Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - rekomendacje dla rodziców

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem

 

 

 

 

 

 

związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały".

ODJAZDY AUTOBUSÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Miejscowość

Godzina

Nawino

7.00

Nawino kolonia 7.00
Czarnowęsy - przejazd 7.08

Czarnowęsy

7.10

Byszyno

7.25

Moczyłki

7.00

Moczyłki kolonia 7.25
Góry 7.00
Rzyszczewo 7.15
Wygoda 7.20
Przegonia 7.30

Dębczyno

7.50

Gruszewo

7.42

 

GODZINY ODJAZDU ZE SZKOŁY - 2020/2021

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

5) 12.35 5) 12.35

5) 12.35

5) 12.35 5) 12.35
6) 13.30 6) 13.30

6) 13.30

6) 13.30 6) ……..
7) …….. 7) 14.25

7) 14.25

7) 14.25 7) 14.25
8) 15.20  

8) 15.20

8) 15.20  

 

DZWONKI

NUMER LEKCJI

GODZINA

1

8.00 – 8.45

2

8.55 – 9.40

3

9.50 – 10.35

4

10.50 – 11.35

5

11.45 – 12.30

6

12.30 – 13.25

7

13.35 – 14.20

8

14.30 – 15.15

 


Rogowo, dnia 25 maja 2018r

INFORMACJA ADMINISTRATORA

.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie  z siedzibą w Rogowo 63, 78 - 200 Białogard, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie jest Maciej Klimkowski tel. 609-025-352