali.

            Jasełka bardzo się wszystkim podobały. Scenariusz odbiegał od tradycyjnych i było w nim dużo wesołych tekstów.   

 

                                                                                          B. Samiec, J. Borys

Jasełka

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

10 stycznia 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli: Urząd Gminy Białogard i Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białogardzie. Test eliminacji szkolnych pisany był w dwóch grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI oraz uczniowie  klasy VII i gimnazjalnych klas II-III. Koordynatorem turnieju w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie był Tomasz Bohdziewicz.

Do konkursu przystąpiło pięcioro uczniów z klasy VI i jedenaścioro z klasy VII. Najlepszy wynik z klasy VI otrzymał Jakub Raczyński, zaś z klasy VII- Piotr Sikorski. Uczestnicy konkursu musieli się wykazać wiedzą na temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić w życiu codziennym, w domu i jak sobie z nimi radzić.  Wiedzę czerpali z poradnika Aldony Dobrzyńskiej pt. „Polak mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach”. 

Do etapu II (gminnego), który odbędzie się 7 lutego w Gimnazjum w Pomianowie   przeszli następujący uczniowie z klasy VI: Jakub Raczyński, Oliwia Durawa, Julia Jaciubek, Anna Telej i Oliwia Buchowiecka, zaś z klasy VII: Piotr Sikorski, Sylwia Stasiorek, Julia Lewandowska, Szymon Kijko i Oliwia Kielar.

Tomasz Bohdziewicz

KONKURS POETYCKI

 

W listopadzie uczniowie klasy II przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch ”. W konkursie wzięło udział czterech uczniów: Magdalena Miszczak, Antonina Wasilewska, Michalina Ziółkowska i Kacper Mariak. Zadaniem uczniów było napisanie wiersza o zdrowym odżywianiu i aktywnym trybie życia. Wiersz Antosi Wasilewskiej okazał się najciekawszy. Dziewczynka zajęła  III miejsce otrzymując dyplom i nagrodę książkową.

Dziękuję uczniom za udział w konkursie i gratuluję Antosi.

 

Krzysztofa Szulakiewicz

 

 PRZEDSTAWIENIE W RAMACH KONKURSU „TRADYCYJNY SAD”

Dnia 20.12. 2017r.  zespół konkursowy „ Sadownicy z Rogowa” przygotował dla uczniów naszej szkoły krótkie przedstawienie. Uczniowie z klasy IVa: Angrot Michalina, Kościowski Adrian, Kwak Karina, Kopeć Nadia, Szopińska Agata zaprezentowali wiersze o tematyce sadowniczej. Uczniowie poszczególnych klas oraz przedszkolaki dowiedzieli się również jaki jest cel konkursu” Tradycyjny sad” oraz na czym on polega. Zapraszamy do śledzenia dalszych działań zespołu konkursowego.

 

Agata Nojek-Sokołowska

PODSUMOWANIE  AKCJI  „ZBIERAMY  ZAKRĘTKI  DLA …”

 

            We wrześniu 2017 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła włączyła  się do akcji zbierania plastikowych zakrętek, z których dochód zostanie przeznaczony na turnus rehabilitacyjny dla Karoliny Wieliczko z Białogardu.

            Zbiórka trwała do 20 grudnia. Udało nam się uzbierać 217 kg. Nie oceniamy, czy to dużo, czy mało. Cieszymy się, że mogliśmy sprawić radość dziewczynce, która jest chora i  potrzebuje takiej pomocy.

            Największym zaangażowaniem wykazały się: klasa I oraz klasa IVa, w których blisko 70% uczniów uczestniczyło w akcji, a jeden uczeń przyniósł średnio 3 kg. W tym charytatywnym przedsięwzięciu brali udział nie tylko uczniowie, ale także pracownicy szkoły. Nauczyciele zasponsorowali drobne upominki dla wszystkich dzieci, które przyniosły chociaż 1 kg zakrętek. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy zebrali powyżej 5 kg. Do nich należą: Szymon Świętlicki, Blanka Lesisz, Antonina Wasilewska, Martyna Wołodkowicz, Magdalena Ochenkowska, Milena Sławicka, Kirił Palyonko, Karina Kwak i Bartosz Tworzyk.

            Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych akcjach szkolnego wolontariatu.

 

 

Jolanta Borys

 

SZKOLNE KOLĘDOWANIE

 

W piątek, przed świętami Bożego Narodzenia, panowała w szkole świąteczna atmosfera. Na szkolnym korytarzu stała już choinka, a Samorząd Uczniowski zachęcił wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnego kolędowania. W trakcie przerw wszystkie chętne osoby mogły wspólnie śpiewać przepiękne polskie kolędy i pastorałki. Odważniejsi uczniowie mieli możliwość śpiewania przy mikrofonie.

Wszystkim dziękujemy za te miłe przedświąteczne chwile.

                                                                                                        Beata Samiec

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

W grudniu Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs plastyczny na najładniejszego św. Mikołaja. Technika wykonania prac była dowolna. Jedynym warunkiem było, aby Mikołaj miał w sobie element polskości. Wpłynęło wiele przepięknych prac: od rysunków po prace przestrzenne i rzeźby. Najwięcej prac wykonali uczniowie klas I – III. Ostatecznie jury postanowiło wyróżnić następujących uczniów: Klaudię Łyszyk, Alicję Frąckiewicz, Joannę Bartman, Zuzannę Drąg oraz Grzegorza Niemczyka. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki.

Beata Samiec

 

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

 

Od początku roku szkolnego nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”. Bierze w nim udział 19 szkół z powiatu białogardzkiego.

W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w szeregu zajęć pozalekcyjnych. W naszej szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, a także koła zainteresowań tj. przyrodnicze, informatyczne, matematyczne, z języka angielskiego oraz szkolne koło sportowe.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Projekt zakłada również doskonalenie kompetencji nauczycieli. W naszej szkole odbyły się szkolenia na temat oceniania kształtującego. 27 listopada w szkoleniu wzięli udział nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 11 grudnia – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast 18 grudnia odbędzie się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Projekt będzie realizowany także w kolejnym roku szkolnym.

Ewelina Wachowska

 

TRADYCYJNY SAD

 

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła przyrodniczego, prowadzonego w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”, biorą udział w konkursie pod hasłem „Tradycyjny sad”. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Uczestnicy konkursu poznają sadownicze dziedzictwo polskich ziem, a także utworzą minisad, składający się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.

Jednym z działań konkursowych było nawiązanie współpracy z osobą zajmującą się ekologicznymi uprawami. Uczniowie mogli spróbować syropu z pędów sosny, melisy i mniszka lekarskiego. Wizyta okazała się bardzo interesująca i pouczająca.

Zapraszamy do obserwacji naszych działań na Facebooku: https://www.facebook.com/Sadownicy-z-Rogowa-757935454390316/

Agata Nojek-Sokołowska

 

PIŁKA RĘCZNA

 

 

            Dnia 7 grudnia 2017 roku w Białogardzie odbyły się zawody sportowe o Mistrzostwo Powiatu Dziewcząt i Chłopców w Minipiłce Ręcznej. Nasza szkoła uczestniczyła w nich jako jedyna wiejska szkoła z tereniu powiatu białogardzkiego.

            Rywalizacja z zawodnikami ze szkół miejskich okazała się dla nas bardzo trudna, ale walczyliśmy z wielkim zapałem. Nie poddaliśmy się bez walki. Dzielne uczestnictwo w tych zawodach udowodniło, że umiemy przegrywać z podniesionym czołem.

 

Jolanta Borys

 

SPORT I ZABAWA

 

6 grudnia, jak co roku, w szkole w Stanominie odbyły się zawody „Sport i zabawa”. Uczestniczyły w nich szkoły podstawowe z gminy Białogard, to jest ze Stanomina, Kościernicy i Rogowa. W zawodach wzięli udział uczniowie z klas II-VII. Po raz pierwszy w związku z reformą szkolnictwa została włączona klasa siódma.

Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce, z czego bardzo się cieszymy. Mimo że to tylko „Sport i zabawa”, to rywalizacja i emocje były przeogromne. Nagrody dla szkół (między innymi piłki) były jednakowe, co ma bardzo pozytywny wydźwięk, że w sumie nie było wygranych i przegranych. Każdy uczestnik otrzymał słodki upominek, wszak to były mikołajki.

 

Jolanta Borys

 

ZAPOBIEGAMY POŻAROM

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Białogardzie oraz Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński zorganizowali gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Zapobiegamy pożarom”. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w realizację tego konkursu.

5 grudnia 2017 r. Aurelia Staruch, Adrian Stasiorek, Oliwia Durawa i Kacper Wojciechowski otrzymali z rąk Pana Wójta słodki upominek, zaś Julia Jaciubek nagrodę rzeczową, gdyż to właśnie jej praca została przesłana na konkurs na szczeblu powiatowym.

W tym dniu odbyły się również spotkania ze strażakami, podczas których zostały przekazane najistotniejsze informacje dotyczące zarówno szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Chętni uczniowie mogli także obejrzeć wóz strażacki i jego wyposażenie.

Dziękujemy Panu Wójtowi Jackowi Smolińskiemu, Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie Jackowi Szpuntowiczowi, Panu Przemysławowi Zawadzkiemu oraz pozostałym strażakom za obecność w naszej szkole. Dziękujemy również Pani Elwirze Balewskiej-Schmidt, nauczycielce plastyki, za przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

 

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

 

30 listopada świętowaliśmy w naszej szkole andrzejki. Jest to święto znane w Polsce od wieków i mające długą tradycję. Był to zwykle ostatni moment na zabawę przed nadchodzącym adwentem. Dawniej w wieczór andrzejkowy panny wróżyły sobie, kiedy wyjdą za mąż i kim będzie ich wybranek. Męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki, obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców zorganizowali poczęstunki w klasach. Przygotowali również andrzejkowe wróżby. Na holu natomiast odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas I-III i dzieci z przedszkola, a następnie dla uczniów klas IV‑VII.

Ewelina Wachowska

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

27 listopada świętowaliśmy w szkole Dzień Pluszowego Misia. Pluszowy miś to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku. Święto zostało ustanowione w 2002 roku, w setną rocznicę powstania zabawki.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się w tym dniu z historią powstania pluszowego misia, wyeksponowaną na szkolnym korytarzu. W czasie przerw mogli rozwiązywać łamigłówki oraz wykonywać prace plastyczne związane z postacią pluszowego misia. 

Beata Samiec

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „JESIENNE KRAJOBRAZY”

 

W październiku i listopadzie w naszej szkole został przeprowadzony konkurs fotograficzny pod hasłem „Jesienne krajobrazy”. Uczniowie mieli za zadanie wykonać zdjęcia, które będą przedstawiały jesienne pejzaże. Organizatorki konkursu – Ewelina Wachowska i Agata Nojek-Sokołowska – otrzymały prace od dziesięciorga uczniów z klas II‑VII. Zdjęcia były bardzo ciekawe. Przedstawiały między innymi jesienny las, łąkę, grzyby, kwiaty i owoce.

Wybór zwycięzcy był bardzo trudny. Ostatecznie za najciekawsze uznano prace Kacpra Mariaka z klasy drugiej i Błażeja Englera z klasy siódmej. Chłopcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe – albumy o Polsce. Zdjęcia wykonane przez zwycięzców konkursu zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce.

 

 

 

Ewelina Wachowska

 

REJONOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

W dniach 20-22 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie zostały przeprowadzone rejonowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem konkursów jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów z klas V-VII. Dagmara Gronowska i Jakub Raczyński wzięli udział w Konkursie Języka Polskiego i Konkursie Matematycznym, a Julia Lewandowska i Wiktoria Ułanek uczestniczyły w Konkursie Języka Angielskiego.

Uczestnicy zadań w ciągu 60 minut rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę z wyżej wymienionych przedmiotów. Według regulaminu do etapu wojewódzkiego awansują ci uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia na danym teście.

Nasi reprezentanci poradzili sobie znakomicie. Jakub Raczyński uzyskał najwyższe w rejonie wyniki zarówno z języka polskiego, jak i matematyki. Wysoki wynik z języka polskiego osiągnęła również Dagmara Gronowska.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursach i gratulujemy osiągnięć.

Ewelina Wachowska

REJONOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

 

20 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie odbyły się rejonowe eliminacje do Konkursu Języka Polskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Dagmara Gronowska z klasy VII oraz Jakub Raczyński z klasy VI.

Uczestnicy konkursu w ciągu godziny rozwiązywali test, składający się z 38 zadań zamkniętych. Musieli wykazać się przede wszystkim umiejętnością czytania ze zrozumieniem różnych tekstów (m.in. fragmentów komedii Zemsta Aleksandra Fredry) oraz wyszukiwania w nich potrzebnych informacji, a także obszerną wiedzą z zakresu gramatyki i ortografii.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 grudnia.

Ewelina Wachowska

DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uczniowie ze swoimi wychowawcami z chęcią i zaangażowaniem włączyli się do świętowania tego dnia. I tak dzieci przedszkolne za pomocą ukrytych w szkole zagadek musiały dotrzeć do miejsca w którym otrzymały zadanie do wykonania w grupie. Natomiast wychowawcy klas I-III i IV-VII korzystając ze scenariuszy i materiałów przygotowanych przez organizatorki przeprowadzili w klasach warsztaty, podczas których omawiali najistotniejsze zapisy najważniejszego dokumentu określającego te prawa ,,Konwencji o Prawach Dziecka’’. Wypracowane materiały umieścili w swoich klasach. Gazetkę ścienną na parterze wypełniły: wyróżnione prace plastyczne nt.,, Prawa Dziecka” oraz informacje dotyczące instytucji udzielających wsparcia, numery telefonów oferujących bezpłatną i anonimową pomoc, adresy fundacji, placówek udzielających pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych.

<galeria zdjęć>

 

Małgorzata Kopaczewska i Elwira Balewska-Schmidt

UROCZYSTOŚĆ „PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA”

15 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Tego dnia dzieci, które zaczęły uczęszczać w tym roku szkolnym, złożyły uroczystą przysięgę i zostały włączone do grona przedszkolaków. Pasowanie na przedszkolaka w naszej szkole było nie tylko wesołą imprezą, ale również poważnym wydarzeniem w życiu najmłodszych dzieci.

Sam moment pasowania dzieci na przedszkolaków, był wyjątkowo doniosły. Pani Dyrektor dotykając wielkim ołówkiem pasowała beztroskie dzieci w pełnoprawnych członków naszej małej społeczności. Na znak przyjęcia dziecka do grona przedszkola, każdy z milusińskich otrzymał dyplom i słodycze.

<galeria zdjęć>

Halina Błażewicz

W PATRIOTYCZNYM NASTROJU

13 listopada 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami uroczyście obchodzili 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczniowie z klasy VI pod kierunkiem nauczyciela historii, Tomasza Bohdziewicza, oraz uczestnicy koła muzycznego prowadzonego przez nauczycielkę muzyki, Elżbietę Trzcińską, przygotowali program słowno - muzyczny poświęcony Dniu Niepodległości.

W patriotycznym nastroju, w scenerii mogił powstańczych i bohaterów walczących o nieodległość Polski na przestrzeni dziejów, uczniowie złożyli hołd wszystkim, którzy zginęli za ojczyznę.

Uroczystość została przyjęta przez słuchaczy z powagą i nagrodzona gromkimi brawami.

<galeria zdjęć>

Tomasz Bohdziewicz

KOLEJNE HISTORYCZNE ZNALEZISKO NA TERENIE WSI ROGOWO

4 listopada 2017 r. na terenie wsi Rogowo Muzeum w Koszalinie przy współudziale członków Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta”, zrzeszającej poszukiwaczy z Kołobrzegu, Białogardu i Koszalina, prowadziło akcję poszukiwawczą, mającą na celu weryfikację miejsca odnalezienia wczesnośredniowiecznego topora żelaznego, który wiosną ubiegłego roku trafił do zbiorów koszalińskiego Muzeum. Było to możliwe dzięki mieszkańcom Rogowa, którzy chętnie dzielą się informacjami i artefaktami z miejscowym nauczycielem historii Tomaszem Bohdziewiczem. Tym razem również nie zawiedli. Pisemną zgodę na poszukiwania na swoim polu wyraził pan Daniel Hamulak , a czynnie w poszukiwania włączył się Sławomir Szafran, zaś pan Jan Łączkowski dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat historii Rogowa.

Całością prac poszukiwawczych kierował pracownik Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie - pan Andrzej Kuczkowski, który weryfikował i oceniał każde znalezisko. W wyniku poszukiwań udało się odnaleźć kilkanaście monet z różnych okresów, w tym najstarszą, pochodzącą z 1856 r. oraz metalowe elementy stroju. „Dużym rarytasem” - jak stwierdził pan Andrzej Kuczkowski- było odnalezienie przez członka Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta”, niemieckiej oficerskiej szabli paradnej, pochodzącej z okresu istnienia III Rzeszy. Pan Andrzej wyraził nadzieję na to, „że na tym efektownym okazie broni białej znajduje się rok oraz nazwisko jej właściciela, dzięki czemu przedmiot ten opowie swoją historię.

Uczniowie z Rogowa mieli doskonałą okazję przyjrzeć się metodom badawczym i pracy archeologów w terenie, a przy tym spróbować swoich sił eksploracyjnych. Była do doskonała lekcja historii na żywo i promocja „naszej małej ojczyzny”.

Do zbiorów koszalińskiego Muzeum został przekazany również niewielki zbiór ceramiki znalezionej przez ucznia Pawła Łączkowskiego w ogrodzie pomiędzy zabudowaniami. Według wstępnej oceny archeologa - pana Kuczkowskiego: ułamki te pochodzącą z naczyń późnośredniowiecznych i łączą się zapewne z samymi początkami wsi Rogowo, mającej średniowieczną metrykę. Staną się one ważnym elementem rekonstruowanej przez archeologów sieci osadniczej samego Rogowa, jak i jego najbliższego otoczenia.

W imieniu Muzeum w Koszalinie pan Andrzej Kuczkowski podziękował właścicielowi pola, panu Danielowi Hamulakowi, za udzielenie zezwolenia na poszukiwania, mieszkańcom Rogowa za zaangażowanie w poszukiwania, zaś panu Tomaszowi Bohdziewiczowi, nauczycielowi historii z miejscowej szkoły, za przekazanie znaleziska do Muzeum. Wyraził również nadzieję, że na tym współpraca się nie skończy i będzie kontynuowana w przyszłości.

Tomasz Bohdziewicz

BEZPIECZNI W SIECI

W październiku w naszej szkole odbył się konkurs literacki pod hasłem „Bezpieczni w sieci”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Uczestnicy mogli napisać pracę literacką na ten temat w dowolnej formie.

Na wyróżnienie zasłużyły dwie uczennice. Martyna Husak z klasy VI napisała wiersz o bezpieczeństwie w Internecie. Natomiast Dagmara Gronowska, uczennica klasy VII, zredagowała opowiadanie, w którym przedstawiła zagrożenia wynikające ze znajomości zawieranych w sieci.

Obie dziewczynki otrzymały w nagrodę książki o tematyce młodzieżowej oraz pamiątkowe dyplomy.

Ewelina Wachowska

ZAWODY TENISA STOŁOWEGO

Dnia 26.10.2017 w Białogardzie odbyły się drużynowe zawody tenisa stołowego o randze Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Powiatu. W kategorii Igrzysk Dzieci reprezentacja dziewcząt (Anna Telej, Assunta Łazoryk i Julia Jaciubek) zdobyła II miejsce. Również II miejsce wywalczyła reprezentacja chłopców: Michał Krzemiński, Jakub Pustuła i Kacper Sobczak.

W kategorii gimnazjum, czyli Igrzysk Młodzieży Szkolnej, także wzięły udział dwa nasze zespoły. Drużynę dziewcząt stanowiły: Julia Lewandowska, Aleksandra Ochenkowska i Małgorzata Zep. Drużyna chłopców to: Kacper Krzemiński, Sebastian Jabczyk i Szymon Kijko. Jednak z powodu silnej konkurencji naszym reprezentacjom nie udało się zakwalifikować do finału.

Jolanta Borys

PRÓBNE EWAKUACJE

 

W dniach 24-25 października nasza szkoła brała udział w próbnych ewakuacjach z udziałem straży pożarnej. Wychowawcy odpowiednio wcześniej zapoznali uczniów z organizacją ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, więc ćwiczenia odbyły się sprawnie i zgodnie z planem.

Elżbieta Trzcińska

 

SZKOLNY WOLONTARIAT Z ROGOWA W AKCJI

 

W sobotę 21.10.2017 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie w ramach działań Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w jednorazowej, trzygodzinnej akcji szkolnego wolontariatu, polegającej na posprzątaniu terenu cmentarza oraz opuszczonych i zaniedbanych grobów w Byszynie. Uczniowie: Agata Szopińska z kl. IVA, Jakub Jabczyk i Bartłomiej Trocha z klasy V, Oliwia Buchowiecka, Hubert Cach, Julia Jaciubek i Jakub Raczyński z klasy VI oraz Donata Węglarska z kl. VII zgodzili się dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie działać na rzecz lokalnej społeczności.

Radny Gminy Białogard - mieszkaniec Byszyna, pan  Kazimierz Władysław Chodynko - określił miejsca na cmentarzu, które szczególnie wymagały posprzątania. Były to groby, o które nikt nie dbał. Szczególną pomoc okazała pani Alicja Fyk z Byszyna, która wskazała miejsca do posprzątania i wspólnie z uczniami oraz nauczycielem, Tomaszem Bohdziewiczem, porządkowała teren cmentarza.

Była to świetna promocja idei wolontariatu w szkole. Uczniowie wykazali zaangażowanie w działaniu na rzecz społeczności lokalnej i tworzeniu więzi ze środowiskiem. Mieli również świetną okazję kształtować umiejętność działania zespołowego. Wszyscy mieli poczucie dobrze wykonanej pracy. Działania szkolnego wolontariatu wspierał opiekun Samorządu Uczniowskiego, Beata Samiec.

<galeria zdjęć>

Tomasz Bohdziewicz

DZIEŃ KRAJOBRAZU

20 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Krajobrazu. Z tej okazji uczniowie pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców wybrali się na spacer do pobliskiego lasu. Dzięki temu mieli okazję zaobserwować zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie, a także sfotografować piękne, jesienne krajobrazy. Chętni uczniowie mogli następnie przesyłać swoje zdjęcia na szkolny konkurs fotograficzny. Zebrane na spacerze kolorowe liście posłużyły uczestnikom zajęć koła przyrodniczego do przygotowania pracy plastycznej. Natomiast uczniowie klasy V na lekcji języka polskiego uczyli się opisywać krajobraz, który obserwowali w czasie przechadzki po lesie.

Ewelina Wachowska

PASOWANIE 2017

Zgodnie z obrzędowością i tradycją szkoły, dnia 18 października 2017 r. w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierwszej w poczet społeczności szkolnej. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści zaprezentowali się przed publicznością, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Pani Dyrektor dokonała ceremoniału pasowania pierwszoklasistów na uczniów, używając do tego wielkiego ołówka. Następnie dzieci zostały obdarowane licznymi upominkami ufundowanymi przez szkołę oraz rodziców. Wśród wspaniałych upominków były dyplomy, zestawy do lepienia z plasteliny, lizaki, ołówki z nadrukiem i breloczki „emotikony” z imieniem każdego dziecka. Nie zabrakło ciepłych życzeń dla pierwszoklasistów. Po uroczystym apelu uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą i rodzicami udali się do klasy na poczęstunek i wspólne zabawy. Robiliśmy pamiątkowe zdjęcia, bawiliśmy się z użyciem chusty animacyjnej, maty do malowania mazakami, robiliśmy konkursy i konkurencje sportowe. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu naszego święta!

