ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W KLASIE DRUGIEJ

            Dnia 23 października 2018 r. w klasie drugiej obchodzony był Dzień Głośnego Czytania, którego celem było zachęcenie  dzieci do czytania książek.

           W realizacji tego przedsięwzięcia uczestniczył gościnnie bibliotekarz szkolny Tomasz Bohdziewicz, który  przeczytał dzieciom fragment książki Renaty Piątkowskiej pod tytułem ,,Zajęczyca Zuzia”. Następnie uczniowie streszczali przygody zajęczycy i odpowiadały na pytania bibliotekarza.

 

 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH „DLA NIEPODLEGŁEJ”  

 

3 października 2018 r. w ramach spotkań „Dla Niepodległej” uczniowie z klasy I w bibliotece szkolnej mieli okazję poznać symbole narodowe Polski oraz najważniejsze święta państwowe.

Wspólnie z bibliotekarzem Tomaszem Bohdziewiczem czytali, a później recytowali jeden z najbardziej znanych wierszyków patriotycznych Władysława Bełzy „Katechizm młodego Polaka”  ze zbioru tomiku wierszy „Katechizm polskiego dziecka” z roku 1900. 

Dzieci wspaniale zdały egzamin z patriotyzmu i w ramach podsumowania zajęć kolorowały symbole narodowe.

Tomasz Bohdziewicz

ROK SZKOLNY 2017/2018

IRENA SENDLEROWA OCZAMI DZIECKA

 

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie ogłosiło konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Irena Sendlerowa oczami dziecka”.

Nauczyciel bibliotekarz Tomasz Bohdziewicz, promując idee Matki Dzieci Holokaustu w szkole w Rogowie, 11 maja przeprowadził w oddziałach przedszkolnych lekcje historii  i przybliżył dzieciom postać Ireny Sendlerowej, która  przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2500 żydowskich dzieci. Bohaterka z narażeniem życia, heroizmem, w największej konspiracji wyprowadzała dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdowała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i domach opieki. 

7 maja w ramach wzajemnej współpracy biblioteki szkolnej w Rogowie z Przedszkolem Miejskim Nr 3 „Niezapominajka” w Białogardzie nauczyciel bibliotekarz odbył z przedszkolakami z Białogardu zajęcia edukacyjne przybliżające postać Ireny Sendlerowej. Końcowym efektem wspomnianych zajęć były portrety przedstawiające panią Irenę wykonane przez same dzieci.

 

Tomasz Bohdziewicz

 

DZIEŃ BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZA

 

8 maja 2018 r. obchodziliśmy „Dzień bibliotek i bibliotekarza”, który celebrowany jest w Polsce od 1985 roku. Dzień ten rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

Zwieńczeniem całorocznej pracy biblioteki szkolnej było otrzymane wyróżnienie dla Oliwy Durawy 10 maja w kategorii szkół podstawowych za głosową interpretację fragmentu lektury „Akademia Pana Kleksa” w konkursie kuratoryjnym „Lekturiada - w poszukiwaniu urody słowa” w Auli Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Podczas zajęć bibliotecznych uczniowie mogli wyrazić plastycznie swoje wyobrażenie bibliotekarza szkolnego, który w czasie spotkań z dziećmi w bibliotece organizował dla nich różnego rodzaju konkursy i ciekawe spotkania z książką.  W formie zabawy uczniowie mogli pomóc bibliotekarzowi poukładać pomieszane tytuły książek lub rozwiązywać zagadki i rymowanki o książce i jej bohaterach.

Tomasz Bohdziewicz

 

OBCOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z WIOSNĄ W LITERATURZE

 

27 marca br. w bibliotece szkolnej gościła grupa przedszkolna 6-latków z wychowawczynią Edytą Klewin. 

Tematem przewodnim lekcji bibliotecznej była „Wiosna w literaturze dziecięcej”. Bibliotekarz Tomasz Bohdziewicz przygotował i wspólnie z wychowawczynią czytał dzieciom utwory opisujące wiosnę z tomiku wierszy Ewy Szelburg-Zarembiny „Idzie niebo ciemną nocą” oraz „Od wiosny do wiosny” Stefanii Szuchowej i Hanny Zdzitowieckiej.   

Przedszkolaki sprawnie wyłapywały z tekstu elementy przedstawiające i opisujące wiosnę.

W dalszej części zajęć bibliotekarz przeczytał małym gościom bajkę edukacyjną Heleny Bechlerowej „O żabkach w czerwonych czapkach”. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały bajki i odgadły jej morał.

Na koniec przedszkolaki miały za zadanie pokolorować  rysunek „pani wiosny”. 

Tomasz Bohdziewicz

 

KONKURS BIBLIOTECZNY „ZABIERZ KSIĄŻKĘ - LEKTURĘ NA FERIE”

 

Biblioteka szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie ogłosiła konkurs biblioteczny pt. „Zabierz książkę – lekturę na ferie”. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów w świat literatury, zapewnienie im kontaktu z książką,  ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych potrzebnych do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Konkurs miał również rozbudzić u uczniów zamiłowanie do czytania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wypożyczenie na ferie zimowe książki z biblioteki szkolnej lub biblioteki gminnej i wykonanie jednego z zadań konkursowych. Uczniowie z klas I-II mieli narysować ilustrację do książki, zaś uczniowie klas III-VII napisać krótką recenzję książki, zachęcającą do przeczytania jej przez rówieśników. Realizacja zadań konkursowych wynikała również z harmonogramu działań przewidzianych w I etapie konkursu kuratoryjnego „Lekturiada – w poszukiwaniu urody słowa”.

Do konkursu literackiego przystąpiło 11 osób, a plastycznego – 13 uczniów. Nad przebiegiem konkursu czuwali bibliotekarz szkolny Tomasz Bohdziewicz i bibliotekarka gminna Monika Szafran, zaś do współpracy przy ocenie prac plastycznych zaproszona została nauczycielka plastyki Elwira Balewska-Schmidt, a prac literackich – nauczycielka języka polskiego Ewelina Wachowska.

Komisja oceniała pomysł, wkład pracy ucznia oraz estetykę wykonania. Prace literackie podlegały ocenie pod względem poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, estetyki i zgodności treści z poleceniem. W konkursie literackim umiejętnościami wykazały się uczennice z klasy III: I miejsce zajęła Klaudia Łyszyk, II miejsce – Nikola Buchowiecka, zaś III – Dominika Muranowska. W konkursie plastycznym dwa pierwsze  miejsca zajęły: Klaudia Łyszyk z kl. III za pracę pt. „Anaruk” i Alicja Chilmańska z kl. I za pracę pt. „Czerwony Kapturek”, drugie miejsce otrzymały Gabriela Stasiorek z kl.I za pracę pt. „Plastusiowy pamiętnik” i Weronika Gliszczyńska z kl. II za kolaż  pt. „Zwariowane pomysły Doroty”, zaś trzecie miejsce Joanna Bartman z kl. I za pracę pt. „Kopciuszek” Prace uczniów zostaną zaprezentowane w bibliotece szkolnej.

Tomasz Bohdziewicz

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

 

1 marca uczniowie naszej szkoły podczas przerw międzylekcyjnych mogli poznać historię żołnierzy powojennego, antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o wolną Polskę.  Biblioteka szkolna przygotowała gazetkę w formie komiksu, która miała przybliżyć uczniom losy żołnierzy walczących z sowietyzacją kraju i uzależnieniem Polski od  ZSRR.

Od 1 marca 2011 r. dzień ten ustanowiony został świętem państwowym poświęconym pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, których poprzedni system władzy określił mianem „wrogów ludu”.

Ta forma przekazywania historii wzbudziła wśród uczniów duże zainteresowanie. 

 

Tomasz Bohdziewicz

 

 

PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLAKÓW DO DNIA BABCI I DZIADKA

 

8 stycznia grupa 6-latków wraz z wychowawcą, Edytą Klewin, odwiedziła bibliotekę szkolną. Podczas wizyty w czytelni dzieci wysłuchały głośnego czytania fragmentu powieści Mariana Orłonia „Babcia Kluczykowa”, odpowiedziały na pytania sprawdzające stopień zrozumienia tekstu, pokolorowały obrazki ukazujące babcie i dziadków oraz przygotowały laurki z okazji ich święta.

Danuta Suska

 

ZBIGNIEW HERBERT – PATRON ROKU 2018

 Kiedy się człowiek czymś interesuje, to książki przychodzą do niego.

Książka poleca książkę.

Tylko, że zawsze ma się większe ambicje niż rezultaty

Zbigniew Herbert

 

 

Rok 2018 ogłoszono Rokiem Zbigniewa Herberta, bowiem 28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta - jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku.

W czytelni biblioteki szkolnej powstała gazetka ścienna poświęcona autorowi „Pudełka zwanego wyobraźnią”. Przy sali polonistycznej również wywieszono informacje o tym eseiście i dramaturgu.

Danuta Suska

ZAPROSZENIE DO ŚWIĄTECZNEJ LEKTURY

 

Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia bibliotekarze szkolni przygotowali w czytelni wystawkę książek o tematyce bożonarodzeniowej. Czytelnicy zostali w ten sposób zachęceni do spędzania przerw międzylekcyjnych i zajęć świetlicowych z książką, a także do wypożyczenia sobie prezentu na czas zimowej przerwy świątecznej.

Danuta Suska

 

BIBLIOTEKA MOBILNA DOSTĘPNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

 

W ramach zajęć bibliotecznych i świetlicowych uczniowie od 7 grudnia 2017 r. mogli po raz pierwszy skorzystać z biblioteki mobilnej udostępnionej przez portal: lektury.gov.pl utworzony z inicjatywy MEN. Portal lektury.gov.pl to nowe narzędzie, ułatwiające zapoznawanie się z utworami literackimi, będącymi na liście lektur szkolnych.

Uczniowie po zalogowaniu się na stronie portalu mogli pobierać lektury przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej.
             Mobilna biblioteka stała się idealnym narzędziem wspierającym działania nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie zorganizowanym  przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Książnicy Pomorskiej ,,Lekturiada – w poszukiwaniu urody słowa”, mającego na celu znalezienie w lekturach tego, co jeszcze nieodkryte, urody słowa i piękna języka. Do wspólnych działań przyłączyła się nauczycielka informatyki, Elwira Nowak, która w ramach swoich zajęć będzie promowała stronę
lektury.gov.pl i sprawdzała umiejętności uczniów z logowania się i korzystania z portalu.

Nauczyciele bibliotekarze gorąco zachęcają  do korzystania z portalu wszystkich, zarówno  uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy chcą poznać lub przypomnieć sobie najważniejsze dzieła literatury polskiej i światowej.

Danuta Suska, Tomasz Bohdziewicz

 

MIKOŁAJKOWE GŁOŚNE CZYTANIE

 

6 grudnia grupa 6-latków wysłuchała głośnego czytania opowiadań  o tematyce świątecznej.

Dzieci poznały przygody renifera Rudolfa i Bałwanka, wybrały się w podróż ze Świętym Mikołajem oraz zachwyciły się Choinką, bohaterką kolejnej zimowej historii. Przedszkolaki wykonały ilustracje na podstawie zaprezentowanych tekstów oraz kolorowały postać św. Mikołaja. Ich prace zostały wyeksponowane w sali przedszkolnej.

Zajęcia biblioteczne odbyły się w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W BIBLIOTECE

27 listopada uczniowie klasy II wzięli udział w zajęciach bibliotecznych poświęconych obchodom Dnia Pluszowego Misia. Drugoklasiści wysłuchali wiersza Jana Brzechwy „Niedźwiedź” w interpretacji bibliotekarki szkolnej, następnie kolorowali obrazki i samodzielnie rysowali misie. Potem oglądali fragmenty filmów animowanych o Kubusiu Puchatku – bohaterze powieści A. A. Milne.

Danuta Suska

WARSZTATY BIBLIOTECZNE

 

24 listopada uczniowie klasy siódmej odbyli warsztaty biblioteczne, podczas których, pracując w grupach, wykonywali plakaty promujące czytanie lektur. Wykorzystano między innymi hasła, rymowanki, ilustracje zachęcające do sięgania po lektury; tytuły i nazwiska autorów lektur szkolnych; zdjęcia pisarzy, a także cytaty, aforyzmy, sentencje, przysłowia o książce i czytaniu.

Prace uczniów zostały wyeksponowane w sali polonistycznej i w czytelni biblioteki szkolnej.

Danuta Suska

KSIĄŻKA A FILM

 

24 listopada uczniowie klasy piątej wzięli udział w zajęciach bibliotecznych na temat: „Tekst literacki a jego adaptacja na podstawie W pustyni i w puszczy”. Lekcja polegała na uważnym obejrzeniu filmu i porównaniu tej realizacji z powieścią Henryka Sienkiewicza. Piątoklasiści wymieniali zdarzenia z powieści, które w filmie zostały zmienione, wskazywali takie wydarzenia, których w powieści nie ma, a dodano je do filmu i wreszcie – mówili, które zdarzenia z powieści pominięto w ekranizacji lektury.

Danuta Suska

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA BAŚNI
 

17 listopada na długiej przerwie uczniowie klas IV-VII głośno czytali dzieciom w przedszkolu i uczniom klas I-III. 4-, 5- latki odwiedził uczeń klasy VI, Jakub Raczyński, który zapoznał dzieci z baśnią „Szklana góra”. 6-latki wysłuchały „Kota w butach”. Baśń tę przeczytała im uczennica klasy VII - Dagmara Gronowska. Klasa I przypomniała sobie „Roszpunkę”, tym razem w interpretacji uczennicy klasy IVA, Michaliny Angrot. Do klasy II wybrała się Katarzyna Stolarczyk (uczennica IVB), która przeczytała „Szewczyka Dratewkę”. Trzecioklasiści wysłuchali baśni „Śpiąca królewna”. Utwór zaprezentowała im piątoklasistka, Maja Wołodkowicz.

Dzięki obchodom Dnia Głośnego Czytania uczniowie, ci starsi i ci młodsi, mogli przenieść się do Krainy Baśni i odkryć w niej uniwersalne prawdy, a w tekstach lektur poszukać tego, co jeszcze nieodkryte – urody słowa i piękna języka.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

DRUGOKLASIŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

14 listopada 2017 r., realizując działania biblioteki szkolnej w ramach konkursu organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Książnicy Pomorskiej ,,Lekturiada – w poszukiwaniu urody słowa”, mającego na celu znalezienie w lekturach tego, co jeszcze nieodkryte, urody słowa i piękna języka - bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz, przedstawił uczniom klasy II baśń Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”. Przykład utworu opartego na podaniach ludowych.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z twórczością pisarki żyjącej na przełomie dwóch wieków oraz wspólnie z bibliotekarzem głośno przeczytać książeczkę „Szewczyk Dratewka”. Tomasz Bohdziewicz na przemian z uczniami czytał baśń, podkreślając zasady głośnego czytania i zwracając uwagę dzieci na archaizmy – wyrazy, które wyszły z użycia, przestarzałe, dawne.

Na koniec dzieci mogły skonfrontować treść utworu z wersją animowaną. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością wydarzeń i dostrzegali różnice w obu wersjach baśni.

Taka forma zajęć bibliotecznych bardzo podobała się dzieciom.

Tomasz Bohdziewicz

DLACZEGO WARTO GŁOŚNO CZYTAĆ? RADY DLA RODZICÓW

Głośne, wspólne czytanie jest bardzo ważne dla rozwoju młodego człowieka. Dzieci uwielbiają czytać z rodzicami oraz innymi członkami rodziny. Dzięki temu doskonalą umiejętność czytania, rozwijają swoją wyobraźnię, wzbogacają słownictwo oraz „zaprzyjaźniają” się z książkami. Nieprzecenioną wartością głośnego czytania jest nawiązywanie więzi między czytającymi oraz wspólne wspomnienia. Czytajmy więc z naszymi dziećmi – poświęcony im w ten sposób czas na pewno pozostanie na zawsze w ich pamięci.

Psychologowie podkreślają, że dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać, rozwija też zdolność koncentracji, chęć poznawania świata oraz zainteresowania. Tak spędzony czas wspólnie z dzieckiem procentuje w przyszłości, buduje wzajemne zaufanie i pozwala lepiej rozwiązywać problemy wieku nastoletniego.

Propagatorzy głośnego czytania radzą, aby czas na czytanie zaplanować, aby nie był on przypadkowy. Należy też dobrać lekturę do upodobań małego słuchacza po to, by mógł wspólny czas z rodzicem spędzić z przyjemnością i odbierać go jako prawdziwą przygodę. Zachęcają także do kontynuowania tej czynności później, kiedy dzieci czytają już samodzielnie.

Dołączmy więc do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Opracowała: Danuta Suska

PRZERWY W BIBLIOTECE Z LEKTURIADĄ W TLE

Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną, aby rozwijać swoje zainteresowania: pokolorować obrazki z bohaterami lektur; opracować grę planszową na podstawie książki; wykonać ćwiczenia redakcyjne dotyczące przeczytanych książek, przybliżające elementy świata przedstawionego w lekturach, ich autorów i czasy, w których zostały napisane; narysować historyjkę obrazkową czy rozwiązać krzyżówki, zadania, łamigłówki ułożone na bazie lektur; skorzystać z różnych źródeł informacji; porozmawiać o przeczytanych książkach; w ciszy poczytać lekturę czy wykonać ćwiczenie doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Bibliotekarka szkolna

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

30 października 6-latki wraz z wychowawcą, Edytą Klewin, odwiedziły bibliotekę szkolną, aby wysłuchać opowiadania Heleny Bechlerowej „Kolczatek” i pokolorować obrazki o tematyce jesiennej.

