Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny  2019/2020

 

DZIEŃ

GODZINA

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

11.45-12.30

Zajęcia  logopedyczne - kl.I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

– kl. III

Zajęcia  rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  – kl. III

12.40-13.25

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. IV

13.35-14.20

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– kl. IV

Koło plastyczne 

14.30 – 15.15

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. VII

Zajęcia sportowe

WTOREK

8.00 – 8.45

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. VI

11.45-12.30

Zajęcia  logopedyczne - kl.II

Zajęcia  rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  – kl. II,III, IV,VI

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. IV

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - VI

Zajęcia logopedyczne - VI

13.35-14.20

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego/matematyki –

kl. VIII

ŚRODA

11.45-12.30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  - kl. I

Zajęcia logopedyczne – kl. II

Koło  czytelnicze

12.40-13.25

Zajęcia logopedyczne – kl.IV, V

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego  – V

13.35-14.20

Zajęcia logopedyczne – kl. V

Koło ekologiczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  - kl. VII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VII, VIII

Zajęcia logopedyczne – kl. VII

Koło informatyczne

PIĄTEK

10.50 -11.35

                     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. II  

Koło teatralne

11.45-12.30

Koło plastyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. II, III

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. V

Zajęcia logopedyczne – kl. III

12.40-13.25

Koło teatralne

Zajęcia terapeutyczne