SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU    

    Na początku grudnia nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Bezpiecznego Internetu". Jest to program edukacyjny i profilaktyczny skierowany zarówno do dorosłych (rodzice, kadra nauczycielska), jak i do dzieci. Głównym celem programu jest profilaktyka cyberprzestępczości, tj. pedofilii on-line, nękania rówieśników złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych.

    Szkoła nasza korzysta tylko z legalnego oprogramowania komputerowego, na komputerach z których korzystają uczniowie zainstalowany jest program antywirusowy Avast! oraz program filtrujący szkodliwe treści BENIAMIN.

    Na przełomie stycznia i lutego szkoła opracowała i wdrożyła dokument opisujący politykę bezpieczeństwa internetowego jako element programu wychowawczego szkoły.

    Luty w naszej szkole był miesiącem techniki i informatyki, ponieważ 9 lutego obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach tego miesiąca nauczyciel informatyki, p. Elwira Nowak, przygotowała gazetkę ścienną „Bezpieczny Internet” oraz prowadziła w klasach IV–VI lekcje związane z bezpieczeństwem w Internecie. Uczniowie oglądali scenki filmowe dotyczące różnych sytuacji, które mogą spotkać internautów podczas surfowania po Internecie, a następnie dyskutowali o skutkach niewłaściwego postępowania.

    W kwietniu sala komputerowa został wyposażona w dodatkowe pomoce dydaktyczne w postaci 14 plansz A4, na których umieszczone są informacje na temat bezpiecznego korzystania z sieci.

      W kwietniu również nastąpiło rozwiązanie konkursów dla uczniów klas I – III oraz IV – VI.

Konkurs dla uczniów młodszych był konkursem plastycznym pt. „Mój przyjaciel komputer”. Najwięcej prac konkursowych oddali uczniowie klasy II, były to prace wykonane techniką dowolną, najczęściej malowane lub wyklejane. Zwycięzcami konkursu zostali: Agata Zawadzka z klasy II (miejsce I), Lucjan Szafran z klasy II (miejsce II) oraz Piotr Szabliński z klasy III (miejsce III).

 

Prace nagrodzone

 

          

Agata Zawadzka         Lucjan Szafran         Piotr Szabliński

 

Pozostałe prace

 

            

Aleksandra Pietrzak     Agata Zawadzka     Lucyna Łoś

 

       

Patrycja Chódzyńska    Patrycja Chódzyńska

 

    Dla uczniów starszych był to konkurs literacki pt. „Bezpieczne surfowanie”. Uczestnicy mieli za zadanie napisać rymowankę lub rapowankę o bezpiecznym Internecie.

    Najwięcej prac oddała klasa VI b, a zwycięzcami konkursu zostały Klaudia Majewska z klasy VI a ,( miejsce I) oraz Milena Krysztofiak z klasy VI b (miejsce II).

 

BEZPIECZNE SURFOWANIE

Bezpieczne surfowanie w Internecie to ważna rzecz!

Gdy o tym zapomnimy, niebezpieczne staje się.

Więc zasady i reguły trzeba znać,

Aby w zły nawyk nie popaść.

Podawanie obcym swoich danych – to głupia rzecz!

Więc powiedz tym myślom: precz!!!

Gdy ktoś brzydkie słowa pisze Ci, powiedz mamie, tacie no i mi!

My tę sprawę załatwimy w czas,

by ten ktoś nie nękał Was.

Na bezpieczne strony wchodzić czas,

bo one wzbogacają wiedzę w nas.

Choć Cię kuszą „strony złe”,

Ty stanowczo powiedz NIE!!!

 

Klaudia Majewska klasa VI a

 

BEZPIECZNY INTERNET

 Jeśli chcesz być bezpieczny w Internecie,

to pamiętaj o tym,

że możesz mieć kłopoty,

a Internet nie stroni od przemocy.

Więc ograniczaj przed nim siedzenie!

Ciągle tylko Nasza Klasa, WP.

Od tego głowa boli mnie.

Przemoc czai się na każdym kroku,

więc ucieknij od niej w tym roku.

Myślicie, że jesteście anonimowi?

WCALE NIE!!!

To tylko Wam wydaje się.

Wiec posłuchajcie mojej rady:

Internet jest niebezpieczny!

Lecz gdy jesteś ofiarą cyberprzemocy,

To szukaj pomocy.

 

Milena Krysztofiak klasa VI b

 

   

    27 kwietnia nauczyciele oraz rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie wzięli udział w szkoleniu, którego temat brzmiał: „Zagrożenie dzieci i młodzieży w Internecie”. Przeprowadził je zachodniopomorski rzecznik praw dziecka, pan Henryk Jeszke.

    Zapoznał on zgromadzonych rodziców i nauczycieli z niebezpieczeństwami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu, takimi jak: cyberprzemoc, zagrożenie niepożądanymi treściami (pornografia, sekty, rasizm, faszyzm, propagowanie substancji odurzających itd.), zawieranie znajomości przez Internet oraz możliwość uzależnienia. Prowadzący podał również dane z badań, które wskazują, że większość rodziców nie kontroluje tego, co ich dzieci robią przed komputerem, jakie strony oglądają oraz polecił rodzicom korzystanie z programów filtrujących treści w Internecie.

Wystąpieniu pana rzecznika towarzyszyła prezentacja multimedialna. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał liczne materiały.

    Oprócz udostępnia informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły przekazujemy je na bieżąco fundacji Kidprotect.

 Elwira Nowak

 

Pod koniec stycznia pani dyrektor, Elżbieta Trzcińska, zakupiła 14 nowych komputerów, które są do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Każdy komputer wyposażony jest w system Windows 7 oraz w pełny pakiet Microsoft Office 2010. Komputery znajdują się w każdej sali lekcyjnej. Na przełomie stycznia i lutego na wszystkich komputerach szkolnych został zainstalowany program antywirusowy „Kaspersky”, licencja została wykupiona na 1 rok.

W pierwszym tygodniu lutego, we wszystkich klasach, w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu odbyły się zajęcia na temat zasad korzystania z Internetu. Uczniowie klas pierwszych dyskutowali o bezpiecznych zakupach dokonywanych przez Internet. W klasie drugiej i trzeciej dzieci rozmawiały o zasadach, jakie muszą być przestrzegane podczas korzystania z Internetu. W klasie czwartej, na lekcji wychowawczej, uczniowie realizowali program edukacyjny poświęconych bezpieczeństwu dzieci w Internecie – „3… 2 … 1 … INTERNET”, natomiast na lekcji informatyki rysowali plakaty związane w hasłami popularyzującymi zasady Bezpiecznego Internetu.

W klasach piątych na lekcjach wychowawczych dyskutowano o bezpieczeństwie w Internecie. Nauczyciele wykorzystali na zajęciach scenariusze i filmy, znajdujące się na www.dzieckowsieci.pl. Na lekcji informatyki piątoklasiści wykonywali plakat, komiks oraz prezentację multimedialną pt. „Jestem Bezpieczny w Internecie”. Klasy szóste na zajęciach z wychowawcą rozmawiały również na temat bezpieczeństwa, a na lekcji informatyki uczniowie układali „Zasady Bezpiecznego Internetu”, zapisując je jako dokument tekstowy.

 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

29 marca naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.  

Goście w formie pogadanki i prezentacji multimedialnej przekazali uczniom klas IV-VI garść ważnych informacji i wskazówek dotyczących korzystania z komputera i Internetu.

Uczniowie dowiedzieli się, że nie można ujawniać w sieci swoich danych osobowych, należy posługiwać się pseudonimem, odpowiednio zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i programami szpiegowskimi, usuwać wiadomości od nieznajomych i nie kontaktować się z obcymi, używać komputera i korzystać z Internetu pod kontrolą rodziców, nie obrażać innych użytkowników sieci.

Prowadzący zwrócili również uczniom uwagę na problem uzależnienia od komputera i Internetu.

Lucyna Łoś, Agata Zawadzka

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

            24 kwietnia funkcjonariusz Powiatowej Komendy Policji w Białogardzie, pan Jacek Chodań przedstawił nauczycielom najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów w Internecie. W swoim wystąpieniu odwołał się do spotkania z uczniami klas IV-VI, które odbyło się w szkole 29 marca br.

            Policjant dokonał charakterystyki języka używanego przez dzieci i młodzież w sieci. Zaakcentował poczucie anonimowości użytkowników Internetu. Przedstawił schemat działania policji, prokuratury czy sądu w przypadku zaistnienia w tej materii przestępstwa. Udzielił nauczycielom wskazówek dotyczących procedury działania szkoły czy rodziców w sytuacji zgłoszenia przez ucznia faktu zaistnienia przemocy w Internecie. Poinstruował słuchaczy, jakie kroki należy podjąć w momencie pojawienia się niepożądanych treści w sieci czy w przypadku nękania użytkowników telefonów komórkowych (tzw. stalkingu).

Gość przekazał również nauczycielom materiały edukacyjne dotyczące omawianego zagadnienia.

Danuta Suska

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla rodziców, uczniów i nauczycieli

Zagrożenia internetowe

Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu – dla nastolatków

Wskazówki dla rodziców cz. I

Wskazówki dla rodziców cz. II

Wskazówki dla nauczycieli