Otwarcie Klubu Osadnika

 

Pomysł stworzenia Klubu Osadnika w naszej szkole wyszedł spontanicznie od samych uczniów. Niemal na każdej lekcji historii słyszałem od dzieci opowieści o tym, jak  ich dziadkowie czy pradziadkowie  opowiadali o przeszłości. Dokładnie o tym, o czym same czytały w podręczniku lub o tym, o czym im opowiedziałem, opierając się na różnych źródłach historycznych. Pomyślałem, że to dobry moment, by włączyć do procesu edukacyjnego ich bliskich. Do tej pory uczniowie nieśmiało opowiadali historie rodzinne, które usłyszeli w domu od swoich krewnych. Konfrontując uzyskane informacje z wiedzą pozyskaną na lekcjach historii, stwierdzili z niedowierzaniem, że to prawda. Zaczęli być dumni z przeszłości swoich przodków. A ja tylko utwierdzałem ich w przekonaniu, że wiedza naszych przodków jest nie mniej ważna, a nawet cenniejsza niż ta przeczytana w podręczniku. I tak po raz pierwszy zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z mieszkańcami naszej gminy, których wspomnienia są doskonałym źródłem historycznym do nauki o naszej trudniej, powojennej historii.

         27 listopada 2012 roku o godzinie 10 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie odbyło się  uroczyste spotkanie inaugurujące działalność Klubu Osadnika. Celem spotkania było nawiązanie współpracy z pierwszymi mieszkańcami Gminy Białogard, którzy osiedlili się na Ziemiach Odzyskanych po 1945 roku. Poznanie prawdy o trudnych, pierwszych powojennych latach na Ziemiach Zachodnich. Otoczenie szacunkiem swojej babci i dziadka, pomaganie im w miarę swoich możliwości, by wynagrodzić im trudy i cierpienia powrotu do ojczyzny ze Wschodu. Zgromadzenie informacji na temat historii mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”. Prowadzenie cyklicznych spotkań uczniów szkoły z mieszkańcami naszej gminy na terenie szkoły i w miejscu zamieszkania osadników. Dzielenie się własną historią i przeszłością starszego pokolenia mieszkańców z młodzieżą.

Spotkanie rozpoczęło się od montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły. Występ zawierał treści patyriotyczne na temat odzyskania niepodległości. Następnie odbyło  się spotkanie mieszkańców gminy ze społecznością szkolną. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Białogard Maciej Niechciał, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie Elżbieta Trzcińska, zaproszeni goście oraz uczniowie naszej szkoły.

Uroczystość inaugurująca działalność Klubu Osadnika odbyła się w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze.

 

SPRogowo.mpg

 

Tomasz Bohdziewicz