PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS I - III
 
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna Język angielski Religia
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS IV - VIII
 
J. polski Klasa IV - V    Klasa  VI, VIII         Klasa VII
J. angielski Klasa IV - VIII
J. niemiecki Klasa VII - VIII
Matematyka Klasa IV - VIII
Historia klasa IV-VIII
Wiedza o społeczeństwie klasa VIII
Przyroda Klasa IV
Chemia Klasa VII-VIII
 Biologia Klasa VII-VIII
Muzyka Klasa IV-VII
Technika Klasa IV-VI
 Edukacja dla bezpieczeństwa Klasa VIII
Informatyka Klasa IV-VIII
Plastyka Klasa IV-VII
Fizyka Klasa VII-VIII
Geografia Klasa V - VIII
W-F Klasa IV - VIII
Religia Klasa IV - VIII
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - aneks

[pobierz]

Aneksy do Przedmiotowych Zasad Oceniania - nauczanie zdalne

 

Przedmiot  
J. polski aneks            aneks            aneks
J. angielski aneks
J. niemiecki aneks
Matematyka aneks
Historia, wiedza o społeczeństwie aneks
Przyroda, chemia, biologia aneks
Muzyka aneks
Technika, edukacja dla bezpieczeństwa aneks
Informatyka aneks
Plastyka aneks
Fizyka aneks
Geografia aneks
W-F aneks
Religia aneks
Edukacja wczenoszkolna aneks