DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie