Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach

MOJE FERIE W OBIEKTYWIE

Regulamin i załączniki:

 

Regulamin konkursu 'Moje ferie w obiektywie'

Bezpieczne Ferie z Inspekcją Sanitarną

Konkurs Bezpieczne Ferie

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE