Tytuł zawodowy       Nazwisko   i imię Status nauczyciela Wychowawca Przedmiot
mgr Bagińska Małgorzata dyplomowany II edukacja wczesnoszkolna
mgr Balewska-Schmidt Elwira dyplomowany --- plastyka
mgr Błażewicz Halina dyplomowany 4,5 - latki wychowanie przedszkolne
mgr Bohdziewicz Tomasz dyplomowany --- historia, WOS, biblioteka
mgr Brinkmann Aneta dyplomowany --- język niemiecki
mgr Grześkowiak Aleksandra kontraktowy V  fizyka, świetlica
mgr Kamińska Marta mianowany --- matematyka
mgr Klewin Edyta mianowany --- wychowanie przedszkolne
mgr Mikłasewicz Anna dyplomowany VIII wychowanie fizyczne
mgr Mucha Bogusława mianowany III edukacja wczesnoszkolna
mgr  Nojek - Sokołowska Agata mianowany --- przyroda, biologia, chemia wychowanie do życia w rodzinie, terapeuta, doradca zawodowy
mgr inż. Nowak Elwira mianowany --- geografia, EDB
mgr Pakos Marzena mianowany --- religia
mgr Rocztejn - Dembik Marta mianowany ---

nauczyciel wspomagający,

mgr Tarnecka Marta mianowany --- terapeuta, pedagog, pedagog specjalny
mgr Samiec Beata  mianowany IV język angielski
mgr Suska - Sękowska Danuta mianowany --- język polski, biblioteka
mgr Szulakiewicz Krzysztofa dyplomowany I edukacja wczesnoszkolna
mgr Piwowarczyk Bogumiła dyplomowany --- muzyka
mgr Wachowska Ewelina  mianowany VI język polski, zajęcia logopedyczne
mgr Żukowska - Pender Ewa mianowany VII język polski
mgr Majszewska Katarzyna kontaktowy --- nauczyciel wspomagający
mgr Kuk Aleksandra kontraktowy 6 - latki wychowanie przedszkolne
mgr Buczma Ewalina początkujący --- matematyka
mgr Magdziński Piotr dyplomowany --- informatyka, technika