Poniżej znajdują się pliki do pobrania związane z prawami dziecka

 

ONZ-KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA.doc

 

PUBLIKACJA O PRAWACH.doc

 

PRAWA DZIECKA W RODZINIE.doc

 

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOSCI OSOBISTEJ UCZNIA.doc