Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach

KONKURS BIBLIOTECZNY PT. „ZABIERZ KSIĄŻKĘ/LEKTURĘ NA FERIE

Biblioteka szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zapraszają do wzięcia udziału w I edycji konkursu czytelniczego „Zabierz książkę/lekturę na ferie”. Organizatorami konkursu są bibliotekarze: Tomasz Bohdziewicz, Danuta Suska i Monika Szafran. 

Regulamin konkursu:

Bibliotekarze życzą wszystkim przyjemnej lektury.

Tomasz Bohdziewicz

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

 

30 listopada w związku z obchodami Roku Józefa Piłsudskiego, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r.  z okazji przypadającej 150. rocznicy urodzin Marszałka, odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim pt. „Niezwykły bojownik o wolność i niezawisłość Polaków”.

Do konkursu zgłosili się uczniowie klasy VI-VII. Największą wiedzą na temat Józefa Piłsudskiego wykazał się Jakub Raczyński z klasy VI, który zajął pierwsze miejsce.

 

Tomasz Bohdziewicz

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE HISTORYCZNYM

 

W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ROKU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO USTANOWIONEGO PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2017 R. Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEJ 150. ROCZNICY URODZIN MARSZAŁKA OGŁASZAM KONKURS HISTORYCZNY Z WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM -NIEZŁOMNY BOJOWNIK O WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ POLAKÓW”.

 

Konkurs odbędzie się w formie pisemnej 30 listopada (czwartek) br. Ustne zgłoszenia do konkursu przyjmuje nauczyciel historii, Tomasz Bohdziewicz.

 


 


 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje Gminne – Gmina Białogard

REGULAMIN

(na podstawie regulaminu OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”)


 

1.Cel turnieju

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

2. Organizatorzy

 

Za organizację eliminacji gminnych odpowiedzialny jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białogardzie oraz Urząd Gminy Białogard przy współpracy ze szkołami z terenu gminy Białogard.

 

3. Uczestnicy

Eliminacje gminne OTWP przeznaczone są dla uczniów szkół z terenu gminy Białogard. Młodzież uczestniczy w dwóch grupach

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-VI,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasa VII oraz gimnazjum klasy II i III.

 

4. Terminy

 

Eliminacje szkolne odbędą się w poszczególnych szkołach w dniu 10 stycznia 2017 roku.
 

Eliminacje gminne odbędą się 07 lutego 2018 roku w szkole w Pomianowie.

 

5a. Forma eliminacji szkolnych

 

Eliminacje szkolne składać się będą z jednego etapu, będzie to egzamin pisemny złożony z 10 pytań, punktowanych 0 lub 1 punkt. Pięciu uczniów, z każdej kategorii wiekowej, którzy zdobędą największą ilość punktów awansuje do eliminacji gminnych.

 

5b. Forma eliminacji gminnych

 

Eliminacje gminne będą złożone z dwóch części:

Etap I (pisemny) – test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań (pytania punktowane są 0 lub 1 punkt). Czas: 45 minut. Test ma na celu wyłonienie 3 uczestników z największą liczbą punktów, którzy przejdą do etapu drugiego. W przypadku, kiedy więcej niż 3 uczestników będzie miało największa liczbę punktów (w sytuacji remisu) uczestnicy będą losować dodatkowe pytania i odpowiadać ustnie w dogrywce.

Etap II (ustny) – każdy z 3 najlepszych uczestników z etapu I losuje z dostępnej puli po 3 pytania (punktowane od 0 do 3 punktów) na które odpowiada ustnie. Losowanie odbywa się na przemian. Za zwycięzcę eliminacji gminnych uznany zostaje uczestnik, który zdobył najwięcej punktów w etapie II. W przypadku remisu wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów w etapie pisemnym. Jeśli i to nie przyniesie rozwiązania zarządzona zostanie dodatkowa runda pytań.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwać jury. Decyzje jury są ostateczne.

Laureaci 3 pierwszych miejsc będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych OTWP.
 

6. Nagrody

Dyplomy i nagrody dla zdobywców 3 czołowych miejsc na etapie gminnym przygotowują organizatorzy eliminacji gminnych.

7. Tematyka

Pytania na etapie gminnym będą dotyczyły treści zawartych w książce pani Aldony Dobrzyńskiej „Mądry Polak przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach”. Link do materiału:

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Polak-madry-przed-szkoda-2016.pdf
 

Należy zaznaczyć, że na etapie powiatowym dojdzie duża ilość pytań z wiedzy pożarniczej, której zakres obejmuje skrypt umieszczony na stronie Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, pod adresem:

http://nbip.pl/kppspstwola/i/?i=30461