PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS I - III
 
Klasa Nauczanie zintegrowane Edukacja informatyczna J. angielski Religia
Klasa I <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz>
Klasa II <pobierz>
Klasa III <pobierz>
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLAS IV - VIII
 
Przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
J. polski

 klasa IV, VIII

<pobierz>  

                                     

klasa VI

<pobierz>

  klasa V,VII

<pobierz>

<pobierz>

<pobierz>

J. angielski <pobierz>
J. niemiecki --- --- --- <pobierz>
Matematyka <pobierz>

<pobierz>

<pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz>
Historia <pobierz>
Wiedza o społeczeństwie --- --- --- --- <pobierz>
Przyroda

<pobierz>

---
Muzyka <pobierz> ---
Technika <pobierz> ---
Informatyka <pobierz>
Plastyka <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz> ---
Chemia --- --- --- <pobierz>
Fizyka --- --- ---

<pobierz>

klasa VII <pobierz>

klasa VIII <pobierz>

Geografia --- <pobierz>
Biologia --- <pobierz>
W-F <pobierz>
Edukacja dla bezpieczeństwa

---

<pobierz>
Religia <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz> <pobierz>
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - aneks

[pobierz]

Aneksy do Przedmiotowych Zasad Oceniania - nauczanie zdalne

 

Przedmiot  
J. polski aneks            aneks            aneks
J. angielski aneks
J. niemiecki aneks
Matematyka aneks
Historia, wiedza o społeczeństwie aneks
Przyroda, chemia, biologia aneks
Muzyka aneks
Technika, edukacja dla bezpieczeństwa aneks
Informatyka aneks
Plastyka aneks
Fizyka aneks
Geografia aneks
W-F aneks
Religia aneks
Nauczanie zintegrowane aneks