Szkoła Podstawowa w Rogowie rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku. Praca w szkole odbywała się na dwie zmiany, w budynku własnym, murowanym oraz w budynku wynajętym. Była to szkoła siedmioklasowa, zbiorcza, pod którą podlegały: Szkoła Podstawowa w Byszynie, Czarnowęsach i Dębczynie.

    Rok 1948/49 to okres wyraźnego wzrostu liczby uczniów z 117 w roku szkolnym 1946/47, do 144 w roku szkolnym 1948/49. W roku szkolnym 1951/52 obwód szkoły powiększył się o wieś Nawino i Przegonia. W roku szkolnym 1961/62 uczniowie wsi Rogowo rozpoczęli naukę w nowej szkole. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 września. Pracę w szkole organizowała 5-osobowa Rada Pedagogiczna z Janiną Kłos na czele. Rok szkolny 1975/76 to okres, w którym wychowaniem przedszkolnym objęto dzieci sześcioletnie. W roku 1991 przekazano szkole sztandar oraz nadano imię Jana Brzechwy.

Od 1 września 1999 roku do 25 marca 2022 roku dyrektorem szkoły była mgr Elżbieta Trzcińska.

    Obecnie w szkole i w oddziale przedszkolnym naukę pobiera 125 uczniów. Kadrę pedagogiczną tworzy 21 nauczycieli.

    Dyrektorem szkoły jest mgr inż. Elwira Nowak, a organem prowadzącym - Urząd Gminy w Białogardzie.

 

 Prezentacja mutlimedialna zabezpieczona jest hasłem chroniącym przez wprowadzaniem zmian. Można ją zapisać na dysku wybierając polecenie "zapisz" lub obejrzeć w bieżącej lokalizacji wybierając polecenie "tylko do odczytu".

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGOWIE