Samorządem  Uczniowskim  w roku szkolnym 2018/2019 opiekuje się

mgr Beata Samiec 

Przewodniczący:

 

Zastępca przewodniczącego:

 

 

Samorządy klasowe:

KLASA I

 

KLASA II

 

KLASA III

 

KLASA IV

 

KLASA Va

 

KLASA Vb

 

KLASA VI

 

KLASA VII

KLASA VIII