Spotkanie wigilijne z panią Janiną Kłos

 

            13 grudnia 2012 roku uczniowie z Klubu Osadnika razem z opiekunem odwiedzili mieszkankę Rogowa, panią Janinę Kłos. W jej domu odbyło się spotkanie wigilijne.

Uczniowie  z zainteresowaniem  i uwagą wysłuchali wspomnień z dzieciństwa pani Kłos na temat przygotowań do wieczerzy wigilijnej i świąt Bożego Narodzenia. Pani Janina ze wzruszeniem opowiadała o zwyczajach pielęgnowanych w jej domu rodzinnym. Dzieci dowiedziały się o zwyczaju rozścielania siana na podłodze, kładzenia pod stołem siekiery, której metalowy trzonek symbolizował siłę i zdrowie oraz rzucania przez mężczyzn na sufit kutii.   Po wieczerzy wigilijnej odbywały się zabawy, np. gra cieni, ponieważ z braku elektrycznego światła blask świec umożliwiał tworzenie na ścianie przeróżnych, bajecznych kształtów. Nie obdarowywano się prezentami, gdyż był to czas wojny i ludność była biedna.  Gospodyni podkreśliła, że mimo iż był to okres wojny, to ludzie w czasie świąt byli bardzo radośni i życzliwi.

Spotkanie zapoczątkowało cykl wspomnień pierwszych mieszkańców naszej gminy na temat ich losów w czasie II wojny światowej i okresu powojennego. Z pewnością ta wizyta pozostanie na długo w pamięci uczniów naszej szkoły. 

 Tomasz Bohdziewicz