Danuta Suska

PASOWANIE NA CZYTELNIKA W MIESIĄCU BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji w czytelni zawisły wiadomości o genezie obchodów święta, a także informacje na temat zadań biblioteki szkolnej, jej roli w życiu szkoły, nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

30 października uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Troje uczniów klasy szóstej – Julia Jaciubek, Oliwia Buchowiecka i Jakub Raczyński - pod kierunkiem bibliotekarki szkolnej, przygotowało dla pierwszoklasistów część artystyczną oraz zapoznało ich z „Regulaminem poszanowania książki”.

 Następnie pierwszaki złożyły uroczystą obietnicę, że będą wiernymi czytelnikami- przyjaciółmi książki, będą ją szanować i poznawać jej tajemnice. Na koniec spotkania wręczono najmłodszym czytelnikom biblioteki szkolnej pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek.

Bibliotekarka szkolna wypożyczyła uczniom lekturę „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej, aby mogli razem z rodzicami przeczytać ją w domu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Danuta Suska

PIERWSZOKLASIŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

26 października 2017 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie klasy I wraz z wychowawcą, Bogusławą Muchą, spotkali się z bibliotekarzem w szkolnej bibliotece. Tomasz Bohdziewicz wprowadził pierwszaków w magiczny świat biblioteki zgodnie z tematem zajęć bibliotecznych: „Rola i zadania biblioteki szkolnej w kształtowaniu świadomości czytelniczej wśród najmłodszych uczniów- spotkanie z bohaterem książki Marii Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik”.

Uczniowie doskonale orientowali się, na czym polega praca bibliotekarza i jaką rolę spełnia biblioteka. Bibliotekarz zaprezentował uczniom drogę, jaką musi przejść książka od pomysłu autora do jej wydania. Pokazał również, jak wygląda książka w formie elektronicznej oraz podał przykłady nowoczesnych bibliotek cyfrowych. Dzieci były zaskoczone tym, że aby skorzystać z biblioteki lub wypożyczyć książkę, nie muszą wychodzić z domu.

Przyjemnym elementem lekcji było głośne czytanie przez bibliotekarza książki „Plastusiowy pamiętnik” oraz konfrontacja utworu z jego wersją filmową. Uczniowie uważnie wsłuchiwali się w treść opowiadania i z zaciekawieniem obejrzeli pierwszy odcinek serialu o plastelinowym bohaterze pt. „Nasz dom”.

 

Tomasz Bohdziewicz

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

 

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Komputera w czytelni powstała gazetka ścienna „Bezpieczny komputer. Bezpieczny Internet”, na której wyeksponowano między innymi wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera z dostępem do Internetu.

Danuta Suska

ZOSTAW SWÓJ ŚLAD W BIBLIOTECE

 

Wzbogać księgozbiór biblioteki szkolnej o nowe tytuły - tak jak Małgorzata Zep, uczennica klasy siódmej, która podarowała bibliotece szkolnej książki z domowej biblioteczki. Dziękujemy i zachęcamy czytelników do lektury!

Danuta Suska

LEKTURIADA – W POSZUKIWANIU URODY SŁOWA

 

Przystąpiliśmy do konkursu pod nazwą „Lekturiada – w poszukiwaniu urody słowa” organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Książnicy Pomorskiej, a mającego na celu znalezienie w lekturach tego, co jeszcze nieodkryte, urody słowa i piękna języka.

Nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarka Filii Biblioteki Gminnej w Rogowie realizują obecnie I etap konkursu, polegający na przygotowywaniu ciekawych lekcji, pogadanek przybliżających uczniom klas IV-VII lektury szkolne, ich autorów i czasy, w których zostały napisane.

W czytelni biblioteki szkolnej wyeksponowano lektury w formie książkowej wystawki, aby czytelnicy - spędzając przerwy w bibliotece – mogli poczytać ich fragmenty. Przygotowano także obrazki z bohaterami lektur do pokolorowania.

Danuta Suska

 ROK SZKOLNY 2016/2017

WYBÓR CZYTELNIKA ROKU

Czytelnikiem roku szkolnego 2016/2017 została uczennica klasy szóstej, Małgorzata Zep. W nagrodę otrzymała pamiątkowy dyplom i książkę Liliany Fabisińskiej Bezsennik, czyli o czym rozmawiają dziewczyny nocą. Gratuluję i życzę ciekawej lektury!

Danuta Suska, bibliotekarka szkolna

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, więc biblioteka zachęca do wielkiego wakacyjnego czytania. Czytelnicy mogą zabrać na wakacje książkę na przykład wypożyczoną z biblioteki szkolnej.

Danuta Suska

TRZECIOKLASIŚCI UPOWSZECHNIAJĄ CZYTELNICTWO

 

Na przełomie maja i czerwca trzecioklasiści tworzyli portrety bibliotekarza, biorąc udział w klasowych konkursach plastycznych oraz prezentowali książki, które uważają za ciekawe i godne polecenia. Powstały w ten sposób „Klasowe giełdy lektur” w formie ilustracji do: baśni, wiersza J. Tuwima „Rycerz Krzykalski” i powieści M. Jaworczakowej „Oto jest Kasia”.

 

Dziękuję uczniom klasy IIIA i klasy IIIB oraz wychowawcom, Bogusławie Musze i Edycie Klewin, za zaangażowanie w promowanie biblioteki i czytelnictwa.

Danuta Suska

Analiza ankiet bibliotecznych 2017

W KRAINIE POLSKICH LEGEND

5 czerwca uczniowie klasy VI wzięli udział w lekcji bibliotecznej o legendach. Rozwiązywali krzyżówkę, rozpoznawali legendy po ich fragmentach, wykreślali nazwy legendarnych postaci, odpowiadali na pytania dotyczące treści najbardziej znanych polskich legend, układali puzzle i rozpoznawali ukazanego na ilustracji bohatera. Na zakończenie zajęć czytali legendy o Bazyliszku, Popielu, Świętej Kindze, Smoku Wawelskim.

Danuta Suska

DZIEŃ DZIECKA Z KSIĄŻKĄ

W czytelni z okazji Dnia Dziecka powstała gazetka ścienna przybliżająca uczniom genezę tego święta, informująca o jego obchodach na całym świecie, a także zawierająca cytaty o dzieciach. Obok niej zawisły wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, Jadwigi Korczakowskiej, Czesława Janczarskiego czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego traktujące o zbliżającym się lecie. Uczniowie mogli poczytać poezję, spędzając przerwy w bibliotece.

1 czerwca uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami wzięli udział w gminnych obchodach Dnia Dziecka w Kościernicy. Na prośbę dyrektora tamtejszej szkoły, każdy zabrał ze sobą swoją ulubioną książkę, aby uczestniczyć w akcji masowego czytania.

Czytanie w Dzień Dziecka zainaugurowała zastępca wójta, pani Alicja Kubiś, która odczytała wiersz Hanny Łochockiej „Książka czeka”.

Mogliśmy również podziwiać plakaty promujące czytelnictwo wykonane przez gospodarzy, a także wystąpienie ucznia, który zakwalifikował się do finału 49. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

Danuta Suska

PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLAKÓW DO DNIA MATKI

22 maja grupa 6-latków wraz z wychowawcą, Haliną Błażewicz, odbyła ostatnie w tym roku szkolnym bajkowe spotkanie w bibliotece szkolnej. Tym razem dzieci wysłuchały wzruszającego opowiadania autorstwa Renaty Piątkowskiej pt. „Zapach mamy”, pokolorowały laurki dla swoich mam, wkleiły w nie wiersz-życzenia, a także obejrzały gazetkę ścienną - przygotowaną w czytelni z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Danuta Suska

Koło Młodego Czytelnika pod kierunkiem Tomasza Bohdziewicza prezentuje

komiks przygodowy pt. „Wyprawa po choinkę”

KLASA I PROMUJE CZYTELNICTWO

W maju pierwszoklasiści startowali w klasowym konkursie na gadżet promujący czytanie. Powstały piękne i pomysłowe zakładki do książek. Prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce.

Laureatami konkursu zostali: Magdalena Miszczak, Lena Buchowiecka i Amelia Skibicka. Wyróżniono prace: Jakuba Kaczmarka, Norberta Jaciubka, Nikoli Jarczewskiej, Antoniny Wasilewskiej, Weroniki Gliszczyńskiej oraz Igora Jabłońskiego. Nagrodami w konkursie były: notesy, puzzle, plany lekcji, zakładki i dyplom dla klasy.

Dziękuję pierwszoklasistom i ich wychowawcy, Krzysztofie Szulakiewicz, za udział w obchodach Tygodnia Bibliotek.

Danuta Suska

KOMIKS O BIBLIOTECE

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie na komiks o bibliotece zorganizowanym z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Laureatkami konkursu zostały piątoklasistki: Julia Jaciubek, Martyna Husak i Magdalena Ochenkowska. Dziewczęta w nagrodę otrzymały dyplomy oraz książki, a ich prace wyeksponowano na szkolnej gazetce.

Danuta Suska

KONKURS RECYTATORSKI – ELIMINACJE POWIATOWE

16 maja br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie odbyły się eliminacje powiatowe do 49. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, na których naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy piątej, Oliwia Durawa. Piątoklasistka zaprezentowała wiersz Haliny Szayerowej „Deszcz się uparł”. Niestety, nie zakwalifikowała się do finału konkursu, który odbędzie się w czerwcu w Koszalinie. Otrzymała natomiast dyplom za udział w zmaganiach i nagrodę książkową. W oczekiwaniu na werdykt jury obejrzała karlińską bibliotekę i zapoznała się z jej zbiorami.

Danuta Suska

UCZNIOWIE KLASY II ŚWIĘTUJĄ TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Drugoklasiści wzięli udział w klasowym konkursie na gadżet promujący czytanie oraz zaprezentowali w ciekawy sposób wybraną przez siebie książkę. Powstała zakładka w formie biedronki oraz okładki do książeczek dotykowych dla dzieci niedowidzących i niewidomych.

Prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, a ich autorzy nagrodzeni dyplomami, planami lekcji i zakładkami do książek.

Dziękuję drugoklasistom i ich wychowawcy, Małgorzacie Bagińskiej, za udział w obchodach Święta Bibliotekarzy i Bibliotek.

Bibliotekarka szkolna

O KSIĄŻKACH, CZYTANIU I NIEZWYKŁYCH BIBLIOTEKACH
 

12 maja uczniowie klasy IV wzięli udział w lekcji bibliotecznej O książkach, czytaniu i niezwykłych bibliotekach, która odbyła się w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

Podczas zajęć czwartoklasiści poznali dzieje pisma i książki. Czytali ze zrozumieniem fragmenty tekstu popularnonaukowego, rozwiązywali krzyżówkę, dopasowywali terminy do ilustracji, porządkowali chronologicznie formy książki. Korzystali również ze słowników: języka polskiego i frazeologicznego, wyjaśniając znaczenia pojęć i związków wyrazowych.

Z opracowanych materiałów powstał plakat, który zawisł w czytelni.


Danuta Suska

SZUKAM KSIĄŻKI: KATALOGI KARTKOWE I ON-LINE
 

12 maja uczennice klasy V wzięły udział w zajęciach bibliotecznych na temat rodzajów katalogów kartkowych i on-line. Szukały książek w katalogu alfabetycznym biblioteki szkolnej, korzystały z bibliotek cyfrowych, zakładały karty katalogowe wybranej książki z domowej biblioteczki.

Danuta Suska

NA RATUNEK

12 maja grupa przedszkolna 4-, 5-latków wraz z wychowawcą, Małgorzatą Kopaczewską, po raz kolejny odwiedziła bibliotekę szkolną. Tym razem, aby świętować Tydzień Bibliotek. Właśnie z tej okazji dzieci przygotowały i wręczyły bibliotekarce laurkę. Następnie wysłuchały opowiadania na temat służb ratunkowych, bowiem takie zagadnienie obecnie realizują podczas zajęć w przedszkolu. Tekst Wiesława Drabika o Leosiu Zawodowcu - chłopcu, który ma takie przezwisko, bo nie może się zdecydować, kim zostanie w przyszłości: policjantem, lekarzem czy strażakiem – zafascynował dzieci. Na zakończenie spotkania wychowawczyni wypożyczyła dla przedszkolaków kilka książeczek do przeczytania w sali w ramach promocji czytelnictwa.

Danuta Suska

ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło „Biblioteka. Oczywiście!”.

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W czytelni i na szkolnym korytarzu powstały ścienne gazetki tematyczne, przybliżające uczniom między innymi historię bibliotek, a także pokazujące najciekawsze biblioteki w Polsce i na świecie.

Danuta Suska

KOMIKS – SPOTKANIE TEKSTU I OBRAZKA

10 maja w ramach Tygodnia Bibliotek uczniowie klasy I uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Tematem zajęć był komiks.

Pierwszoklasiści dowiedzieli się, czym jest komiks i w jaki sposób jest tworzony, poznali twórców polskich historyjek obrazkowych oraz postaci komiksowe. Na tę okazję biblioteka przygotowała różne komiksy, które uczniowie z zaciekawieniem przeglądali.

Potem uczestnicy zajęć mieli za zadanie wypełnić dymki w uprzednio przygotowanej karcie komiksu i pokolorować obrazki, co sprawiło im wiele radości.

Po takim wstępie: teoretycznym i praktycznym, pierwszoklasiści mogą sami tworzyć komiksy, uruchamiając swoją wyobraźnię, planując, rysując, kolorując i redagując dymki z wypowiedziami bohaterów.

Bibliotekarka szkolna

KONKURS RECYTATORSKI – ELIMINACJE GMINNE


 

5 maja sześcioro uczniów reprezentowało naszą szkołę na eliminacjach gminnych 49. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki ptaszki i ptaszęta polne”, które odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie. Obecni byli: Wójt Gminy Białogard, p. Jacek Smoliński oraz jego zastępca, p. Alicja Kubiś.  

W kategorii „ptasząt” wystąpiły: uczennice klasy IIIA – Małgorzata Miszczak i Karina Kwak oraz drugoklasistka – Klaudia Łyszyk. Kategorię „ptaszków” reprezentowali uczniowie klasy V– Magdalena Ochenkowska, Jakub Raczyński i Oliwia Durawa, która dostała się do kolejnego etapu zmagań recytatorskich. 16 maja wystąpi na eliminacjach powiatowych, które odbędą się tym razem w karlińskiej bibliotece. Oliwia zaprezentuje wiersz autorstwa Haliny Szayerowej „Deszcz się uparł”. Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces na szczeblu powiatowym.

Warto wspomnieć, iż recytatorzy mieli możliwość obejrzenia gmachu biblioteki, kiedy komisja konkursowa udała się na obrady. Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodki poczęstunek, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową.

Danuta Suska

JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ

Na początku maja kącik z książką w czytelni wypełnił się wiadomościami o kulturze osobistej i publikacjami dotyczącymi savoir-vivre’u. Czytelnicy mogli przypomnieć sobie zasady dobrego wychowania, zapoznać się z poradami na temat dobrych manier, spędzić przerwy śródlekcyjne na lekturze książek traktujących o regułach grzecznościowych na co dzień, w miejscach publicznych czy przy stole.

Bibliotekarka szkolna

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

W kwietniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci i Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, uczniowie klas I-VI wzięli udział w klasowych konkursach pięknego czytania. W każdej klasie wyłoniono Mistrza Czytania, który reprezentował grupę 28 kwietnia podczas szkolnego konkursu pięknego czytania. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie wybrać i przygotować do głośnego odczytania fragment tekstu prozatorskiego. Podczas oceny pod uwagę były brane: tempo czytania, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych; płynność czytania; dykcja; wyrazistość – dostosowanie czytania do sytuacji ukazanej w tekście oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Komisja, składająca się z nauczycieli języka polskiego - Eweliny Wachowskiej i Danuty Suskiej, wyłoniła w wyniku zmagań konkursowych Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania, a została nim uczennica klasy II – Klaudia Łyszyk. Laureatka konkursu otrzymała w nagrodę „Akademię pana Kleksa” - książkę autorstwa Jana Brzechwy. Drugie miejsce wywalczył uczeń klasy V, Jakub Raczyński, natomiast trzecie – Katarzyna Stolarczyk z klasy IIIB. Gratulujemy!

Bibliotekarka szkolna

KONKURS LITERACKI

Z okazji Dni Książki biblioteka szkolna ogłosiła dla uczniów klas IV-V konkurs literacki na opowiadanie „Książka – lekarstwo na nudę”. 21 kwietnia, w dniu rozstrzygnięcia zmagań redakcyjnych, okazało się, iż do organizatora konkursu została dostarczona tylko jedna praca - ucznia klasy piątej, Jakuba Raczyńskiego.

Kuba napisał opowiadanie twórcze z dialogiem, w którym zawarł elementy fantastyki. Bohater tekstu, prowadząc narrację pierwszoosobową, opowiada o tym, jak przeniósł się w czasie za sprawą prezentu urodzinowego w postaci książki – encyklopedii powszechnej. Chłopiec w ciągu jednego dnia odwiedził XV-wieczną Polskę: rozmawiał z królem i przyglądał się bitwie pod Grunwaldem, stał się świadkiem nowotestamentowej historii ukrzyżowania Jezusa, a także zaprzyjaźnił się z dziećmi – świadkami cudu w Fatimie.

Opowiadanie kończy się zachętą do odwiedzenia biblioteki szkolnej oraz czytania książek, które rozwijają wyobraźnię i są lekarstwem na nudę. Kuba za udział w konkursie otrzymał dyplom i puzzle.

