ROK CZESŁAWA MIŁOSZA

 

 

 

 

PLAN  SZKOLNYCH OBCHODÓW

 

  1. gazetka tematyczna 

  2. konkurs plastyczny

  3. wystawa prac konkursowych pod hasłem „Portrety i karykatury Czesława Miłosza”

  4. prezentacja multimedialna

  5. konkurs recytatorski z wykorzystaniem wierszy Noblisty

  6. lekcje języka polskiego

  7. konkurs wiedzy

  8. konkurs literacki „Mój ulubiony wiersz Czesława  Miłosza”  

 

 

Opracowanie i koordynacja: Danuta Suska

 

 Czesław Miłosz - prezentacja multimedialna

 

  

        Na początku stycznia powstała gazetka ścienna na holu szkoły na temat Roku Czesława Miłosza, na której wyeksponowano zdjęcia Noblisty, notatkę biograficzną, tytuły dzieł poetyckich i prozatorskich, wiersze, adresy oficjalnych stron internetowych poświęconych pisarzowi.

         Wiersze Noblisty: Ganek, Ojciec objaśnia, Droga oraz Przypowieść o maku wykorzystano jako repertuar w szkolnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

         W ciągu trwania Roku Czesława Miłosza poloniści na lekcjach języka polskiego- zgodnie z programem nauczania- odwołują się do sylwetki twórczej pisarza, omawiają jego utwory poetyckie, akcentują osiągnięcia w dziedzinie literatury.

 

          W styczniu został ogłoszony konkurs plastyczny „Czesław Miłosz. Portret, karykatura, ilustracja do utworu” adresowany do uczniów klas I-VI. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było wykonanie dowolną techniką plastyczną portretu, karykatury lub ilustracji do wybranego utworu Czesława Miłosza. Wpłynęło 11 prac autorstwa uczniów

Klas III-VI.

I miejsce zajęła praca Rafała Rybczyńskiego (VIb) i Krzysztofa Bystrka (Va), II miejsce-

ex aequo- portrety wykonane przez Zuzannę Skinder (Va) oraz Patrycję Chódzyńską (III). Miejsce trzecie przyznano Sandrze Gendek (VIa), która wykonała dwie podobizny Noblisty. W konkursie wyróżniono karykaturę pisarza wykonaną przez Lucynę Furman (IV), a także pracę Lucyny Łoś (III).

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

            Na początku marca przygotowano na szkolnym holu wystawę konkursowych prac pod hasłem „Portrety i karykatury Czesława Miłosza”. Wyeksponowano wszystkie prace, nie tylko te nagrodzone czy wyróżnione.

 

 

 

 

W dniach 12- 30 września trwał konkurs wiedzy o Czesławie Miłoszu „Czesław Miłosz- patron roku 2011”, w którym mogli wziąć udział uczniowie klas IV-VI.

Pytania konkursowe pojawiały się na tablicy umieszczonej przy sali polonistycznej w każdy poniedziałek przez trzy kolejne tygodnie września. Zadaniem uczniów, którzy zdecydowali się wziąć udział w zmaganiach, było złożenie na ręce p. Danuty Suskiej- w każdy piątek miesiąca- odpowiedzi na cotygodniowe pytania. Uczestnicy turnieju musieli udzielić odpowiedzi na 9 pytań dotyczących życia i twórczości Czesława Miłosza.

            W konkursie wzięło udział 7 osób. Bezbłędnie na wszystkie pytania odpowiedział Radosław Drąg z klasy VIA. Agnieszce Samordak (klasa V) oraz Mariuszowi Stachoniowi (klasa VIA) udało się udzielić ośmiu prawidłowych odpowiedzi. Zuzanna Skinder (klasa VIA) i Zuzanna Jankowska (klasa VB) poradziły sobie z siedmioma pytaniami, natomiast Adrianna Leuta (VIA) i Agnieszka Kielar (VIA)- z pięcioma.

            Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe- słowniki, a także foldery na temat Czesława Miłosza. Pozostali uczestnicy konkursu zostali obdarowani zeszytami i artykułami piśmienniczymi. Wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy.

            We wrześniu w sali polonistycznej zawisła gazetka ścienna poświęcona Czesławowi Miłoszowi.

We współpracy z bibliotekarzem, p. Tomaszem Bohdziewiczem, przygotowano wykaz pozycji książkowych na temat życia i twórczości Czesława Miłosza znajdujących się w bibliotece szkolnej. Są to między innymi zbiory wierszy Noblisty, biografia literata oraz gawęda o życiu poety, zawierająca wiele ciekawostek popartych fragmentami wspomnień, wypowiedzi innych twórców i artystów.

 

Na początku grudnia uczniowie klas IV-VI zostali zaproszeni przez polonistkę, panią Danutę Suską, do wzięcia udziału w konkursie literackim „Mój ulubiony wiersz Czesława Miłosza”. Prace należało składać do 15 grudnia w dowolnej formie literackiej.

Wpłynęły trzy prace. Lucyna Furman, uczennica klasy V, podjęła próbę interpretacji wiersza „Nadzieja”, natomiast Zuzanna Skinder (klasa VIA) wybrała utwór „Z okna”. Zuzanna Jankowska z klasy VIB, zainspirowana wierszem „Ojciec objaśnia”, ułożyła rymowankę.

Dziewczęta zostały nagrodzone dyplomami i książkami.

 

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w szkolnych obchodach

Roku Czesława Miłosza.                           

                                                                                               Danuta Suska  

 

 

 

 

Gdzież jest miejsce dla ciebie w tym wieku zamętu,

książko mądra, spokojna, stopie elementów

pogodzonych na wieki spojrzeniem artysty?

                                                                          Czesław Miłosz „O książce”