PROFILAKTYKA

#szczepimysię - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie

Plakat - #szczepimysię

Informacja na temat kampanii

Dlaczego warto się szczepić

Przetestowane szczepionki

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - COVID 19

 

 

2018.11.08 - MEN GIS ODRA [pobierz]

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z NOWYCH MEDIÓW [pobierz]

JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU [pobierz]

ZABAWY EDUKACYJNE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW [pobierz]

ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY ORAZ ZACHOWANIOM AUTODESTRUKCYJNYM U DZIECI [pobierz]

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

25 listopada 2015 r. na zaproszenie zespołu ds. profilaktyki do naszej szkoły przyjechali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie i przeprowadzili ukierunkowaną edukację uczniów klas I-III w zakresie przeciwdziałania niebezpieczeństwom i udzielania pierwszej pomocy.

Po wyposażeniu uczniów w podstawową wiedzę teoretyczną, przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomów. Uczniowie wykazali się znajomością podstawowych numerów alarmowych i potrafili powiadomić służby ratownicze o zagrożeniu. Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy i sposób zakładania opatrunku w przypadku zranienia lub złamania. Uczyli się również wykonywać resuscytację na fantomach. Zajęcia miały na celu utrwalenie umiejętności zdobytych w ramach realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować”.

W trakcie zajęć uczniowie oprócz ćwiczeń praktycznych obejrzeli wyposażenie samochodów strażackich i zapoznali się z ich działaniem.

Dzieci otrzymały od gości pamiątkowe znaczki i kalendarze strażackie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.

Dziękujemy strażakom OSP ze Stanomina za przeprowadzenie zajęć z najmłodszymi uczniami naszej szkoły oraz pani Izabeli Dziubek za współpracę w organizacji przedsięwzięcia.

 

Zespół ds. profilaktyki: K. Szulakiewicz i B. Mucha

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM SANEPIDU

 

10 listopada 2015 r. zespół do spraw profilaktyki zorganizował spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie.

            Pani Anna Szajdecka przedstawiła najpierw uczniom klas I- III, a potem IV- VI dwie prezentacje: o zdrowym odżywianiu oraz o szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie najpierw dowiedzieli się, jakich produktów należy spożywać najwięcej, a jakich unikać. Pani  Szajdecka zwróciła dzieciom uwagę na to, że powinny uprawiać sport i dbać o aktywność fizyczną. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację o szkodliwości palenia papierosów. Poznali negatywne skutki palenia, zobaczyli różnice między płucami człowieka zdrowego i palacza. Pracownik Sanepidu zaprezentował dzieciom również sposoby skutecznego odmawiania, gdy ktoś nakłania do palenia.

            Spotkanie było dla wszystkich uczniów bardzo pouczające, a obrazy z prezentacji na pewno zapadną dzieciom w pamięci, gdyż były bardzo wymowne i przekonujące.

 

 

Zespół ds. profilaktyki : K. Szulakiewicz, B. Mucha

PRZECIWDZIAŁAMY GRYPIE


    W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę sezonową oraz nową grypę A(H1N1), należy szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem. Nauczyciele naszej szkoły, personel obsługi, rodzice i uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz profilaktyki grypy.
    22 września rodzice i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie, dotyczącym podstawowych metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem grypy sezonowej lub nowej grypy.
Nauczyciele prowadzą cykliczną edukację dotyczącą zapobiegania poprzez dostarczanie materiałów informacyjnych na temat zachowania się w szkole, w domu i innych miejscach przebywania w czasie wolnym, promują wszelkie zachowania zmniejszające prawdopodobieństwo zakażenia.

Elżbieta Trzcińska

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PLIKI DO POBRANIA:

GRYPA [pobierz]

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO [pobierz]