Odjazdy autobusów i busa

07:10

Nawino

07:15

Czarnowęsy przejazd

07:18

Czarnowęsy

07:25

Byszyno

07:30

Rogowo (szkoła)

 

 

 

 

07:20

Gruszewo

07:30

Dębczyno

07:35

Rogowo (szkoła)

   

 

 

07:10

Pomianowo wieś

07:15

Dargikowo

07:18

Klępino Białogardzkie

07:20

Żytelkowo

07:28

Moczyłki

07:35

Rogowo (szkoła)

 

 

 

 

06:55

Góry

07:10

Rzyszczewo

07:25

Przegonia

07:35

Rogowo (szkoła)

   

 

 

07:00

Nawino kolonia

07:25

Moczyłki kolonia

07:35

Rogowo (szkoła)

 


Rogowo, dnia 25 maja 2018r

INFORMACJA ADMINISTRATORA

.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie  z siedzibą w Rogowo 63, 78 - 200 Białogard, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie jest Tomasz Fibingier tel. 602-211-201.

 

 

 

 

„Tradycyjny sad” -  konkurs z Bankiem Ochrony Środowiska

 

         Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  w Rogowie uczestniczy w konkursie zorganizowanym przez Bank Ochrony Środowiska pt: „Tradycyjny sad”. Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży na temat tradycyjnych odmian drzew sadowniczych oraz odpowiedniego sposobu pielęgnacji drzew, który nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko.

         Konkurs ten składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap został zakończony przyznaniem  Szkole grantu w wysokości 196 zł, który zostanie spożytkowany na zakup sadzonek drzew owocowych i roślin miododajnych. Na terenie szkoły powstanie sad.

         W etapie tym  nasza szkoła zdobyła 490 punktów na 600 możliwych do zdobycia.  Przed nami  drugi etap konkursu pt: „ Sadzimy sad”.

         Zapraszam na stronę http://www.tradycyjnysad.pl oraz do śledzenia naszych dalszych działań na stronie facebooka „Sadownicy z Rogowa”.

A.Nojek-Sokołowska, nauczyciel przyrody