Danuta Suska

POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA

20 kwietnia uczniowie klasy IIIB wzięli udział w zajęciach bibliotecznych na temat polskich laureatów Nagrody Nobla. Rozwiązywali eliminatkę, odczytując nazwiska Noblistów i dopisując je do podanych imion i dat. Wysłuchali wiersza Czesława Miłosza „Ojciec w bibliotece”, a następnie dokonali jego interpretacji. Potem projektowali plakat, składający się ze zdjęć i informacji o polskich laureatach Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Porządkowali przygotowane przez bibliotekarkę materiały, korzystając z plakatu bibliotecznego „Laureaci Nagrody Nobla polskiej narodowości i polskiego pochodzenia”. Warsztaty zakończyły się wspólnym zdjęciem.

Danuta Suska

DZIEŃ ZIEMI W BIBLIOTECE

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło: W kierunku natury. W czytelni powstała ścienna gazetka tematyczna, przybliżająca uczniom genezę święta oraz informacje na temat zasad segregacji odpadów. Czytelnicy podczas przerw mogą przeglądać czasopisma o tematyce przyrodniczej czy zapoznawać się z książkami popularnonaukowymi o ekologii, środowisku naturalnym, Ziemi, które zostały zgromadzone w formie wystawki. Dla zapalonych przyrodników przygotowano krzyżówkę, której hasłem jest tytuł książki o tematyce ekologicznej. Dodatkowym zadaniem jest odszukanie - za pomocą warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej - autora tej publikacji.

Danuta Suska

OPOWIADANIE NA WIELKANOC

6 kwietnia grupa 6-latków wraz z wychowawcą, Haliną Błażewicz, odwiedziła po raz kolejny bibliotekę szkolną. Tym razem, aby posłuchać opowiadania Renaty Piątkowskiej „Pisanki” ze zbioru „Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści”. Na zajęciach bibliotecznych dzieci dowiedziały się o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. Kolorowały również obrazki o tematyce świątecznej.

 

 

Bibliotekarka szkolna

KOMPUTEROWE PRZERWY W CZYTELNI

Organizacja przerw w czytelni nakierowana jest ostatnio na działania profilaktyczne. Uczniowie kolorują obrazki na temat między innymi właściwego zastosowania Internetu, zapoznają się z informacjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych, przeglądają ilustrowany słownik Internetu, dowiadują się, jakich treści nie powinni umieszczać w wirtualnej przestrzeni. Następnie pod nadzorem bibliotekarza wyszukują informacje w sieci, przygotowują się do lekcji lub rozwijają zainteresowania. W ten sposób uczą się właściwego wykorzystania komputera z dostępem do Internetu.

Danuta Suska

POMYSŁ NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

Uczennica klasy piątej, Julia Jaciubek, zainspirowana obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich wykonała zakładkę do książki, wykorzystując japońską sztukę składania papieru – origami.

Bibliotekarka szkolna

KRZYŻÓWKI CZYTELNICZE

W kwietniu uczniowie zostali zaproszeni do rozwiązywania podczas przerw międzylekcyjnych krzyżówek czytelniczych. To jedna z atrakcji przygotowanych przez bibliotekę szkolną z okazji obchodów Dni Książki.

Danuta Suska

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…

We współpracy z nauczycielem świetlicy, Agatą Nojek-Sokołowską, przygotowano na szkolnym korytarzu gazetkę ścienną „Literacka Wielkanoc”, na której zamieszczono fragmenty prozy i teksty poetyckie, traktujące o świętach wielkanocnych oraz ozdoby z papieru wykonane przez uczniów na zajęciach świetlicowych.

Bibliotekarka biblioteki gminnej, pani Monika Szafran, również ozdobiła szkolny korytarz, eksponując świąteczne dekoracje – prace uczniów wykonane podczas prowadzonych przez siebie zajęć bibliotecznych w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

SPOTKANIE Z ANDERSENEM

2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jest to data urodzin Hansa Christiana Andersena, znanego autora baśni. W czytelni powstała na jego temat gazetka ścienna, a kącik czytelnika zapełniono pięknymi baśniami autorstwa duńskiego pisarza. Uczniowie klasy II wraz z wychowawcą, Małgorzatą Bagińską, wzięli udział w zajęciach bibliotecznych poświęconych życiu i twórczości Andersena – „Hans Christian Andersen i jego baśnie”. Podczas lekcji bibliotecznej rozwiązywali krzyżówkę tematyczną, uzupełniali tytuły baśni oraz podawali tytuły utworów, mając danego bohatera czy ilustrację. Na koniec bibliotecznego spotkania przeczytali wiersz Joanny Kulmowej List do Andersena i wypożyczyli zbiory baśni pisarza. W klasie mieli za zadanie zapoznać się z baśnią „Brzydkie kaczątko”, natomiast w domu przeczytać i zilustrować wybrany utwór Andersena.

Danuta Suska

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ…”

21 marca w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji uczniowie mogli zapoznać ze ścienną gazetką, na której wyeksponowano informacje na temat genezy Święta Poezji, nazwiska poetów polskich oraz dwa wiersze Wisławy Szymborskiej.

28 marca zorganizowano szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III i IV-VI. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować do recytacji jeden utwór. Troje najlepszych recytatorów z klas I-III i troje z klas IV-VI będzie reprezentować naszą szkołę na eliminacjach gminnych 49. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. W kategorii „ptaszków” reprezentantami będą uczniowie klasy V - Oliwia Durawa, Magdalena Ochenkowska i Jakub Raczyński, natomiast w kategorii „ptasząt”: Klaudia Łyszyk (klasa II), Małgorzata Miszczak i Karina Kwak (klasa IIIA).

 

Uczniowie klas IV-VI mogli również wziąć udział w konkursie poetyckim „Wierszem pisane…”. Zadanie konkursowe polegało na zredagowaniu wiersza o dowolnej tematyce. I miejsce w konkursie zajęła Dagmara Gronowska (klasa VI) z wierszem „Zielone królestwo”. Wyróżnienie zdobył Jakub Raczyński (klasa V) i jego wiersz „Dziękuję ci, moja ojczyzno”. Nagrodami w konkursie były dyplomy, zakładki do książek, długopisy, smycze i oczywiście książki. Gratuluję talentu!

 

Prace uczniów w konkursie poetyckim "Wierszem pisane..."

Danuta Suska

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

30 marca uczniowie klasy I wraz z wychowawcą, Krzysztofą Szulakiewicz, odwiedzili bibliotekę, aby posłuchać głośnego czytania opowiadania „Marzanna”, autorstwa Renaty Piątkowskiej. Po uważnym wysłuchaniu opowieści o tematyce wiosennej, dzieci odpowiadały na pytania dotyczące jej treści. Następnie pierwszoklasiści kolorowali obrazki ukazujące Marzannę, zwyczaje wiosenne czy uosobioną wiosnę.

Bibliotekarka szkolna

BEZPIECZNY INTERNET, CZYLI JAK WŁAŚCIWIE WYKORZYSTYWAĆ SIEĆ?

W czytelni internetowej zawisła gazetka na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, gier komputerowych, a także informacji o treściach, jakie nie powinny dostać się do sieci.

Uczniowie klas I-III i IV-VI mogli zapoznać się również z ilustrowanym słownikiem – nowoczesną książką edukacyjną zalecaną dla dzieci w wieku 7-12 lat, zawierającą historię informacji w postaci komiksu, słowniczek najważniejszych pojęć wirtualnego świata, wykaz ciekawych adresów internetowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, garść rad i wskazówek, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Zaletą publikacji jest ciekawa grafika, żywe kolory i wciągająca akcja w postaci gry komputerowej na papierze.

 

Bibliotekarka szkolna

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA, CZYLI CO NOWEGO

W KĄCIKU Z KSIĄŻKĄ W POKOJU NAUCZYCIELSKIM?

Kącik czytelnika dla nauczycieli „Stop! Przystanek książka” wypełnił się tym razem publikacjami na temat współczesnych zagrożeń, cyberniebezpieczeństw, bezpieczeństwa młodzieży w sieci, bezpiecznej szkoły. Oprócz książek nauczyciele mogli skorzystać z prezentacji multimedialnych, filmów, scenariuszy zajęć profilaktycznych zawartych na płycie, zapoznać się z wykazem literatury, spisem stron internetowych na temat zagrożeń w sieci, aktami prawnymi czy listą instytucji udzielających bezpłatnej pomocy, konsultacji, wsparcia w kwestii niepokojących sytuacji związanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież szkolną.

Bibliotekarka szkolna

SZKOLNA ZABAWA TERENOWA „KSIĄŻKOWE PODCHODY”

21 marca 2017 r., podczas obchodów Szkolnego Dnia Odkrywania Talentów, trzy drużyny złożone z uczniów klas IV-VI wzięły udział w „Książkowych podchodach” – zabawie promującej czytelnictwo, bibliotekę oraz uczącej zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie zadaniowej.

Drużyny otrzymały plan szkoły z zaznaczoną trasą podchodów - puntami kontrolnymi. Każda z grup w momencie dotarcia do danego punktu kontrolnego dzieliła się na podgrupy - uczniowie przydzielali sobie konkretne zadania do wykonania, każdy był odpowiedzialny za coś innego, a praca każdego z członków zespołu złożyła się na efekt finalny – wykonanie całego zadania. Liczyła się poprawność i szybkość wykonania zadań. Spotkanie wszystkich grup miało miejsce w sali gimnastycznej – był to ostatni punkt kontrolny podchodów, tam rozegrał się finał zabawy.

Podczas książkowych zmagań uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji (słowników, encyklopedii, plansz demonstracyjnych, książek popularnonaukowych, Internetu, ściennych gazetek tematycznych). Rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki, zagadki matematyczno-logiczne, sporządzali notatki, wymieniali zadania biblioteki szkolnej, liczyli regały i półki z książkami w wypożyczalni, naprawiali zniszczone egzemplarze lektur, podróżowali z książką przez wieki, wskazywali tytuł książki i jej autora, mając daną ilustrację, brali udział w zmaganiach ortograficzno-językowych, pokonywali tor przeszkód slalomem z książką na głowie. Każda z ekip mogła zdobyć 100 punktów w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w zabawie i słodki upominek. Najszybciej i najlepiej z zadaniami poradziła sobie klasa VI – zdobyła 82,5 punktu. Drugie miejsce na podium wywalczyli piątoklasiści z wynikiem 74 punktów. Ekipa czwartoklasistów zakończyła rywalizację, mając 34,5 punktu na koncie.

Gratuluję uczestnikom zabawy wiedzy i umiejętności. Dziękuję członkom Koła Młodego Czytelnika i opiekunowi grupy, Tomaszowi Bohdziewiczowi, za pomoc w organizacji i przebiegu imprezy bibliotecznej.

Danuta Suska

NAJMŁODSI W BIBLIOTECE

8 marca dzieci z oddziału przedszkolnego, pod opieką wychowawcy, Małgorzaty Kopaczewskiej, odwiedziły bibliotekę szkolną, aby zapoznać się z pracą bibliotekarza.

Bibliotekarka szkolna opowiedziała 4-, 5-latkom o zawodzie bibliotekarza, jego zadaniach oraz o zasadach wypożyczania książek i rodzajach zbiorów. Przedszkolaki obejrzały wypożyczalnię – sposób ułożenia księgozbioru na regałach, a także zaobserwowały mechanizm wyszukiwania, wypożyczania i zwrotu książek do biblioteki na przykładzie czytelnika w postaci ich opiekuna. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły szufladki z kartami książek i kartami czytelników oraz katalog alfabetyczny. Przy okazji wizyty przypomniały sobie wiadomości na temat twórców książki i jej drogi do czytelnika, a także nauczyły się odróżniać drukarnię, księgarnię i bibliotekę.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki zostały zachęcone do obejrzenia czytelni, a w niej m.in. plakatów wykonanych przez czytelników podczas warsztatów bibliotecznych. Wracając do sali, podziwiały gazetkę ścienną, znajdującą się na szkolnym korytarzu, poświęconą promocji książki, biblioteki i czytelnictwa.

Danuta Suska

CIEKAWE SPĘDZANIE PRZERW W KĄCIKU CZYTELNIKA

 

Uczniowie klas IV-VI mogą ciekawie spędzać przerwy w kąciku czytelnika znajdującym się na szkolnym korytarzu. Przede wszystkim czytają książki i czasopisma pochodzące ze zbiorów szkolnej biblioteki. Ostatnio natomiast - w ramach promocji czytelnictwa - rozwiązywali diagramy i krzyżówki z różnych dziedzin wiedzy: muzyki, przyrody, ekologii i geografii, literatury i historii książki, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, matematyki i finansów. Korzystali przy tym ze źródeł informacji dostępnych w bibliotece. Najaktywniejszych czytelników nagrodzono zakładkami do książek.

Dla miłośników gier planszowych przygotowano teraz Kalambury, Grę w inteligencję, Ortografię na wesoło i Szkolnego omnibusa.

Kolejną propozycją ciekawego spędzenia przerw w kąciku z książką były odstresowujące kolorowanki.

 

Dla miłośników komiksów natomiast przygotowano historyjki obrazkowe z serii „Tytus, Romek i A’Tomek”, „Kapitan Żbik” czy „Przygody Koziołka Matołka”. Uczniowie mogli również samodzielnie stworzyć komiks.

„Rusz głową!” to kolejna propozycja zorganizowanej przerwy międzylekcyjnej dla uczniów, którzy chcą pożytecznie spędzić czas wolny i nauczyć się logicznego myślenia, rozwiązując łamigłówki.

 

 

Bibliotekarka szkolna

IDZIE WIOSNA!

Na początku marca biblioteka szkolna była już gotowa na przyjęcie wiosny. Na gazetkach ściennych znajdujących się w czytelni wyeksponowano cytaty, sentencje, aforyzmy i teksty poetyckie traktujące o wiośnie autorstwa między innymi Wisławy Szymborskiej, Leopolda Staffa, Ewy Szelburg-Zarembiny czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Bibliotekarka szkolna

FORMY KSIĄŻKI – WARSZTATY BIBLIOTECZNE

2 marca 2017 roku uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat różnych form książki na przestrzeni dziejów, skupiając się na nowoczesnych technologiach w zestawieniu z książką drukowaną. Wskazywali wady i zalety e-booka i audiobooka oraz plusy i minusy książki tradycyjnej. Odwiedzili strony internetowe udostępniające książki elektroniczne. Z wypracowanych materiałów - dotyczących nowoczesnego czytania na ekranie, książek mówionych i papierowych - powstał plakat, który zawisł w czytelni.

Bibliotekarka szkolna

PATRONI ROKU 2017

Sejm ustanowił sześciu patronów roku 2017. W związku z tym, tuż przed feriami zimowymi, w czytelni zawisła gazetka ścienna przybliżająca sylwetki: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Nie zabrakło informacji o Wiśle, bowiem 2017 ogłoszono Rokiem Rzeki Wisły.

Bibliotekarka szkolna

Z INTERNETEM PRZEZ ŚWIAT BIBLIOTEK

9 lutego uczniowie klasy VI wędrowali po różnych bibliotekach, poznawali ich funkcje, zbiory i oceniali przydatność dla własnych potrzeb – bez wychodzenia ze szkoły. Wzięli bowiem udział w zajęciach bibliotecznych odbywających się w czytelni internetowej, a poświęconych bibliotekom cyfrowym.

Lekcja rozpoczęła się od odwiedzenia najważniejszej polskiej biblioteki – Biblioteki Narodowej. Czytelnicy dowiedzieli się istotnych informacji na jej temat, m.in. którego wieku sięgają początki biblioteki, z jakimi postaciami należy je wiązać oraz kto i w którym roku ustanowił akt prawny powołujący do życia Książnicę Narodową. Korzystając z zakładek umieszczonych na stronie internetowej biblioteki, poznali jej funkcje, zadania i rodzaje zbiorów. Szczególnie zainteresowały ich te cenne i unikatowe. Potem przenieśli się do innych wirtualnych bibliotek, poznając ich typy i zasoby. Na koniec korzystali z katalogów online, wyszukując utwory Jana Kochanowskiego.

Danuta Suska

WARSZTATY BIBLIOTECZNE

8 lutego uczniowie klasy II wzięli udział w 2-godzinnych bibliotecznych warsztatach. Tematyką zajęć były zalety czytania i rola książki w życiu człowieka.

Spotkanie rozpoczęło się od podziału czytelników na grupy poprzez losowanie liczb parzystych i nieparzystych. Każda z grup wybrała swojego lidera, który dokonał wyboru materiałów potrzebnych do wykonania zadania głównego. Następnie odczytano zasady pracy podczas warsztatów bibliotecznych. Potem drugoklasiści, współpracując w grupach zadaniowych, tworzyli plakaty; kolorowali obrazki, których bohaterem była książka; odczytywali aforyzmy i hasła promujące czytanie. Poznali dzięki temu znaczenie książki w życiu człowieka oraz jej siedemnaście zalet opracowanych przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej.

Wszyscy brali aktywny udział w zajęciach, a po zakończeniu warsztatów dokonali ich ewaluacji.

Bibliotekarka szkolna

WIRTUALNY ŚWIAT

9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu w związku z tym najmłodsi czytelnicy wzięli udział w zajęciach bibliotecznych poświęconych temu medium elektronicznemu.

30 stycznia uczniowie klas I-III uczestniczyli w lekcji bibliotecznej przygotowanej na podstawie opowiadania Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel „Żółty berecik” - tekstu pochodzącego ze zbioru „Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych”. Zajęcia miały na celu nauczenie dzieci świadomego korzystania z Internetu oraz właściwego zachowania się wobec osób, które nawiązują z nimi kontakt w sieci. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, czym jest Internet i jakie spełnia funkcje, a także rozmawiali na temat budowania relacji z drugim człowiekiem w świecie rzeczywistym oraz wirtualnym.

Danuta Suska

FERIE Z KSIĄŻKĄ

Na lutową gazetkę ścienną promującą czytelnictwo złożyły się m.in. hasła zachęcające do zakochania się w książce (w związku ze zbliżającymi się walentynkami), ale przede wszystkim zabrania książki na ferie zimowe. Na drzwiach wypożyczalni i w czytelni również pojawiły się plakaty zwiastujące nową akcję biblioteczną. Bowiem wartą rozważenia propozycją spędzenia ferii w ciekawy sposób jest dobra książka, na przykład z biblioteki szkolnej. Ale zanim udamy się na zasłużony wypoczynek, spędźmy chwilę w kącikach czytelnika, które wypełniły się nowymi propozycjami dla uczniów, a także nauczycieli. Zapraszam i zachęcam do lektury. Jest z czego wybierać!

Bibliotekarka szkolna

NAPRAWA KSIĄŻKI PRZEZ CZYTELNIKA

Uczniowie klasy IIIA wypożyczyli jakiś czas temu lekturę „Dzieci z Bullerbyn” autorstwa Astrid Lindgren. Niektóre egzemplarze powieści służą już czytelnikom bardzo długo, więc są zniszczone. Milena Sławicka postanowiła dokonać naprawy uszkodzonego woluminu. Posklejała kartki, wykonała nową okładkę, a nawet zakładkę w formie tasiemki. Brawo! Dziękujemy, Milenko!

 

Bibliotekarka szkolna

UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE MEDIALNEJ

24 stycznia to Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. W czytelni powstała w związku z tym gazetka tematyczna, na której wyeksponowano informacje dotyczące rodzajów mediów, ich historii, mechanizmów powstawania, funkcji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, zalet nowoczesnych narzędzi, a także sposobów uczestnictwa użytkowników w kulturze medialnej. W „Bibliotecznym kinie” wyświetlano fragmenty filmu „Smacznego, telewizorku!” w reżyserii Pawła Trzaski, w którym ukazano negatywne strony medialnego świata. Chłopcy z klasy IV i VI uzupełniali na zajęciach bibliotecznych karty pracy dotyczące społeczeństwa medialnego, opisywali i polecali koleżankom i kolegom swój ulubiony program telewizyjny, audycję radiową, czasopismo, stronę internetową. Analizowali, czy umieją korzystać z mediów rozsądnie, czy są od nich uzależnieni. Dyskutowali o swoich przyzwyczajeniach do korzystania z mediów.

Danuta Suska, bibliotekarka szkolna

KLUB KSIĄŻKI

Grupa uczennic piątej klasy zarażona pasją czytania, z własnej inicjatywy, postanowiła założyć Klub Książki. Dziewczęta opracowały samodzielnie dokumentację – m.in. regulamin stowarzyszenia oraz harmonogram spotkań, zwerbowały członków organizacji i wybrały spośród siebie zarząd klubu. Oliwia, Martyna, Magdalena, Julia i Assunta spotykają się na przerwach w bibliotece szkolnej, aby czytać bestsellery z listy książek dla dzieci i młodzieży, prowadzić dyskusje na temat przeczytanej literatury, polecać sobie konkretne tytuły, wypożyczać woluminy z biblioteki szkolnej.

Danuta Suska

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka kącik czytelnika na szkolnym korytarzu „Spędź przerwę z książką! Zostań przyłapany na czytaniu!” wypełnił się wierszami, powieściami i opowiadaniami poświęconymi naszym dziadkom. Zachęcam więc do lektury!

Bibliotekarka szkolna

EFEKTY DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO

I BIBLIOTECZNA LISTA PRZEBOJÓW KSIĄŻKOWYCH 

Książka to mistrz, co darmo nauki udziela,

kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli,

pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”. 

Coraz większa grupa, głównie uczennic, spędza każdą wolną chwilę nad książką - czy to w bibliotece, czy na szkolnych korytarzach. Zauważa się coraz więcej uczniów spacerujących z książką pod pachą, czytających na głos młodszym koleżankom i kolegom (akcja „Poczytaj mi, przyjacielu”). Czytają nowości wydawnicze i książki wypożyczone ze szkolnej biblioteki. Cieszy fakt, iż uczniowie otrzymali w prezencie mikołajkowym czy bożonarodzeniowym właśnie książki – ukłony w stronę rodziców, z którymi biblioteka współpracuje w kwestii upowszechniania czytelnictwa i rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. Niezwykłą popularnością, oprócz lektur, cieszą się tytuły z serii A. Maleszki „Magiczne drzewo”, J. K. Rowling „Harry Potter”, a także utwór M. Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami”, polecany przed świętami Bożego Narodzenia w akcji bibliotecznej „Książka na mikołajki i pod choinkę”. Są też amatorki komiksów H. J. Chmielewskiego, zaczytujące się w przygodach Tytusa, Romka i A’Tomka. Młode czytelniczki wolą cykl książek H. Webb „Zaopiekuj się mną”. Na „Bibliotecznej liście przebojów książkowych” znajdują się również książki popularnonaukowe, wydawnictwa albumowe i komiksy z serii „Kapitan Żbik” - wypożyczane głównie przez chłopców. Książeczki W. Disneya i „Złotą kolekcję bajek” uwielbiają czytać uczniowie klas młodszych. Czytelnicy (uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele) co jakiś czas zasilają księgozbiór biblioteki szkolnej, przekazując w darze książki z domowych biblioteczek – odpowiedź na akcję „Zostaw swój ślad w bibliotece”. Nauczyciele coraz częściej goszczą ze swoimi klasami w bibliotece czy biorą udział w lekcjach i akcjach bibliotecznych.

 

Bibliotekarka szkolna

KRASNOLUDKI – BOHATEROWIE BAJEK I BAŚNI

5 stycznia uczniowie klasy II - na prośbę wychowawcy - spotkali się z bibliotekarką szkolną, aby poznać książki o krasnoludkach zgromadzone na bibliotecznych regałach. Przeglądali i czytali fragmenty bajek, baśni, wierszy traktujących o skrzatach, m.in. „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków”, „Leśnego ludka i skrzaty” czy utwór Jana Brzechwy „Krasnoludki”.

Zajęcia rozpoczęły się jednak od zagadki, która wprowadziła drugoklasistów w tematykę lekcji bibliotecznej. Następnie uczniowie wysłuchali fragmentów polskiej baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” autorstwa Marii Konopnickiej – głośnego czytania oraz nagrania słuchowiska. Dowiedzieli się najważniejszych informacji o utworze – rozmawiali o świecie przedstawionym oraz genezie powstania dzieła. Uzupełniali tekst z lukami ortograficznymi – fragment baśni Konopnickiej. Opisywali na podstawie ilustracji wygląd zewnętrzny Koszałka-Opałka, nadwornego kronikarza króla Błystka. Wymieniali atrybuty kronikarza. Na koniec kolorowali obrazki ukazujące różne postaci krasnoludków, swobodnie wypowiadając się na temat obejrzanych książek o krasnoludkach.

Danuta Suska

CZYTELNIA INTERNETOWA

Uczniowie klas I-VI mają stworzone w czytelni idealne warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Przy sześciu stanowiskach komputerowych czytelnicy mogą samodzielnie bądź z pomocą bibliotekarza poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z Internetu, rozwijać indywidualne zainteresowania czy odwiedzać portale i strony promujące czytelnictwo, dostarczające recenzji ciekawej literatury. Czytelnia internetowa cieszy się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, którzy wyszukują w sieci potrzebne im informacje zgodnie z opracowanym regulaminem korzystania z komputerów z dostępem do Internetu. Biblioteka zadbała także o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży związane z zagrożeniami w sieci. Powstała ścienna gazetka na ten temat pod hasłem: „Bezpieczny Internet = bezpieczne dziecko”.

Danuta Suska

ZIMA W BIBLIOTECE

W grudniu czytelnicy nie nudzili się. W czytelni mogli zapoznać się z gazetkami ściennymi: „Zima w poezji” i „Boże Narodzenie w poezji”, a także książkami zgromadzonymi w formie wystawki: „Lektury na zimę i święta Bożego Narodzenia”. Kolorowali „mikołajkowe obrazki”, układali „mikołajkowe puzzle”, śpiewali kolędy, słuchali nagrań i słuchowisk na podstawie tekstów utworów traktujących o świętach.

 

Grali w grę planszową „Gerda szuka Kaja” na motywach baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”. Ilustrowali utwór po uprzednim wylosowaniu karteczki z wydarzeniem. Wsłuchując się w nagranie baśni w interpretacji Piotra Fronczewskiego, porządkowali plan wydarzeń – powstał plakat.

 

Na gazetce promującej czytelnictwo - „Czytanie jest modne…” - wyeksponowano między innymi: propozycje nowości wydawniczych pod hasłem „Książka pod choinkę”, karykatury polskich pisarzy i poetów czy wyraz książka w różnych językach.

Uczniowie klasy IIIB wysłuchali najpiękniejszych i najbardziej znanych wierszy Juliana Tuwima w interpretacji znakomitego aktora Krzysztofa Globisza. Następnie sami podejmowali próby głośnego odczytania klasyki polskiej poezji dla dzieci.

W „bibliotecznym kinie” wyświetlane były kolejne ekranizacje książek dla dzieci i młodzieży. Czytelnicy obejrzeli fragmenty filmów: „Szaleństwa panny Ewy”, „Pippi Langstrumpf”, „Zima w Dolinie Muminków”.

Uczniowie klas IV-VI spędzali przerwy z książką, albowiem wymieniono zbiory w „kąciku czytelnika”, znajdującym się na szkolnym korytarzu. Korzystali także z komputerów, o które wzbogaciła się czytelnia. Zostali wcześniej poinstruowani, jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobywania informacji, wyszukiwania wiadomości, rozwijania zainteresowań, przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ IGNACEGO KRASICKIEGO
 

16 grudnia na prośbę wychowawcy, Edyty Klewin, uczniowie klasy IIIB wzięli udział w lekcji bibliotecznej poświęconej sylwetce twórczej „księcia poetów polskich”. Bibliotekarka szkolna przybliżyła trzecioklasistom postać Ignacego Krasickiego, korzystając z planszy demonstracyjnej. Opowiedziała o epoce oświecenia, w której żył i tworzył, a także odczytała jedną z bajek pisarza – „Lew i zwierzęta”. Uczniowie wyjaśniali z pomocą słowników języka polskiego znaczenia trudnych wyrazów użytych w utworze i interpretowali go. W encyklopediach szukali dodatkowych informacji o Krasickim. Natomiast w słownikach terminów literackich wyszukiwali pojęcie „bajka” i podawali jej cechy gatunkowe. Zajęcia zakończyły się podaniem morału bajki autorstwa jednego z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia.

Danuta Suska

WYPRAWA POLARNA PRZEDSZKOLAKÓW

16 grudnia grupa 4-, 5-latków wraz z wychowawcą, Małgorzatą Kopaczewską, wzięła udział w zajęciach bibliotecznych na temat zimy na biegunie północnym, piękna podbiegunowych krain oraz życia i zwyczajów mieszkańców „lodowego królestwa”.

Dzieci obejrzały fotografie Eskimosów, ich domów, strojów, środków transportu i codziennych zajęć, a także zdjęcia fok, pingwinów, morsów, niedźwiedzi polarnych, gór lodowych czy zorzy polarnej zawarte w książkach Aliny i Czesława Centkiewiczów oraz czasopiśmie „Wally zwiedza świat”.

Opiekunka grupy wypożyczyła opowiadanie „Zima”, a także czasopismo o tematyce podróżniczej zawierające komiksy do głośnego odczytania dzieciom w sali podczas realizacji działania promującego czytelnictwo pod hasłem „Kwadrans na bajkę”.

Danuta Suska

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W „OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ” KAROLA DICKENSA

8 grudnia dziewczęta z klasy szóstej uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych poświęconych noweli Karola Dickensa. Na przykładzie głównego bohatera utworu poruszono problem egoizmu. Dziewczyny miały za zadanie dokończyć według własnego pomysłu zdania: „Egoista to człowiek…” oraz „Ebenezer Scrooge to egoista, skąpiec, ponieważ…”, zastanowić się nad przyczynami egoistycznej postawy człowieka, a także wejść w rolę redaktorów technicznych i chronologicznie ułożyć streszczenie historii bogatego bankiera, którego nawiedziły duchy w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia. Kolejnym ćwiczeniem było uzupełnianie luk literowych we fragmencie charakteryzującym głównego bohatera. Następnie czytelniczki układały puzzle na podstawie ilustracji przedstawiającej bankiera (kadr z filmu „Scrooge” z 1970 r.), a jedna z nich głośno czytała fragment utworu traktujący o jego skąpej postawie. Potem szóstoklasistki podawały pozytywne i negatywne skojarzenia do idei wyjściowej – „święta Bożego Narodzenia”. Przyporządkowywały je Scrooge’owi przed wizytą duchów i po niej. Na zakończenie zajęć dokonano podsumowania postępowania bogacza, mówiono o motywach jego działania i o momencie przełomowym w jego życiu.

Z opracowanych materiałów powstał plakat.

Tydzień później, tj. 15 grudnia, chłopcy z klasy szóstej przeczytali z podziałem na role fragment „Opowieści wigilijnej”, w którym Scrooge staje się zupełnie innym człowiekiem. Szóstoklasiści rozważali zagadnienie szczęścia bankiera - osoby, która potrafiła nawiązać serdeczne kontakty z ludźmi i pomóc najuboższym.

Lekcje biblioteczne miały na celu zapoznanie uczniów z pełną wzruszeń opowieścią, uświadomienie im celowości pomagania słabszym, uwrażliwienie na potrzeby i cierpienie innych.

Danuta Suska

STOP! PRZYSTANEK: KSIĄŻKA

W pokoju nauczycielskim wygospodarowano kącik czytelniczy z literaturą pedagogiczną i popularnonaukową pochodzącą z księgozbioru biblioteki szkolnej. Publikacje kierowane do nauczycieli i wychowawców będą wymieniane co dwa tygodnie. Życzę owocnej lektury!

 

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

BAJKOWE SPOTKANIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

9 grudnia 6-latki wraz z wychowawcą, Haliną Błażewicz, odwiedziły bibliotekę szkolną w ramach realizacji szkolnego planu działań promujących czytelnictwo. Bibliotekarka przeczytała dzieciom jedną z historii Peyo, twórcy Smerfów – „Niezwykła Gwiazdka”. Po wysłuchaniu opowiadania, przedszkolaki odpowiadały na pytania dotyczące treści opowieści oraz kolorowały świąteczno-zimowo-bajkowe obrazki.

Danuta Suska

W TEATRZE

6 grudnia uczniowie klas IV-VI wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat teatru. Poznali teatralny savoir-vivre, czyli zasady zachowania się przed spektaklem, podczas przedstawienia i po nim. Pracowali w grupach nad historią teatru, rodzajami lalek teatralnych, pojęciami i terminami związanymi z teatrem. Korzystali ze słownika języka polskiego, encyklopedii, podręczników, tekstów źródłowych. Wykorzystywali wiedzę zdobytą na lekcjach historii i języka polskiego. Zajęcia poprzedziły wyjazd uczniów na spektakl teatru lalek.

Danuta Suska

NAUKA TOLERANCJI I POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Z KUBUSIEM PUCHATKIEM


 

1 grudnia uczniowie klasy I wraz z wychowawcą, Krzysztofą Szulakiewicz, odwiedzili bibliotekę szkolną w ramach comiesięcznego głośnego czytania. Bibliotekarka przygotowała i odczytała dzieciom opowiadanie pt. „Każdy jest wyjątkowy” na motywach powieści A. A. Milne’a. Zajęcia biblioteczne nawiązywały tematycznie do obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Trudne zagadnienia podano w przystępny, jasny sposób. Pierwszoklasiści po wysłuchaniu tekstu odpowiadali na pytania dotyczące jego treści. Przytaczali własne doświadczenia związane z uznawaniem i akceptacją różnic między ludźmi, nieodrzucaniem nieznanego, poszanowaniem dla odmienności. Mówili również na temat swobody dokonywania własnych wyborów. Po krótkiej dyskusji dzieci kolorowały obrazki z bohaterami opowiadania.

Danuta Suska

ROLA RODZICÓW W BUDOWANIU WARTOŚCI CZYTANIA I ROZWIJANIU CZYTELNICTWA

KSIĄŻKOWE CZARY- MARY”

To tytuł kolejnej gazetki ściennej, która powstała w czytelni. Była współtworzona przez czytelników, a prace nad nią miały na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Składają się na nią pokolorowane obrazki, ukazujące książkę, czytające dzieci i ich rodziców, a także postacie literackie zagłębione w lekturze.

Danuta Suska

BUDOWA KSIĄŻKI

23 listopada uczniowie klasy szóstej wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat budowy książki. Bibliotekarka szkolna omówiła zagadnienie, posiłkując się prezentacją multimedialną oraz egzemplarzami książek, między innymi powieścią Hanny Ożogowskiej „Dziewczyna i chłopak”. Szóstoklasiści mieli okazję obejrzeć fragmenty ekranizacji tego utworu.

Zajęcia rozpoczęły się od podania różnic w wyglądzie książek – zwrócono uwagę na ich szatę graficzną. Następnie przybliżono sposoby składania arkuszy papieru w zależności od formatu książki oraz sposoby ich szycia u introligatora. Wymieniono i szczegółowo omówiono elementy budowy książki. Wskazano, gdzie należy szukać informacji o danej publikacji, a także co zawiera spis treści. Po części utrwalającej w postaci zdań z lukami do wypełnienia, rozpoczęła się praca w grupach - uczniowie otrzymali schemat budowy książki do uzupełnienia. Podczas wykonywania zadania mogli korzystać z dostępnych źródeł informacji.

