Zajęcia pozalekcyjne -  rok szkolny  2018/2019 

DZIEŃ

GODZINA

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

11.30-12.15

Zajęcia rozwijające uzdolnienia- kl.II

Zajęcia logopedyczne – kl. II

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. II

12.25-13.10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. IV

13.20-14.05

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. Vb

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. Va

WTOREK

11.30 – 12.15

Koło plastyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  - kl. II

12.25-13.10

Zajęcia logopedyczne – kl. II

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. Va

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Va

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Vb

Koło informatyczne

13.20-14.05

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. IV

Zajęcia logopedyczne – kl. IV, Va

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - Vb

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. VI

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VI

ŚRODA

11.30 – 12.15

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  - kl. I

12.25-13.10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. IV

13.20-14.05

Koło ekologiczne

Zajęcia logopedyczne – kl. Vb, VIII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – VI, VIII

14.15-15.00

Zajęcia logopedyczne – kl. VI, VII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. VII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VII

Zajęcia sportowe

Koło muzyczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. IV-VIII

CZWARTEK

11.30-12.15

Zajęcia logopedyczne – kl. III

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. III

12.25-13.10

Koło teatralne

13.20-14.05

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. VIII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VIII

14.15-15.00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VI

PIĄTEK

11.30-12.15

Koło teatralne

Zajęcia logopedyczne – kl. I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. III

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – kl. 0-III