Tytuł zawodowy       Nazwisko   i imię Status nauczyciela Wychowawca Przedmiot
mgr Bagińska Małgorzata dyplomowany I edukacja wczesnoszkolna
mgr Balewska-Schmidt Elwira dyplomowany --- plastyka
mgr Błażewicz Halina dyplomowany 3-4 - latki wychowanie przedszkolne
mgr Bohdziewicz Tomasz dyplomowany --- historia, WOS, biblioteka
mgr Brinkmann Aneta dyplomowany --- język niemiecki
mgr Grześkowiak Aleksandra kontraktowy IV edukacja wczesnoszkolna, fizyka, doradca zawodowy
mgr Kamińska Marta mianowany --- matematyka
mgr Klewin Edyta mianowany 5-6 -latki wychowanie przedszkolne
mgr Mikłasewicz Anna dyplomowany --- wychowanie fizyczne
mgr Mucha Bogusława mianowany II edukacja wczesnoszkolna
mgr  Nojek - Sokołowska Agata mianowany VIII przyroda, biologia, chemia wychowanie do życia w rodzinie, terapeuta
mgr inż. Nowak Elwira mianowany --- informatyka, technika, EDB
mgr Pakos Marzena mianowany --- religia
mgr Rocztejn - Dembik Marta mianowany ---

nauczyciel wspomagający,

geografia

mgr Tarnecka Marta mianowany --- terapeuta, pedagog
mgr Samiec Beata  mianowany --- język angielski
mgr Suska - Sękowska Danuta mianowany VII język polski, biblioteka
mgr Szulakiewicz Krzysztofa dyplomowany III edukacja wczesnoszkolna
mgr Trybuś Tomasz dyplomowany --- muzyka
mgr Wachowska Ewelina  mianowany V język polski, zajęcia logopedyczne
mgr Żukowska - Pender Ewa mianowany VI język polski, świetlica