Danuta Suska

BIBLIOTECZNE KINO”

Uczniowie klas I-VI w ramach zajęć bibliotecznych mogą brać udział w projekcjach fragmentów filmów fabularnych i animowanych powstałych na podstawie książek dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim lektur szkolnych. Szóstoklasiści obejrzeli już „Szatana z siódmej klasy”, adaptację powieści Kornela Makuszyńskiego. Piątoklasiści – „SPONĘ”, ekranizację książki Edmunda Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”. Czwartoklasiści – obraz, który zdobył Nagrodę Emmy za wybitny film animowany na podstawie bestsellerowej książki C.S Lewisa „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”. Natomiast uczniowie klasy II oglądali „Kubusia i przyjaciół”, animację zainspirowaną pięcioma opowiadaniami z książek A. A. Milne’a.

Danuta Suska

MAGIA CZYTANIA

Czytelnicy współtworzyli gazetkę ścienną w czytelni, na którą złożyły się hasła promujące książkę i czytanie, ale przede wszystkim prace uczniów – szablony ich dłoni, na których wypisali tytuły swoich ulubionych książek i wierszy, nazwiska ulubionych pisarzy i poetów, najchętniej czytane gatunki literackie, dokończenie zdania: „Czytam, bo…”.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

PRZERWY W BIBLIOTECE

Uczniowie klas I-VI chętnie spędzają przerwy w czytelni. Korzystają z różnych źródeł informacji, przygotowując się do zajęć lekcyjnych czy konkursów. Czytają książki i czasopisma, pracują z tekstami literackimi, wymyślają ciąg dalszy powieści. Zapoznają się z gazetkami bibliotecznymi. Piszą dla przyjemności, np. baśń, pocztówkę, pamiętnik. Tworzą komiks lub zakładkę do książki z wykorzystaniem haseł promujących czytelnictwo, kolorują obrazki z baśniowymi postaciami. Słuchają audiobooków i rysują ilustracje do tekstu. Dyskutują o nowościach wydawniczych lub przeczytanych książkach, polecając je innym czytelnikom. Układają puzzle z bohaterami lektur.

Danuta Suska, bibliotekarka szkolna

„SPĘDŹ PRZERWĘ Z KSIĄŻKĄ! ZOSTAŃ PRZYŁAPANY NA CZYTANIU!”

Na szkolnym korytarzu wygospodarowano „kącik czytelnika”. Regał mieści kilkanaście książek dla dzieci i młodzieży z zakładkami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły i jej absolwentów. Zatem spędź przerwę z książką i zostań przyłapany na czytaniu!

Bibliotekarka szkolna

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

26 października uczniowie klasy I: Magdalena Miszczak, Antonina Wasilewska, Michalina Ziółkowska i Norbert Jaciubek, uczestniczyli w uroczystości pasowania na czytelników biblioteki szkolnej. Niestety, nieobecni byli: Mateusz Szłyk i Szymon Cylke. W części artystycznej wystąpili członkowie Koła Młodych Czytelników: Oliwia Durawa w roli książki oraz Jakub Raczyński jako czytelnik. Julia Jaciubek, uczennica klasy piątej wcieliła się w rolę czytelniczki. Pierwszoklasiści z uwagą wysłuchali wierszy recytowanych przez starszych kolegów, odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących książek i czytelnictwa oraz zapoznali się z „Regulaminem poszanowania książki”, który odczytali im starsi uczniowie. Potem złożyli uroczystą obietnicę, że będą wiernymi czytelnikami - przyjaciółmi książki, będą ją szanować i poznawać jej tajemnice. Otrzymali na pamiątkę dyplomy, zakładki do książek i plany lekcji w kształcie wozu strażackiego (dziękujemy za nie p. Przemysławowi Zawadzkiemu). Po zakończeniu części oficjalnej czytelnicy tworzyli, z przygotowanych przez bibliotekarkę materiałów (baśniowych ilustracji i kolorowanek, aforyzmów), plakat promujący czytelnictwo, który wyeksponowali w klasie.

Danuta Suska

BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ”

W związku z obchodami Miesiąca Bibliotek Szkolnych został ogłoszony konkurs literacki adresowany do uczniów klas IV-VI. Zadanie polegało na zredagowaniu wypracowania (opowiadania bądź opisu) na temat „Biblioteka moich marzeń”. Laureatką konkursu została uczennica klasy IV, Maja Wołodkowicz. W nagrodę otrzymała dyplom, zakładkę do książki, smycz i długopis. Gratuluję!

 

<praca Mai>

Danuta Suska

UCZNIOWIE KLASY II PROMUJĄ CZYTANIE

W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i w nawiązaniu do Dnia Głośnego Czytania uczniowie klasy II zostali zaproszeni do wzięcia udziału w klasowym konkursie na najlepsze hasło promujące czytanie. Drugoklasiści wymyślili siedem haseł i przepięknie ozdobili zapisane zdania. Oto one:

Czytaj głośno i wyraźnie. Nikola Łączkowska

Głośne czytanie to nauka. Dominika Marunowska

Czytaj i bogać się. Patrycja Trela

Głośne czytanie to wychowanie

przez wspólne czytanie,

mocna i zdrowa więź powstanie. Karolina Włodarczyk

Czytanie książek zabierze nas w niezwykłą podróż

i pozwoli poznać klasykę światowej literatury. Klaudia Brzozowska

Głośne czytanie to wiedzy zdobywanie. Nikola Buchowiecka

Czytanie rozwija wyobraźnię. Klaudia Łyszyk

Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce promującej czytelnictwo, a ich autorzy nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, zakładkami do książek i kolorowymi smyczami. Dziękuję za udział w konkursie i gratuluję pomysłowości!

Danuta Suska, bibliotekarka szkolna

GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

20 października uczniowie klasy I wraz z wychowawcą, Krzysztofą Szulakiewicz, odwiedzili bibliotekę szkolną, aby wysłuchać głośnego czytania bajki Tamary Michałowskiej „O żółwicy, która chciała zostać celebrytką”. Pierwszoklasiści z uwagą śledzili historię ambitnej Klementyny. Jasne przesłane moralne tego krótkiego utworu skłoniło ich do wielu przemyśleń, a treść bajki i przepiękne ilustracje zainspirowały do twórczości plastycznej.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

HENRYK SIENKIEWICZ - PATRON 2016 ROKU

19 października uczniowie klasy V uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Pracowali w grupach, czytając ze zrozumieniem życiorys pisarza. Dowiedzieli się wielu ciekawostek z życia polskiego Noblisty. Poznali tytuły i gatunki jego utworów. Przeczytali, na podstawie których z nich powstały filmy i kto je wyreżyserował. Obejrzeli fragmenty ekranizacji „W pustyni i w puszczy” z Karoliną Sawką w roli Nel i Adamem Fidusiewiczem wcielającym się w Stasia Tarkowskiego.

 

Uczniowie klasy IV natomiast pisali pocztówki do Pana Sienkiewicza, inspirowane jego życiem bądź twórczością. Wpisywali krótkie informacje, które chcieliby przekazać pisarzowi, np. pozdrowienia, pytania, refleksje o twórczości. Uczyli się adresować i redagować kartkę pocztową. Ozdabiali ją. Dowiedzieli się, iż słowo „pocztówka” zawdzięczamy naszemu wielkiemu pisarzowi, Henrykowi Sienkiewiczowi.

Danuta Suska

BOOKCROSSING – UWOLNIJ KSIĄŻKĘ!

 

Bookcrossing to po polsku: wymiana książek, książko-krążenie, książka w podróży. Jest to idea nieodpłatnego przekazywania przeczytanych książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je wziąć do domu, przeczytać i przekazać dalej. W czytelni wygospodarowano takie miejsce, aby w niekonwencjonalnej formie popularyzować książkę i czytelnictwo. Zachęcam zatem do uwalniania książek!

 

Danuta Suska, bibliotekarka szkolna

TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW

Od 8 do 14 października obchodziliśmy Tydzień Pisania Listów. W czytelni powstała ścienna gazetka poświęcona genezie święta, historii listu, powieści epistolarnej. Uczniowie klasy III B zostali zaproszeni do pisania listów do pisarzy oraz bohaterów literackich – ulubionych postaci z lektur. Autorką najciekawszego listu okazała się Katarzyna Stolarczyk, która napisała do Andrzeja Maleszki - autora powieści z cyklu „Magiczne drzewo”. W nagrodę otrzymała pamiątkowy dyplom i książkę Elżbiety Safarzyńskiej „Kilka bajek o duszku Eugeniuszku”. 

 

 

list Kasi

Danuta Suska, bibliotekarka szkolna

RECENZJA KSIĄŻEK ANDRZEJA MALESZKI Z CYKLU „MAGICZNE DRZEWO”

W bibliotece szkolnej dostępnych jest siedem części „Magicznego drzewa” Andrzeja Maleszki. Każdą powieść można czytać niezależnie, nie znając innych. Opowieści stały się podstawą znanego na całym świecie i nagrodzonego cyklu filmowego. Historia rozpoczyna się od burzy, podczas której zostaje powalony stary olbrzymi dąb. Wyprodukowano z tego drzewa różne przedmioty, między innymi krzesło i szachy. Mają one w sobie cząstkę magicznej siły dębu… Zachęcam Was do przeczytania tych książek, ponieważ są bardzo ciekawe. Są w nich opisy niesamowitych przygód, jest humor i przede wszystkim magia! Każda książka jest pięknie ilustrowana.

Maja Wołodkowicz, uczennica klasy IV

RECENZJA KSIĄŻKI WOJCIECHA MIKOŁUSZKI Z TATĄ W PRZYRODĘ”

 

Lubię przyrodę, więc sięgnęłam po książkę Wojciecha Mikołuszki „Z tatą w przyrodę”. Zawiera ona ponad czterdzieści ciekawych opisów spotkań z przyrodą. Dowiedziałam się z niej wielu interesujących rzeczy, np. tego, że biedronki nie zawsze mają siedem kropek, dlaczego gęsi lecą w kluczu, a niektóre zwierzęta zjadają swój dom. Historyjki o sekretach natury opowiadają dzieci wraz ze swoim tatą. Odbywają oni wyprawy przyrodnicze i obserwują zwierzęta, rośliny, przyrodę nieożywioną. Zachęcam do czytania, ale też oglądania książki, bo ma bardzo dużo kolorowych, komiksowych, zabawnych rysunków i pięknych zdjęć – wszystkie są podpisane.

Blanka Lesisz, uczennica klasy IV

„ZOSTAW SWÓJ ŚLAD W BIBLIOTECE”

Uczennica klasy III B, Katarzyna Stolarczyk, po uzgodnieniu z rodzicami - postanowiła przystąpić do akcji bibliotecznej pod hasłem „Zostaw swój ślad w bibliotece”, polegającej na podarowaniu bibliotece szkolnej przeczytanych już książek i czasopism z domowej biblioteczki. 6 października Kasia podarowała bibliotece szkolnej sześć książeczek, natomiast 11 października pięć woluminów przeznaczonych dla młodego czytelnika, między innymi: Zima, Kolczatek, Wspaniały cyrk klauna Wesołka, Idą święta, Tomcio Paluch i inne baśnie czy Wiosna gra w berka.

Dziękujemy i zapraszamy do lektury! Zachęcamy również innych czytelników do wzięcia udziału w akcji.

Danuta Suska

„POCZYTAJ MI, PRZYJACIELU”

 

11 października uczennica klasy piątej - Julia Jaciubek - w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, odwiedziła uczniów klasy II, aby przeczytać im opowieść o Złotowłosej i trzech niedźwiadkach. Głośne czytanie przerywała raz po raz, żeby pokazywać drugoklasistom piękne ilustracje z bohaterami baśni brytyjskiego autora.

Julka sama wyszła z inicjatywą, uzgodniła z nauczycielami termin i grupę docelową czytelniczej wizyty oraz wybrała tekst do głośnego odczytania, wspaniale go interpretując. Brawo! Zachęcam innych do wzięcia udziału w szkolnej akcji „Poczytaj mi, przyjacielu”, czyli starsi uczniowie czytają młodszym.

 

Danuta Suska

„PORANEK Z MOJĄ ULUBIONĄ KSIĄŻKĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

W październiku kilkoro uczniów postanowiło ciekawie spędzić poranki, przenosząc się do świata książek - ulubionych tytułów z księgozbioru biblioteki szkolnej. Świętowali w ten sposób Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Najchętniej sięgali po nowości zakupione w ramach realizacji programu MEN „Książki naszych marzeń”.

 

 

Danuta Suska

„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

„Przyłapani na czytaniu” to kolejna akcja biblioteczna promująca czytelnictwo. Zachęcam zatem wychowawców do bacznej obserwacji i uwieczniania pogrążonych w lekturze uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, wycieczek, zajęć świetlicowych… Miłej zabawy!

Danuta Suska

ANALIZA ANKIET BIBLIOTECZNYCH 2016

GŁOŚNE CZYTANIE SIENKIEWICZA

10 października uczniowie klasy piątej wzięli udział w zajęciach bibliotecznych poświęconych obchodom Dnia Głośnego Czytania. Piątoklasiści, po uprzednim przygotowaniu, odczytywali z podziałem na role fragmenty trzech powieści patrona roku 2016: Krzyżacy, Quo vadis oraz W pustyni i w puszczy.

Danuta Suska

PIERWSZA WIZYTA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

7 października, w związku z obchodami Miesiąca Bibliotek Szkolnych, grupa 4-, 5-latków wraz z wychowawcą, Małgorzatą Kopaczewską, odwiedziła bibliotekę szkolną. Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły czytelnię i wypożyczalnię; dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy w niej się zachowywać. Zobaczyły, jak wyglądają: karta czytelnika i karta książki oraz poznały zasady wypożyczania zbiorów. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały kolorowe i bogato ilustrowane książeczki dla najmłodszych czytelników oraz dowiedziały się, jak o nie dbać. W trakcie pobytu w bibliotece, opowiadały o swoich domowych biblioteczkach oraz pierwszych kontaktach z książką za sprawą czytających im rodziców. Na zakończenie spotkania pani przedszkolanka wypożyczyła dwie książeczki, aby móc je czytać dzieciom w przedszkolu.

 

Danuta Suska

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA BRZECHWY

5 października uczniowie klasy IIIA wraz z wychowawcą, Bogusławą Muchą, odwiedzili bibliotekę szkolną, aby wziąć udział w lekcji bibliotecznej o życiu i twórczości Jana Brzechwy. Trzecioklasiści obejrzeli fotografie ukazujące pisarza oraz odczytywali najważniejsze informacje i nieznane im wcześniej ciekawostki z życia Brzechwy przygotowane przez bibliotekarkę. Zajęcia sprzyjały doskonaleniu umiejętności głośnego czytania ze zrozumieniem oraz powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości o patronie szkoły. Uczniowie wypożyczyli zbiory wierszy Jana Brzechwy i zostali zaproszeni do wykonania krzyżówek na ich podstawie, wsłuchując się w piosenki pochodzące z filmu „Akademia pana Kleksa”.

 

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

Serdecznie dziękujemy Pani Anecie Drąg za przekazanie w darze dla biblioteki szkolnej trzech książek z serii „Już czytam” autorstwa Agnieszki Stelmaszyk z ilustracjami Elżbiety Śmietanki-Combik. Książki te zdobyły pozytywną opinię metodyka edukacji wczesnoszkolnej.

Dzięki krótkim, zabawnym historyjkom z niezwykłymi bohaterami i ich niesamowitymi przygodami, każdy młody czytelnik odkryje, jak wielką przyjemnością może być lektura i z chęcią sięgnie po inne książki. Niezwykłą zaletą książeczek jest to, iż wciągająca akcja oddana jest prostym, barwnym językiem, a duża czcionka ułatwia czytanie, które staje się dla dziecka miłą formą spędzania czasu. Każda książka zwraca uwagę atrakcyjną szatą graficzną, słowniczkiem trudnych wyrazów oraz zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstu.

Już czytam” to seria, która z powodzeniem może służyć do nauki czytania w domu, wraz z rodzicami lub opiekunami, w drodze do szkoły, jak również w szkole.

Zatem zapraszamy do biblioteki i życzymy przyjemnej lektury oraz dobrej zabawy!

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

PIERWSZOKLASIŚCI W ŚWIECIE ZWIERZĄT

22 września 2016 roku pierwszoklasiści wraz z wychowawcą, Krzysztofą Szulakiewicz, odwiedzili bibliotekę szkolną, aby zapoznać się ze zbiorami dotyczącymi zwierząt, a tym samym poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. W trakcie trwania lekcji bibliotecznej najmłodsi uczniowie korzystali z wydawnictw informacyjnych, czasopism, literatury dla dzieci. Oglądali ilustracje, zdjęcia, sposób wydania książek. Wypożyczyli te, które ich zainteresowały, aby poczytać z rodzicami w domu o zwierzętach domowych, gospodarskich, chronionych, prehistorycznych czy egzotycznych.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

PODRÓŻ DO KRAINY FANTAZJI

22 września br. szóstoklasiści razem z bohaterem książki Michaela Ende’go, Bastianem, przenieśli się za sprawą książki „Niekończąca się historia” do fantastycznej krainy. Lekcja biblioteczna dotyczyła przeżyć związanych z czytaniem książek. Uczniowie zapoznali się z fragmentami powieści oraz obejrzeli jej ekranizację. Opowiadali o książkach szczególnie dla nich ważnych – „książkach nad książkami”.

