14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu zaplanowane są następujące zajęcia:

Godzina

Przebieg

8.00-9.00

Spotkanie wychowawców z klasami. Rozwiązywanie zadań przyrodniczych (krzyżówki, wykreślanki) klasy IV-VIII

9.00-10.00

Spacer krajobrazowy. Zbieranie materiałów naturalnych do wykonania makiety lasu ( szyszki, igły, patyczki) klasy IV-VIII

Ślubowanie -klasy I-III i oddział przedszkolny

10.05-10.40

Spotkanie z Nadleśnictwem (udział uczniów w konkursie) klasy IV-VIII

10.40-11.10

Apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz przegląd wierszy przyrodniczych klasy IV-VIII

11.10-12.30

Wykonywanie makiet lasu klasy IV-VIII

W przypadku konieczności zapewnienia opieki do godziny 15.00 proszę o informację pisemną lub kontakt telefoniczny 94 312 0015 (sekretariat szkoły).

 

 

 

związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały".

DZWONKI

NUMER LEKCJI

GODZINA

1

8.00 – 8.45

2

8.55 – 9.40

3

9.50 – 10.35

4

10.50 – 11.35

5

11.45 – 12.30

6

12.40 – 13.25

7

13.35 – 14.20

8

14.30 – 15.15

 

GODZINY ODJAZDU ZE SZKOŁY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

5) 12.40

5) 12.40

5) 12.40

5) 12.40

5) 12.40

6) 13.35

6) 13.25

6) 13.25

6)………

6) 13.25

7)………

7) 14.30

7) ……..

7) 14.30

7)………

8) 15.25

8) ……..

8) 15.25

8) 15.25

8)………

ODJAZDY AUTOBUSÓW

Miejscowość

Godzina

Góry        

7.05

Rzyszczewo

7.15

Wygoda

7.20

Przegonia

7.30

Nawino kol  

7.00

Moczyłki kol

7.25

Nawino

7.00

Czarnowęsy

7.08

Byszyno

7.15

Moczyłki

7.05

Dębczyno

7.40

Gruszewo

7.32


Rogowo, dnia 25 maja 2018r

INFORMACJA ADMINISTRATORA

.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie  z siedzibą w Rogowo 63, 78 - 200 Białogard, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie jest Maciej Klimkowski tel. 609-025-352