Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny  2021/2022

 

Lp.

Dzień

zajęcia

1.

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. V, VIII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. V, VII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. I, VIII

Zajęcia logopedyczne – kl. I, IV

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – kl. IV-VIII

Zajęcia wspomagające z matematyki – kl.V-VI

2.

WTOREK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. IV

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. VI

Koło ekologiczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VI

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego – kl. VII, VIII

3.

ŚRODA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. II

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. IV, VII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – kl. VI, VIII

Koło informatyczne

Koło sportowe

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. IV, V

Zajęcia wspomagające  z języka polskiego – kl. V, VI

4.

CZWARTEK

Koło plastyczne – kl. I-III

Koło matematyczne – kl. I-III

Zajęcia wspomagające z języka polskiego – kl. V, VI, VII, VIII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VII

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia logopedyczne – kl. I, II,

Koło teatralne

5.

PIĄTEK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. III

Zajęcia logopedyczne – kl. III, V, VI, VII, VIII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. III,

Zajęcia wspomagające z matematyki – kl. V, VI, VII, VIII