W podzięce i hołdzie mieszkańcom Rogowa

 

                We wsi Rogowo znajduje się kapliczka marmurowa postawiona przez mieszkańców wsi  w podzięce za powrót  w 1945 roku tych ziem do Polski.

                24 kwietnia 2013 roku w ramach zajęć Klubu Osadnika uczniowie, chcąc uczcić pamięć powrotu Ziem Odzyskanych do macierzy, posprzątali teren wokół kapliczki. Z pieczołowitością dziewczynki: Marika Chódzyńska, Patrycja Domańska i Agnieszka Samordak oraz opiekun Tomasz Bohdziewicz umyli krzyż, zagrabili opadłe i suche liście, zebrali wypalone i zniszczone znicze, a na ich miejsce postawili nowe.

                Uczniowie oddali w ten sposób hołd dawnym i obecnym mieszkańcom Rogowa, którzy byli pionierami w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich dla przyszłych pokoleń.

Tomasz Bohdziewicz