 

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

Z WIZYTĄ U POWIEŚCIOPISARKI

21 września 2016 r. uczniowie klasy szóstej odwiedzili oficjalną stronę internetową popularnej wśród młodzieży powieściopisarki, Małgorzaty Musierowicz. Zapoznali się z jej życiem i twórczością, czytając zapiski jej autorstwa dotyczące między innymi zainteresowań i procesu twórczego. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia książek pisarki dostępnych w bibliotece szkolnej: „Opium w rosole”, „Kłamczucha”, „Kwiat kalafiora”. Następnie w kilkuosobowych zespołach opracowywali „Sylwetkę pisarza doskonałego”, dorysowując charakterystyczne dla pisarza atrybuty, projektując jego strój i fryzurę, rysując minę twórczą, podając cechy, jakie musi posiadać, aby jego praca przyniosła zamierzone efekty, a książka cieszyła się uznaniem wśród czytelników. Później redagowali ramowy plan pracy pisarza doskonałego nad nową książką z wykorzystaniem fragmentu zapisków Musierowicz zatytułowanego „O pisaniu”, który to pisarka poświęciła kolejnym etapom swojej pracy nad tworzeniem powieści.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

KILKA SŁÓW O KSIĄŻKACH

POWSTAJĄCYCH W ŚREDNIOWIECZU

20 września br. szóstoklasiści wzięli udział w lekcji bibliotecznej poświęconej pracy średniowiecznych mnichów w skryptoriach. Na podstawie fragmentu książki popularnonaukowej Aleksandry Bernatowicz „Sekrety wielkich mistrzów sztuki” dowiedzieli się między innymi: w jaki sposób skrybowie przepisywali i zdobili książki, jakich narzędzi do tego używali, jak wyglądało ich miejsce pracy. Przypomnieli sobie również wiadomości dotyczące historii pisma i książki, wykorzystując interaktywną planszę demonstracyjną.

 

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

OPOWIEŚĆ O PIŚMIE I KSIĄŻCE

15 września br. uczniowie klasy szóstej wzięli udział w zajęciach bibliotecznych poświęconych historii pisma i książki. Obejrzeli film edukacyjny przedstawiający dzieje wielkiego odkrycia: od prostego pisma obrazkowego, poprzez egipskie hieroglify, sumeryjskie pismo klinowe, chiński system zapisywania, aż do wynalezienia druku przez Jana Gutenberga. Odtwarzali dzieje pisma i książki na podstawie obejrzanego filmu, a także przygotowanych przez prowadzącą książek popularnonaukowych i plansz demonstracyjnych. Pracowali w grupach, korzystając ze słowników: języka polskiego, frazeologicznego, synonimów. Zadania polegały między innymi na: podaniu synonimów do rzeczownika „książka”; wpisaniu do diagramu kolejnych liter polskiego alfabetu i odczytaniu hasła oznaczonego podanymi cyframi; wyjaśnieniu pojęć: „inkunabuł”, „manuskrypt”, „alfabet”, „hieroglify” oraz znaczeń frazeologizmów: „czytać od deski do deski”, „benedyktyńska praca”, „na wołowej skórze by nie spisał”, „biały kruk”.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

UCZNIOWIE KLASY IV W POSZUKIWANIU INFORMACJI

14 września br. uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat różnych źródeł informacji. Podczas zajęć przypomnieli, czym jest źródło informacji i jakie istnieją jego rodzaje. Wskazali najczęstsze źródła informacji, skupiając się na wydawnictwach informacyjnych. Poznali rodzaje słowników i encyklopedii, poćwiczyli umiejętność korzystania z nich, wyszukując konkretnych informacji w danym źródle. Uczniowie obejrzeli także przykładowe książki popularnonaukowe, wydawnictwa informacyjne dostępne w bibliotece szkolnej. Czwartoklasiści pracowali również w grupach, rozwiązując między innymi krzyżówkę poszukiwacza informacji czy dopasowując nazwy słowników do informacji na ich temat.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

UCZNIOWIE KLASY III B W KRAINIE BAŚNI

14 września 2016 r. uczniowie klasy III B wzięli udział w lekcji bibliotecznej poświęconej baśniom. Zajęcia nawiązywały do obchodzonego 19 lipca Dnia Czerwonego Kapturka, a także do przypadającego 5 września Dnia Postaci z Bajek. Podczas zajęć bibliotecznych trzecioklasiści poznali genezę oraz cechy gatunkowe baśni, wymienili tytuły najbardziej znanych oraz swoich ulubionych baśni, jak również przybliżyli sylwetki twórcze najsłynniejszych baśniopisarzy - Hansa Christiana Andersena, Jakuba i Wilhelma Grimmów oraz Charlesa Perrault - korzystając z przygotowanych przez prowadzącą źródeł informacji. Przejrzeli zbiory baśni dostępne w bibliotece szkolnej oraz wysłuchali nagrania baśni o Czerwonym Kapturku. Czytali różne wersje tej historii i kolorowali obrazki przedstawiające postaci utworu.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI

W pierwszym tygodniu września czytelnia wzbogaciła się o nową gazetkę ścienną na temat książki: „O książce kilka razy naj…”, dzięki której uczniowie mogli poznać wiele ciekawostek. Czytelnicy dowiedzieli się między innymi tego, kto napisał pierwsze książeczki w języku polskim dla dzieci, jaka jest najmniejsza książka dla młodego czytelnika, jakie są najcenniejsze polskie książki, a jakie najdroższe, a także jaka jest najpopularniejsza, a jaka najstarsza książka oraz kto napisał w Polsce i na świecie najwięcej książek. Wyeksponowano również czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, słowniki i encyklopedie, umożliwiając uczniom szybki dostęp do źródeł informacji.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

    ROK SZKOLNY 2015/2016

HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W II PÓŁROCZU 2015/2016

WYBÓR CZYTELNIKA ROKU
 

Książka i możliwość czytania,

to jeden z największych cudów

ludzkiej cywilizacji.

Maria Dąbrowska

Czytelnikiem Roku Szkolnego 2015/2016, czyli osobą, którą wypożyczyła i przeczytała najwięcej książek, pochodzących z księgozbioru biblioteki szkolnej - przede wszystkim nowości zakupionych w ramach programu ministerialnego „Książki naszych marzeń” - została uczennica klasy VIA, Gabriela Jankowska. Gabrysia w ciągu 10 miesięcy przeczytała 28 woluminów. W nagrodę otrzymała dyplom i oczywiście książkę – powieść dla młodzieży. Gratuluję i życzę przyjemnej lektury!

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska

TYDZIEŃ CZYTANIA
 

W ramach obchodów Tygodnia Czytania uczniowie klas I-VI w dniach 6-10 czerwca brali udział w klasowych konkursach pięknego czytania, a szóstoklasiści czytali baśnie, legendy, mity i tworzyli komiksy na ich podstawie.

13 czerwca odbył się Szkolny konkurs czytelniczy o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Reprezentanci klas prezentowali fragment prozy - tekst literacki zawierający opisy i dialogi. Wybory uczestników konkursu były różnorodne - jedna z uczennic sięgnęła po powieść „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, patrona roku 2016, natomiast inna pokusiła się o głosową interpretację „Hobbita” Tolkiena – nowości na bibliotecznych półkach. Komisja konkursowa w składzie: Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz, oceniała dykcję, tempo, płynność, wyrazistość czytania oraz ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczestnicy zmagań czytelniczych otrzymali dyplomy i zakładki, natomiast laureaci konkursu – książki ufundowane przez bibliotekarzy szkolnych.

Mistrzem Pięknego Czytania została uczennica klasy VIA, Roksana Trzeciakiewicz. Miejsce drugie zajęła uczennica klasy IB, Nikola Łączkowska, a pozycję trzecią - Maja Wołodkowicz z klasy III i Aleksandra Michaliszyn z klasy VIB. Gratulujemy!


Danuta Suska

 

RODZINNE CZYTANIE

1 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka, Matki i Ojca uczniowie klasy III z inicjatywy bibliotekarki szkolnej, Danuty Suskiej, wzięli udział w akcji proczytelniczej z udziałem rodzica. Były to warsztaty aktywnego czytelnictwa w trzech odsłonach.

Na zaproszenie wychowawcy klasy, Krzysztofy Szulakiewicz, gościła na zajęciach mama Alicji i Kacpra, pani Agnieszka Wojciechowska, która przeczytała z synem z podziałem na role opowiadanie „Odpoczynek”. Później dziewczynki, które najlepiej radzą sobie z głośnym czytaniem, zaprezentowały swoje umiejętności, odczytując teksty poetyckie. W tym czasie ich koleżanki i koledzy wsłuchiwali się w interpretacje głosowe wierszy i tworzyli plakaty z ulubionymi bohaterami literackimi lub przedstawiali na ilustracji swoją ulubioną książkę. Prace trzecioklasistów zostały wyeksponowane w czytelni, a ich twórcy nagrodzeni zakładkami do książek i kalendarzykami zachęcającymi do codziennego rodzinnego czytania, co najmniej 20 minut dziennie.

Dziękuję wychowawcy klasy III za pomoc w realizacji przedsięwzięcia promującego czytelnictwo wśród uczniów i ich rodziców.

 

 

Danuta Suska

„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” - PROJEKTY EDUKACYJNE

 

Uczniowie klas I-III, w ramach projektu „Książki marzeń młodych czytelników”, tworzyli prace plastyczne – plakaty, projekty okładek, zakładki do książek, ilustracje; układali hasła zachęcające do czytania. Mieli bazować na księgozbiorze biblioteki szkolnej, a szczególnie na nowościach zakupionych w ramach programu ministerialnego „Książki naszych marzeń”.

Starsi uczniowie pisali recenzje książek - nowości na półkach biblioteki szkolnej, realizując projekt edukacyjny „Recenzje książek marzeń uczniów klas IV-VI”.

Prace uczniów zostały wyeksponowane w czytelni, a autorzy najciekawszych i najstaranniej wykonanych – nagrodzeni. Nagrody książkowe otrzymały uczennice klasy IIA: Irmina Gajec (za plakat zachęcający do przeczytania „Plastusiowego pamiętnika” Marii Kownackiej) i Kinga Wąsowska (za przygotowanie projektu okładki oraz zakładki do książki). Uczennice klas szóstych: Wiktoria Łapko i Gabriela Jankowska otrzymały powieści dla młodzieży za napisanie kilku recenzji książek. Plakaty pierwszoklasistów również zostały nagrodzone książeczkami, które wzbogacą księgozbiory klasowych biblioteczek.

Na wyróżnienie zasłużyli uczniowie klasy IIA (Michalina Angrot, Nadia Kopeć, Agata Szopińska, Anna Świętlicka, Bartosz Tworzyk), którzy najaktywniej uczestniczyli w projekcie. Z klasy IIB do projektu przystąpiła tylko jedna osoba (Mateusz Lipski), natomiast z klasy III – troje uczniów (Julia Zdanowicz, Wiktoria Rosół i Kacper Wojciechowski).

Recenzje książek dostarczyli: Dawid Łapko, uczeń klasy IV i Małgorzata Zep, uczennica klasy V. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy, zakładki, plany lekcji, balony i kalendarzyki.

Dziękuję nauczycielom klas I-III oraz uczniom, którzy wzięli udział w projektach, mających na celu popularyzację książki, czytelnictwa i biblioteki szkolnej.

Danuta Suska

LEGENDA – FANTASTYKA Z HISTORIĄ W TLE

19 maja uczniowie klasy IB wraz z wychowawcą, Małgorzatą Bagińską, przybyli do czytelni, aby wziąć udział w lekcji bibliotecznej na temat polskich legend. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia legend poznanych przez nich na ostatnich lekcjach, a zamieszczonych w „Elementarzu”. Następnie dzieci przeglądały dostępne w bibliotece liczne zbiory podań i legend, osobne wydania tekstów, a także „książki mówione” oraz komiksowe wersje ludowych opowieści. Uczniowie, zachęceni przez bibliotekarkę, Danutę Suską, wypożyczyli audiobooki i teksty pisane, aby zapoznać się z nimi w domu – samodzielnie bądź z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem pierwszoklasistom prezentów w postaci kolorowanek, ukazujących najsłynniejsze legendarne postacie: Bazyliszka, Syrenkę, Smoka Wawelskiego, Lajkonika, Janosika, Lecha, Czecha i Rusa czy Wandę, co nie chciała Niemca.

Danuta Suska

NASZA MAMA JEST KOCHANA

 

10 maja br. grupa przedszkolaków, razem z wychowawczynią Haliną Błażewicz, spotkała się z bibliotekarzem, Tomaszem Bohdziewiczem w bibliotece szkolnej. Tematem spotkania była „Mama”. W związku ze zbliżającym się Dniem Matki, podczas lekcji bibliotecznej, dzieci mogły zapoznać się z utworami literackimi poświęconymi najważniejszej osobie w życiu każdego człowieka - mamie. Przedszkolaki wysłuchały wiersza Joanny Kulmowej „Mamy mamę” oraz opowiadania Joanny Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”. Dzieci opowiadały z przejęciem o swoich mamach oraz bawiły się słowem, szukając wyrazów pokrewnych do rzeczownika „mama”.

 

Tomasz Bohdziewicz

BIBLIOFILE i BIBLIOMANI

 

9 maja br. uczniowie klasy IV w ramach zajęć języka polskiego, razem z nauczycielką Eweliną Wachowską, odwiedzili bibliotekę szkolną. Zajęcia wynikały z realizacji podstawy programowej - czytanie, wyszukiwanie informacji i tworzenie różnych rodzajów notatek. Temat spotkania „O książce, czytaniu i niezwykłych bibliotekach” nawiązywał do obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz w oparciu o materiały zaprezentowane na gazetce przez bibliotekarkę, Danutę Suską przedstawił uczniom historię powstania i rozwoju bibliotek od starożytności po czasy współczesne. Opowiedział o szczególnej roli bibliotekarzy na przestrzeni dziejów oraz o „przyjaciołach książek”, czyli bibliofilach (gr. biblion - księga+philos - przyjaciel), ludziach, którzy kochają książki i gromadzą je z dużym znawstwem. Wspomniał również o bibliomanach (gr. biblion - księga+mania - żądza, szał), czyli o osobach ogarniętych namiętną pasją zbierania książek, nad którą nie potrafią zapanować. Bibliomani niejednokrotnie posuwali się do kradzieży lub zbrodni, by zdobyć książkę. Bibliotekarz podkreślił szczególną rolę w rozwoju bibliotek w Polsce polskich rodów magnackich: Zamoyskich, Lubomirskich, Raczyńskich, Czartoryskich, Załuskich.

Uczniowie mieli okazję utrwalić wcześniej zdobytą wiedzę, wzbogacić ją o nowe informacje i stworzyć na tej podstawie notatkę.

 

 

Tomasz Bohdziewicz

ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

8 maja to Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, natomiast do 15 maja trwa Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy.

Bibliotekarka szkolna przybliżyła czytelnikom historię bibliotek od starożytności do czasów współczesnych. Opowiedziała, czym jest biblioteka, a także kim jest bibliotekarz i czym się zajmuje. Wyeksponowała te informacje w formie gazetek ściennych w czytelni. Bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz przygotował na bazie tych materiałów lekcję biblioteczną dla uczniów klasy IV.

Szóstoklasiści, w ramach zajęć języka polskiego, zostali zaproszeni do wypożyczalni, celem sprawdzenia, jakie książki o naszym języku znajdują się w bibliotece szkolnej. Zachęcono ich tym samym do rozwijania zainteresowania literaturą popularnonaukową.

Starsi uczniowie, w oczekiwaniu na zajęcia, czytali na głos lub po cichu swoje ulubione książki, opowiadania, nowe tytuły znajdujące się na bibliotecznych półkach bądź fragmenty powieści detektywistycznej dla młodzieży autorstwa szwedzkich pisarzy, Martina Widmarka i Heleny Willis - „Tajemnica biblioteki”. Młodsi uczniowie wypożyczali książeczki dla dzieci, które razem z rodzicami czytali w domu.

Danuta Suska

DZIEŃ KSIĄŻKI

 

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W tym dniu, 400 lat temu, zmarł William Szekspir – najważniejsza postać angielskiej literatury, wielki reformator teatru, który nieodmiennie inspiruje kolejne pokolenia. Jego sztuki do dziś są wystawiane na całym świecie w teatrach czy adaptowane na potrzeby kina lub telewizji. Historie stworzone przez dramaturga są ponadczasowe. Współczesny czytelnik może w nich odnaleźć wiele aktualnych tematów.

Uczniowie klas szóstych na zajęciach języka polskiego zapoznali się z biogramem pisarza oraz fragmentami tragedii „Romeo i Julia” i komedii „Sen nocy letniej”. Czytali teksty dramatów z podziałem na role, wsłuchiwali się w radiowe adaptacje dzieł czy oglądali fragmenty spektakli teatralnych na podstawie utworów Szekspira. Polonistka, Danuta Suska przybliżyła uczniom historię teatru elżbietańskiego, w którym swoje sztuki wystawiał William Szekspir.

26 kwietnia uczniowie należący do aktywu bibliotecznego udali się z bibliotekarzem, Tomaszem Bohdziewiczem do Gminnej Biblioteki, gdzie bibliotekarka, pani Monika Szafran przygotowała zajęcia poświęcone Świętu Książki w nawiązaniu do 400. rocznicy śmierci Szekspira. Uczniowie razem z bibliotekarzami czytali na głos utwory Szekspira. Mogli się w ten sposób sami przekonać o wyjątkowej ponadczasowej mądrości, płynącej z dzieł dramaturga. Wrażenie wywarł na nich wyjątkowy talent literacki pisarza, łączenie związków przyczynowo-skutkowych, które angażują bohaterów w przeróżny splot zdarzeń.

Wspólne podejmowanie działań promujących czytelnictwo jest wynikiem realizacji programu ministerialnego „Książki naszych marzeń”, który zakłada między innymi współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz wynika z rocznego planu pracy biblioteki szkolnej.


