Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć strażakom, a w szczególności OSP Rogowo słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Dziękuję za szczególne zaangażowanie  w zapewnieniu bezpieczeństwa Uczniom i Pracownikom naszej szkoły.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pana Przemysława Zawadzkiego, który od wielu lat, poświęcając swój prywatny czas, pomaga nam w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. Pan Przemek, był zawsze pierwszy, kiedy w budynku naszej szkoły miały miejsce sytuacje zagrażające naszemu bezpieczeństwu.

Życzę Panom bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Elżbieta Trzcińska, dyrektor szkoły

Odjazdy autobusów i busa

07:10

Nawino

07:15

Czarnowęsy przejazd

07:18

Czarnowęsy

07:25

Byszyno

07:30

Rogowo (szkoła)

 

 

 

 

07:20

Gruszewo

07:30

Dębczyno

07:35

Rogowo (szkoła)

   

 

 

07:10

Pomianowo wieś

07:15

Dargikowo

07:18

Klępino Białogardzkie

07:20

Żytelkowo

07:28

Moczyłki

07:35

Rogowo (szkoła)

 

 

 

 

06:55

Góry

07:10

Rzyszczewo

07:25

Przegonia

07:35

Rogowo (szkoła)

   

 

 

07:00

Nawino kolonia

07:25

Moczyłki kolonia

07:35

Rogowo (szkoła)

 


Rogowo, dnia 25 maja 2018r

INFORMACJA ADMINISTRATORA

.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie  z siedzibą w Rogowo 63, 78 - 200 Białogard, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie jest Maciej Klimkowski tel. 609-025-352