ŻYWA LEKCJA HISTORII W BORKOWIE

 

26 czerwca 2012 r. uczniowie naszej szkoły skorzystali z zaproszenia pana Adama Bryla (woja Borka) do zwiedzenia jego średniowiecznej osady, malowniczo położonej wśród pól i lasów gminy Malechowo, gdzie udali się z nauczycielem historii i społeczeństwa, Tomaszem Bohdziewiczem.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia cmentarzyska neolitycznego z przed 3000 lat p.n.e., którego ślady  w formie monumentalnych budowli kamiennych, zwanych megalitami (od greckiego megas-wielki i lithos-kamień), zrobiły na uczniach duże wrażenie. Pierwsze badania grobowców megalitycznych w Borkowie przeprowadził w 1934 roku E. Sprockhoff. Ustalił on istnienie czterech neolitycznych grobowców megalitycznych, w tym jednego komorowego (dolmen) oraz pięciu kurhanów, pochodzących  z epoki brązu.  Komora grobowca zbudowana jest  z 12 olbrzymich głazów narzutowych, przykrytych czteroma głazami stropu.  Wejście do komory stanowi wąski korytarz z mniejszych głazów i kamieni. Wymiary komory grobowej 4,50 m x 1,50 m.

Uczniowie mieli możliwość wykazania się sprawnością fizyczną i spróbowania swoich sił w pojedynku na równoważni oraz w potyczce z Saracenem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strzeleckie z łuku, rzuty toporem i włócznią- przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ci, którzy chcieli poczuć klimat średniowiecza mogli popracować w specjalnie wybudowanej kuźni oraz własnoręcznie utrzeć zboże w oryginalnych żarnach z przed 3000 lat p.n.e. oraz ulepić naczynia z gliny według dawnej sztuki garncarskiej. Miłośnicy kuchni mogli prześledzić proces powstawania podpłomyków oraz chleba, a na koniec spróbować własnych wypieków z miodem. Każdy z uczestników miał możliwość przymierzenia kunsztownie wykonanych strojów z epoki i zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Niesforni uczniowie mogli liczyć się z karą stosowną do epoki, którą było zakucie w dyby.

Wszyscy z przyjemnością i ciekawością oglądali zgromadzone przez woja Borka przedmioty, które stanowiły doskonałe źródło historyczne do epoki. Niejedno muzeum byłoby dumne z takich eksponatów.   Wycieczka była doskonałą lekcją historii o przeszłości z czasów średniowiecza.

 

Tomasz Bohdziewicz