 

Danuta Suska, Tomasz Bohdziewicz

 

CZYTAM, BO LUBIĘ
 

12 kwietnia br. uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią, Edytą Klewin spotkali się z bibliotekarzem, Tomaszem Bohdziewiczem w bibliotece szkolnej. Drugoklasiści przyszli wypożyczyć nowości czytelnicze w związku z przystąpieniem do realizacji projektu edukacyjnego dla uczniów klas I-III pt. „Książki marzeń młodych czytelników”. Zadaniem uczniów jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej (np. plakatu, ilustracji, projektu okładki, zakładki do książki) związanej z przeczytaną książką, pochodzącą z księgozbioru biblioteki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowości w bibliotece szkolnej zakupione w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Praca musi zawierać tytuł książki, imię i nazwisko jej autora oraz hasło zachęcające do jej przeczytania.

Spotkanie było jedną z form promowania zasobów biblioteki szkolnej.

 

Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ

Hans Christian Andersen urodził się 2 kwietnia, dlatego obchodzony jest wówczas Dzień Książki Dziecięcej. Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska przygotowała w czytelni wystawkę najciekawszych książek dla dzieci - pochodzących ze zbiorów bibliotecznych - w tym baśni duńskiego pisarza, a także garść informacji na jego temat. Bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz zaprosił uczniów klasy IIA na lekcję biblioteczną poświęconą kwietniowemu jubilatowi, podczas której promował twórczość Andersena. Uczniowie mieli możliwość wypożyczenia ulubionej baśni pisarza i opowiedzenia o tych, które już znały. Obchody Dnia Książki Dziecięcej były dobrą okazją do promowania czytelnictwa wśród najmłodszych oraz przypomnienia dzieciom o szczególnej roli książki, jak również o zasadach obowiązujących w bibliotece szkolnej. Na koniec wszyscy obecni wysłuchali wiersza Joanny Kulmowej pt. „List do Andersena”, będącego formą podziękowania poetki za cudowną twórczość baśniopisarza.

 

 

Danuta Suska, Tomasz Bohdziewicz

LEKCJE BIBLIOTECZNE W KLASIE III

W dniach 7-8 marca uczniowie klasy III wraz z wychowawcą, Krzysztofą Szulakiewicz, odwiedzili bibliotekę szkolną, aby wziąć udział w zajęciach dotyczących kultury słowa mówionego i czytanego, jak również kształtowania umiejętności korzystania ze słowników, zgodnie z realizowanym tematem: „Dbamy o poprawną polszczyznę”. Bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz zaprezentował trzecioklasistom różne rodzaje słowników, omówił ich przeznaczenie i zainicjował zabawę, polegającą na wyszukiwaniu wyrazów w tych źródłach informacji. Było to praktyczne wykorzystanie słowników do ćwiczeń ortograficznych i językowych. Na koniec bibliotekarz przeczytał uczniom wiersz M. Strzałkowskiej pt. „Mowa polska” ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawną artykulację. Po wysłuchaniu utworu uczniowie mieli za zadanie wypowiedzieć poprawnie słowa o trudnej wymowie.

 

Danuta Suska, Tomasz Bohdziewicz

 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW

OPOWIADANIE NATALII BANASIK

OPOWIADANIE GABRYSI JANKOWSKIEJ

OPOWIADANIE ROKSANY TRZECIAKIEWICZ

WIERSZ ALEKSANDRY PAWELCZYK

 

UCZNIOWIE DZIECIOM - CZYTANIE KSIĄŻECZEK MŁODSZYM KOLEGOM I KOLEŻANKOM

PRZEZ STARSZYCH UCZNIÓW

 

1 marca br. uczennice z klasy VIb, działające w szkolnym aktywie bibliotecznym odwiedziły z książką dzieci z przedszkola. Przeczytały im z podziałem na role komiks Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza o „Przygodach Koziołka Matołka”, którego strony zeskanowały i przy użyciu tablicy interaktywnej wyświetliły na ekranie. Połączenie obrazu, tekstu i żywego słowa było dla przedszkolaków niezwykłą lekcją promującą czytelnictwo wśród najmłodszych.

Aktyw Biblioteczny

KAPITAN AMERYKA - ARMIA PRZYSZŁOŚCI

Ostatnio przeczytałem jedną ze szkolnych nowości z serii MARVEL „Kapitan Ameryka: Armia Przyszłości”. Książka opowiada o przygodach Steve Rogers ‘a, który walczy ze złem jako Kapitan Ameryka. Wspólnie z innymi superbohaterami: Nataszą – Czarną Wdową i Samem-Falconem, walczy z przestępczą organizacją - HYDRĄ. Zola i jej superżołnierze postanowili zniszczyć Statuę Wolności. Nick Fury wezwał Kapitana Amerykę i jego przyjaciół na pomoc, by przeciwstawili się złowieszczym planom Zoli. Czy uda się powstrzymać HYDRĘ? Tego dowiecie z kart niniejszej książki, którą polecam do przeczytania.

Dawid Łapko, uczeń klasy IV

LEKCJA BIBLIOTECZNA W KLASIE I A

23 lutego bibliotekę szkolną odwiedzili najmłodsi czytelnicy – uczniowie klasy IA wraz z wychowawcą, aby wziąć udział w lekcji bibliotecznej poświęconej między innymi szanowaniu książek, dbaniu o nie. Pierwszoklasiści odpowiadali na pytania bibliotekarki dotyczące zasad, jakie obowiązują czytelników w bibliotece. Obejrzeli czytelnię i wypożyczalnię. Mówili o swoich zainteresowaniach czytelniczych, ulubionych książeczkach i książkach, które mają w domowych biblioteczkach. Bibliotekarka wskazała dzieciom zalety czytania, zachęciła do częstszych wizyt w bibliotece, wypożyczania i rodzinnego czytania książek. Szczegółowo omówiono regulamin poszanowania książki, czyli zasady, jakich należy przestrzegać, obcując z tekstem pisanym. Spotkanie zakończono odczytaniem rymowanek poświęconych bibliotece, książce i czytelnictwu.

Danuta Suska

 

RECENZJE KSIĄŻEK DAWIDA WALLIAMSA „CHŁOPAK W SUKIENCE” I „BABCIA RABUŚ”

 

Mam wiele zainteresowań, ale najlepszą dla mnie rozrywką jest czytanie. Książkami, które ostatnio przeczytałam były powieści Dawida Walliamsa pt. „Chłopak w sukience” i „Babcia rabuś”. Bohater pierwszej lektury - Denis jest skromnym chłopcem interesującym się modą. Stracił matkę, a ojciec nie okazuje mu uczuć. Gdy kupuje sobie magazyn dla kobiet, jego tata jest bardzo zły, a brat śmieje się z niego. W szkole mu się nie układa. W końcu zostaje z niej wyrzucony za głupi żart. Nie może też brać udziału w szkolnych rozgrywkach w piłkę nożną. Dzięki pomysłowości Lisy udaje mu się zagrać w finale meczu… Nie zdradzę całej fabuły. Zainteresowanych losami Denisa odsyłam do powieści o przyjaźni, lojalności i tolerancji. Grubość książki pt. „Babcia rabuś” trochę mnie zniechęciła, ale okładka sugerowała bardzo ciekawą i niezwykłą powieść. Książkę wzbogacają starannie wykonane, zabawne ilustracje i komentarze do nich. Bohaterem utworu jest jedenastoletni Ben, który niechętnie jeździ do babci w piątkowe wieczory. Kiedy dowiaduje się, czym staruszka się zajmuje w tajemnicy przed wszystkimi, zmienia o niej zdanie. Chłopiec coraz częściej wymyka się do babci, a gdy wraca musi kłamać rodzicom na temat tego, gdzie był. Czy rodzice poznają całą prawdę? Chcących dowiedzieć się więcej o przygodach Bena i najbardziej poszukiwanej babci świata odsyłam do lektury, która jest zabawna i idealna dla młodego czytelnika. Nie będziecie się nudzić!

Wiktoria Łapko, uczennica klasy VIB

BIBLIOTEKARZE SZKOLNI ROZWIJAJĄ ZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE UCZNIÓW


 

Bibliotekarze szkolni podejmują wielorakie działania mające na celu kształtowanie umiejętności informacyjnych oraz rozbudzanie w uczniach zainteresowań czytelniczych. Głośne czytanie w szkole fragmentów książek przez nauczycieli, uczniów, rodziców oraz rozmowy i dyskusje czytelnicze z uczniami, mają zachęcić ich do częstszego obcowania z literaturą. Dobrą okazją do tego typu spotkań są lekcje biblioteczne organizowane w bibliotece szkolnej oraz przerwy śródlekcyjne, podczas których uczniowie dzielą się wrażeniami z przeczytanej książki.

Wzmożone działania podejmują bibliotekarze przed okresem ferii świątecznych czy zimowych, chcąc zachęcić uczniów, by jedną z form spędzania przez nich wolnego czasu było czytanie książek, lektur szkolnych („Ferie z książką”). W tym celu odbyły się zajęcia biblioteczne z klasą IIB. Uczniowie wspólnie z wychowawcą Edytą Klewin i bibliotekarzem Tomaszem Bohdziewiczem czytali lekturę „Dzieci z Bullerbyn”, napisaną w 1947 roku przez znaną i lubianą, szczególnie przez dzieci, pisarkę Astrid Lindgren.

Przedszkolaki podczas zajęć w bibliotece doskonale bawiły się przy książeczce Hanny Łochockiej „Wróbelek Elemelek”. Dzieci z zainteresowaniem słuchały czytania, reagując śmiechem na najzabawniejsze fragmenty przygód wróbelka Elemelka. Potrafiły także naśladować zachowania wróbli i streścić fragmenty opowiadań. W nagrodę mogły pokolorować głównego bohatera książeczki.

Bibliotekarka szkolna, Danuta Suska podczas przerw śródlekcyjnych i zajęć bibliotecznych promuje ciche czytanie książek i czasopism oraz recenzuje z uczniami nowości biblioteczne. Uczniowie bardzo chętnie dzielą się swoimi wrażeniami z przeczytanych książek, nowości wydawniczych, zachęcając tym samym innych do sięgnięcia po lekturę. Dodatkową motywacją dla młodych czytelników do odwiedzenia biblioteki szkolnej oraz zachęceniem ich do obcowania z książką są wystawki książek, tzw. „kącik czytelnika” czy gazetki ścienne poświęcone promocji biblioteki, nowości czytelniczych, literatury dla dzieci i młodzieży.


Tomasz Bohdziewicz, Danuta Suska

 

RECENZJA KSIĄŻKI GUY BASS „PACYNEK”

Ostatnio postanowiłam wypożyczyć ze szkolnej biblioteki i przeczytać książkę Guy Bass „Pacynek” w tłumaczeniu Barbary Góreckiej. Zachęciły mnie, trochę przerażające, ilustracje autorstwa Pete Williamson. Tytułowy bohater powieści jest szmacianą lalką, w którą tchnął życie szalony profesor Erasmus. Pacynek mieszka w Zamku Straszydło i marzy o tym, by jego Pan przypomniał sobie o nim. Pewnego dnia zwariowany naukowiec stwarza nowe niby-życie. Czy Pacynek uratuje swojego Pana i zamek przed potworem? Stwór zaprzyjaźnia się z lalką. Czy ta przyjaźń przetrwa i ośmieli Pacynka? Czy Pacynek podejmie właściwą decyzję? Na te i inne pytania szukajcie odpowiedzi w książce Guy Bass. Czytajcie z wypiekami na twarzy i nie bójcie się! Bardzo polecam tę książkę. Tych, co nie lubią czytać pocieszam, że jest krótka. Zachęcam więc do lektury! Sama sięgnę po drugą część przygód szmacianej lalki pt. „Pacynek i oko pirata”.

 

Wiktoria Łapko, uczennica klasy VIB

RECENZJA KSIĄŻKI MARCINA SZCZYGIELSKIEGO „CZAROWNICA PIĘTRO NIŻEJ”

    Do naszej szkolnej biblioteki niedawno zakupiono dużo nowych i ciekawych książek dla młodego czytelnika. Jedną z nich jest „Czarownica piętro niżej” Marcina Szczygielskiego. Okładka nie wygląda może zachęcająco, ale treść jest zabawna i wciągająca. Książkę wzbogacają ciekawe rysunki autorstwa Magdy Wosik. Bohaterką powieści jest Maja. Dziewczynka jedzie na wakacje do babci, bo jej siostrzyczka, która niedawno przyszła na świat, musi zostać w szpitalu pod opieką matki. Majka uważa, że u ciabci – bo tak nazywa swoją babcię - będzie się nudziła. Starsza pani, według oceny Mai, ma dziwny dom - mieszka w starej kamienicy, ma czarno-biały telewizor bez pilota i wannę w kuchni. Kiedy Maja z tatą znajdują się już u ciabci, dziewczynka jest niemiła w stosunku do staruszki. Kpi z niej, cytując nie do końca rozumiane serialowe dialogi. Wkrótce jednak okazuje się, że świat otaczający babcię jest nadzwyczajny, magiczny… Będzie się działo na tych wakacjach!

Polecam tę książkę zarówno młodszym, jak i trochę starszym czytelnikom.

Na pewno wciągnie Was świat przedstawiony w powieści i przeczytacie „Czarownicę…” jednym tchem!

    Gabriela Jankowska, uczennica klasy VI A

RECENZJA KSIĄŻKI „PACYNEK I OKO PIRATA” GUY BASS

Bardzo lubię czytać książki, dlatego wypożyczyłam nowość w bibliotece szkolnej – książkę Guy Bass „Pacynek i oko pirata”. Po spojrzeniu na opis już wiedziałam, że będzie śmieszna i przygodowa. Spodobała mi się okładka – trochę straszna.

Głównym bohaterem książeczki jest Pacynek, potworek zrobiony ze szmat przez profesora szalonych nauk. Mieszka w tajemniczym zamku i ma wiernych przyjaciół, z którymi znajduje pamiętnik dzielnego kapitana Kuternogi. Straszydła dochodzą do wniosku, że Pacynek jest po części piratem, gdyż ma jedno oko pochodzące od pirata. Wyruszają więc w rejs ku wielkiej morskiej przygodzie w poszukiwaniu piratów. Czy im się to uda? Na pewno przeżyją mnóstwo niesamowitych przygód, a Pacynek odznaczy się niezwykłą odwagą.

Bardzo polecam tę książkę. Czyta się ją szybko i trzyma w napięciu.

Zapraszam do biblioteki.

Małgosia Zep, uczennica klasy V

RECENZJA KSIĄŻKI HOLLY WEBB „ROSE”

 

Bardzo lubię czytać książki, jestem ich wielbicielką. Interesuje mnie literatura fantasy, dlatego sięgnęłam po „Rose” Holly Webb.

Okładka książki sugeruje, że jej treść będzie dziecinna i nudna. Jednak myliłam się. Po przeczytaniu opisu dowiedziałam się, iż fabuła dotyczy znikających dzieci i magii. Poczułam wielką chęć przeczytania tej powieści.  

Główną bohaterką książki Holly Webb jest 10-letnia dziewczynka, sierota znaleziona w koszyku na ryby. Mieszka w sierocińcu. Marzy, by z niego odejść i zostać pokojówką. Pewnego dnia do domu dziecka, w którym przebywa Rose przychodzi jakaś pani, by wziąć do siebie dziewczynkę w wieku 10-11 lat, aby pełniła w jej rezydencji obowiązki pokojówki. Czy wybierze Rose?

W mieście zaczynają znikać dzieci – między innymi przyjaciółka tytułowej bohaterki powieści. Kto je porwał? Czy Rose je uratuje, wykorzystując swoje magiczne zdolności?

Bardzo polecam tę książkę. Jest niesamowicie wciągająca i napisana zrozumiałym dla młodego czytelnika językiem. Czyta się ją przyjemnie. Trzyma w napięciu! Zapraszam do lektury!

Gabriela Jankowska, uczennica klasy VIA

 

CZYTAJMY!

 

30 listopada 2015 roku podczas spotkania z rodzicami bibliotekarze szkolni, Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz przekazali informacje dotyczące wpływu czytania na rozwój dzieci, nawiązując do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz realizując założenia programu ministerialnego „Książki naszych marzeń”.

Bibliotekarze zwrócili szczególną uwagę rodziców na to, aby czytali swoim dzieciom,

co najmniej 20 minut dziennie, dzięki czemu pogłębiają  się  relacje między nimi i kształtują kompetencje młodego czytelnika. Czytanie to ważny aspekt wychowania dziecka, przynoszący długofalowe efekty zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym.

Rodzice otrzymali ulotkę informacyjno-edukacyjną  zawierającą zalety czytania oraz propozycję włączenia się do akcji  „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Wychowawcy klas I-III otrzymali zaś przygotowany przez bibliotekarzy harmonogram kontroli czytania przez dzieci rodzicom przez co najmniej 15 minut dziennie przez cały miesiąc. Zachęcono ich również do kontynuowania tego typu działania w kolejnych miesiącach.

Danuta Suska, Tomasz Bohdziewicz

 

LEKCJA BIBLIOTECZNA W KLASIE II A

24 listopada uczniowie klasy II A wraz z wychowawcą, Bogusławą Muchą, odwiedzili bibliotekę szkolną, aby wziąć udział w zajęciach bibliotecznych przygotowanych

przez bibliotekarkę, Danutę Suską.  Lekcja biblioteczna dotyczyła różnych źródeł informacji zgromadzonych w wypożyczalni i czytelni. Drugoklasiści poznali między innymi rodzaje słowników i encyklopedii oraz wykorzystując znajomość alfabetu, poćwiczyli wyszukiwanie w nich wiadomości potrzebnych im na zajęcia lekcyjne.

