PREZYDIUM RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019

Aneta Lipska– przewodnicząca

 Beata Wasilewska – zastępca przewodniczącej

Katarzyna Staruch  sekretarz

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców (Komitet Rodzicielski) naszej szkoły w sugerowanej kwocie 30zł/dziecko na rok szkolny 2018/2019. Dzięki wpłatom możemy wspierać, nagradzać oraz zachęcać do większej aktywności naszych uczniów, ale również dawać okolicznościowe upominki (np. z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka itp.). Każda wpłacona złotówka wróci do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Proszę również pamiętać, że nasz budżet nie jest bez granic, stąd prosimy o wsparcie finansowe, abyśmy mogły dofinansować jak największą ilość inicjatyw w bieżącym roku szkolnym. Pieniądze można wpłacać u przedstawicieli Rady Rodziców podczas zebrań :

Za wszystkie wpłaty: DZIĘKUJEMY.