PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS I - III
 
Klasa Nauczanie zintegrowane Edukacja informatyczna J. angielski Religia
Klasa I <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz>
Klasa II <pobierz>
Klasa III <pobierz>
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS IV - VIII
 
Przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
J. polski <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz>
J. angielski <pobierz>
J. niemiecki --- --- --- <pobierz>
Matematyka <pobierz>

<pobierz>

<pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz>
Historia <pobierz>
Wiedza o społeczeństwie --- --- --- --- <pobierz>
Przyroda

<pobierz>

---
Muzyka <pobierz> ---
Technika <pobierz> ---
Informatyka <pobierz>
Plastyka <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz> ---
Chemia --- --- --- <pobierz>
Fizyka --- --- --- <pobierz>
Geografia --- <pobierz>
Biologia --- <pobierz>
W-F <pobierz>
Edukacja dla bezpieczeństwa

---

<pobierz>
Religia <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz>