PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS I - III
 
Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Religia
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS IV - VIII
 
J. polski <pobierz>   <pobierz>
J. angielski <pobierz>
J. niemiecki <pobierz>
Matematyka <pobierz>
Historia <pobierz>
Wiedza o społeczeństwie <pobierz>
Przyroda <pobierz>
Chemia <pobierz>
 Biologia <pobierz>
Muzyka <pobierz>
Technika <pobierz>
 Edukacja dla bezpieczeństwa <pobierz>
Informatyka <pobierz>
Plastyka <pobierz>
Fizyka <pobierz>
Geografia <pobierz>
W-F <pobierz>
Religia <pobierz>
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - aneks

[pobierz]