<galeria zdjęć>

Bogusława Mucha

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

17 października odbył się szkolny etap konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas V – VII. Uczniowie przez 45 minut rozwiązywali test, składający się w większości z zadań zamkniętych. Najwięcej punktów zdobyły i tym samym zakwalifikowały się do II etapu dwie uczennice: Julia Lewandowska z kl. VII oraz Wiktoria Ułanek z kl. V.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

Beata Samiec

SZKOLNE ELIMINACJE KONKURSU MATEMATYCZNEGO

 

Dnia 16 października 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, w którym wzięło udział czterech uczniów z klasy VI i siedmiu z klasy VII.

Uczniowie mieli rozwiązać 12 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte w czasie 45 minut.

Do eliminacji rejonowych zakwalifikowali się:

 1. Jakub Raczyński – klasa VI

 2. Dagmara Gronowska – klasa VII

Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie

 

Grażyna Wołkowska

KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

16 października siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie Konkursu Języka Polskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Musieli wykazać się między innymi umiejętnością czytania ze zrozumieniem, redagowania opowiadania, a także wiadomościami dotyczącymi mitologii i greckiej oraz gramatyki.

Najwyższe wyniki uzyskali: Jakub Raczyński z klasy VI i Dagmara Gronowska z klasy VII. Ci uczniowie będą reprezentowali szkołę w eliminacjach rejonowych, które odbędą się 20 listopada w Białogardzie. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Ewelina Wachowska

AUDYCJA UMUZYKALNIAJĄCA

 

Dnia 11 października w naszej szkole odbył się koncert umuzykalniający „Wirtuozi akordeonu”. Podczas trwania audycji prowadzący mówił nam o firmach produkujących akordeony oraz o budowie tego instrumentu. Był to bardzo udany koncert zważywszy na to, że uczniowie zachowywali się cicho i zaciekawieniem słuchali prowadzącego oraz artystów, a grało dla nas trzech bardzo utalentowanych muzyków.

Sylwia Stasiorek, klasa VII

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA
 

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Komputera przygotowano kilka propozycji dla uczniów: konkurs plastyczny dla klas I -III, scenariusze zajęć „ Komputer bez tajemnic” i „ Ciemna strona komputera” do realizacji na godzinie wychowawczej w klasach IV-VII. Na holu szkolnym zawisła gazetka ścienna, na której wyeksponowano prace plastyczne dzieci, a także informacje dotyczące zagrożeń i ochrony komputera z dostępem do Internetu.

 

Organizatorzy: Edyta Klewin, Krzysztofa Szulakiewicz

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 29 września 2017 roku odbyły się w naszej szkole wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Swoją kandydaturę zgłosiło 7 uczniów, na których łącznie oddano 126 głosów.

Najwięcej głosów zdobyła Dagmara Gronowska z kl. VII i tym samym została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Na drugim miejscu uplasowała się Oliwia Buchowiecka z kl. VI, która pełnić będzie funkcję zastępcy przewodniczącego.

W wyborach startowali również: Lena Buchowiecka z kl. II, Julia Jaciubek z kl. VI, Julia Krasecka z kl. II, Jakub Raczyński z kl. VI oraz Michalina Ziółkowska z kl. II.

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w wyborach, a tegorocznej zwyciężczyni gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły.

Beata Samiec

KOŁO PRZYRODNICZE

 

Zajęcia koła przyrodniczego odbywają się w ramach projektu unijnego „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”. Dzięki nim uczniowie uczą się zasad mikroskopowania, poznają rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższej okolicy oraz rozwijają swoją wrażliwość na piękno przyrody.

Agata Nojek-Sokołowska

PROJEKT "NOWOCZESNA SZKOŁA - NOWOCZESNA EDUKACJA"

Z początkiem roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu pn. Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których beneficjentem jest Miasto Białogard, a partnerem Gmina Białogard.

Celem projektu jest:

-doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzącego do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia,

-szkolenia dla nauczycieli i rodziców,

-doposażenie szkół.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie informacje na temat projektu oraz niezbędne formularze można otrzymać w szkole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

Dnia 4 IX 2017 r. odbyła się  inauguracja roku szkolnego 2017/2018, w której wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

Jakub Raczyński, klasa VI