Tytuł zawodowy       Nazwisko   i imię Status nauczyciela Wychowawca Przedmiot
mgr Bagińska Małgorzata dyplomowany III edukacja wczesnoszkolna
mgr Balewska-Schmidt Elwira dyplomowany --- plastyka
mgr Błażewicz Halina dyplomowany 5,6 latki wychowanie przedszkolne
mgr Bohdziewicz Tomasz dyplomowany --- historia, WOS, biblioteka
mgr Borys Jolanta mianowany --- wychowanie fizyczne
mgr Brinkmann- Ziółkowska dyplomowany --- język niemiecki
mgr Grześkowiak Aleksandra kontraktowy VIII edukacja wczesnoszkolna, fizyka, doradca zawodowy
mgr Klewin Edyta mianowany 3,4-latki wychowanie przedszkolne
mgr Mucha Bogusława mianowany I edukacja wczesnoszkolna
mgr  Nojek - Sokołowska Agata mianowany VII przyroda, biologia, chemia wychowanie do życia w rodzinie, terapeuta
mgr inż. Nowak Elwira mianowany --- edukacja informatyczna informatyka, geografia, technika, EDB
mgr Pakos Marzena kontraktowy --- religia
mgr Tarnecka Marta   --- terapeuta, pedagog
mgr Samiec Beata  mianowany --- język angielski
mgr Suska Danuta mianowany VI język polski, biblioteka
mgr Szulakiewicz Krzysztofa dyplomowany II edukacja wczesnoszkolna
mgr Trzcińska Elżbieta dyplomowany --- muzyka
mgr Wachowska Ewelina  mianowany IV język polski, zajęcia logopedyczne
mgr Wołkowska Grażyna dyplomowany --- matematyka
mgr Żukowska - Pender Ewa mianowany V język polski, świetlica