Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie

Terminy zebrań z rodzicami

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Data

Godzina

Rodzaj spotkania

Obecni nauczyciele

13 września 2023 r.

- klasy I-VIII oraz oddzialy przedszkolne

 

16.00

1.Wybór Rad Oddziałowych i Rady Rodziców.

2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa.

3. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły, dotyczącymi uczniów i rodziców

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog

14 listopada 2023 r.

- klasy I-VIII

oraz oddzialy przedszkolne

15.30 Konsultacje indywidualne lub inna forma spotkania zaproponowana przez wychowawcę Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog

10 stycznia 2024 r.

- klasy I-VIII

oraz oddzialy przedszkolne

16.00 Poinformowanie o wystawionych ocenach śródrocznych z zajęć dydaktycznych oraz o ocenach z zachowania.

Konsultacje indywidualne lub inna forma spotkania zaproponowana przez wychowawcę

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog

20 marca 2024 r.

klasy I-VIII

oraz oddzialy przedszkolne

16.00 Konsultacje indywidualne lub inna forma spotkania zaproponowana przez wychowawcę Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog

29 maja 2024 r.

klasy I-VIII

oraz oddzialy przedszkolne

16.00 Poinformowanie o wystawionych przewidywanych ocenach rocznych z zajęć dydaktycznych oraz o przewidywanych ocenach z zachowania.

Konsultacje indywidualne lub inna forma spotkania zaproponowana przez wychowawcę

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog

UWAGA:

W razie nieobecności wychowawcy lub nauczyciela na spotkaniu czy konsultacjach, dyrektor szkoły zorganizuje zastępstwo.

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ, ROCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I okres – 1.09.2023 r. - 12.01.2024 r.

II okres – 13.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: