TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

data

tematyka zebrania

godzina

12 września 2019 Zebranie z rodzicami - wybór rad oddziałowych

 od 16.00

15 października 2019 konsultacje

od 16.00

19 listopada 2019 konsultacje

od 16.00

17 grudnia 2019 konsultacje

od 16.00

28 stycznia 2020 Zebranie z rodzicami - podsumowanie I półrocza

od 16.00

24 marca 2020 konsultacje

od 16.00

5 maja 2020 konsultacje

od 16.00

4 czerwca 2020 Zebranie z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach z zajęć dydaktycznych i z zachowania

od 16.00