Zasady przyjęć do klasy I i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

[pobierz]

 

WYPRAWKA DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

[pobierz]

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

[pobierz]

 

 

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

[pobierz]

 

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

[pobierz]

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

[pobierz]

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy

[pobierz]

 

Ferie zimowe - wskazówki dla rodziców

[pobierz]

 

 

Ferie zimowe

]pobierz]