 

Danuta Suska

JÓZEF PIŁSUDSKI – BOHATER NARODOWY

23 listopada bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz przeprowadził w ramach zajęć bibliotecznych w klasie II b lekcję na temat patriotyzmu. Zajęcia dotyczyły osoby Józefa Piłsudskiego. Lekcja nawiązywała do obchodzonej w listopadzie rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bibliotekarz przedstawił ciekawostki z życia Marszałka - kim był Piłsudski, oprócz bycia wodzem narodu. Dla uczniów Józef Piłsudski jest postacią rozpoznawalną. Jego krzaczaste brwi, sumiaste wąsy i krótka fryzura zapadły im w pamięć. Zarówno jego dokonania i rola w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., jak i opowieść o odparciu Rosjan spod Warszawy w 1920 r., wywarły duże wrażenie na uczniach.

Klasa IIB zdała egzamin z lekcji patriotyzmu na piątkę.

Tomasz Bohdziewicz

 „PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJEMY W BIEDZIE”, CZYLI AKTYW BIBLIOTECZNY W PRZEDSZKOLU

Uczennice z aktywu bibliotecznego odwiedziły przedszkolaków z króciutkim przedstawieniem o leśnych zwierzątkach. Bajka miała charakter umoralniający i opowiadała o borsuku, który był bardzo nieuprzejmy dla swoich leśnych przyjaciół. Borsuk nie lubił dzielić się czymkolwiek z innymi, był bardzo skąpy i chytry. Lubił spokój i ciszę.

Pewnego razu leśny zakątek nawiedziła powódź i porwała dom borsuka, a wraz z nim wszystko, co posiadał. Na pomoc ruszyły mu wszystkie zwierzątka: miś, zajączek, wiewiórka, sowa, żabka. Każde z nich przyniosło podarunek biednemu borsukowi, którego zawstydziła bezinteresowna pomoc przyjaciół. Zrozumiał wówczas swoje złe zachowanie i obiecał, że od tej pory będzie dobrym borsukiem.

Dzieci trafnie odgadły morał bajki. Przyznały, że należy pomagać przyjaciołom, bo kiedyś sami możemy znaleźć się w potrzebie.

 

Dominika Brzeska, Aleksandra Michaliszyn, Wiktoria Łapko, Aleksandra Pawelczyk, Oliwia Jabczyk, Kamila Owczarzak, Wiktoria Buchowiecka

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W SZKOLE W ROGOWIE

5 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie obchodzono Dzień Postaci z Bajek połączony w przyjęciem uczniów klasy pierwszej do grona czytelników. Bibliotekarze szkolni, Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz, we współpracy z bibliotekarką Biblioteki Gminnej, Moniką Szafran, przygotowali szereg działań popularyzujących czytelnictwo i promujących książkę wśród dzieci.

Dzień rozpoczął się od tworzenia plakatu wskazującego na różnice między bajką a baśnią. Uczniowie klas IV-VI porządkowali cechy gatunkowe bajki i baśni,  przypomnieli sobie najważniejszych bajko- i baśniopisarzy oraz tytuły ich dzieł.  Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III  kolorowali ilustracje z baśniowymi postaciami, słuchali czytanych na głos bajek, układali puzzle z bajkowymi bohaterami, rozwiązywali baśniowe zagadki, rysowali portrety swoich ulubionych postaci, czytali fragment starej księgi z baśniami i uzupełniali opowieść o brakujące części zdań „zjedzone” przez myszy,  a także  słuchali nagrań słuchowisk (audiobooki) opracowanych na podstawie najsłynniejszych baśni.

 „Kącik czytelnika” wypełnił się najciekawszymi bajkami  i baśniami, a na ścianie czytelni zawisła gazetka przybliżająca uczniom charakter Święta Postaci z Bajek. Na szkolnym korytarzu można było zagrać w „Baśniowego Piotrusia” czy rozwiązać test ze znajomości bajek i baśni.  Poprawnie ze wszystkich zadań wywiązali się Amelia Didycz, i Jankowska Gabrysia z klasy VIA.

Pierwszoklasiści przebrani za ulubione postacie z bajek wzięli udział w apelu przygotowanym specjalnie dla nich z okazji pasowania na czytelnika. Akademię rozpoczął występ dziewcząt należących do koła teatralnego. Młode aktorki zaprezentowały bajkę o borsuku. Następnie został odczytany list książki do dzieci, omówiono drogę powstawania książki, odgadywano na podstawie rekwizytów tytuły baśni. Najmłodsi uczniowie wyruszyli balonem do Krainy Baśni  oraz bawili się w rybaka i złotą rybkę. Zabawy te przygotowała pani Monika, wykorzystując chustę animacyjną. Na koniec spotkania dzieci zapoznano z zasadami szanowania książki, po czym wręczono im dyplomy pasowania na czytelnika oraz zakładki do książek.  Uroczystość przyjęcia nowych czytelników zaszczyciła swoją obecnością dyrektor szkoły, Elżbieta Trzcińska.

 Dzień postaci z bajek

Danuta Suska

LEKCJE BIBLIOTECZNE

 

Ważnym elementem funkcjonowania biblioteki szkolnej jest działalność edukacyjna prowadzona przez bibliotekarzy i opierająca się na bezpośrednim kontakcie z uczniami. Zajęcia przeprowadzane są w formie lekcji bibliotecznych, których celem jest przybliżenie młodemu czytelnikowi szczególnej roli książki w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych i poznawczych. Edukacja biblioteczna rozpoczyna się już od najmłodszych uczniów i obejmuje umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, nawiązując do podstawy programowej na każdym etapie kształcenia.

25.09.2015 r. bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz, przeprowadził zajęcia w klasie IA pt. „W świecie albumów”. Temat zajęć był związany z wprowadzaniem literki „A/a”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć różnorodne albumy tematyczne znajdujące się w zbiorach biblioteki.

28.10.2015 r. odbyły się zajęcia w grupie przedszkolnej na temat przygotowywania się zwierząt do okresu zimowego. Uczniowie obejrzeli krótki film na temat różnych grup zwierząt, które emigrują na zimę do ciepłych krajów, zapadają w sen zimowy lub prowadzą zimą aktywny tryb życia. Następnie dzieci porównywały zdobyte wcześniej wiadomości z tymi, które mogły zaobserwować w książkach o tematyce przyrodniczej i innych źródłach informacji.

6.11.2015 r. klasa IIA uczestniczyła w lekcji bibliotecznej promującej czytelnictwo wśród uczniów. Zajęcia oparte były na książce A. A. Milne „Kubuś Puchatek”. Bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz, w ekspresywny sposób zachęcał uczniów do przeczytania wspomnianej lektury. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali fragmentów książki o przygodach najsłynniejszego misia na świecie i obiecali kontynuować czytanie lektury wspólnie z rodzicami w domu.

Tomasz Bohdziewicz

ROK SZKOLNY 2014/2015

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

20 maja 2015 roku na 4. lekcji w czytelni odbył się Szkolny konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-VI o tytuł Mistrza Pięknego Czytania.

Bibliotekarze założyli następujące cele konkursu: rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych, kształcenie umiejętności wyraźnego i płynnego czytania, uwrażliwienie na słowo pisane, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności, przybliżenie literatury dla dzieci i młodzieży, integracja uczniów klas I-VI, popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, zachęcenie do zdrowej rywalizacji.

Każdy uczestnik konkursu (reprezentant klasy wyłoniony w drodze klasowego konkursu pięknego czytania bądź wskazany przez wychowawcę lub nauczyciela języka polskiego) przygotował fragment prozy (tekst literacki zawierający opisy i dialogi) do głośnego odczytania. Komisja konkursowa oceniała: tempo czytania, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, płynność czytania, dykcję (wyraźne odczytanie tekstu - uczeń musiał być słyszany i rozumiany), wyrazistość (dostosowanie czytania do sytuacji ukazanej w tekście) oraz ogólne wrażenie artystyczne.

            Tytuł Mistrza Pięknego Czytania, dyplom i nagrodę w postaci książki Nela, mała reporterka. Nela i tajemnice świata otrzymała uczennica klasy VA – Roksana Trzeciakiewicz.  Drugie miejsce wywalczyła Aleksandra Michaliszyn z klasy VB, natomiast na miejscu trzecim znaleźli się: Kirił Palyonko (klasa IA), Blanka Lesisz (klasa II), Patrycja Krzemińska (klasa VI). Miejsce czwarte należało do Jakuba Raczyńskiego z klasy III, a piąte do Aleksandry Ochenkowskiej z klasy IV.

Danuta Suska

MALI PRZYJACIELE KSIĄŻEK

5 maja dzieci z oddziału przedszkolnego zawitały do biblioteki szkolnej, gdzie wzięły udział w lekcji bibliotecznej na temat powstania książki.

Z pomocą bibliotekarzy i prezentacji multimedialnej prześledziły drogę  książki od pomysłu autora do rąk czytelnika. Miały również okazję poznać historię druku. Wysłuchały fragmentu opowiadania Marii Kownackiej „Kajtkowe przygody” i z przejęciem opowiadały historię bociana, odpowiadając na pytania dotyczące treści tekstu.

Przedszkolaki mówiły także o swoich biblioteczkach domowych i ulubionych książkach. Przypomniały zasady korzystania z książek.

Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE GMINNEJ

            4 maja br. uczniowie, w ramach działalności aktywu bibliotecznego, odwiedzili bibliotekę gminną. Podczas spotkania z bibliotekarką, Moniką Szafran wymienili spostrzeżenia dotyczące zasad i funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz gminnej. Zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, czytali fragmenty powieści dla dzieci i młodzieży. Mogli również skorzystać z Internetu, by wyszukać informacji potrzebnych im do zajęć. 

Tomasz Bohdziewicz

DZIAŁALNOŚĆ AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

Przy bibliotece szkolnej w Rogowie działa aktyw biblioteczny, w skład którego wchodzą uczniowie z klasy V b: Dominika Brzeska, Gracjan Gliszczyński, Wiktoria Łapko, Aleksandra Michaliszyn i Kamila Owczarzak.  Opiekunem grupy jest bibliotekarz Tomasz Bohdziewicz.

Uczniowie w ramach zajęć rozwijają zainteresowania czytelnicze, promują czytelnictwo w szkole, organizują imprezy biblioteczne, tworzą gazetki tematyczne i okolicznościowe.

            W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru przypadającego 27 marca 2015 r. aktyw biblioteczny przygotował przedstawienie kukiełkowe na podstawie „Bajki o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina w przekładzie Juliana Tuwima. 30 marca młodzi aktorzy zaprezentowali minispektakl słowno-muzyczny w oddziale przedszkolnym pięcio- i sześciolatków. Przedszkolaki były zachwycone inscenizacją bajki i grą aktorów.  Podkreślili, że bardzo podobała im się postać żony rybaka, mimo jej negatywnej roli w sztuce.  Wyraziście został podkreślony złośliwy charakter bohaterki przez dziewczynkę, która użyczyła jej głosu. 

            To nie była pierwsza wizyta starszych uczniów w przedszkolu. Uczniowie cyklicznie odwiedzają dzieci z książką i czytają im literaturę dziecięcą w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Tomasz Bohdziewicz

 

TRZECIOKLASIŚCI Z WIZYTĄ W ŚWIECIE MUMINKÓW

 

4 marca uczniowie klasy III wraz z wychowawcą odwiedzili bibliotekę szkolną w poszukiwaniu informacji o autorce serii książek o Muminkach, Tove Marice Jansson.

Bibliotekarze przybliżyli trzecioklasistom postać fińskiej pisarki. Dzieci w skupieniu wysłuchały prelekcji, obejrzały zdjęcia prezentujące malarkę i ilustratorkę książeczek dla najmłodszych oraz powieści dla dorosłych. Wynotowały również tytuły jej dzieł i najważniejsze informacje o życiu rysowniczki. Bibliotekarz Tomasz Bohdziewicz przeczytał fragment „Opowiadań z Doliny Muminków” i zachęcił uczniów do samodzielnego przeczytania dalszych losów bohaterów powieści.

Tomasz Bohdziewicz, Danuta Suska

 

KONKURS LITERACKI

 

            Na przełomie stycznia i lutego uczniowie klas III-VI mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie literackim pod hasłem „Moja ulubiona książka” organizowanego przez bibliotekarzy szkolnych. Założono następujące cele: propagowanie czytelnictwa, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie i rozumienie wartości książki, rozwijanie umiejętności redakcyjnych, doskonalenie umiejętności prezentowania własnego zdania i uzasadniania go, kształtowanie umiejętności nazywania swoich reakcji czytelniczych, a także zrozumienie siły oddziaływania reklamy. Zadanie konkursowe polegało na zachęceniu koleżanki lub kolegi do przeczytania ulubionej książki uczestnika konkursu spoza zestawu lektur. Należało zrobić to w formie pracy literackiej: wiersza, listu lub opowiadania z dialogiem. Komisja konkursowa sprawdzała, czy w pracy wymieniono tytuł książki i jej autora, czy zastosowano słownictwo zachęcające do sięgnięcia po określoną książkę oraz użycie odpowiednich argumentów.

            Do konkursu przystąpiło 17 uczniów. Listy Oliwii Durawy i Martyny Wołodkowicz zasłużyły na I miejsce, natomiast Oliwii Buchowieckiej i Krzysztofa Trzeciakiewicza na II miejsce. Trzecie miejsce przyznano Annie Telej i Jakubowi Raczyńskiemu. Komisja konkursowa postanowiła również wyróżnić wiersz autorstwa Gabrieli Jankowskiej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek, natomiast jego laureaci dodatkowo książki. Dziękuję za udział w zmaganiach literackich i życzę przyjemnej lektury.

Prace konkursowe

Danuta Suska

 

SPOTKANIE UCZNIÓW KLASY IB Z BAŚNIĄ I BAJKĄ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 08.01.2015 r. uczniowie z klasy IB w ramach lekcji bibliotecznej uczestniczyli w zajęciach na temat „Roli bajki w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych”. Zajęcia były uzupełnieniem lekcji, wynikającej z podstawy programowej: „uczeń interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy)[…]”.

            Bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz na wstępie wyjaśnił uczniom, co to jest bajka i skąd się wzięła. Pierwszoklasiści wymieniali swoje ulubione bajki czytane im przez rodziców.  Następnie zapoznali się z sylwetkami twórczymi pisarzy najbardziej popularnych bajek i baśni: Charlesa Perrault, Hansa Christiana Andersena, Jeana de Fontaine’a, braci Grimm. Zdziwili się, kiedy dowiedzieli się, że znane im baśnie np.: „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” były pierwotnie adresowane do dorosłych. Dzieci wspólnie z bibliotekarzem tworzyły „bajkowy korowód” znanych bajek i baśni, w którym pojawiły się także tytuły współczesnych bajek i baśni telewizyjnych. Same odpowiedziały sobie na pytanie, jak kończą się baśnie - dobro zawsze zwycięża zło. Bibliotekarz wspomniał, jakie mamy rodzaje bajek i dla przykładu przeczytał bajkę zwierzęcą Ignacego Krasickiego „Kruk i lis”. Omówił również cechy baśni.

             Na podsumowanie lekcji uczniowie z rozbawieniem wysłuchali fragmentu utworu Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”. Słuchacze żywo reagowali na przygody bohaterki. Bibliotekarz podkreślił szczególną rolę bajki i baśni w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych i zachęcił, by uczniowie sami dokończyli czytanie tekstu autorstwa naszego patrona. Zajęcia utrwaliła na zdjęciach pani Danuta Suska.

Tomasz Bohdziewicz

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

            5 listopada w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Bibliotekarze szkolni przeprowadzili szereg działań, mających na celu przybliżenie dzieciom postaci z bajek, a także sylwetkę autora najpopularniejszych bajek na świecie - Walta  Disneya.

            Uczniowie mogli zapoznać się z biografią Walta Disneya oraz zaśpiewać ulubione piosenki

z filmowych adaptacji jego bajek: „Pocahontas”, „Mój brat niedźwiedź”, „Zaplątani”, „Król Lew”. W czasie przerw można było obejrzeć i poczytać bajki zgromadzone na wystawce bibliotecznej.

Na uczniów czekały liczne krzyżówki i rebusy, których hasła związane były ze znanymi utworami bajkowymi. Bibliotekarz, Tomasz Bohdziewicz, czytał najmłodszym czytelnikom fragmenty bajek, których  wydarzenia i postacie  przedszkolaki przedstawiały w formie rysunków. Natomiast starsi uczniowie malowali plakaty na podstawie swoich ulubionych bajek. Ciekawscy mogli również odgadnąć  tytuły bajek z dzieciństwa naszych nauczycieli.

dzien_bajek.wmv

 

Tomasz Bohdziewicz

SPOTKANIE PIERWSZOKLASISTÓW Z KSIĄŻKĄ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

            31października uczniowie klas pierwszych spotkali się w bibliotece szkolnej z książką.

Bibliotekarka przedstawiła uczniom drugą część „Naszego Elementarza” podręcznika do klasy I szkoły podstawowej i przypomniała zasady wypożyczania i zapewnienia uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie.

            Bibliotekarz w bardzo ekspresyjny sposób zinterpretował ku uciesze słuchaczy wiersze poetów polskich. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały utworów poetyckich Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Bibliotekarze szkolni przedstawili pierwszakom: kim jest bibliotekarz, czym się zajmuje, wskazali różnicę między biblioteką a księgarnią, przybliżyli zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, omówili rolę książki w życiu człowieka. Na koniec dzieci zwiedziły czytelnię i wypożyczalnię.

 

Danuta Suska i Tomasz Bohdziewicz

 

 

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI.doc

Analiza ankiet-przedszkole.doc

Jak zachęcić dziecko do czytania książek.doc

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE.doc

OPOWIADANIE NATALII BANASIK

OPOWIADANIE GABRYSI JANKOWSKIEJ

OPOWIADANIE ROKSANY TRZECIAKIEWICZ

WIERSZ ALEKSANDRY PAWELCZYK